[tor-commits] [translation/liveusb-creator] Update translations for liveusb-creator

translation at torproject.org translation at torproject.org
Tue Oct 14 16:15:21 UTC 2014


commit dd4df7324cd410600d4fefa100ac5d42644c7a00
Author: Translation commit bot <translation at torproject.org>
Date:   Tue Oct 14 16:15:24 2014 +0000

    Update translations for liveusb-creator
---
 hr_HR/hr_HR.po |   76 ++++++++++++++++++++++++++++----------------------------
 1 file changed, 38 insertions(+), 38 deletions(-)

diff --git a/hr_HR/hr_HR.po b/hr_HR/hr_HR.po
index ad8a828..6b2d6d0 100644
--- a/hr_HR/hr_HR.po
+++ b/hr_HR/hr_HR.po
@@ -13,7 +13,7 @@ msgstr ""
 "Project-Id-Version: The Tor Project\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
 "POT-Creation-Date: 2014-10-08 21:03+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2014-10-14 15:44+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2014-10-14 16:15+0000\n"
 "Last-Translator: Neven Lovrić <neven at lovric.net>\n"
 "Language-Team: Croatian (Croatia) (http://www.transifex.com/projects/p/torproject/language/hr_HR/)\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -153,7 +153,7 @@ msgstr "Skidanje nije uspjelo:"
 #: ../liveusb/gui.py:88
 #, python-format
 msgid "Downloading %s..."
-msgstr "Skidam %s..."
+msgstr "Skidam %s…"
 
 #: ../liveusb/creator.py:1154
 msgid "Drive is a loopback, skipping MBR reset"
@@ -178,165 +178,165 @@ msgstr "Greška: Ne mogu postaviti oznaku ili doći do UUID‑a Vašega uređaja
 msgid ""
 "Error: The SHA1 of your Live CD is invalid.  You can run this program with "
 "the --noverify argument to bypass this verification check."
-msgstr "Greška: SHA1 Vašega Živoga CD‑a ne valja. Možete pokrenuti ovaj program s argumentom --noverify kako bi zaobišli ovu provjeru valjanosti."
+msgstr "Greška: SHA1 Vašega Živoga DVD‑a ne valja. Možete pokrenuti ovaj program s argumentom --noverify kako bi zaobišli ovu provjeru valjanosti."
 
 #: ../liveusb/creator.py:147
 msgid "Extracting live image to the target device..."
-msgstr "Izvlačim živu sliku na odredišni uređaj..."
+msgstr "Razpakiravam živu sliku na ciljni uređaj…"
 
 #: ../liveusb/creator.py:1102
 #, python-format
 msgid "Formatting %(device)s as FAT32"
-msgstr "Formatiram %(device)s kao FAT32"
+msgstr "Oblikujem %(device)s kao FAT32"
 
 #: ../liveusb/creator.py:142
 msgid "ISO MD5 checksum passed"
-msgstr "ISO MD5 kontrola broja uspješna"
+msgstr "ISO MD5 zbrojna provjera prošla"
 
 #: ../liveusb/creator.py:140
 msgid "ISO MD5 checksum verification failed"
-msgstr "Verifikacija ISO MD5 kontrolne sume nije uspjela"
+msgstr "Potvrda ISO MD5 zbrojne provjere neuspjela"
 
 #: ../liveusb/dialog.py:156
 msgid ""
 "If you do not select an existing Live ISO, the selected release will be "
 "downloaded for you."
-msgstr "Ako ne izaberet postojeći Živi ISO, odabrano izdanje će biti preuzeto za Vas."
+msgstr "Ako ne izaberete postojeći Živi ISO, biti će Vam skinuto izabrano izdanje."
 
 #: ../liveusb/dialog.py:165
 msgid "Install Tails"
-msgstr "Instaliraj Tails"
+msgstr "Ugradi Tails"
 
 #: ../liveusb/gui.py:614
 msgid "Installation complete!"
-msgstr "Instalacija završena!"
+msgstr "Ugradnja dovršena!"
 
 #: ../liveusb/gui.py:264
 #, python-format
 msgid "Installation complete! (%s)"
-msgstr "Instalacija završena! (%s)"
+msgstr "Ugradnja dovršena! (%s)"
 
 #: ../liveusb/gui.py:615
 msgid "Installation was completed. Press OK to close this program."
-msgstr "Instalacija je završena. Kliknite OK da biste zatvorili ovaj program."
+msgstr "Ugradnja je bila dovršena. Pritisnite „OK“ kako bi zatvorili ovaj program."
 
 #: ../liveusb/creator.py:959 ../liveusb/creator.py:1275
 msgid "Installing bootloader..."
-msgstr "Instaliram bootloader..."
+msgstr "Ugrađujem podizač…"
 
 #: ../liveusb/gui.py:269
 msgid "LiveUSB creation failed!"
-msgstr "LiveUSB stvaranje neuspješno!"
+msgstr "Stvaranje ŽiviUSB‑a neuspjelo!"
 
 #: ../liveusb/creator.py:1370
 msgid ""
 "Make sure to extract the entire liveusb-creator zip file before running this"
 " program."
-msgstr "Osigurajte raspakiravanje cijele liveusb-creator zip datoteke prije pokretanja ovog programa."
+msgstr "Pobrinite se neka razpakirate cijelu ZIP datoteku živiusb-stvaratelj prije pokretanja ovoga programa."
 
