[tor-commits] [translation/bridgedb_completed] Update translations for bridgedb_completed

translation at torproject.org translation at torproject.org
Mon Oct 6 14:15:06 UTC 2014


commit 709c429c5e9ff85908131da1bbd394c1ea2e3dab
Author: Translation commit bot <translation at torproject.org>
Date:   Mon Oct 6 14:15:07 2014 +0000

    Update translations for bridgedb_completed
---
 cs/LC_MESSAGES/bridgedb.po |  367 +++++++++++++++++++++++++++++++++++++-------
 1 file changed, 313 insertions(+), 54 deletions(-)

diff --git a/cs/LC_MESSAGES/bridgedb.po b/cs/LC_MESSAGES/bridgedb.po
index 112d143..f82de5e 100644
--- a/cs/LC_MESSAGES/bridgedb.po
+++ b/cs/LC_MESSAGES/bridgedb.po
@@ -1,20 +1,22 @@
 # Translations template for BridgeDB.
-# Copyright (C) 2013 ORGANIZATION
+# Copyright (C) 2014 'The Tor Project, Inc.'
 # This file is distributed under the same license as the BridgeDB project.
 # 
 # Translators:
-# Translators:
-# adamse <adamslovacek at gmail.com>, 2013
+# A5h8d0wf0x <littleslyfoxie28 at gmail.com>, 2014
+# Adam Slovacek <adamslovacek at gmail.com>, 2013
 # Elisa <valhalla at gishpuppy.com>, 2011
 # Sanky <gsanky+transifex at gmail.com>, 2011
-# Radog <bensch.radek at gmail.com>, 2013
+# Jiří Vírava <appukonrad at gmail.com>, 2014
+# mxsedlacek, 2014
+# Radek Bensch <inactive+Radog at transifex.com>, 2013
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: The Tor Project\n"
-"Report-Msgid-Bugs-To: https://trac.torproject.org/projects/tor\n"
-"POT-Creation-Date: 2013-03-27 21:41+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2013-10-26 11:20+0000\n"
-"Last-Translator: Radog <bensch.radek at gmail.com>\n"
+"Report-Msgid-Bugs-To: 'https://trac.torproject.org/projects/tor/newticket?component=BridgeDB&keywords=bridgedb-reported,msgid&cc=isis,sysrqb&owner=isis'\n"
+"POT-Creation-Date: 2014-07-26 02:11+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2014-10-06 14:11+0000\n"
+"Last-Translator: A5h8d0wf0x <littleslyfoxie28 at gmail.com>\n"
 "Language-Team: Czech (http://www.transifex.com/projects/p/torproject/language/cs/)\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
@@ -23,82 +25,339 @@ msgstr ""
 "Language: cs\n"
 "Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1) ? 0 : (n>=2 && n<=4) ? 1 : 2;\n"
 
