[tor-commits] [translation/tor-launcher-network-settings_completed] Update translations for tor-launcher-network-settings_completed

translation at torproject.org translation at torproject.org
Tue Oct 7 22:15:52 UTC 2014


commit 3c6b7704c51f0ed889f626964d8e34748682f9c0
Author: Translation commit bot <translation at torproject.org>
Date:   Tue Oct 7 22:15:54 2014 +0000

    Update translations for tor-launcher-network-settings_completed
---
 pl/network-settings.dtd |    4 ++--
 1 file changed, 2 insertions(+), 2 deletions(-)

diff --git a/pl/network-settings.dtd b/pl/network-settings.dtd
index 9d794b4..00d3574 100644
--- a/pl/network-settings.dtd
+++ b/pl/network-settings.dtd
@@ -26,7 +26,7 @@
 <!-- Other: -->
 
 <!ENTITY torsettings.startingTor "Uruchamianie oprogramowania Tor">
-<!ENTITY torsettings.restartTor "Zrestartuj Tor">
+<!ENTITY torsettings.restartTor "Zrestartuj Tora">
 
 <!ENTITY torsettings.optional "(opcjonalnie)">
 
@@ -56,7 +56,7 @@
 <!ENTITY torsettings.bridgeHelp2Heading "Za pośrednictwem sieci Web">
 <!ENTITY torsettings.bridgeHelp2 "Użyj przeglądarki internetowej do odwiedzenia https://bridges.torproject.org">
 <!ENTITY torsettings.bridgeHelp3Heading "Poprzez Email Autoresponder">
-<!ENTITY torsettings.bridgeHelp3.emailDesc "WyÅ›lij e-maila na adres bridges at torproject.org piszÄ…c w treÅ›ci emaila 'get bridges'.  Jednak, aby utrudnić napastnikom naukÄ™ o adresach bridges, należy wysÅ‚ać tego emaila używajÄ…c jednego z wymienionych dostawców usÅ‚ugi email (dostawcy wymienieni sÄ… w kolejnoÅ›ci preferencji):">
+<!ENTITY torsettings.bridgeHelp3.emailDesc "WyÅ›lij e-maila na adres bridges at torproject.org piszÄ…c w treÅ›ci emaila 'get bridges'.  Jednak, aby utrudnić napastnikom naukÄ™ o adresach mostków, należy wysÅ‚ać tego emaila używajÄ…c jednego z wymienionych dostawców usÅ‚ugi email (dostawcy wymienieni sÄ… w kolejnoÅ›ci preferencji):">
 <!ENTITY torsettings.bridgeHelp3.emailList "https://www.riseup.net, https://mail.google.com, lub https://mail.yahoo.com">
 <!ENTITY torsettings.bridgeHelp4Heading "Przez Help Desk">
 <!ENTITY torsettings.bridgeHelp4 "W ostatecznoÅ›ci, można zażądać adresów mostów, wysyÅ‚ajÄ…c uprzejmÄ… wiadomość e-mail do help at rt.torproject.org.   Należy pamiÄ™tać, że osoba bÄ™dzie musiaÅ‚a odpowiedzieć na każde żądanie.">More information about the tor-commits mailing list