[tor-commits] [translation/gettor_completed] Update translations for gettor_completed

translation at torproject.org translation at torproject.org
Fri Oct 17 13:15:15 UTC 2014


commit 6119e76a0175c08ee168da46872a1d01ce4fb9a0
Author: Translation commit bot <translation at torproject.org>
Date:  Fri Oct 17 13:15:20 2014 +0000

  Update translations for gettor_completed
---
 sl_SI/gettor.po | 503 +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
 1 file changed, 503 insertions(+)

diff --git a/sl_SI/gettor.po b/sl_SI/gettor.po
new file mode 100644
index 0000000..56f66ef
--- /dev/null
+++ b/sl_SI/gettor.po
@@ -0,0 +1,503 @@
+# SOME DESCRIPTIVE TITLE.
+# Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
+# This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
+# 
+# Translators:
+# Dušan <dusan.k at zoho.com>, 2014
+msgid ""
+msgstr ""
+"Project-Id-Version: The Tor Project\n"
+"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
+"POT-Creation-Date: 2013-01-19 13:40+0100\n"
+"PO-Revision-Date: 2014-10-17 13:01+0000\n"
+"Last-Translator: Dušan <dusan.k at zoho.com>\n"
+"Language-Team: Slovenian (Slovenia) (http://www.transifex.com/projects/p/torproject/language/sl_SI/)\n"
+"MIME-Version: 1.0\n"
+"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
+"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+"Language: sl_SI\n"
+"Plural-Forms: nplurals=4; plural=(n%100==1 ? 0 : n%100==2 ? 1 : n%100==3 || n%100==4 ? 2 : 3);\n"
+
+#: lib/gettor/i18n.py:27
+msgid "Hello, This is the \"GetTor\" robot."
+msgstr "Pozdravljeni, To je \"Get Tor\" robot."
+
+#: lib/gettor/i18n.py:29
+msgid "Thank you for your request."
+msgstr "Hvala za vaše povpraševanje"
+
+#: lib/gettor/i18n.py:31
+msgid ""
+"Unfortunately, we won't answer you at this address. You should make\n"
+"an account with GMAIL.COM, YAHOO.COM or YAHOO.CN and send the mail from\n"
+"one of those."
+msgstr "Na ta naslov, vam na žalost ne bomo odgovorili. Morate ustvariti\nračun z GMAIL.COM, YAHOO.COM ali YAHOO.CN in poslati e-pošto z\nenega od njih."
+
+#: lib/gettor/i18n.py:35
+msgid ""
+"We only process requests from email services that support \"DKIM\",\n"
+"which is an email feature that lets us verify that the address in the\n"
+"\"From\" line is actually the one who sent the mail."
+msgstr "Obdelujemo samo zahteve preko e-poštnih storitev, ki podpirajo\"DKIM\",\nto je e-poštna funkcija, ki dopušča preverjanje naslova\niz vrstice \n\"Od\" in potrjuje pošiljatelja."
+
+#: lib/gettor/i18n.py:39
+msgid ""
+"(We apologize if you didn't ask for this mail. Since your email is from\n"
+"a service that doesn't use DKIM, we're sending a short explanation,\n"
+"and then we'll ignore this email address for the next day or so.)"
+msgstr "(Se upravičujemo, ker nismo odgovorili na to e-pošto. Ker je vaša e-pošta iz\nstoritev, ki ne uporabljajo DKIM, vam pošiljamo kratko razlago,\nnato bo ta e-poštni naslov prezrt. )"
+
+#: lib/gettor/i18n.py:43 lib/gettor/i18n.py:135
+msgid ""
+"If you have any questions or it doesn't work, you can contact a\n"
+"human at this support email address: help at rt.torproject.org"
+msgstr "Če imate vprašanja ali vam ne deluje lahko navežete stik z\nosebo na podporni e-poštni naslov: help at rt.torproject.org"
+
+#: lib/gettor/i18n.py:46
+msgid ""
+"I will mail you a Tor package, if you tell me which one you want.\n"
+"Please select one of the following package names:\n"
+"\n"
+"  windows\n"
+"  macos-i386\n"
+"  macos-ppc\n"
+"  linux-i386\n"
+"  linux-x86_64\n"
+"  obfs-windows\n"
+"  obfs-macos-i386\n"
+"  obfs-macos-x86_64\n"
+"  obfs-linux-i386\n"
+"  obfs-linux-x86_64\n"
+"  source"
+msgstr "Pošljemo vam Tor paket, če nam poveste katerega želite.\nIzberite enega od sledečih paketov:\n\nwindows\nmacos-i386\nmacos-ppc\nlinux-i386\nlinux-x86_64\nobfs-windows\nobfs-macos-i386\nobfs-macos-x86_64\nobfs-linux-i386\nobfs-linux-x86_64\nizvorna koda"
+
+#: lib/gettor/i18n.py:61
+msgid ""
+"Please reply to this mail, and tell me a single package name anywhere \n"
+"in the body of your email."