-#: lib/bridgedb/templates/base.html:33
+#. TRANSLATORS: Please DO NOT translate the following words and/or phrases in
+#. any string (regardless of capitalization and/or punctuation):
+#. "BridgeDB"
+#. "pluggable transport"
+#. "pluggable transports"
+#. "obfs2"
+#. "obfs3"
+#. "scramblesuit"
+#. "fteproxy"
+#. "Tor"
+#. "Tor Browser"
+#: lib/bridgedb/HTTPServer.py:121
+msgid "Sorry! Something went wrong with your request."
+msgstr "Promiňte! Něco se stalo špatně s vaším požadavkem."
+
+#: lib/bridgedb/strings.py:18
+msgid "[This is an automated message; please do not reply.]"
+msgstr "[Toto je automatická zpráva; prosím, neodpovídejte na ni]"
+
+#: lib/bridgedb/strings.py:20
+msgid "Here are your bridges:"
+msgstr "Zde jsou vaše mosty:"
+
+#: lib/bridgedb/strings.py:22
+#, python-format
+msgid ""
+"You have exceeded the rate limit. Please slow down! The minimum time between\n"
+"emails is %s hours. All further emails during this time period will be ignored."
+msgstr "Překročil jste mezní limit. Prosíme zpomalte! Minimální čas nezi emaily je %s hodin. Všechny následující emaily během této časové doby budou ignorovány."
+
+#: lib/bridgedb/strings.py:25
+msgid ""
+"COMMANDs: (combine COMMANDs to specify multiple options simultaneously)"
+msgstr "PŘÍKAZY: (kombinujte příkazy pro zadávání více možností současně)"
+
+#. TRANSLATORS: Please DO NOT translate the word "BridgeDB".
+#: lib/bridgedb/strings.py:28
+msgid "Welcome to BridgeDB!"
+msgstr "Vítejte v BridgeDB!"
+
+#. TRANSLATORS: Please DO NOT translate the words "transport" or "TYPE".
+#: lib/bridgedb/strings.py:30
+msgid "Currently supported transport TYPEs:"
+msgstr "V současnosti podporované transport TYPEs:"
+
+#: lib/bridgedb/strings.py:31
+#, python-format
+msgid "Hey, %s!"
+msgstr "Hey, %s!"
+
+#: lib/bridgedb/strings.py:32
+msgid "Hello, friend!"
+msgstr "Ahoj, příteli!"
+
+#: lib/bridgedb/strings.py:33 lib/bridgedb/templates/base.html:101
+msgid "Public Keys"
+msgstr "Veřejné klíče"
+
+#. TRANSLATORS: This string will end up saying something like:
+#. "This email was generated with rainbows, unicorns, and sparkles
+#. for alice at example.com on Friday, 09 May, 2014 at 18:59:39."
+#: lib/bridgedb/strings.py:37
+#, python-format
+msgid ""
+"This email was generated with rainbows, unicorns, and sparkles\n"
+"for %s on %s at %s."
+msgstr "Tento email byl generován s duhou, jednorožci a jiskřičkami\npro %s data  %s v %s"
+
+#. TRANSLATORS: Please DO NOT translate "BridgeDB".
+#. TRANSLATORS: Please DO NOT translate "Pluggable Transports".
+#. TRANSLATORS: Please DO NOT translate "Tor".
+#. TRANSLATORS: Please DO NOT translate "Tor Network".
+#: lib/bridgedb/strings.py:47
+#, python-format
+msgid ""
+"BridgeDB can provide bridges with several %stypes of Pluggable Transports%s,\n"
+"which can help obfuscate your connections to the Tor Network, making it more\n"
+"difficult for anyone watching your internet traffic to determine that you are\n"
+"using Tor.\n"
+"\n"
+msgstr "BridgeDB může nabídnou mosty s několika %stypes of Pluggable Transports%s,\ncož může pomoci zmást vaše připojení k Tor Network, a udělat složitější pro kohokoli\nsledovat vaši internetovou aktivitu k určení zda používáte Tor.\n\n"
+
+#. TRANSLATORS: Please DO NOT translate "Pluggable Transports".
+#: lib/bridgedb/strings.py:54
+msgid ""
+"Some bridges with IPv6 addresses are also available, though some Pluggable\n"
+"Transports aren't IPv6 compatible.\n"
+"\n"
+msgstr "Někteté mosty s IPv6 adresami jsou také k dispozici, přestože některé Pluggable Transports\nnejsou kompaktibilní s IPv6.\n"
+
+#. TRANSLATORS: Please DO NOT translate "BridgeDB".
+#. TRANSLATORS: The phrase "plain-ol'-vanilla" means "plain, boring,
+#. regular, or unexciting". Like vanilla ice cream. It refers to bridges
+#. which do not have Pluggable Transports, and only speak the regular,
+#. boring Tor protocol. Translate it as you see fit. Have fun with it.
+#: lib/bridgedb/strings.py:63
+#, python-format
+msgid ""
+"Additionally, BridgeDB has plenty of plain-ol'-vanilla bridges %s without any\n"
+"Pluggable Transports %s which maybe doesn't sound as cool, but they can still\n"
+"help to circumvent internet censorship in many cases.\n"
+"\n"
+msgstr "Dodatečně, BridgeDB má spustu nudných vanilkových mostů %s bez žádných \nPluggable Transports %s což sice nemusí znít tak super, ale úpořád mohou\npomoci obejít internetovou cenzuru v mnoha případech.\n\n"
+
+#: lib/bridgedb/strings.py:76
 msgid "What are bridges?"
 msgstr "Co jsou mosty?"
 
-#: lib/bridgedb/templates/base.html:34
+#: lib/bridgedb/strings.py:77
 #, python-format
-msgid ""
-"%s Bridge relays %s are Tor relays that help you circumvent censorship."
-msgstr "%s Bridge relays % jsou Tor relé které pomáhají obejít cenzuru."
+msgid "%s Bridges %s are Tor relays that help you circumvent censorship."
+msgstr "%s Mosty %s jsou Tor přenosy které vám pomáhají obejít cenzuru."
 
