[tor-commits] [translation/bridgedb_completed] Update translations for bridgedb_completed

translation at torproject.org translation at torproject.org
Tue Oct 7 12:15:06 UTC 2014


commit 53eba4277ecf87ca535df249e6541659dac15378
Author: Translation commit bot <translation at torproject.org>
Date:   Tue Oct 7 12:15:07 2014 +0000

    Update translations for bridgedb_completed
---
 ca/LC_MESSAGES/bridgedb.po |  368 +++++++++++++++++++++++++++++++++++++-------
 1 file changed, 314 insertions(+), 54 deletions(-)

diff --git a/ca/LC_MESSAGES/bridgedb.po b/ca/LC_MESSAGES/bridgedb.po
index ee74f59..d1ca052 100644
--- a/ca/LC_MESSAGES/bridgedb.po
+++ b/ca/LC_MESSAGES/bridgedb.po
@@ -1,18 +1,21 @@
 # Translations template for BridgeDB.
-# Copyright (C) 2013 ORGANIZATION
+# Copyright (C) 2014 'The Tor Project, Inc.'
 # This file is distributed under the same license as the BridgeDB project.
 # 
 # Translators:
-# Translators:
-# Illenc <provisionalib at hotmail.com>, 2013
+# Albert <provisionalib at hotmail.com>, 2013
+# Assumpta Anglada <assumptaanglada at gmail.com>, 2014
+# Eloi García i Fargas, 2014
+# Humbert <humbert.costas at gmail.com>, 2014
+# laia_ <laiaadorio at gmail.com>, 2014
 # Toni Hermoso Pulido <toniher at softcatala.cat>, 2012
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: The Tor Project\n"
-"Report-Msgid-Bugs-To: https://trac.torproject.org/projects/tor\n"
-"POT-Creation-Date: 2013-03-27 21:41+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2013-10-27 08:40+0000\n"
-"Last-Translator: Illenc <provisionalib at hotmail.com>\n"
+"Report-Msgid-Bugs-To: 'https://trac.torproject.org/projects/tor/newticket?component=BridgeDB&keywords=bridgedb-reported,msgid&cc=isis,sysrqb&owner=isis'\n"
+"POT-Creation-Date: 2014-07-26 02:11+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2014-10-07 12:01+0000\n"
+"Last-Translator: laia_ <laiaadorio at gmail.com>\n"
 "Language-Team: Catalan (http://www.transifex.com/projects/p/torproject/language/ca/)\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
@@ -21,82 +24,339 @@ msgstr ""
 "Language: ca\n"
 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
 