+msgstr "Prosim odgovorite na to e-pismo in navedite ime paketa kjerkoli\nv e-pismu"
+
+#: lib/gettor/i18n.py:64
+msgid ""
+"OBTAINING LOCALIZED VERSIONS OF TOR\n"
+"==================================="
+msgstr "PRIDOBITEV lokalnih različic Tor-a\n==================================="
+
+#: lib/gettor/i18n.py:67
+msgid ""
+"To get a version of Tor translated into your language, specify the\n"
+"language you want in the address you send the mail to:\n"
+"\n"
+"  gettor+fa at torproject.org"
+msgstr "Da pridobite verzijo prevedenega Tor-a v vaš jezik, določite\njezik, ki ga želite na naslov kamor ste poslali e-pošto:\n\ngettor+fa at torproject.org"
+
+#: lib/gettor/i18n.py:72
+msgid ""
+"This example will give you the requested package in a localized\n"
+"version for Farsi (Persian). Check below for a list of supported language\n"
+"codes. "
+msgstr "Ta primere vam poda zahtevek za paket lokalne\nverzije za Farsi (Persian). Spodaj preverite seznam podprtih jezikovnih\nkod."
+
+#: lib/gettor/i18n.py:76
+msgid " List of supported locales:"
+msgstr "Seznam podprtih krajev:"
+
+#: lib/gettor/i18n.py:78
+msgid "Here is a list of all available languages:"
+msgstr "Tu je seznam jezikov, ki so na razpolago:"
+
+#: lib/gettor/i18n.py:80
+msgid ""
+"  gettor+ar at torproject.org:   Arabic\n"
+"  gettor+de at torproject.org:   German\n"
+"  gettor+en at torproject.org:   English\n"
+"  gettor+es at torproject.org:   Spanish\n"
+"  gettor+fa at torproject.org:   Farsi (Iran)\n"
+"  gettor+fr at torproject.org:   French\n"
+"  gettor+it at torproject.org:   Italian\n"
+"  gettor+nl at torproject.org:   Dutch\n"
+"  gettor+pl at torproject.org:   Polish\n"
+"  gettor+ru at torproject.org:   Russian\n"
+"  gettor+zh at torproject.org:   Chinese"
+msgstr " gettor+ar at torproject.org: Arabic\ngettor+de at torproject.org: German\ngettor+en at torproject.org: English\ngettor+es at torproject.org: Spanish\ngettor+fa at torproject.org: Farsi (Iran)\ngettor+fr at torproject.org: French\ngettor+it at torproject.org: Italian\ngettor+nl at torproject.org: Dutch\ngettor+pl at torproject.org: Polish\ngettor+ru at torproject.org: Russian\ngettor+zh at torproject.org: Chinese"
+
+#: lib/gettor/i18n.py:92
+msgid "If you select no language, you will receive the English version."
+msgstr "Če ne označite jezika, dobite Angleško verzijo."
+
+#: lib/gettor/i18n.py:94
+msgid ""
+"SMALLER SIZED PACKAGES\n"
+"======================"
+msgstr "Manjša velikost paketov\n======================"
+
+#: lib/gettor/i18n.py:97
+msgid ""
+"If your bandwith is low or your provider doesn't allow you to\n"
+"receive large attachments in your email, GetTor can send you several\n"
+"small packages instead of one big one."
+msgstr "Če je vaša povezava nizka ali vaš ponudnik ne podpira\nprejemanje velikih priponk v vaši e-pošti, vam lahko GetTor pošlje \nmanjše paketke namesto enaga velikega."