-#: lib/bridgedb/templates/base.html:39
+#: lib/bridgedb/strings.py:82
 msgid "I need an alternative way of getting bridges!"
 msgstr "Chci mosty zjistit jiným způsobem!"
 
-#: lib/bridgedb/templates/base.html:40
+#: lib/bridgedb/strings.py:83
 #, python-format
 msgid ""
-"Another way to find public bridge addresses is to send an email (from a %s "
-"or a %s address) to %s with the line 'get bridges' by itself in the body of "
-"the mail."
-msgstr "Další cesta k nalezení veřejných adres mostů je posláním emailem (od %s nebo %s adresy)  %s s textem 'get bridges' v těle mailu."
+"Another way to get bridges is to send an email to %s. Please note that you must\n"
+"send the email using an address from one of the following email providers:\n"
+"%s, %s or %s."
+msgstr "Další způsob jak dostat mosty je poslat email na %s. Prosíme mějte na paměti že musíte poslat email pouze z adresy od následujících poskytovatelů emailu:\n%s, %s nebo %s."
 
-#: lib/bridgedb/templates/base.html:48
+#: lib/bridgedb/strings.py:90
 msgid "My bridges don't work! I need help!"
 msgstr "Mé mosty nefungují. Potřebuji pomoc!"
 
-#: lib/bridgedb/templates/base.html:49
+#. TRANSLATORS: Please DO NOT translate "Tor".
+#: lib/bridgedb/strings.py:92
 #, python-format
+msgid "If your Tor doesn't work, you should email %s."
+msgstr "Pokud váš Tor nepracuje měl by jste nám poslat email %s."
+
+#. TRANSLATORS: Please DO NOT translate "Pluggable Transports".
+#. TRANSLATORS: Please DO NOT translate "Tor Browser".
+#. TRANSLATORS: Please DO NOT translate "Tor".
+#: lib/bridgedb/strings.py:96
 msgid ""
-"If your Tor doesn't work, you should email %s. Try including as much info "
-"about your case as you can, including the list of bridges you used, the "
-"bundle filename/version you used, the messages that Tor gave out, etc."
-msgstr "Jestliže Váš Tor nefunguje, napište email %s. Pokuste se zahrnout co nejvíce informací o Vašem případu, napište seznam mostů, které používáte, název balíku/verze kterou používáte a zprávy které Vám Tor vypisuje, atd."
+"Try including as much info about your case as you can, including the list of\n"
+"bridges and Pluggable Transports you tried to use, your Tor Browser version,\n"
+"and any messages which Tor gave out, etc."
+msgstr "Pokuste se popsat co nejvíce informací o vašem případu, včetně listu\nmostů a pluggable Transports které jste se pokusili použít, vaši verzi Tor Browser,\na jaké Tor poslal ven, atd."
+
+#: lib/bridgedb/strings.py:103
+msgid "Here are your bridge lines:"
+msgstr "Zde jsou vaše linky k mostům: "
+
+#: lib/bridgedb/strings.py:104
+msgid "Get Bridges!"
+msgstr "Získejte Mosty!"
+
+#: lib/bridgedb/strings.py:108
+msgid "Please select options for bridge type:"
+msgstr "Prosím vyberte nastavení pro typ mostů:"
+
+#: lib/bridgedb/strings.py:109
+msgid "Do you need IPv6 addresses?"
+msgstr "Potřebujete IPv6 adresu?"
+
+#: lib/bridgedb/strings.py:110
+#, python-format
+msgid "Do you need a %s?"
+msgstr "Potřebujete %s?"
 
