[tor-commits] [translation/liveusb-creator] Update translations for liveusb-creator

translation at torproject.org translation at torproject.org
Mon Oct 6 12:45:25 UTC 2014


commit 3d7226dd3b6a3fcf339679ffbeefde33e0ea3560
Author: Translation commit bot <translation at torproject.org>
Date:  Mon Oct 6 12:45:26 2014 +0000

  Update translations for liveusb-creator
---
 hr_HR/hr_HR.po |  90 ++++++++++++++++++++++++++++----------------------------
 1 file changed, 45 insertions(+), 45 deletions(-)

diff --git a/hr_HR/hr_HR.po b/hr_HR/hr_HR.po
index 2e5c085..efc3873 100644
--- a/hr_HR/hr_HR.po
+++ b/hr_HR/hr_HR.po
@@ -12,7 +12,7 @@ msgstr ""
 "Project-Id-Version: The Tor Project\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
 "POT-Creation-Date: 2014-08-31 10:31+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2014-10-06 12:15+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2014-10-06 12:44+0000\n"
 "Last-Translator: skiddiep <lyricaltumor at gmail.com>\n"
 "Language-Team: Croatian (Croatia) (http://www.transifex.com/projects/p/torproject/language/hr_HR/)\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -177,7 +177,7 @@ msgstr "Pogreška: ne mogu postaviti oznaku ili dobiti UUID Vašeg uređaja. Nij
 msgid ""
 "Error: The SHA1 of your Live CD is invalid. You can run this program with "
 "the --noverify argument to bypass this verification check."
-msgstr "Pogreška: SHA1 vašeg živog CD-a ne vrijedi. Možete pokrenuti ovaj program s argumentom --noverify da zaobiđete ovu provjeru."
+msgstr "Pogreška: SHA1 vašeg Živog CD-a ne vrijedi. Možete pokrenuti ovaj program s argumentom --noverify da zaobiđete ovu provjeru."
 
 #: ../liveusb/creator.py:147
 msgid "Extracting live image to the target device..."
@@ -200,7 +200,7 @@ msgstr "Verifikacija ISO MD5 kontrolne sume nije uspjela"
 msgid ""
 "If you do not select an existing Live ISO, the selected release will be "
 "downloaded for you."
-msgstr "Ako ne izaberet postojeći živi ISO, odabrano izdanje će biti skinuto za Vas."
+msgstr "Ako ne izaberet postojeći Živi ISO, odabrano izdanje će biti preuzeto za Vas."
 
 #: ../liveusb/dialog.py:165
 msgid "Install Tails"
@@ -262,7 +262,7 @@ msgstr "Particija je FAT16; Ograničavam veličinu preklopa na 2G"
 
 #: ../liveusb/gui.py:534
 msgid "Partition is FAT32; Restricting overlay size to 4G"
-msgstr ""
+msgstr "Particija je FAT32; Ograničavam veličinu preklopa na 4G"
 
 #: ../liveusb/creator.py:228 ../liveusb/creator.py:856
 #, python-format
@@ -271,11 +271,11 @@ msgstr "Particioniranje uređaja %(device)s"
 
 #: ../liveusb/gui.py:605
 msgid "Persistent Storage"
-msgstr ""
+msgstr "Trajno Spremište"
 
 #: ../liveusb/dialog.py:161
 msgid "Persistent Storage (0 MB)"
-msgstr ""
+msgstr "Trajno Spremište (0MB)"
 
 #: ../liveusb/gui.py:667 ../liveusb/gui.py:696
 msgid "Please confirm your device selection"
@@ -301,7 +301,7 @@ msgstr "Brišem postojeći Live OS "
 #: ../liveusb/creator.py:1148
 #, python-format
 msgid "Resetting Master Boot Record of %s"
-msgstr ""
+msgstr "Resetiram Glavni Zapis o Pokretanju %s"
 
 #: ../liveusb/gui.py:758
 msgid "Select Live ISO"
@@ -316,12 +316,12 @@ msgstr "Postavljam OLPC boot fajl..."
 msgid ""
 "Some partitions of the target device %(device)s are mounted. They will be "
 "unmounted before starting the installation process."
-msgstr ""
+msgstr "Neke particije odredišnog uređaja %(device)s su postavljene. Bit će skinute prije početka instalacijskog procesa."
 
 #: ../liveusb/creator.py:133
 msgid ""
 "Source type does not support verification of ISO MD5 checksum, skipping"
-msgstr ""
+msgstr "Izvorišna vrsta ne podržava ISO MD5 kontrolu broja, preskačem"
 
 #: ../liveusb/creator.py:1182
 msgid "Synchronizing data on disk..."
@@ -342,14 +342,14 @@ msgstr "Označeni fajl je nečitak. Molimo popravite njezina dopuštenja ili ozn
 msgid ""
 "There was a problem executing the following command: `%(command)s`.\n"
 "A more detailed error log has been written to '%(filename)s'."
-msgstr ""
+msgstr "Nastao je problem izvršujući sljedeću naredbu: '%(command)s'.\nDetaljniji zapis o grešci je zapisan u '%(filename)s'."
 
