[tor-commits] [translation/gettor_completed] Update translations for gettor_completed

translation at torproject.org translation at torproject.org
Fri Oct 17 11:45:10 UTC 2014


commit 6d3d52f77f218e1192b4c47d1817a40e5e8a961d
Author: Translation commit bot <translation at torproject.org>
Date:  Fri Oct 17 11:45:15 2014 +0000

  Update translations for gettor_completed
---
 tr/gettor.po |  49 +++++++++++++++++++++++++------------------------
 1 file changed, 25 insertions(+), 24 deletions(-)

diff --git a/tr/gettor.po b/tr/gettor.po
index 54a06f3..657fed9 100644
--- a/tr/gettor.po
+++ b/tr/gettor.po
@@ -3,6 +3,7 @@
 # This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
 # 
 # Translators:
+# Emir Sarı <bitigchi at openmailbox.org>, 2014
 # Emre <conan at operamail.com>, 2013
 # Ercan Erden <ercerden at gmail.com>, 2013
 # Jacob Appelbaum <jacob at appelbaum.net>, 2009
@@ -14,8 +15,8 @@ msgstr ""
 "Project-Id-Version: The Tor Project\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
 "POT-Creation-Date: 2013-01-19 13:40+0100\n"
-"PO-Revision-Date: 2014-10-15 17:11+0000\n"
-"Last-Translator: Volkan Gezer <volkangezer at gmail.com>\n"
+"PO-Revision-Date: 2014-10-17 11:31+0000\n"
+"Last-Translator: Emir Sarı <bitigchi at openmailbox.org>\n"
 "Language-Team: Turkish (http://www.transifex.com/projects/p/torproject/language/tr/)\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
@@ -56,7 +57,7 @@ msgstr "(Bu e-postayı talep etmediyseniz için özür dileriz. E-postanız DKIM
 msgid ""
 "If you have any questions or it doesn't work, you can contact a\n"
 "human at this support email address: help at rt.torproject.org"
-msgstr "Eğer sorunuz varsa ya da çalışmıyorsa, bu destek adresinden\nbir insana laşabilirsiniz: help at rt.torproject.org"
+msgstr "Eğer sorunuz varsa ya da çalışmıyorsa, bu destek adresinden\nbir insana ulaşabilirsiniz: help at rt.torproject.org"
 
 #: lib/gettor/i18n.py:46
 msgid ""
@@ -74,13 +75,13 @@ msgid ""
 "  obfs-linux-i386\n"
 "  obfs-linux-x86_64\n"
 "  source"
-msgstr "Bana hangisini istediğinizi söylerseniz size eposta aracılı ile bir Tor paketi yollayabilirim. \nLütfen aşşağıdaki paket isimlerinden birini seçin:\n\nwindows\nmacos-i386\nmacos-ppc\nlinux-i386\nlinux-x86_64\nobfs-windows\nobfs-macos-i386\nobfs-macos-x86_64\nobfs-linux-i386\nobfs-lin"
+msgstr "Bana hangisini istediğinizi söylerseniz size e-posta aracılığı ile bir Tor paketi yollayabilirim. \nLütfen aşağıdaki paket adlarından birini seçin:\n\nwindows\nmacos-i386\nmacos-ppc\nlinux-i386\nlinux-x86_64\nobfs-windows\nobfs-macos-i386\nobfs-macos-x86_64\nobfs-linux-i386\nobfs-lin"
 
 #: lib/gettor/i18n.py:61
 msgid ""
 "Please reply to this mail, and tell me a single package name anywhere \n"
 "in the body of your email."
-msgstr "Lütfen bu e-postaya cevap vererek mesaj gövdesinde tek bir paket ismini\nsöyleyin."
+msgstr "Lütfen bu e-postayı yanıtlayarak ileti gövdesinde tek bir paket adını belirtin."
 