-#: lib/bridgedb/templates/bridges.html:10
+#: lib/bridgedb/strings.py:114
+msgid "Your browser is not displaying images properly."
+msgstr "Váš prohlížeč nezobrazuje obrázky správně."
+
+#: lib/bridgedb/strings.py:115
+msgid "Enter the characters from the image above..."
+msgstr "Vložte písmena z obrázku výše..."
+
+#: lib/bridgedb/strings.py:119
+msgid "How to start using your bridges"
+msgstr "Jak začít používat mosty."
+
+#. TRANSLATORS: Please DO NOT translate "Tor Browser".
+#: lib/bridgedb/strings.py:121
+#, python-format
 msgid ""
-"To use the above lines, go to Vidalia's Network settings page, and click "
-"\"My ISP blocks connections to the Tor network\". Then add each bridge "
-"address one at a time."
-msgstr "Řádky nahoře použíjte ve programu Vidalia, nastavení sítě. Klepněte na \"Můj poskytovatel blokuje připojení přes síť TOR\". Poté na každý řádek vložte právě jednu adresu mostu."
+"To enter bridges into Tor Browser, follow the instructions on the %s Tor\n"
+"Browser download page %s to start Tor Browser."
+msgstr "K vložení mostů do Tor Browser, postupujte podle instrukcí na %s Tor\nBrowser stránce ke stažení %s ke spuštění Tor Browser."
+
+#. TRANSLATORS: Please DO NOT translate "Tor".
+#: lib/bridgedb/strings.py:125
+msgid ""
+"When the 'Tor Network Settings' dialogue pops up, click 'Configure' and follow\n"
+"the wizard until it asks:"
+msgstr "Když dialog 'Tor Nastavení Sítě' vyskočí klikněte na 'Konfigurovat' a postupujte\npodle průvodce dokud nedostanete otázku:"
+
+#. TRANSLATORS: Please DO NOT translate "Tor".
+#: lib/bridgedb/strings.py:129
+msgid ""
+"Does your Internet Service Provider (ISP) block or otherwise censor connections\n"
+"to the Tor network?"
+msgstr "Blokuje nebo cenzoruje váš Poskytovatel Služeb Internetu (ISP) připojení k\nTor síti?"
+
+#. TRANSLATORS: Please DO NOT translate "Tor".
+#: lib/bridgedb/strings.py:133
+msgid ""
+"Select 'Yes' and then click 'Next'. To configure your new bridges, copy and\n"
+"paste the bridge lines into the text input box. Finally, click 'Connect', and\n"
+"you should be good to go! If you experience trouble, try clicking the 'Help'\n"
+"button in the 'Tor Network Settings' wizard for further assistance."
+msgstr "Vyberte 'Ano' a poté klikněte 'Další'. Pro konfiguraci nových mostů kopírujte a\nvložte linky k mostům do textového pole pro vložení. Nakonec klikněte na 'Připojit' a\nmělo by to být všechno! Pokud narazíte na problémy, zkuste kliknout na tlačítko 'Pomoc'\nv 'Tor Nastavení Sítě' průvodce pro další pomoc."
+
+#: lib/bridgedb/strings.py:141
+msgid "Displays this message."
+msgstr "Zobrazí tuto zprávu."
+
+#. TRANSLATORS: Please try to make it clear that "vanilla" here refers to the
+#. same non-Pluggable Transport bridges described above as being
+#. "plain-ol'-vanilla" bridges.
+#: lib/bridgedb/strings.py:145
+msgid "Request vanilla bridges."
+msgstr "Požadovat vanilla mosty."
+
+#: lib/bridgedb/strings.py:146
+msgid "Request IPv6 bridges."
+msgstr "Požadovat IPv6 mosty."
+
+#. TRANSLATORS: Please DO NOT translate the word the word "TYPE".
+#: lib/bridgedb/strings.py:148
+msgid "Request a Pluggable Transport by TYPE."
+msgstr "Požadovat Pluggable Transport od TYPE."
+
+#. TRANSLATORS: Please DO NOT translate "BridgeDB".
+#. TRANSLATORS: Please DO NOT translate "GnuPG".
+#: lib/bridgedb/strings.py:151
+msgid "Get a copy of BridgeDB's public GnuPG key."
+msgstr "Získat kopii BridgeDS's veřejného GnuPg klíče. "
+
+#: lib/bridgedb/templates/base.html:92
+msgid "Report a Bug"
+msgstr "Nahlásit chybu"
+
+#: lib/bridgedb/templates/base.html:94
+msgid "Source Code"
+msgstr "Zdrojový kód"
 
-#: lib/bridgedb/templates/bridges.html:13
-msgid "No bridges currently available"
-msgstr "Žádné dostupné mosty"
+#: lib/bridgedb/templates/base.html:97
+msgid "Changelog"
+msgstr "Seznam změn"
 
-#: lib/bridgedb/templates/captcha.html:6
-msgid "Upgrade your browser to Firefox"
-msgstr "Aktualizujte svůj Firefox prohližeč"
+#: lib/bridgedb/templates/base.html:99
+msgid "Contact"
+msgstr "Kontakt"
 
-#: lib/bridgedb/templates/captcha.html:8
-msgid "Type the two words"
-msgstr "Vepište dvě slova"
+#. TRANSLATORS: Please translate this into some silly way to say
+#. "There was a problem!" in your language. For example,
+#. for Italian, you might translate this into "Mama mia!",
+#. or for French: "Sacrebleu!". :)
+#: lib/bridgedb/templates/bridges.html:66
+msgid "Uh oh, spaghettios!"
+msgstr "Ježíšku na křížku!"
 