+
+#: lib/gettor/i18n.py:101
+msgid ""
+"Simply include the keyword 'split' in a new line on its own (this part\n"
+"is important!) like so: \n"
+"    \n"
+"  windows\n"
+"  split"
+msgstr "Enostavno vključite ključno besedo 'split' v novi vrstici v lastno (ta del\nje pomemben!) podobno:\n\nwindows\nsplit"
+
+#: lib/gettor/i18n.py:107
+msgid ""
+"Sending this text in an email to GetTor will cause it to send you \n"
+"the Tor Browser Bundle in a number of 1,4MB attachments."
+msgstr "Ta poslan tekst v e-pismu za GetTor bo povzročil, da vam pošljemo\nTor Iskalniški paket kot priponko v velikosti 1,4MB."
+
+#: lib/gettor/i18n.py:110
+msgid ""
+"After having received all parts, you need to re-assemble them to \n"
+"one package again. This is done as follows:"
+msgstr "Ko prejmete vse dele, jih morate ponovno sestaviti v\nen paket. To naredite kot sledi: "
+
+#: lib/gettor/i18n.py:113
+msgid "1.) Save all received attachments into one folder on your disk."
+msgstr "1.) Vse prejete priponke shranite v eno mapo na svojem disku."
+
+#: lib/gettor/i18n.py:115
+msgid ""
+"2.) Unzip all files ending in \".z\". If you saved all attachments to\n"
+"a fresh folder before, simply unzip all files in that folder. If you don't\n"
+"know how to unzip the .z files, please see the UNPACKING THE FILES section."
+msgstr "2.) Odpakirajte vse datoteke s končnico \".z\". Če ste shranili vse priponke v\nnovo mapo, enostavno odpakirajte vse datoteke v to mapo. Če ne veste\nkako odpakirati .z datoteke, poglejte v sekcijo ODPAKIRANJE DATOTEK"
+
+#: lib/gettor/i18n.py:119
+msgid ""
+"3.) Verify all files as described in the mail you received with \n"
+"each package. (gpg --verify)"
+msgstr "3.) Preverite vse datoteke, kot je opisano v pošti, ki ste jo prejeli z\nvsakim paketkom. (gpg --verify)"
+
+#: lib/gettor/i18n.py:122
+msgid ""
+"4.) Now unpack the multi-volume archive into one file by double-\n"
+"clicking the file ending in \"..split.part01.exe\". This should start the \n"
+"process automatically."
+msgstr "4.) Sedaj razpakirarajte arhiv multi-nosilec v eno datoteko, z dvoklikom\nna datoteko \"..split.part01.exe\". To zažene\nproces avtomatsko."
+
+#: lib/gettor/i18n.py:126
+msgid ""
+"5.) After unpacking is finished, you should find a newly created \n"
+"\".exe\" file in your destination folder. Simply doubleclick\n"
+"that and Tor Browser Bundle should start within a few seconds."
+msgstr "5.) Ko je razpakiranje končano najdete novo\n\".exe\" datoteko v izbranem direktoriju. Ko jo dvokliknete\nse paket Tor Iskalnik zažene v nekaj sekundah. "
+
+#: lib/gettor/i18n.py:130
+msgid "6.) That's it. You're done. Thanks for using Tor and have fun!"
+msgstr "6.) To je vse. Končali ste. Hvala za uporabo Tor-a in imejte se lepo!"
+
+#: lib/gettor/i18n.py:132
+msgid ""
+"SUPPORT\n"
+"======="
+msgstr "PODPORA\n======="
+
+#: lib/gettor/i18n.py:138
+msgid ""
+"Here's your requested software as a zip file. Please unzip the\n"
+"package and verify the signature."
+msgstr "Tu je vaša zahtevana programska oprema kot zip datoteka. Prosim razpakirajte\npaket in preverite podpis."