-#: lib/bridgedb/templates/base.html:33
+#. TRANSLATORS: Please DO NOT translate the following words and/or phrases in
+#. any string (regardless of capitalization and/or punctuation):
+#. "BridgeDB"
+#. "pluggable transport"
+#. "pluggable transports"
+#. "obfs2"
+#. "obfs3"
+#. "scramblesuit"
+#. "fteproxy"
+#. "Tor"
+#. "Tor Browser"
+#: lib/bridgedb/HTTPServer.py:121
+msgid "Sorry! Something went wrong with your request."
+msgstr "Perdoni! Quelcom ha anat malament amb la seva petició."
+
+#: lib/bridgedb/strings.py:18
+msgid "[This is an automated message; please do not reply.]"
+msgstr "[Aquest es un missatge automàtic; si us plau, no respongui.]"
+
+#: lib/bridgedb/strings.py:20
+msgid "Here are your bridges:"
+msgstr "Els vostres ponts: "
+
+#: lib/bridgedb/strings.py:22
+#, python-format
+msgid ""
+"You have exceeded the rate limit. Please slow down! The minimum time between\n"
+"emails is %s hours. All further emails during this time period will be ignored."
+msgstr "Has superat el límit. Siusplau baixa el ritme! El mínim de temps entre\nels correus és de %s hores. La resta de correus durant aquest període de temps seran ignorats."
+
+#: lib/bridgedb/strings.py:25
+msgid ""
+"COMMANDs: (combine COMMANDs to specify multiple options simultaneously)"
+msgstr "COMMANDs: (combina COMMANDs per especificar les múltiples opcions simultàniament)"
+
+#. TRANSLATORS: Please DO NOT translate the word "BridgeDB".
+#: lib/bridgedb/strings.py:28
+msgid "Welcome to BridgeDB!"
+msgstr "Benvingut a BridgeDB!"
+
+#. TRANSLATORS: Please DO NOT translate the words "transport" or "TYPE".
+#: lib/bridgedb/strings.py:30
+msgid "Currently supported transport TYPEs:"
+msgstr "Actualment suportant transport TYPEs:"
+
+#: lib/bridgedb/strings.py:31
+#, python-format
+msgid "Hey, %s!"
+msgstr "Ei, %s!"
+
+#: lib/bridgedb/strings.py:32
+msgid "Hello, friend!"
+msgstr "Hola, amic!"
+
+#: lib/bridgedb/strings.py:33 lib/bridgedb/templates/base.html:101
+msgid "Public Keys"
+msgstr "Claus Públiques"
+
+#. TRANSLATORS: This string will end up saying something like:
+#. "This email was generated with rainbows, unicorns, and sparkles
+#. for alice at example.com on Friday, 09 May, 2014 at 18:59:39."
+#: lib/bridgedb/strings.py:37
+#, python-format
+msgid ""
+"This email was generated with rainbows, unicorns, and sparkles\n"
+"for %s on %s at %s."
+msgstr "Aquest correu va ser creat amb unicorns, arcs de Sant Martí i espurnes\nper %s a %s en %s."
+
+#. TRANSLATORS: Please DO NOT translate "BridgeDB".
+#. TRANSLATORS: Please DO NOT translate "Pluggable Transports".
+#. TRANSLATORS: Please DO NOT translate "Tor".
+#. TRANSLATORS: Please DO NOT translate "Tor Network".
+#: lib/bridgedb/strings.py:47
+#, python-format
+msgid ""
+"BridgeDB can provide bridges with several %stypes of Pluggable Transports%s,\n"
+"which can help obfuscate your connections to the Tor Network, making it more\n"
+"difficult for anyone watching your internet traffic to determine that you are\n"
+"using Tor.\n"
+"\n"
+msgstr "BridgeDB pot proveïr ponts amb diversos %stypes de Pluggable Transports%s,\nque pot provocar ofuscacions a la teva connexió a Tor Network, fent-ho més difícil per a qualsevol veient el teu tràfic de connexió a internet de determinar que estàs\nusant Tor.\n"
+
+#. TRANSLATORS: Please DO NOT translate "Pluggable Transports".
+#: lib/bridgedb/strings.py:54
+msgid ""
+"Some bridges with IPv6 addresses are also available, though some Pluggable\n"
+"Transports aren't IPv6 compatible.\n"
+"\n"
+msgstr "També hi ha alguns ponts amb adreces IPv6, tot i que alguns Pluggable\nTransports no són compatibles amb IPv6.\n\n"
+
+#. TRANSLATORS: Please DO NOT translate "BridgeDB".
+#. TRANSLATORS: The phrase "plain-ol'-vanilla" means "plain, boring,
+#. regular, or unexciting". Like vanilla ice cream. It refers to bridges
+#. which do not have Pluggable Transports, and only speak the regular,
+#. boring Tor protocol. Translate it as you see fit. Have fun with it.
+#: lib/bridgedb/strings.py:63
+#, python-format
+msgid ""
+"Additionally, BridgeDB has plenty of plain-ol'-vanilla bridges %s without any\n"
+"Pluggable Transports %s which maybe doesn't sound as cool, but they can still\n"
+"help to circumvent internet censorship in many cases.\n"
+"\n"
+msgstr "A més, BridgeDB té molts ponts %s estàndard sense \nPluggable Transports %s, que potser no són tan interessants, però que també\npoden ajudar a esquivar la censura d'internet, en molts casos.\n"
+
+#: lib/bridgedb/strings.py:76
 msgid "What are bridges?"
 msgstr "Què són els ponts?"
 
-#: lib/bridgedb/templates/base.html:34
+#: lib/bridgedb/strings.py:77
 #, python-format
-msgid ""
-"%s Bridge relays %s are Tor relays that help you circumvent censorship."
-msgstr "%s mecanismes Pont %s són mecanismes Tor per esquivar la censura."
+msgid "%s Bridges %s are Tor relays that help you circumvent censorship."
+msgstr "%s Ponts %s són mecanismes Tor que ajuden a esquivar la censura."
 