 #: ../liveusb/creator.py:1246
 msgid ""
 "Make sure your USB key is plugged in and formatted with the FAT filesystem"
-msgstr "Budite sigurni da je vaš USB uključen i da je formatiran kao FAT datoteka sustava"
+msgstr "Pobrinite se neka je Vaš USB ključ uključen i oblikovan datotečnime sustavom FAT"
 
 #: ../liveusb/creator.py:849
 #, python-format
 msgid "Mount %s exists after unmounting"
-msgstr "Postavljen %s postoji nakon skidanja"
+msgstr "Montaža %s postoji nakon odmontiranja"
 
 #: ../liveusb/gui.py:557
 #, python-format
 msgid "No free space on device %(device)s"
-msgstr "Nema slobodnog prostora na uređaju %(device)s"
+msgstr "Nema slobodnoga prostora na uređaju %(device)s"
 
 #: ../liveusb/creator.py:816
 msgid "No mount points found"
-msgstr "Nisu pronađene točke postavljanja"
+msgstr "Nikakve točke montiranja nisu pronađene"
 
 #: ../liveusb/creator.py:401
 msgid "Not enough free space on device."
-msgstr "Nema dovoljno slobodnog prostora na uređaju."
+msgstr "Nema dovoljno slobodnoga prostora na uređaju."
 
 #: ../liveusb/gui.py:538
 msgid "Partition is FAT16; Restricting overlay size to 2G"
-msgstr "Particija je FAT16; Ograničavam veličinu preklopa na 2G"
+msgstr "Podjela je FAT16; ograničavam veličinu prelega na 2 GB"
 
 #: ../liveusb/gui.py:534
 msgid "Partition is FAT32; Restricting overlay size to 4G"
-msgstr "Particija je FAT32; Ograničavam veličinu preklopa na 4G"
+msgstr "Podjela je FAT32; ograničavam veličinu prelega na 4 GB"
 
 #: ../liveusb/creator.py:228 ../liveusb/creator.py:856
 #, python-format
 msgid "Partitioning device %(device)s"
-msgstr "Particioniranje uređaja %(device)s"
+msgstr "Djelim uređaj %(device)s"
 
 #: ../liveusb/gui.py:605
 msgid "Persistent Storage"
-msgstr "Trajno Spremište"
+msgstr "Ustrajna pohrana"
 
 #: ../liveusb/dialog.py:161
 msgid "Persistent Storage (0 MB)"
-msgstr "Trajno Spremište (0MB)"
+msgstr "Ustrajna pohrana (0 MB)"
 
 #: ../liveusb/gui.py:667 ../liveusb/gui.py:696
 msgid "Please confirm your device selection"
-msgstr "Molimo potvrdite selekciju vašeg uređaja"
+msgstr "Molimo potvrdite Vaš izbor uređaja"
 
 #: ../liveusb/gui.py:451
 msgid "Refreshing releases..."
-msgstr "Osvježavanje inačica..."
+msgstr "Osvježavam izdanja…"
 
 #: ../liveusb/gui.py:456
 msgid "Releases updated!"
-msgstr "Inačica unaprijeđena!"
+msgstr "Izdanja osvježena!"
 
 #: ../liveusb/creator.py:966 ../liveusb/creator.py:1293
 #, python-format
 msgid "Removing %(file)s"
-msgstr "Brišem %(file)s"
+msgstr "Mičem %(file)s"
 
 #: ../liveusb/creator.py:483
 msgid "Removing existing Live OS"
-msgstr "Brišem postojeći Live OS "
+msgstr "Mičem postojeći Živi OS"
 
 #: ../liveusb/creator.py:1148
 #, python-format
 msgid "Resetting Master Boot Record of %s"
-msgstr "Resetiram Glavni Zapis o Pokretanju %s"
+msgstr "Prepostavljam Glavni pokretački zapis %s"
 
 #: ../liveusb/gui.py:758
 msgid "Select Live ISO"
-msgstr "Označite Live OS"
+msgstr "Izaberite Živi ISO"
 
 #: ../liveusb/creator.py:184
 msgid "Setting up OLPC boot file..."
-msgstr "Postavljam OLPC boot fajl..."
+msgstr "Postavljam OLPC pokretačku datoteku…"
 
 #: ../liveusb/creator.py:730
 #, python-format
 msgid ""
 "Some partitions of the target device %(device)s are mounted. They will be "
 "unmounted before starting the installation process."
-msgstr "Neke particije odredišnog uređaja %(device)s su postavljene. Bit će skinute prije početka instalacijskog procesa."
+msgstr "Neke su podjele odredišnoga uređaja %(device)s montirane. One će biti odmontirane prije započinjanja ugradbenoga postupka."
 
 #: ../liveusb/creator.py:133
 msgid ""
 "Source type does not support verification of ISO MD5 checksum, skipping"
-msgstr "Izvorišna vrsta ne podržava ISO MD5 kontrolu broja, preskačem"
+msgstr "Izovišna vrsta ne podržava potvrdu ISO MD5 zbrojne provjere; preskačem"
 
 #: ../liveusb/creator.py:1182
 msgid "Synchronizing data on disk..."
-msgstr "Sinkroniziranje podataka na disk..."
+msgstr "Usklađujem podatke na disku…"
 
 #: ../liveusb/dialog.py:159
 msgid "Target Device"
-msgstr "Željeni uređaj"
+msgstr "Ciljni uređaj"
 
 #: ../liveusb/gui.py:761
 msgid ""
 "The selected file is unreadable. Please fix its permissions or select "
 "another file."
-msgstr "Označeni fajl je nečitak. Molimo popravite njezina dopuštenja ili označite drugi fajl."
+msgstr "Izabrana datoteka je nečitljiva. Molimo popravite njezine dozvole ili izaberite drugu datoteku."
 
 #: ../liveusb/creator.py:345
 #, python-formatMore information about the tor-commits mailing list