+
+#: lib/gettor/i18n.py:141
+msgid ""
+"VERIFY SIGNATURE\n"
+"================\n"
+"If your computer has GnuPG installed, use the gpg commandline \n"
+"tool as follows after unpacking the zip file:\n"
+"\n"
+"  gpg --verify tor-browser-1.3.24_en-US.exe.asc tor-browser-1.3.24_en-US.exe"
+msgstr "PREVERITE PODPIS\n================\nČe ima vaš računalnik GnuPG, uporabite gpg ukazno vrstico\nkot sledi, po razpakiranju zip datoteke:\n\ngpg --verify tor-browser-1.3.24_en-US.exe.asc tor-browser-1.3.24_en-US.exe"
+
+#: lib/gettor/i18n.py:148
+msgid ""
+"The output should look somewhat like this:\n"
+"\n"
+"  gpg: Good signature from 'Erinn Clark <...>'"
+msgstr "Izhod bi moral biti podoben temu:\n\ngpg: Good signature from 'Erinn Clark <...>'"
+
+#: lib/gettor/i18n.py:152
+msgid ""
+"If you're not familiar with commandline tools, try looking for\n"
+"a graphical user interface for GnuPG on this website:\n"
+"\n"
+"  http://www.gnupg.org/related_software/frontends.html"
+msgstr "Če niste seznanjeni z ukazno vrstico poskusite\nz grafičnim vmesnikom za GnuPG na omrežju:\n\nhttp://www.gnupg.org/related_software/frontends.html"
+
+#: lib/gettor/i18n.py:157
+msgid ""
+"BLOCKED ACCESS / CENSORSHIP\n"
+"==========================="
+msgstr "BLOKIRAN DOSTOP / CENZURA\n==========================="
+
+#: lib/gettor/i18n.py:160
+msgid ""
+"If your Internet connection blocks access to the Tor network, you\n"
+"may need a bridge relay. Bridge relays (or \"bridges\" for short)\n"
+"are Tor relays that aren't listed in the main directory. Since there\n"
+"is no complete public list of them, even if your ISP is filtering\n"
+"connections to all the known Tor relays, they probably won't be able\n"
+"to block all the bridges."
+msgstr "Če je vaša internetna povezava blokirana do Tor omrežja boste\nrabili mostični rele. Mostični releji ( ali kratko \"mostički\" )\nso Tor releji, ki niso na seznamu glavnega imenika. Ker ni\ncelotnega javnega seznama, tudi če vaš ISP filtrira\npovezave na vse Tor releje, verjetno ni zmožen blokirati vseh mostičkov."
+
+#: lib/gettor/i18n.py:167
+msgid ""
+"You can acquire a bridge by sending an email that contains \"get bridges\"\n"
+"in the body of the email to the following email address:\n"
+"\n"
+"  bridges at torproject.org"
+msgstr "Mostičke lahko dobite z pošiljanjem e-pisma, ki vsebuje dobi mostičke \"get bridges\"\nzahtevo v pismu na sledeč e-poštni naslov:\n\nbridges at torproject.org"
+
+#: lib/gettor/i18n.py:172
+msgid ""
+"It is also possible to fetch bridges with a web browser at the following\n"
+"url: https://bridges.torproject.org/"
+msgstr "Mostičke lahko pridobite z spletnim iskalnikom na\nurl: https://bridges.torproject.org/"
+
+#: lib/gettor/i18n.py:175
+msgid ""
+"Another censorship circumvention tool you can request from GetTor is\n"
+"the Tor Obfsproxy Browser Bundle. Please read the package descriptions for\n"
+"which package you should request to receive this."
+msgstr "Drugo orodje, ki ga lahko zahtevate od GetTor, da se izognete cenzuri, je\npaket Tor Obfsproxy Iskalnik. Prosimo preberite opis paketov,\nda veste kateri paket zahtevati."
+
+#: lib/gettor/i18n.py:179
+msgid ""
+"IMPORTANT NOTE:\n"
+"Since this is part of a split-file request, you need to wait for\n"
+"all split files to be received by you before you can save them all\n"
+"into the same directory and unpack them by double-clicking the\n"
+"first file."
+msgstr "POMEMBNO:\nKer je ta del zahtevka za združitev-datotek, morate počakati na\nsprejem vseh deljenih datotek, preden jih shranite\nv isti imenik in odpakirate z dvoklikom\nprve datoteke."
+
+#: lib/gettor/i18n.py:185
+msgid ""
+"Packages might arrive out of order! Please make sure you received\n"
+"all packages before you attempt to unpack them!"
+msgstr "Paketki lahko pridejo v različnem vrstnem redu! Prepričajte se, da ste prejeli\nvse paketke preden jih odpakirate!"
+
+#: lib/gettor/i18n.py:188
+#, python-format
+msgid ""
+"It was successfully understood. Your request is currently being processed.\n"
+"Your package (%s) should arrive within the next ten minutes."