 #: lib/gettor/i18n.py:64
 msgid ""
@@ -101,7 +102,7 @@ msgid ""
 "This example will give you the requested package in a localized\n"
 "version for Farsi (Persian). Check below for a list of supported language\n"
 "codes. "
-msgstr "Bu örnekte, Farsça olarak yerelleştirilmiş bir paket sağlanacaktır.\nDesteklenen dil kodları listesi için aşağıya bakın."
+msgstr "Bu örnekte, Farsça olarak yerelleştirilmiş bir paket sağlanacaktır.\nDesteklenen dil kodları listesi için aşağıya bakın."
 
 #: lib/gettor/i18n.py:76
 msgid " List of supported locales:"
@@ -109,7 +110,7 @@ msgstr "Desteklenen yerel ayarlar:"
 
 #: lib/gettor/i18n.py:78
 msgid "Here is a list of all available languages:"
-msgstr "Desteklenen dillerin listesi:"
+msgstr "Desteklenen dillerin dizelgesi:"
 
 #: lib/gettor/i18n.py:80
 msgid ""
@@ -150,13 +151,13 @@ msgid ""
 "    \n"
 "  windows\n"
 "  split"
-msgstr "Yeni bir satıra \"split\" kelimesini aşağıdaki gibi tek başına yazın\n(Bu kısım önemli!):\n\nwindows\nsplit"
+msgstr "Yeni bir satıra \"split\" sözcüğünü aşağıdaki gibi tek başına yazın\n(Bu kısım önemli!):\n\nwindows\nsplit"
 
 #: lib/gettor/i18n.py:107
 msgid ""
 "Sending this text in an email to GetTor will cause it to send you \n"
 "the Tor Browser Bundle in a number of 1,4MB attachments."
-msgstr "Bu metni e-posta ile GetTor'a göndermeniz Tor Tarayıcı Paketi'nin\n1.4 MB ekler halinde size gönderilmesini sağlayacaktır."
+msgstr "Bu metni e-posta ile GetTor'a göndermeniz Tor Tarayıcı Paketinin\n1.4 MB ekler halinde size gönderilmesini sağlayacaktır."
 
 #: lib/gettor/i18n.py:110
 msgid ""
@@ -166,34 +167,34 @@ msgstr "Tüm ek parçalarını aldıktan sonra tek bir paket haline getirmek iç
 
 #: lib/gettor/i18n.py:113
 msgid "1.) Save all received attachments into one folder on your disk."
-msgstr "1.) Alınan tüm dosyaları tek bir dizine koyun."
+msgstr "1) Alınan tüm dosyaları tek bir dizine koyun."
 
 #: lib/gettor/i18n.py:115
 msgid ""
 "2.) Unzip all files ending in \".z\". If you saved all attachments to\n"
 "a fresh folder before, simply unzip all files in that folder. If you don't\n"
 "know how to unzip the .z files, please see the UNPACKING THE FILES section."
-msgstr "2.) \".z\" ile biten tüm dosyaları açın. Eğer tüm ekleri daha önce boş bir dizine\naçtıysanız, bu dosyaya açabilirsiniz. Eğer sıkıştırılmış dosyaların nasıl\naçılacağını bilmiyorsanız \"DOSYALARIN AÇILMASI\" kısmına bakın."
+msgstr "2) \".z\" ile biten tüm dosyaları açın. Eğer tüm ekleri daha önce boş bir dizine\naçtıysanız, bu dosyaya açabilirsiniz. Eğer sıkıştırılmış dosyaların nasıl\naçılacağını bilmiyorsanız \"DOSYALARIN AÇILMASI\" kısmına bakın."
 
 #: lib/gettor/i18n.py:119
 msgid ""
 "3.) Verify all files as described in the mail you received with \n"
 "each package. (gpg --verify)"
-msgstr "3. ) Aldığınız e-postadaki tüm dosyaları doğrulayın.\n(gpg --verify)"
+msgstr "3) Aldığınız e-postadaki tüm dosyaları doğrulayın.\n(gpg --verify)"
 
 #: lib/gettor/i18n.py:122
 msgid ""
 "4.) Now unpack the multi-volume archive into one file by double-\n"
 "clicking the file ending in \"..split.part01.exe\". This should start the \n"
 "process automatically."
-msgstr "4.) \"..split.part01.exe\" şeklinde biten çok parçalı arşiv dosyasına\nçift tıklayarak açın. Bu süreci otomatik olarak başlatacaktır."
+msgstr "4) \"..split.part01.exe\" şeklinde biten çok parçalı arşiv dosyasına\nçift tıklayarak açın. Bu süreci otomatik olarak başlatacaktır."
 