-#: lib/bridgedb/templates/base.html:39
+#: lib/bridgedb/strings.py:82
 msgid "I need an alternative way of getting bridges!"
-msgstr "Necessit una manera alternativa d'obtenir ponts"
+msgstr "Necessito una manera alternativa d'obtenir ponts"
 
-#: lib/bridgedb/templates/base.html:40
+#: lib/bridgedb/strings.py:83
 #, python-format
 msgid ""
-"Another way to find public bridge addresses is to send an email (from a %s "
-"or a %s address) to %s with the line 'get bridges' by itself in the body of "
-"the mail."
-msgstr "Una altra manera de trobar adreces de ponts públics és enviant un correu (de  %s o  %s address) a %s amb el text 'get bridges' al cos del correu."
+"Another way to get bridges is to send an email to %s. Please note that you must\n"
+"send the email using an address from one of the following email providers:\n"
+"%s, %s or %s."
+msgstr "Una altra manera d'aconseguir ponts és enviar un correu electrònic a %s. Tingueu en compte que heu\nd'enviar el correu amb una adreça d'un dels següents proveïdors de correu:\n%s, %s or %s."
 
-#: lib/bridgedb/templates/base.html:48
+#: lib/bridgedb/strings.py:90
 msgid "My bridges don't work! I need help!"
 msgstr "No em funcionen els ponts! Ajuda!"
 
-#: lib/bridgedb/templates/base.html:49
+#. TRANSLATORS: Please DO NOT translate "Tor".
+#: lib/bridgedb/strings.py:92
 #, python-format
+msgid "If your Tor doesn't work, you should email %s."
+msgstr "Si el teu Tor no funciona, hauries d'enviar un correu a %s."
+
+#. TRANSLATORS: Please DO NOT translate "Pluggable Transports".
+#. TRANSLATORS: Please DO NOT translate "Tor Browser".
+#. TRANSLATORS: Please DO NOT translate "Tor".
+#: lib/bridgedb/strings.py:96
 msgid ""
-"If your Tor doesn't work, you should email %s. Try including as much info "
-"about your case as you can, including the list of bridges you used, the "
-"bundle filename/version you used, the messages that Tor gave out, etc."
-msgstr "Si no us funciona Tor, envieu un correu %s. Hi heu d'incloure el màxim d'informació sobre el vostre cas: amb la llista de ponts que teniu, la versió, el missatge que Tor us dóna, etc."
+"Try including as much info about your case as you can, including the list of\n"
+"bridges and Pluggable Transports you tried to use, your Tor Browser version,\n"
+"and any messages which Tor gave out, etc."
+msgstr "Incloeu el màxim d'informació sobre el vostre cas, inclosa la llista de\nponts i de Pluggable Transports que heu intentat utilizar, la vostra versió de Tor Browser,\ni qualsevol missatge que Tor hagi donat, etc."
+
+#: lib/bridgedb/strings.py:103
+msgid "Here are your bridge lines:"
+msgstr "Les vostres línies de ponts:"
+
+#: lib/bridgedb/strings.py:104
+msgid "Get Bridges!"
+msgstr "Descarrega ponts!"
+
+#: lib/bridgedb/strings.py:108
+msgid "Please select options for bridge type:"
+msgstr "Si us plau, sel·leccioni les opcions pel tipus de pont:"
+
+#: lib/bridgedb/strings.py:109
+msgid "Do you need IPv6 addresses?"
+msgstr "Necessites adreces IPv6?"
+
+#: lib/bridgedb/strings.py:110
+#, python-format
+msgid "Do you need a %s?"
+msgstr "Necessites un %s?"
 