+msgstr "Sporazumevanje je bilo uspešno. Vaša zahteva je v obdelavi.\nVaš paket (%s) mora prispeti v naslednjih desetih minutah."
+
+#: lib/gettor/i18n.py:191
+msgid ""
+"If it doesn't arrive, the package might be too big for your mail provider.\n"
+"Try resending the mail from a GMAIL.COM, YAHOO.CN or YAHOO.COM account."
+msgstr "Če ne prispe, je paket lahko prevelik za vašega poštnega ponudnika.\nPoskusite s prenosom preko GMAIL.COM, YAHOO.CN ali YAHOO.COM računa."
+
+#: lib/gettor/i18n.py:194
+msgid ""
+"Unfortunately we are currently experiencing problems and we can't fulfill\n"
+"your request right now. Please be patient as we try to resolve this issue."
+msgstr "Na žalost imamo prehodne težave in ne moremo reševati\nvaše trenutne zahteve. Prosim bodite potrpežljivi dokler ne rešimo te težave."
+
+#: lib/gettor/i18n.py:197
+msgid ""
+"Unfortunately there is no split package available for the package you\n"
+"requested. Please send us another package name or request the same package \n"
+"again, but remove the 'split' keyword. In that case we'll send you the whole \n"
+"package. Make sure this is what you want."
+msgstr "Nažalost ni deljenega paketka za paket, ki ste ga\nzahtevali. Prosim pošljite drugo ime paketka ali zahtevajte isti paketek\nponovno, vendar odstranite ključno besedo 'split'. V tem primeru vam pošljemo cel\npaket. Prepričajte se, da je to tisto, kar želite."
+
+#: lib/gettor/i18n.py:202
+msgid ""
+"UNPACKING THE FILES\n"
+"==================="
+msgstr "RAZPAKIRANJE DATOTEK\n==================="
+
+#: lib/gettor/i18n.py:205
+msgid ""
+"The easiest way to unpack the files you received is to install 7-Zip,\n"
+"a free file compression/uncompression tool. If it isn't installed on\n"
+"your computer yet, you can download it here:\n"
+"\n"
+"  http://www.7-zip.org/"
+msgstr "Najlažji način razpakiranja datotek je instacija 7-Zip\nzastonjskega orodja stiskanja datotek. Če nimate nameščenega na\nvašem računalniku, ga lahko dobite tukaj:\n\nhttp://www.7-zip.org/"
+
+#: lib/gettor/i18n.py:211
+msgid ""
+"When 7-Zip is installed, you can open the .z archive you received from\n"
+"us by double-clicking on it."
+msgstr "Ko je 7-Zip nameščen lahko odpirate .z arhive prejete od\nnas z dvoklikom."
+
+#: lib/gettor/i18n.py:214
+msgid ""
+"An alternative way to get the .z files extraced is to rename them to\n"
+".zip. For example, if you recevied a file called \"windows.z\", rename it to \n"
+"\"windows.zip\". You should then be able to extract the archive with common \n"
+"file archiver programs that probably are already installed on your computer."
+msgstr "Druga pot da razpakirate .z datoteke je, da jih preimenujete v\n.zip. Npr.: prejeli ste paketek \"windows.z\", preimenujete ga v \n\"windows.zip\". Sedaj ga lahko razpakirate z skupnim\nprogramom za arhiviranj, ki je verjetno nameščen na vaš računalnik."
+
+#: lib/gettor/i18n.py:219
+msgid ""
+"Please reply to this mail, and tell me a single package name anywhere\n"
+"in your reply. Here's a short explanation of what these packages are:"
+msgstr "Prosimo, da odgovorite na to sporočilo in poveste ime posameznega paketka kjerkoli\nv vašem odgovoru. Tukaj je kratka razlaga o tem, kaj so ti paketki:"
+
+#: lib/gettor/i18n.py:222
+msgid ""
+"windows:\n"
+"The Tor Browser Bundle package for Windows operating systems. If you're \n"
+"running some version of Windows, like Windows XP, Windows Vista or \n"
+"Windows 7, this is the package you should get."
+msgstr "windows:\nPaket Tor Iskalnik za OS Windows. ÄŒe\npoganjate katero od verzij Oken kot Windows XP, Windows Vista ali\nWindows 7 je to paket, ki ga rabite."
+
+#: lib/gettor/i18n.py:227
+msgid ""
+"macos-i386:\n"
+"The Tor Browser Bundle package for OS X, Intel CPU architecture. In \n"
+"general, newer Mac hardware will require you to use this package."