 #: ../liveusb/dialog.py:151
 msgid ""
 "This button allows you to browse for an existing Live system ISO that you "
 "have previously downloaded. If you do not select one, a release will be "
 "downloaded for you automatically."
-msgstr ""
+msgstr "Ovaj gumb Vam omogućuje potragu za postojećim ISO-m Živog sustava koji ste ranije preuzeli. Ako ne odaberete jedan, izdanje će biti preuzeto za Vas automatski."
 
 #: ../liveusb/dialog.py:164
 msgid ""
@@ -357,37 +357,37 @@ msgid ""
 "optionally downloading a release (if an existing one wasn't selected), "
 "extracting the ISO to the USB device, creating the persistent overlay, and "
 "installing the bootloader."
-msgstr ""
+msgstr "Ovaj gumb će započeti stvaranje ŽivogUSB-a. To podrazumijeva opcionalno preuzimanje izdanja (ako postojeće nije izabrano), raspakiravanje ISO-a na USB uređaj, stvaranje trajnog preklopa i instalaciju programa za učitavanje operativnog sustava."
 
 #: ../liveusb/dialog.py:158
 msgid ""
 "This is the USB stick that you want to install your Live system on. This "
 "device must be formatted with the FAT filesystem."
-msgstr ""
+msgstr "Ovo je USB uređaj na koji želite instalirati Živi sustav. Ovaj uređaj mora biti formatiran u FAT sustavu."
 
 #: ../liveusb/dialog.py:163
 msgid ""
 "This is the progress bar that will indicate how far along in the LiveUSB "
 "creation process you are"
-msgstr ""
+msgstr "Ovo je traka napretka koja će pokazati koliko daleko ste došli u procesu stvaranja Vašeg Živog USB-a"
 
 #: ../liveusb/dialog.py:162
 msgid "This is the status console, where all messages get written to."
-msgstr ""
+msgstr "Ovo je konzola stanja, gdje se sve poruke zapisuju."
 
 #: ../liveusb/creator.py:922
 msgid "Trying to continue anyway."
-msgstr ""
+msgstr "Pokušavam nastaviti svejedno."
 
 #: ../liveusb/creator.py:954
 #, python-format
 msgid "Unable to change volume label: %(message)s"
-msgstr ""
+msgstr "Ne mogu promjeniti oznaku: %(message)s"
 
 #: ../liveusb/creator.py:492 ../liveusb/creator.py:503
 #, python-format
 msgid "Unable to chmod %(file)s: %(message)s"
-msgstr ""
+msgstr "Ne mogu chmod %(file)s: %(message)s"
 
 #: ../liveusb/creator.py:469
 #, python-format
@@ -400,64 +400,64 @@ msgstr "Nije moguće naći USB"
 
 #: ../liveusb/creator.py:1236
 msgid "Unable to find any supported device"
-msgstr ""
+msgstr "Ne mogu pronaći nikakav podržani uređaj"
 
 #: ../liveusb/creator.py:1079
 msgid "Unable to find partition"
-msgstr ""
+msgstr "Ne mogu naći particiju"
 
 #: ../liveusb/creator.py:1316
 msgid ""
 "Unable to get Win32_LogicalDisk; win32com query did not return any results"
-msgstr ""
+msgstr "Ne mogu dobiti Win32_LogicalDisk; win32com upit nije vratio nikakve rezultate"
 
 #: ../liveusb/gui.py:660
 msgid "Unable to mount device"
-msgstr ""
+msgstr "Ne mogu postaviti uređaj"
 
 #: ../liveusb/creator.py:804
 #, python-format
 msgid "Unable to mount device: %(message)s"
-msgstr ""
+msgstr "Ne mogu postaviti uređaj: %(message)s"
 
 #: ../liveusb/creator.py:508
 #, python-format
 msgid "Unable to remove directory from previous LiveOS: %(message)s"
-msgstr ""
+msgstr "Ne mogu maknuti direktorij iz prošlog ŽivogOS: %(message)s"
 
 #: ../liveusb/creator.py:496
 #, python-format
 msgid "Unable to remove file from previous LiveOS: %(message)s"
-msgstr ""
+msgstr "Ne mogu maknuti datoteku iz prošlog ŽivogOS: %(message)s"
 
 #: ../liveusb/creator.py:1151
 msgid ""
 "Unable to reset MBR. You may not have the `syslinux` package installed."
-msgstr ""
+msgstr "Ne mogu resetirati MBR. Možda nemate 'syslinux' paket instaliran."
 
 #: ../liveusb/gui.py:767
 msgid ""
 "Unable to use the selected file. You may have better luck if you move your "
 "ISO to the root of your drive (ie: C:\\)"
-msgstr ""
+msgstr "Ne mogu koristiti odabranu datoteku. Možda će te imati više sreće ako preselite ISO u korijen vašeg pogona (npr: C:\\)"
 
 #: ../liveusb/creator.py:711
 #, python-format
 msgid "Unable to write on %(device)s, skipping."
-msgstr ""
+msgstr "Ne mogu pisati na %(device)s, preskačem."
 
