[tor-commits] [translation/bridgedb] Update translations for bridgedb

translation at torproject.org translation at torproject.org
Mon Oct 6 14:15:02 UTC 2014


commit e1122096c0e2c8fc30eee3286ce4c7a9068f64b2
Author: Translation commit bot <translation at torproject.org>
Date:   Mon Oct 6 14:15:03 2014 +0000

    Update translations for bridgedb
---
 cs/LC_MESSAGES/bridgedb.po |   30 +++++++++++++++---------------
 1 file changed, 15 insertions(+), 15 deletions(-)

diff --git a/cs/LC_MESSAGES/bridgedb.po b/cs/LC_MESSAGES/bridgedb.po
index 33f14f1..f82de5e 100644
--- a/cs/LC_MESSAGES/bridgedb.po
+++ b/cs/LC_MESSAGES/bridgedb.po
@@ -15,7 +15,7 @@ msgstr ""
 "Project-Id-Version: The Tor Project\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: 'https://trac.torproject.org/projects/tor/newticket?component=BridgeDB&keywords=bridgedb-reported,msgid&cc=isis,sysrqb&owner=isis'\n"
 "POT-Creation-Date: 2014-07-26 02:11+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2014-10-06 13:45+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2014-10-06 14:11+0000\n"
 "Last-Translator: A5h8d0wf0x <littleslyfoxie28 at gmail.com>\n"
 "Language-Team: Czech (http://www.transifex.com/projects/p/torproject/language/cs/)\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -113,7 +113,7 @@ msgid ""
 "Some bridges with IPv6 addresses are also available, though some Pluggable\n"
 "Transports aren't IPv6 compatible.\n"
 "\n"
-msgstr ""
+msgstr "Někteté mosty s IPv6 adresami jsou také k dispozici, přestože některé Pluggable Transports\nnejsou kompaktibilní s IPv6.\n"
 
 #. TRANSLATORS: Please DO NOT translate "BridgeDB".
 #. TRANSLATORS: The phrase "plain-ol'-vanilla" means "plain, boring,
@@ -127,7 +127,7 @@ msgid ""
 "Pluggable Transports %s which maybe doesn't sound as cool, but they can still\n"
 "help to circumvent internet censorship in many cases.\n"
 "\n"
-msgstr ""
+msgstr "Dodatečně, BridgeDB má spustu nudných vanilkových mostů %s bez žádných \nPluggable Transports %s což sice nemusí znít tak super, ale úpořád mohou\npomoci obejít internetovou cenzuru v mnoha případech.\n\n"
 
 #: lib/bridgedb/strings.py:76
 msgid "What are bridges?"
@@ -148,7 +148,7 @@ msgid ""
 "Another way to get bridges is to send an email to %s. Please note that you must\n"
 "send the email using an address from one of the following email providers:\n"
 "%s, %s or %s."
-msgstr ""
+msgstr "Další způsob jak dostat mosty je poslat email na %s. Prosíme mějte na paměti že musíte poslat email pouze z adresy od následujících poskytovatelů emailu:\n%s, %s nebo %s."
 
 #: lib/bridgedb/strings.py:90
 msgid "My bridges don't work! I need help!"
@@ -168,7 +168,7 @@ msgid ""
 "Try including as much info about your case as you can, including the list of\n"
 "bridges and Pluggable Transports you tried to use, your Tor Browser version,\n"
 "and any messages which Tor gave out, etc."
-msgstr ""
+msgstr "Pokuste se popsat co nejvíce informací o vašem případu, včetně listu\nmostů a pluggable Transports které jste se pokusili použít, vaši verzi Tor Browser,\na jaké Tor poslal ven, atd."
 
 #: lib/bridgedb/strings.py:103
 msgid "Here are your bridge lines:"
@@ -209,21 +209,21 @@ msgstr "Jak začít používat mosty."
 msgid ""
 "To enter bridges into Tor Browser, follow the instructions on the %s Tor\n"
 "Browser download page %s to start Tor Browser."
-msgstr ""
+msgstr "K vložení mostů do Tor Browser, postupujte podle instrukcí na %s Tor\nBrowser stránce ke stažení %s ke spuštění Tor Browser."
 
