[tor-commits] [translation/liveusb-creator] Update translations for liveusb-creator

translation at torproject.org translation at torproject.org
Tue Oct 14 16:45:35 UTC 2014


commit 83253d7b9f0a163d97361689135fae02ade2d4dd
Author: Translation commit bot <translation at torproject.org>
Date:   Tue Oct 14 16:45:39 2014 +0000

    Update translations for liveusb-creator
---
 hr_HR/hr_HR.po |   46 +++++++++++++++++++++++-----------------------
 1 file changed, 23 insertions(+), 23 deletions(-)

diff --git a/hr_HR/hr_HR.po b/hr_HR/hr_HR.po
index 6b2d6d0..b4e7ff8 100644
--- a/hr_HR/hr_HR.po
+++ b/hr_HR/hr_HR.po
@@ -13,7 +13,7 @@ msgstr ""
 "Project-Id-Version: The Tor Project\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
 "POT-Creation-Date: 2014-10-08 21:03+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2014-10-14 16:15+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2014-10-14 16:43+0000\n"
 "Last-Translator: Neven Lovrić <neven at lovric.net>\n"
 "Language-Team: Croatian (Croatia) (http://www.transifex.com/projects/p/torproject/language/hr_HR/)\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -343,14 +343,14 @@ msgstr "Izabrana datoteka je nečitljiva. Molimo popravite njezine dozvole ili i
 msgid ""
 "There was a problem executing the following command: `%(command)s`.\n"
 "A more detailed error log has been written to '%(filename)s'."
-msgstr "Nastao je problem izvršujući sljedeću naredbu: '%(command)s'.\nDetaljniji zapis o grešci je zapisan u '%(filename)s'."
+msgstr "Izvršavanje slijedeće naredbe bilo je problem: „%(command)s“.\nPodrobniji zapisnik greški zapisan je u „%(filename)s“."
 
 #: ../liveusb/dialog.py:151
 msgid ""
 "This button allows you to browse for an existing Live system ISO that you "
 "have previously downloaded.  If you do not select one, a release will be "
 "downloaded for you automatically."
-msgstr "Ovaj gumb Vam omogućuje potragu za postojećim ISO-m Živog sustava koji ste ranije preuzeli. Ako ne odaberete jedan, izdanje će biti preuzeto za Vas automatski."
+msgstr "Ovaj Vam gumb omogućuje potragu za postojećim ISO‑om Živoga sustava kojega ste predhodno skinuli. Ako ne izaberete niti jednoga, jedno će izdanje biti skinuto za Vas samostalno."
 
 #: ../liveusb/dialog.py:164
 msgid ""
@@ -358,98 +358,98 @@ msgid ""
 "optionally downloading a release (if an existing one wasn't selected),  "
 "extracting the ISO to the USB device, creating the persistent overlay, and "
 "installing the bootloader."
-msgstr "Ovaj gumb će započeti stvaranje ŽivogUSB-a. To podrazumijeva opcionalno preuzimanje izdanja (ako postojeće nije izabrano), raspakiravanje ISO-a na USB uređaj, stvaranje trajnog preklopa i instalaciju programa za učitavanje operativnog sustava."
+msgstr "Ovaj gumb započinje postupak stvaranja ŽiviUSB‑a. To po potrebi uključuje skidanje jednoga izdanja (ako neko postojeće nije izabrano), razpikiranje ISO‑a na USB uređaj, stvaranje ustrajnoga prelega i ugradnju podizača."
 
 #: ../liveusb/dialog.py:158
 msgid ""
 "This is the USB stick that you want to install your Live system on.  This "
 "device must be formatted with the FAT filesystem."
-msgstr "Ovo je USB uređaj na koji želite instalirati Živi sustav. Ovaj uređaj mora biti formatiran u FAT sustavu."
+msgstr "Ovo je USB štapić na koji želite ugraditi Vaš Živi sustav. Ovaj uređaj mora biti oblikovan datotečnime sustavom FAT."
 
 #: ../liveusb/dialog.py:163
 msgid ""
 "This is the progress bar that will indicate how far along in the LiveUSB "
 "creation process you are"
-msgstr "Ovo je traka napretka koja će pokazati koliko daleko ste došli u procesu stvaranja Vašeg Živog USB-a"
+msgstr "Ovo je traka napredka koja će ukazivati koliko ste daleko u postupku stvaranja ŽiviUSB‑a"
 
 #: ../liveusb/dialog.py:162
 msgid "This is the status console, where all messages get written to."
-msgstr "Ovo je konzola stanja, gdje se sve poruke zapisuju."
+msgstr "Ovo je konzola stanja na koju se ispisuju sve poruke."
 
