[tor-commits] [translation/tor-launcher-network-settings_completed] Update translations for tor-launcher-network-settings_completed

translation at torproject.org translation at torproject.org
Sat Oct 11 11:15:49 UTC 2014


commit 27d87aac66c1fcd83cda4d7e15a4ebfc7b5191f6
Author: Translation commit bot <translation at torproject.org>
Date:   Sat Oct 11 11:15:52 2014 +0000

    Update translations for tor-launcher-network-settings_completed
---
 fa/network-settings.dtd |   10 ++++------
 1 file changed, 4 insertions(+), 6 deletions(-)

diff --git a/fa/network-settings.dtd b/fa/network-settings.dtd
index 4cd68f8..f42720d 100644
--- a/fa/network-settings.dtd
+++ b/fa/network-settings.dtd
@@ -8,8 +8,8 @@
 <!ENTITY torSettings.no "نه">
 
 <!ENTITY torSettings.firstQuestion "کدام یک از موارد زیر وضعیت شما را بهتر بیان می‌کند؟">
-<!ENTITY torSettings.configurePrompt1 "اینترنت استفاده شده در این رایانه ها سانسور شده٫فیلتر شده و یا عبور کرده از روی پراکسی می باشند.">
-<!ENTITY torSettings.configurePrompt2 "من نیاز دارم که «پل ها»، «پروکسی» و یا «فایروال» را تنظیم کنم.">
+<!ENTITY torSettings.configurePrompt1 "اتصال به اینترنت این کامپیوتر یا فیلترینگ شدید دارد و یا پراکسی دارد.">
+<!ENTITY torSettings.configurePrompt2 "من نیاز به پیکربندی پل و یا تنظیمات پروکسی دارم.">
 <!ENTITY torSettings.configure "پیکربندی">
 <!ENTITY torSettings.connectPrompt2 "تمایل دارم مستقیما به شبکه‌ی تور متصل شوم.">
 <!ENTITY torSettings.connectPrompt3 "این در بیشتر مواقع کار خواهد کرد.">
@@ -19,9 +19,6 @@
 <!-- see https://www.torproject.org/docs/proxychain.html.en -->
 <!ENTITY torSettings.proxyHelp "اگر مطمئن نیستید چطور به این سوال پاسخ دهید، به تنظیمات سایر مرورگرهای خود نگاهی بیاندازید تا متوجه شوید که آیا باید یک پروکسی استفاده شود یا خیر.">
 <!ENTITY torSettings.enterProxy "تنظیمات پراکسی را وارد کنید.">
-<!ENTITY torSettings.firewallQuestion "آیا در مسیر ارتباط شما به اینترنت یک فایروال وجود دارد؟ و فقط اجازه اتصال از یک درگاه خاص را می دهد؟">
-<!ENTITY torSettings.firewallHelp "اگر مطمئن نیستید چه جوابی به این سوال دهید، «نه» و یا «خیر» را انتخاب کنید. سپس اگر مشکلی در ارتباط با شبکه تور داشتید، این مورد را تغییر دهید.">
-<!ENTITY torSettings.enterFirewall "یک لیست جداشده با ویرگول از پورت‌هایی که توسط فایروال مجاز هستند.">
 <!ENTITY torSettings.bridgeQuestion "آیا شرکتی که از آن اینترنت گرفته اید (ISP)، دسترسی به شبکه تور را فیلتر، سانسور و یا مسدود می کند؟">
 <!ENTITY torSettings.bridgeHelp "اگر مطمئن نیستید چطور به این سوال پاسخ دهید، «نه» یا انتخاب کنید.  اگر «بله» را انتخاب کنید، Ù…ÛŒ بایست تنظیمات مربوط به «پل های» تور را انجام دهید. پل ها مسیرهای دور زدن فیلتر هستند Ú©Ù‡ لیست مشخصی از آن ها وجود ندارد Ùˆ فیلتر کردن آن ها بسیار مشکل است.">
 <!ENTITY torSettings.bridgeSettingsPrompt "شما می‌توانید از مجموعه‌ای از پل‌های آماده و یا پل‌های شخصی خودتان استفاده کنید.">
@@ -60,6 +57,7 @@
 <!ENTITY torsettings.bridgeHelp2Heading "از طریق اینترنت">
 <!ENTITY torsettings.bridgeHelp2 "با استفاده از یک مرورگر به آدرس https://bridges.torproject.org بروید.">
 <!ENTITY torsettings.bridgeHelp3Heading "از طریق آدرس ایمیل پاسخگوی خودکار">
-<!ENTITY torsettings.bridgeHelp3 "یک ایمیل حاوی عبارت  'get bridges' به آدرس bridges at torproject.org  ارسال کنید.  برای اینکه بتوانیم جلوی فیلتر شدن پل ها را بگیریم، مجبوریم شما را محدود کنیم تا فقط از یک آدرس ایمیل yahoo.com Ùˆ یا gmail.com درخواست خود را ارسال کنید. لطفاً صبور باشید. از چند دقیقه تا چند ساعت طول خواهد کشید تا به طور خودکار پل ها برای شما ارسال شوند.">
+<!ENTITY torsettings.bridgeHelp3.emailDesc "یک ایمیل حاوی عبارت 'get bridges' به آدرس bridges at torproject.org ارسال کنید.  هر چند ØŒ برای اینکه بتوانیم یادگیری آدرس بسیاری از پل‌ها را برای مهاجم سخت‌تر کنیم ØŒ می‌بایست این درخواست را از یکی از سرویس دهنده‌های ایمیل زیر بفرستید ( ذکر شده به ترتیب اولویت ) :">
+<!ENTITY torsettings.bridgeHelp3.emailList "https://www.riseup.net, https://mail.google.com, یا https://mail.yahoo.com">
 <!ENTITY torsettings.bridgeHelp4Heading "از طریق واحد کمک رسانی">
 <!ENTITY torsettings.bridgeHelp4 "اگر از طریق هیچ کدام از راه حل های فوق به نتیجه نرسیدید، یک درخواست مودبانه به آدرس help at rt.torproject.org ارسال کنید.  در نظر داشته باشید Ú©Ù‡ یک نفر باید ایمیل شما را بخواند Ùˆ به آن پاسخ دهد. پس صبور باشید.">More information about the tor-commits mailing list