 #: lib/gettor/i18n.py:126
 msgid ""
 "5.) After unpacking is finished, you should find a newly created \n"
 "\".exe\" file in your destination folder. Simply doubleclick\n"
 "that and Tor Browser Bundle should start within a few seconds."
-msgstr "5.) Paketin açılması tamamlandıktan sonra hedef dizininde yeni oluşturulan\nbir \".exe\" dosyası bulacaksınız. Buna çift tıkladıktan kısa\nsüre sonra Tor Tarayıcı Paketi çalışmaya başlayacaktır."
+msgstr "5) Paketin açılması tamamlandıktan sonra hedef dizininde yeni oluşturulan\nbir \".exe\" dosyası bulacaksınız. Buna çift tıkladıktan kısa\nsüre sonra Tor Tarayıcı Paketi çalışmaya başlayacaktır."
 
 #: lib/gettor/i18n.py:130
 msgid "6.) That's it. You're done. Thanks for using Tor and have fun!"
@@ -226,7 +227,7 @@ msgid ""
 "The output should look somewhat like this:\n"
 "\n"
 "  gpg: Good signature from 'Erinn Clark <...>'"
-msgstr "Çıktının aşşağıdaki örneğe benzemesi gerekir:\n\ngpg: Good signature from 'Erinn Clark! <...>'"
+msgstr "Çıktının aşağıdaki örneğe benzemesi gerekir:\n\ngpg: Good signature from 'Erinn Clark! <...>'"
 
 #: lib/gettor/i18n.py:152
 msgid ""
@@ -258,13 +259,13 @@ msgid ""
 "in the body of the email to the following email address:\n"
 "\n"
 "  bridges at torproject.org"
-msgstr "\"get bridges\" kelimelerini gövdesine yazdığınız bir e-postayı\naşağıdaki adrese göndererek bir köprü edinebilirsiniz.\n\nbridges at torproject.org"
+msgstr "\"get bridges\" sözünü gövdesine yazdığınız bir e-postayı\naşağıdaki adrese göndererek bir köprü edinebilirsiniz.\n\nbridges at torproject.org"
 
 #: lib/gettor/i18n.py:172
 msgid ""
 "It is also possible to fetch bridges with a web browser at the following\n"
 "url: https://bridges.torproject.org/"
-msgstr "Köprülerin listesini bu adresten de almak mümkündür: https://bridges.torproject.org/"
+msgstr "Köprülerin listesini bu adresten de almak olanaklıdır: https://bridges.torproject.org/"
 
 #: lib/gettor/i18n.py:175
 msgid ""
@@ -305,7 +306,7 @@ msgstr "Eğer hazır olmazsa, paket e-posta sağlayıcınız için fazla büyük
 msgid ""
 "Unfortunately we are currently experiencing problems and we can't fulfill\n"
 "your request right now. Please be patient as we try to resolve this issue."
-msgstr "Malesef şu anda bazı sorunlar yaşıyoruz ve isteğinize cevap veremiyoruz.\nLütfen biz bu sorunları çözmeye çalışırken sabırlı olun."
+msgstr "Ne yazık ki şu anda bazı sorunlar yaşıyoruz ve isteğinizi yanıtlayamıyoruz.\nBiz bu sorunları çözmeye çalışırken lütfen bekleyin."
 