 #. TRANSLATORS: Please DO NOT translate "Tor".
 #: lib/bridgedb/strings.py:125
 msgid ""
 "When the 'Tor Network Settings' dialogue pops up, click 'Configure' and follow\n"
 "the wizard until it asks:"
-msgstr ""
+msgstr "Když dialog 'Tor Nastavení Sítě' vyskočí klikněte na 'Konfigurovat' a postupujte\npodle průvodce dokud nedostanete otázku:"
 
 #. TRANSLATORS: Please DO NOT translate "Tor".
 #: lib/bridgedb/strings.py:129
 msgid ""
 "Does your Internet Service Provider (ISP) block or otherwise censor connections\n"
 "to the Tor network?"
-msgstr ""
+msgstr "Blokuje nebo cenzoruje váš Poskytovatel Služeb Internetu (ISP) připojení k\nTor síti?"
 
 #. TRANSLATORS: Please DO NOT translate "Tor".
 #: lib/bridgedb/strings.py:133
@@ -232,7 +232,7 @@ msgid ""
 "paste the bridge lines into the text input box. Finally, click 'Connect', and\n"
 "you should be good to go! If you experience trouble, try clicking the 'Help'\n"
 "button in the 'Tor Network Settings' wizard for further assistance."
-msgstr ""
+msgstr "Vyberte 'Ano' a poté klikněte 'Další'. Pro konfiguraci nových mostů kopírujte a\nvložte linky k mostům do textového pole pro vložení. Nakonec klikněte na 'Připojit' a\nmělo by to být všechno! Pokud narazíte na problémy, zkuste kliknout na tlačítko 'Pomoc'\nv 'Tor Nastavení Sítě' průvodce pro další pomoc."
 
 #: lib/bridgedb/strings.py:141
 msgid "Displays this message."
@@ -243,7 +243,7 @@ msgstr "Zobrazí tuto zprávu."
 #. "plain-ol'-vanilla" bridges.
 #: lib/bridgedb/strings.py:145
 msgid "Request vanilla bridges."
-msgstr ""
+msgstr "Požadovat vanilla mosty."
 
 #: lib/bridgedb/strings.py:146
 msgid "Request IPv6 bridges."
@@ -252,7 +252,7 @@ msgstr "Požadovat IPv6 mosty."
 #. TRANSLATORS: Please DO NOT translate the word the word "TYPE".
 #: lib/bridgedb/strings.py:148
 msgid "Request a Pluggable Transport by TYPE."
-msgstr ""
+msgstr "Požadovat Pluggable Transport od TYPE."
 
 #. TRANSLATORS: Please DO NOT translate "BridgeDB".
 #. TRANSLATORS: Please DO NOT translate "GnuPG".
@@ -286,14 +286,14 @@ msgstr "Ježíšku na křížku!"
 
 #: lib/bridgedb/templates/bridges.html:72
 msgid "There currently aren't any bridges available..."
-msgstr ""
+msgstr "V současnosti zde nejsou žádné mosty k dispozici..."
 
 #: lib/bridgedb/templates/bridges.html:73
 #, python-format
 msgid ""
 " Perhaps you should try %s going back %s and choosing a different bridge "
 "type!"
-msgstr ""
+msgstr "Možná by jste měl zkusit %s jít zpět %s a vybrat jiný typ mostů!"
 
 #: lib/bridgedb/templates/index.html:11
 #, python-format
@@ -323,7 +323,7 @@ msgstr "Krok %s3%s"
 #: lib/bridgedb/templates/index.html:38
 #, python-format
 msgid "Now %s add the bridges to Tor Browser %s"
-msgstr ""
+msgstr "Nyní %s přidejte mosty do Tor Browser %s"
 
 #. TRANSLATORS: Please make sure the '%s' surrounding single letters at the
 #. beginning of words are present in your final translation. Thanks!
@@ -332,7 +332,7 @@ msgstr ""
 #: lib/bridgedb/templates/options.html:38
 #, python-format
 msgid "%sJ%sust give me bridges!"
-msgstr ""
+msgstr "%sJ%sen mi dejte mosty!"
 
 #: lib/bridgedb/templates/options.html:52
 msgid "Advanced Options"More information about the tor-commits mailing list