-#: lib/bridgedb/templates/bridges.html:10
+#: lib/bridgedb/strings.py:114
+msgid "Your browser is not displaying images properly."
+msgstr "El seu navegador no està mostrant les imatges correctament."
+
+#: lib/bridgedb/strings.py:115
+msgid "Enter the characters from the image above..."
+msgstr "Introdueixi els caràcters de la imatge superior..."
+
+#: lib/bridgedb/strings.py:119
+msgid "How to start using your bridges"
+msgstr "Per començar a utilitzar els ponts"
+
+#. TRANSLATORS: Please DO NOT translate "Tor Browser".
+#: lib/bridgedb/strings.py:121
+#, python-format
 msgid ""
-"To use the above lines, go to Vidalia's Network settings page, and click "
-"\"My ISP blocks connections to the Tor network\". Then add each bridge "
-"address one at a time."
-msgstr "Per a usar l'anterior línia, aneu a la configuració de Xarxa Vidalia, clicau a \"El meu proveïdor bloca les connexions Tor\" Després afegiu les adreces de pont una per una."
+"To enter bridges into Tor Browser, follow the instructions on the %s Tor\n"
+"Browser download page %s to start Tor Browser."
+msgstr "Per introduir ponts al Tor Browser, seguiu les instruccions de la pàgina\nde baixada %s del %s Tor Browser per iniciar el Tor Browser."
+
+#. TRANSLATORS: Please DO NOT translate "Tor".
+#: lib/bridgedb/strings.py:125
+msgid ""
+"When the 'Tor Network Settings' dialogue pops up, click 'Configure' and follow\n"
+"the wizard until it asks:"
+msgstr "Quan aparegui el diàleg 'Configuració Xarxa Tor', clica 'Configura' i segueix\nl'auxiliar fins que pregunti:"
+
+#. TRANSLATORS: Please DO NOT translate "Tor".
+#: lib/bridgedb/strings.py:129
+msgid ""
+"Does your Internet Service Provider (ISP) block or otherwise censor connections\n"
+"to the Tor network?"
+msgstr "El vostre Proveïdor d'Internet (ISP) bloqueja o censura les connexions\namb la xarxa Tor?"
+
+#. TRANSLATORS: Please DO NOT translate "Tor".
+#: lib/bridgedb/strings.py:133
+msgid ""
+"Select 'Yes' and then click 'Next'. To configure your new bridges, copy and\n"
+"paste the bridge lines into the text input box. Finally, click 'Connect', and\n"
+"you should be good to go! If you experience trouble, try clicking the 'Help'\n"
+"button in the 'Tor Network Settings' wizard for further assistance."
+msgstr "Seleccioneu 'Sí' i després cliqueu 'Següent'. Per configurar els vostres ponts nous, copieu i\nenganxeu les línies del pont al següent quadre d'entrada de text. Finalment, cliqueu 'Connectar', i ja hauria d'estar a punt! Si teniu problemes, intenteu clicar el botó \nd''Ajuda' a l'auxiliar de 'Configuració Xarxa Tor' per més assistència."
+
+#: lib/bridgedb/strings.py:141
+msgid "Displays this message."
+msgstr "Mostra aquest missatge."
+
+#. TRANSLATORS: Please try to make it clear that "vanilla" here refers to the
+#. same non-Pluggable Transport bridges described above as being
+#. "plain-ol'-vanilla" bridges.
+#: lib/bridgedb/strings.py:145
+msgid "Request vanilla bridges."
+msgstr "Demanar ponts estàndard."
+
+#: lib/bridgedb/strings.py:146
+msgid "Request IPv6 bridges."
+msgstr "Demanar ponts IPv6."
+
+#. TRANSLATORS: Please DO NOT translate the word the word "TYPE".
+#: lib/bridgedb/strings.py:148
+msgid "Request a Pluggable Transport by TYPE."
+msgstr "Demanar un Pluggable Transport per TYPE."
+
+#. TRANSLATORS: Please DO NOT translate "BridgeDB".
+#. TRANSLATORS: Please DO NOT translate "GnuPG".
+#: lib/bridgedb/strings.py:151
+msgid "Get a copy of BridgeDB's public GnuPG key."
+msgstr "Fer una còpia de la clau pública GnuPG del BridgeDB."
+
+#: lib/bridgedb/templates/base.html:92
+msgid "Report a Bug"
+msgstr "Comunicar un Bug"
+
+#: lib/bridgedb/templates/base.html:94
+msgid "Source Code"
+msgstr "Codi font"
 
-#: lib/bridgedb/templates/bridges.html:13
-msgid "No bridges currently available"
-msgstr "No hi ha ponts disponibles"
+#: lib/bridgedb/templates/base.html:97
+msgid "Changelog"
+msgstr "Canviar el log"
 
-#: lib/bridgedb/templates/captcha.html:6
-msgid "Upgrade your browser to Firefox"
-msgstr "Actualitza el navegador a Firefox"
+#: lib/bridgedb/templates/base.html:99
+msgid "Contact"
+msgstr "Contacte"
 
-#: lib/bridgedb/templates/captcha.html:8
-msgid "Type the two words"
-msgstr "Escriviu les dues paraules"
+#. TRANSLATORS: Please translate this into some silly way to say
+#. "There was a problem!" in your language. For example,
+#. for Italian, you might translate this into "Mama mia!",
+#. or for French: "Sacrebleu!". :)
+#: lib/bridgedb/templates/bridges.html:66
+msgid "Uh oh, spaghettios!"
+msgstr "Ueeeee, spaghetiiiiis!!!!"
 
