[tor-commits] [translation/https_everywhere] Update translations for https_everywhere

translation at torproject.org translation at torproject.org
Mon Oct 6 00:15:32 UTC 2014


commit b4f303a6e07d329d175143798d1e34a2cb1a5645
Author: Translation commit bot <translation at torproject.org>
Date:   Mon Oct 6 00:15:33 2014 +0000

    Update translations for https_everywhere
---
 cs/ssl-observatory.dtd |    2 +-
 1 file changed, 1 insertion(+), 1 deletion(-)

diff --git a/cs/ssl-observatory.dtd b/cs/ssl-observatory.dtd
index a4397f0..bd8476c 100644
--- a/cs/ssl-observatory.dtd
+++ b/cs/ssl-observatory.dtd
@@ -45,7 +45,7 @@ dotěrné firemní síti:">
 "Toto načte a odešle "číslo Autonomního Systému" vaší sítě.   Pomůže nám to lokalizovat útoky na HTTPS, a rozpoznat jestli máme hlášení ze sítí v zemích jako je Írán a Sýrie, kde jsou útoky relativně časté.">
 
 <!ENTITY ssl-observatory.prefs.show_cert_warning
-"Show a warning when the Observatory detects a revoked certificate not caught by your browser">
+"Zobrazit varování pokud Observatoř detekuje zrušený certifikát nezachycený vaším prohlížečem.">
 
 <!ENTITY ssl-observatory.prefs.show_cert_warning_tooltip
 "This will check submitted certificates against known Certificate Revocation Lists. Unfortunately we cannot guarantee that we will flag every revoked certificate, but if you do see a warning there's a good chance something is wrong.">More information about the tor-commits mailing list