 #: ../liveusb/creator.py:922
 msgid "Trying to continue anyway."
-msgstr "Pokušavam nastaviti svejedno."
+msgstr "Pokušavam svejedno nastaviti."
 
 #: ../liveusb/creator.py:954
 #, python-format
 msgid "Unable to change volume label: %(message)s"
-msgstr "Ne mogu promjeniti oznaku: %(message)s"
+msgstr "Ne mogu izmijeniti oznaku obujma: %(message)s"
 
 #: ../liveusb/creator.py:492 ../liveusb/creator.py:503
 #, python-format
 msgid "Unable to chmod %(file)s: %(message)s"
-msgstr "Ne mogu chmod %(file)s: %(message)s"
+msgstr "Ne mogu izmijeniti dozvole %(file)s: %(message)s"
 
 #: ../liveusb/creator.py:469
 #, python-format
 msgid "Unable to copy %(infile)s to %(outfile)s: %(message)s"
-msgstr "Nije moguće kopirati %(infile)s u %(outfile)s: %(message)s"
+msgstr "Ne mogu preslikati %(infile)s u %(outfile)s: %(message)s"
 
 #: ../liveusb/gui.py:402
 msgid "Unable to find any USB drive"
-msgstr "Nije moguće naći USB"
+msgstr "Ne mogu naći niti jedan USB pogon"
 
 #: ../liveusb/creator.py:1236
 msgid "Unable to find any supported device"
-msgstr "Ne mogu pronaći nikakav podržani uređaj"
+msgstr "Ne mogu naći niti jedan podržani uređaj"
 
 #: ../liveusb/creator.py:1079
 msgid "Unable to find partition"
-msgstr "Ne mogu naći particiju"
+msgstr "Ne mogu naći podjelu"
 
 #: ../liveusb/creator.py:1316
 msgid ""
 "Unable to get Win32_LogicalDisk; win32com query did not return any results"
-msgstr "Ne mogu dobiti Win32_LogicalDisk; win32com upit nije vratio nikakve rezultate"
+msgstr "Ne mogu dobiti Win32_LogicalDisk; win32com upit nije vratio nikakve ishode"
 
 #: ../liveusb/gui.py:660
 msgid "Unable to mount device"
-msgstr "Ne mogu postaviti uređaj"
+msgstr "Ne mogu montirati uređaj"
 
 #: ../liveusb/creator.py:804
 #, python-format
 msgid "Unable to mount device: %(message)s"
-msgstr "Ne mogu postaviti uređaj: %(message)s"
+msgstr "Ne mogu montirati uređaj: %(message)s"
 
 #: ../liveusb/creator.py:508
 #, python-format
 msgid "Unable to remove directory from previous LiveOS: %(message)s"
-msgstr "Ne mogu maknuti direktorij iz prošlog ŽivogOS: %(message)s"
+msgstr "Ne mogu maknuti popis iz predhodnoga ŽiviOS‑a: %(message)s"
 
 #: ../liveusb/creator.py:496
 #, python-format
 msgid "Unable to remove file from previous LiveOS: %(message)s"
-msgstr "Ne mogu maknuti datoteku iz prošlog ŽivogOS: %(message)s"
+msgstr "Ne mogu maknuti datoteku iz predhodnoga ŽiviOS‑a: %(message)s"
 
 #: ../liveusb/creator.py:1151
 msgid ""
 "Unable to reset MBR.  You may not have the `syslinux` package installed."
-msgstr "Ne mogu resetirati MBR. Možda nemate 'syslinux' paket instaliran."
+msgstr "Ne mogu prepostaviti MBR. Možda nemate ugrađen paket „syslinux“."
 
 #: ../liveusb/gui.py:767
 msgid ""
 "Unable to use the selected file.  You may have better luck if you move your "
 "ISO to the root of your drive (ie: C:\\)"
-msgstr "Ne mogu koristiti odabranu datoteku. Možda će te imati više sreće ako preselite ISO u korijen vašeg pogona (npr: C:\\)"
+msgstr "Nisam u mogućnosti koristiti izabranu datoteku. Možda ćete imati više sreće ako Vaš ISO premjestite u korijen Vašega pogona (na primjer C:\\)"
 
 #: ../liveusb/creator.py:711
 #, python-format
 msgid "Unable to write on %(device)s, skipping."
-msgstr "Ne mogu pisati na %(device)s, preskačem."
+msgstr "Ne mogu pisati po %(device)s; preskačem."
 
 #: ../liveusb/creator.py:390
 msgid "Unknown ISO, skipping checksum verification"
-msgstr "Nepoznat ISO, preskačem kontrolu broja."
+msgstr "Nepoznat ISO; preskačem potvrdu provjerom zbrojem"
 
 #: ../liveusb/creator.py:800
 #, python-formatMore information about the tor-commits mailing list