[tor-commits] [translation/https_everywhere] Update translations for https_everywhere

translation at torproject.org translation at torproject.org
Mon Oct 6 13:45:21 UTC 2014


commit 74d92e3d77fd7c4aee3330181cf1fa22252ecbc1
Author: Translation commit bot <translation at torproject.org>
Date:   Mon Oct 6 13:45:22 2014 +0000

    Update translations for https_everywhere
---
 cs/ssl-observatory.dtd |    4 ++--
 1 file changed, 2 insertions(+), 2 deletions(-)

diff --git a/cs/ssl-observatory.dtd b/cs/ssl-observatory.dtd
index bd8476c..0b8053c 100644
--- a/cs/ssl-observatory.dtd
+++ b/cs/ssl-observatory.dtd
@@ -48,7 +48,7 @@ dotěrné firemní síti:">
 "Zobrazit varování pokud Observatoř detekuje zrušený certifikát nezachycený vaším prohlížečem.">
 
 <!ENTITY ssl-observatory.prefs.show_cert_warning_tooltip
-"This will check submitted certificates against known Certificate Revocation Lists. Unfortunately we cannot guarantee that we will flag every revoked certificate, but if you do see a warning there's a good chance something is wrong.">
+"Toto zkontroluje zadané certifikáty proti známým Seznamům zneplatněných certifikátů. Bohužel nemůžeme zaručit, že označíme každý odvolaný certifikát, ale pokud se zobrazí upozornění, je velká šance, že je něco špatně.">
 
 <!ENTITY ssl-observatory.prefs.done "Hotovo">
 
@@ -91,7 +91,7 @@ díval.   Pro zobrazení podrobností najeďte na možnosti myší.">
 <!ENTITY ssl-observatory.warning.showcert "Zobrazit řetězec certifikátů">
 <!ENTITY ssl-observatory.warning.okay "Rozumím">
 <!ENTITY ssl-observatory.warning.text "SSL Observatoř od EFF vydala varování před HTTPS cetifikátem / certifikáty na těchto stránkách:">
-<!ENTITY ssl-observatory.warning.defense "If you are logged in to this site, it may be advisable to change your password once you have a safe connection. (These warnings can be disabled in the "SSL Observatory" tab of the HTTPS Everywhere preferences dialog.)">
+<!ENTITY ssl-observatory.warning.defense "Pokud jste přihlášení na této stránce, můžeme doporučit změnu vašeho hesla ihned jakmile budete mít bezpečné připojení. (Tato varování mohou být vypnuta v ''SSL Observatoř'' kartě v HTTPS Všude dialogovém okně Předvolby.)">
 
 <!ENTITY ssl-observatory.prefs.self_signed
 "Odesílat a prověrovat certifikáty podepsané sami sebou">More information about the tor-commits mailing list