 #: ../liveusb/creator.py:390
 msgid "Unknown ISO, skipping checksum verification"
-msgstr ""
+msgstr "Nepoznat ISO, preskačem kontrolu broja."
 
 #: ../liveusb/creator.py:800
 #, python-format
 msgid "Unknown dbus exception while trying to mount device: %(message)s"
-msgstr ""
+msgstr "Nepoznata dbus iznimka prilikom pokušaja postavljanja uređaja: %(message)s"
 
 #: ../liveusb/creator.py:779 ../liveusb/creator.py:933
 msgid "Unknown filesystem. Your device may need to be reformatted."
-msgstr ""
+msgstr "Nepoznat sustav datoteka. Vaš uređaj možda treba ponovno formatirati."
 
 #: ../liveusb/gui.py:84
 #, python-format
@@ -467,49 +467,49 @@ msgstr "Nepoznato izvješće: %s"
 #: ../liveusb/creator.py:841
 #, python-format
 msgid "Unmounting '%(udi)s' on '%(device)s'"
-msgstr ""
+msgstr "Skidam '%(udi)s' sa '%(device)s'"
 
 #: ../liveusb/creator.py:837
 #, python-format
 msgid "Unmounting mounted filesystems on '%(device)s'"
-msgstr ""
+msgstr "Skidam postavljeni sustav datoteka na '%(device)s'"
 
 #: ../liveusb/creator.py:919
 #, python-format
 msgid "Unsupported device '%(device)s', please report a bug."
-msgstr ""
+msgstr "Nepodržan uređaj '%(device)s', molimo Vas da prijavite problem."
 
 #: ../liveusb/creator.py:784 ../liveusb/creator.py:936
 #, python-format
 msgid "Unsupported filesystem: %s"
-msgstr ""
+msgstr "Nepodržani sustav datoteka: %s"
 
 #: ../liveusb/creator.py:782
 #, python-format
 msgid ""
 "Unsupported filesystem: %s\n"
 "In case you are trying to upgrade a manually installed Tails system (that is, if it was installed without this installer), this option is not supported: you need to install it anew to start with, e.g. by choosing the \"Clone & Install\" action instead."
-msgstr ""
+msgstr "Nepodržani sustav datoteka: %s\nU slučaju da pokušavate nadograditi ručno instalirani Tails sustav (ako je bio instaliran bez ovog instalatora), ova opcija nije podržana: morate instalirati nanovo, koristeći \"Clone & Install\" radnju."
 
 #: ../liveusb/creator.py:1249
 #, python-format
 msgid ""
 "Unsupported filesystem: %s\n"
 "Please backup and format your USB key with the FAT filesystem."
-msgstr ""
+msgstr "Nepodržani sustav datoteka: %s\nMolimo Vas da stvorite sigurnosnu kopiju Vašeg USB-a te da ga formatirate koristeći FAT sustav datoteka."
 
 #: ../liveusb/creator.py:882
 #, python-format
 msgid "Updating properties of system partition %(system_partition)s"
-msgstr ""
+msgstr "Ažuriram svojstva sustavne particije %(system_partition)s"
 
 #: ../liveusb/launcher_ui.py:154
 msgid "Upgrade from ISO"
-msgstr ""
+msgstr "Nadogradite sa ISO-a"
 
 #: ../liveusb/dialog.py:152
 msgid "Use existing Live system ISO"
-msgstr ""
+msgstr "Koristite postojeći ISO Živog sustava"
 
 #: ../liveusb/creator.py:135
 msgid "Verifying ISO MD5 checksum"
@@ -517,27 +517,27 @@ msgstr "Provjera ISO MD5 kontrolne sume"
 
 #: ../liveusb/creator.py:364
 msgid "Verifying SHA1 checksum of LiveCD image..."
-msgstr ""
+msgstr "Provjeravam SHA1 kontrolni broj slike ŽivogCD-a..."
 
 #: ../liveusb/creator.py:368
 msgid "Verifying SHA256 checksum of LiveCD image..."
-msgstr ""
+msgstr "Provjeravam SHA256 kontrolni broj slike ŽivogCD-..."
 
 #: ../liveusb/creator.py:930 ../liveusb/creator.py:1242
 msgid "Verifying filesystem..."
-msgstr ""
+msgstr "Provjeravam sustav datoteka..."
 
 #: ../liveusb/gui.py:694
 msgid ""
 "Warning: Creating a new persistent overlay will delete your existing one."
-msgstr ""
+msgstr "Upozorenje: Stvaranje novog trajnog preklopa će izbirsati postojeći."
 
 #: ../liveusb/gui.py:376
 msgid ""
 "Warning: This tool needs to be run as an Administrator. To do this, right "
 "click on the icon and open the Properties. Under the Compatibility tab, "
 "check the \"Run this program as an administrator\" box."
-msgstr ""
+msgstr "Upozorenje: Ovaj alat morate pokrenuti kao Administrator. Da bi to napravili, kliknite desnom tipkom miša na ikonu i otvorite Svojstva. Pod karticom Kompatibilnost, označite kvačicom \"Pokreni ovaj program kao administrator\"."
 
 #: ../liveusb/creator.py:154
 #, python-formatMore information about the tor-commits mailing list