+msgstr "macos-i386:\nPaket Tor Iskalnik za OS X, Intel CPU arhitekturo. V\nglavnem, novejša Mac strojna oprema uporablja te paketke."
+
+#: lib/gettor/i18n.py:231
+msgid ""
+"macos-ppc:\n"
+"This is an older installer (the \"Vidalia bundle\") for older Macs running\n"
+"OS X on PowerPC CPUs. Note that this package will be deprecated soon."
+msgstr "macos-ppc:\nTo je starejši nameščevalnik (the \"Vidalia bundle\") za starejše Mac\nOS X na PowePC CPU-jih. Upoštevajte, da je to paket v opuščanju."
+
+#: lib/gettor/i18n.py:235
+msgid ""
+"linux-i386:\n"
+"The Tor Browser Bundle package for Linux, 32bit versions."
+msgstr "linux-i386:\nPaket Tor Iskalnik za Linux, 32 bitno verzijo."
+
+#: lib/gettor/i18n.py:238
+msgid ""
+"Note that this package is rather large and needs your email provider to \n"
+"allow for attachments of about 30MB in size."
+msgstr "Upoštevajte, da je to velik paket in potrebuje dovoljenje vašega poštnega ponudnika\nza priponke velikosti okrog 30MB."
+
+#: lib/gettor/i18n.py:241
+msgid ""
+"linux-x86_64:\n"
+"The Tor Browser Bundle package for Linux, 64bit versions."
+msgstr "linux-x86_64:\nPaket Tor Iskalnik za Linux 64 bitno verzijo."
+
+#: lib/gettor/i18n.py:244
+msgid ""
+"obfs-windows:\n"
+"The Tor Obfsproxy Browser Bundle for Windows operating systems. If you need\n"
+"strong censorship circumvention and you are running some version of the \n"
+"Windows, like Windows XP, Windows Vista or Windows 7, this is the package\n"
+"you should get."
+msgstr "obfs-windows:\nPaket Tor Obfsproxy Iskalnik za Windows OS. Če rabite\nizogibanje močni cenzuri in poganjate katero od verzij\nOken kot Windows XP, Windows Vista ali Windows 7, je to paket,\nki ga morate imeti."
+
+#: lib/gettor/i18n.py:250
+msgid ""
+"obfs-macos-i386:\n"
+"The Tor Obfsproxy Browser Bundle package for OS X, 32bit Intel CPU \n"
+"architecture."
+msgstr "obfs-macos-i386:\nPaket Tor Obfsproxy Iskalnik za OS X, 32 bitno CPU\narhitekturo."
+
+#: lib/gettor/i18n.py:254
+msgid ""
+"obfs-macos-x86_64:\n"
+"The Tor Obfsproxy Browser Bundle package for OS X, 64bit Intel CPU \n"
+"architecture."
+msgstr "obfs-macos-x86_64:\nPaket Tor Obfsproxy Iskalnik za OS X, 64 bitno CPU\narhitekturo."
+
+#: lib/gettor/i18n.py:258
+msgid ""
+"obfs-linux-i386:\n"
+"The Tor Obfsproxy Browser Bundle package for Linux, 32bit Intel CPU \n"
+"architecture."
+msgstr "obfs-linux-i386:\nPaket Tor Obfsproxy Iskalnik za Linux, 32 bitno Intel CPU\narhitekturo."
+
+#: lib/gettor/i18n.py:262
+msgid ""
+"obfs-linux-x86_64:\n"
+"The Tor Obfsproxy Browser Bundle package for Linux, 64bit Intel CPU \n"
+"architecture."
+msgstr "obfs-linux-x86_64:\nPaket Tor Obfsproxy Iskalnik za Linux, 64 bitno Intel CPU\narhitekturo."
+
+#: lib/gettor/i18n.py:266
+msgid ""
+"source:\n"
+"The Tor source code, for experts. Most users do not want this package."
+msgstr "izvor:\nTorova izvorna koda za strokovnjake. Večina uporabnikov ne želi tega paketa."
+
+#: lib/gettor/i18n.py:269
+msgid ""
+"FREQUENTLY ASKED QUESTIONS\n"
+"=========================="
+msgstr "POGOSTA VPRAÅ ANJA\n=========================="
+
+#: lib/gettor/i18n.py:272
+msgid "What is Tor?"