-#: lib/bridgedb/templates/index.html:6
-msgid "Step 1"
-msgstr "Krok 1"
+#: lib/bridgedb/templates/bridges.html:72
+msgid "There currently aren't any bridges available..."
+msgstr "V současnosti zde nejsou žádné mosty k dispozici..."
 
-#: lib/bridgedb/templates/index.html:8
+#: lib/bridgedb/templates/bridges.html:73
 #, python-format
-msgid "Get %s Tor Browser Bundle %s"
-msgstr "Získej %s balík Tor prohlížeče %s"
+msgid ""
+" Perhaps you should try %s going back %s and choosing a different bridge "
+"type!"
+msgstr "Možná by jste měl zkusit %s jít zpět %s a vybrat jiný typ mostů!"
+
+#: lib/bridgedb/templates/index.html:11
+#, python-format
+msgid "Step %s1%s"
+msgstr "Krok %s1%s"
 
 #: lib/bridgedb/templates/index.html:13
-msgid "Step 2"
-msgstr "Krok 2"
+#, python-format
+msgid "Download %s Tor Browser %s"
+msgstr "Stáhnout %s Tor Browser %s"
 
-#: lib/bridgedb/templates/index.html:15
+#: lib/bridgedb/templates/index.html:25
+#, python-format
+msgid "Step %s2%s"
+msgstr "Krok %s2%s"
+
+#: lib/bridgedb/templates/index.html:27
 #, python-format
 msgid "Get %s bridges %s"
 msgstr "Získej %s mosty %s"
 
-#: lib/bridgedb/templates/index.html:19
-msgid "Step 3"
-msgstr "Krok 3"
+#: lib/bridgedb/templates/index.html:36
+#, python-format
+msgid "Step %s3%s"
+msgstr "Krok %s3%s"
+
+#: lib/bridgedb/templates/index.html:38
+#, python-format
+msgid "Now %s add the bridges to Tor Browser %s"
+msgstr "Nyní %s přidejte mosty do Tor Browser %s"
+
+#. TRANSLATORS: Please make sure the '%s' surrounding single letters at the
+#. beginning of words are present in your final translation. Thanks!
+#. (These are used to insert HTML5 underlining tags, to mark accesskeys
+#. for disabled users.)
+#: lib/bridgedb/templates/options.html:38
+#, python-format
+msgid "%sJ%sust give me bridges!"
+msgstr "%sJ%sen mi dejte mosty!"
+
+#: lib/bridgedb/templates/options.html:52
+msgid "Advanced Options"
+msgstr "Rozšířené možnosti"
+
+#: lib/bridgedb/templates/options.html:88
+msgid "No"
+msgstr "Ne"
+
+#: lib/bridgedb/templates/options.html:89
+msgid "none"
+msgstr "žádné"
+
+#. TRANSLATORS: Please make sure the '%s' surrounding single letters at the
+#. beginning of words are present in your final translation. Thanks!
+#. TRANSLATORS: Translate "Yes!" as in "Yes! I do need IPv6 addresses."
+#: lib/bridgedb/templates/options.html:130
+#, python-format
+msgid "%sY%ses!"
+msgstr "%sA%sno!"
 
-#: lib/bridgedb/templates/index.html:21
+#. TRANSLATORS: Please make sure the '%s' surrounding single letters at the
+#. beginning of words are present in your final translation. Thanks!
+#. TRANSLATORS: Please do NOT translate the word "bridge"!
+#: lib/bridgedb/templates/options.html:154
 #, python-format
-msgid "Now %s add the bridges to Tor %s"
-msgstr "Nyní %s přidej mosty do Tor %s"
+msgid "%sG%set Bridges"
+msgstr "%sN%sastavit Bridges"More information about the tor-commits mailing list