 #: lib/gettor/i18n.py:197
 msgid ""
@@ -313,7 +314,7 @@ msgid ""
 "requested. Please send us another package name or request the same package \n"
 "again, but remove the 'split' keyword. In that case we'll send you the whole \n"
 "package. Make sure this is what you want."
-msgstr "Malesef istediğiniz paket için parçalı paket mevcut değil. Lütfen bize başka\nbir paket ismi yollayı veya aynı paketi isteyin, ancak bu defa 'split' kelimesini\nçıkartın. Bu durumda size tüm paketi yollarız. İstediğinizin bu olduğundan\nemin olun."
+msgstr "Ne yazık ki istediğiniz paket için parçalı paket mevcut değil. Lütfen bize başka\nbir paket adı yollayın veya aynı paketi isteyin, ancak bu defa 'split' sözcüğünü\nçıkartın. Bu durumda size tüm paketi yollarız. İstediğinizin bu olduğundan\nemin olun."
 
 #: lib/gettor/i18n.py:202
 msgid ""
@@ -348,7 +349,7 @@ msgstr ".z dosyalarını açman bir alternatif yolu da isimlerini .zip olarak \n
 msgid ""
 "Please reply to this mail, and tell me a single package name anywhere\n"
 "in your reply. Here's a short explanation of what these packages are:"
-msgstr "Lütfen bu e-postaya cevap vererek istediğiniz paket ismini mesajınızın\nherhangi bir yerinde belirtiniz. Bu paketlerin ne olduğuna dair kısa bir açıklama\nşu şekildedir:"
+msgstr "Lütfen bu e-postayı yanıtlayarak istediğiniz paket adını iletinizin\nherhangi bir yerinde belirtiniz. Bu paketlerin ne olduğuna dair kısa bir açıklama\nşu şekildedir:"
 
 #: lib/gettor/i18n.py:222
 msgid ""
@@ -376,7 +377,7 @@ msgstr "macos-ppc:\nPowerPC mimarisi kullanan OS X tabanlı eski Mac'ler için o
 msgid ""
 "linux-i386:\n"
 "The Tor Browser Bundle package for Linux, 32bit versions."
-msgstr "linux-i386:\nTor Tarayıcı Paketi'nin 32-bit Linux sürümü."
+msgstr "linux-i386:\nTor Tarayıcı Paketinin 32-bit Linux sürümü."
 
 #: lib/gettor/i18n.py:238
 msgid ""
@@ -445,7 +446,7 @@ msgstr "Tor nedir?"
 
 #: lib/gettor/i18n.py:274
 msgid "The name \"Tor\" can refer to several different components."
-msgstr "\"Tor\" ismi bir kaç farklı bileşeni tanımlayabilir."
+msgstr "\"Tor\" adı birkaç farklı bileşeni tanımlayabilir."
 
 #: lib/gettor/i18n.py:276
 msgid ""
@@ -493,7 +494,7 @@ msgstr "SORU:"
 
 #: lib/gettor/i18n.py:303
 msgid "ANSWER:"
-msgstr "CEVAP:"
+msgstr "YANIT:"
 
 #: lib/gettor/i18n.py:305
 #, python-format
@@ -505,4 +506,4 @@ msgid ""
 " https://www.oignon.net/dist/torbrowser/\n"
 " https://tor.beme-it.de/dist/torbrowser/\n"
 " https://www.torservers.net/mirrors/torproject.org/dist/torbrowser/"
-msgstr "İsteğini yaptığınız (%s) pakedi e-posta sağlayıcınızın izin verdiği eklenti\nboyutundan daha büyük. Daha büyük eklentilere izin veren bir e-posta\nsağlayıcısı kullanın veya aşşağıdaki aynalardan birini kullanın:\n\n https://www.oignon.net/dist/torbrowser/\n https://tor.beme-it.de/dist/torbrowser/\n https://www.torservers.net/mirrors/torproject.org/dist/torbrowser/"
+msgstr "İsteğini yaptığınız (%s) paketi e-posta sağlayıcınızın izin verdiği eklenti\nboyutundan daha büyük. Daha büyük eklentilere izin veren bir e-posta\nsağlayıcısı kullanın veya aşağıdaki aynalardan birini deneyin:\n\n https://www.oignon.net/dist/torbrowser/\n https://tor.beme-it.de/dist/torbrowser/\n https://www.torservers.net/mirrors/torproject.org/dist/torbrowser/"More information about the tor-commits mailing list