+msgstr "Kaj je Tor?"
+
+#: lib/gettor/i18n.py:274
+msgid "The name \"Tor\" can refer to several different components."
+msgstr "Ime \"Tor\" se lahko nanaša na več različnih komponent."
+
+#: lib/gettor/i18n.py:276
+msgid ""
+"The Tor software is a program you can run on your computer that helps \n"
+"keep you safe on the Internet. Tor protects you by bouncing your \n"
+"communications around a distributed network of relays run by volunteers \n"
+"all around the world: it prevents somebody watching your Internet connection \n"
+"from learning what sites you visit, and it prevents the sites you visit from \n"
+"learning your physical location. This set of volunteer relays is called the \n"
+"Tor network. You can read more about how Tor works here:\n"
+"\n"
+"  https://www.torproject.org/about/overview.html.en"
+msgstr "Programska oprema Tor je program za vaš računalnik in pomaga\npri varnosti na omrežju. Tor vas ščiti pred omejevanjem vaših\nkomunikacij preko mreže relejev, ki jih vodijo prostovoljci\npo vsem svetu: preprečuje vohunjenje vaše internetne povezave\nin učenjem katera web mesta ste obiskali in preprečuje obiskanim mestom\nizdajanje vaše fizične lokacije. Ta sklop prostovoljnih relejev se imenuje\nTor omrežje. Več o tem kako Tor deluje si lahko preberete tukaj\n\nhttps://www.torproject.org/about/overview.html.en"
+
+#: lib/gettor/i18n.py:286
+msgid "What is the Tor Browser Bundle?"
+msgstr "Kaj je paket Tor Iskalnik?"
+
+#: lib/gettor/i18n.py:288
+msgid ""
+"The Browser Bundle (TBB) is the package we recommend to most users. \n"
+"The bundle comes with everything you need to safely browse the Internet.\n"
+"Just extract it and run."
+msgstr "Paket Tor Iskalnik (TBB Tor Browser Bundle) je paket, ki ga priporočamo večini uporabnikom.\nPaket ima vse potrebno za varno brskanje po omrežju.\nMorate ga samo razpakirati in zagnati. "
+
+#: lib/gettor/i18n.py:292
+msgid "What package should I request?"
+msgstr "Kateri paket naj zahtevam?"
+
+#: lib/gettor/i18n.py:294
+msgid ""
+"This depends on the operating system you use. For instance, if your\n"
+"operating system is Microsoft Windows, you should request \"windows\". Here\n"
+"is a short explanation of all packages to request and what operating \n"
+"systems there are suitable for:"
+msgstr "To je odvisno od vašega operacijskega sistema. Npr. če je vaš\nOS Microsoft Windows zahtevajte \"windows\". Tu je\nkratka razlaga vseh zahtevanih paketov za kateri operacijski\nsistem\nso primerni:"
+
+#: lib/gettor/i18n.py:299
+msgid "How do I extract the file(s) you sent me?"
+msgstr "Kako naj razpakiram datoteko(e), ki ste jih poslali?"
+
+#: lib/gettor/i18n.py:301
+msgid "QUESTION:"
+msgstr "VPRAÅ ANJE:"
+
+#: lib/gettor/i18n.py:303
+msgid "ANSWER:"
+msgstr "ODGOVOR:"
+
+#: lib/gettor/i18n.py:305
+#, python-format
+msgid ""
+"Sorry, but the package you requested (%s) is too large for your \n"
+"provider to accept as an attachment. Try using another provider that allows \n"
+"for larger email attachments. Or try one of the following mirrors:\n"
+"\n"
+" https://www.oignon.net/dist/torbrowser/\n"
+" https://tor.beme-it.de/dist/torbrowser/\n"
+" https://www.torservers.net/mirrors/torproject.org/dist/torbrowser/"
+msgstr "Žal, toda zahtevani paket (%s) je prevelik za vašega\nponudnika, da sprejme priponko. Uporabite drugega, ki omogoča\nvečje e-poštne priponke. Ali poskusite sledeče zrcalne:\n\nhttps://www.oignon.net/dist/torbrowser/\nhttps://tor.beme-it.de/dist/torbrowser/\nhttps://www.torservers.net/mirrors/torproject.org/dist/torbrowser/"More information about the tor-commits mailing list