-#: lib/bridgedb/templates/index.html:6
-msgid "Step 1"
-msgstr "Passa 1"
+#: lib/bridgedb/templates/bridges.html:72
+msgid "There currently aren't any bridges available..."
+msgstr "No hi han ponts disponibles en aquests moments..."
 
-#: lib/bridgedb/templates/index.html:8
+#: lib/bridgedb/templates/bridges.html:73
 #, python-format
-msgid "Get %s Tor Browser Bundle %s"
-msgstr "Descarrega %s el navegador Tor Bundle %s"
+msgid ""
+" Perhaps you should try %s going back %s and choosing a different bridge "
+"type!"
+msgstr "Potser hauries de provar %s tirant enrer %s i triant un tipus diferent de pont!"
+
+#: lib/bridgedb/templates/index.html:11
+#, python-format
+msgid "Step %s1%s"
+msgstr "Pas %s1%s"
 
 #: lib/bridgedb/templates/index.html:13
-msgid "Step 2"
-msgstr "Passa 2"
+#, python-format
+msgid "Download %s Tor Browser %s"
+msgstr "Descarrega %s Navegador Tor %s"
 
-#: lib/bridgedb/templates/index.html:15
+#: lib/bridgedb/templates/index.html:25
+#, python-format
+msgid "Step %s2%s"
+msgstr "Pas %s2%s"
+
+#: lib/bridgedb/templates/index.html:27
 #, python-format
 msgid "Get %s bridges %s"
 msgstr "Descarrega %s ponts %s"
 
-#: lib/bridgedb/templates/index.html:19
-msgid "Step 3"
-msgstr "Passa 3"
+#: lib/bridgedb/templates/index.html:36
+#, python-format
+msgid "Step %s3%s"
+msgstr "Pas %s3%s"
+
+#: lib/bridgedb/templates/index.html:38
+#, python-format
+msgid "Now %s add the bridges to Tor Browser %s"
+msgstr "Ara %s adjunta els ponts al Tor Browser %s"
+
+#. TRANSLATORS: Please make sure the '%s' surrounding single letters at the
+#. beginning of words are present in your final translation. Thanks!
+#. (These are used to insert HTML5 underlining tags, to mark accesskeys
+#. for disabled users.)
+#: lib/bridgedb/templates/options.html:38
+#, python-format
+msgid "%sJ%sust give me bridges!"
+msgstr "%sJ%sust donem els meus bridges!"
+
+#: lib/bridgedb/templates/options.html:52
+msgid "Advanced Options"
+msgstr "Opcions Avançades"
+
+#: lib/bridgedb/templates/options.html:88
+msgid "No"
+msgstr "No"
+
+#: lib/bridgedb/templates/options.html:89
+msgid "none"
+msgstr "Cap"
+
+#. TRANSLATORS: Please make sure the '%s' surrounding single letters at the
+#. beginning of words are present in your final translation. Thanks!
+#. TRANSLATORS: Translate "Yes!" as in "Yes! I do need IPv6 addresses."
+#: lib/bridgedb/templates/options.html:130
+#, python-format
+msgid "%sY%ses!"
+msgstr "%sY%ses!"
 
-#: lib/bridgedb/templates/index.html:21
+#. TRANSLATORS: Please make sure the '%s' surrounding single letters at the
+#. beginning of words are present in your final translation. Thanks!
+#. TRANSLATORS: Please do NOT translate the word "bridge"!
+#: lib/bridgedb/templates/options.html:154
 #, python-format
-msgid "Now %s add the bridges to Tor %s"
-msgstr "Ara %s afegeix els ponts a Tor %s"
+msgid "%sG%set Bridges"
+msgstr "%sG%set Bridges"More information about the tor-commits mailing list