[tor-commits] [translation/torbutton-torbuttondtd] Update translations for torbutton-torbuttondtd

translation at torproject.org translation at torproject.org
Sun Oct 5 23:46:37 UTC 2014


commit 15d5dafba8ac6fd209dbc38c141883286f8ac053
Author: Translation commit bot <translation at torproject.org>
Date:   Sun Oct 5 23:46:37 2014 +0000

    Update translations for torbutton-torbuttondtd
---
 tr/torbutton.dtd |   14 +++++++-------
 1 file changed, 7 insertions(+), 7 deletions(-)

diff --git a/tr/torbutton.dtd b/tr/torbutton.dtd
index 3b2975e..e469873 100644
--- a/tr/torbutton.dtd
+++ b/tr/torbutton.dtd
@@ -8,20 +8,20 @@
 <!ENTITY torbutton.prefs.proxy.host.https "SSL Vekil Sunucusu:">
 <!ENTITY torbutton.prefs.proxy.host.ftp "FTP Vekil Sunucusu:">
 <!ENTITY torbutton.prefs.proxy.host.gopher "Gopher Vekil Sunucusu:">
-<!ENTITY torbutton.prefs.proxy.host.socks "SOCKS Host:">
-<!ENTITY torbutton.prefs.proxy.port "Port:">
+<!ENTITY torbutton.prefs.proxy.host.socks "SOCKS Sunucusu:">
+<!ENTITY torbutton.prefs.proxy.port "BaÄŸl. Nok.:">
 <!ENTITY torbutton.about.title "Torbutton Hakkında">
 <!ENTITY torbutton.about.version "Versiyon:">
 <!ENTITY torbutton.about.summary "Tor tarama gizliliÄŸinizi korur.">
 <!ENTITY torbutton.about.code "Kodlarda yardımı bulunanlar:">
 <!ENTITY torbutton.about.maintainer "Bakımcı:">
 <!ENTITY torbutton.about.security_review "Güvenlik özeti:">
-<!ENTITY torbutton.about.donate "Tor kullanmayı seviyorsanız ayrıca şunu da düşünebilirsiniz">
+<!ENTITY torbutton.about.donate "Tor kullanmayı seviyorsanız ayrıca şunu da düşünebilirsiniz: ">
 <!ENTITY torbutton.about.make_donation "Bağış yapmak">
 <!ENTITY torbutton.pref_connection.notice "Ayarları uygulumak için Torbutonu devredışı bırak.">
 <!ENTITY torbutton.pref_connection.more_info "Daha fazla bilgi">
 <!ENTITY torbutton.pref_connection_more_info.title "Yardım">
-<!ENTITY torbutton.pref_connection_more_info.text "Torbuton şu anda devredışı. Vekil sunucu ayarlarını değiştirmek istiyorsanız, Torbutonu tekrar devredışı bırakın. Genel ayarları değiştirecekseniz, ayarlar penceresini kullanın.">
+<!ENTITY torbutton.pref_connection_more_info.text "Torbutton şu anda devre dışı. Vekil sunucu ayarlarını değiştirmek istiyorsanız, Torbutton'ı tekrar devre dışı bırakın. Genel ayarları değiştirecekseniz, ayarlar penceresini kullanın.">
 <!ENTITY torbutton.context_menu.new_identity "Yeni Bağlantı">
 <!ENTITY torbutton.context_menu.new_identity_key "S">
 <!ENTITY torbutton.context_menu.toggle "Durum">
@@ -113,7 +113,7 @@
 <!ENTITY torbutton.prefs.socks_vfour "SOCKS v4">
 <!ENTITY torbutton.prefs.socks_vfive "SOCKS v5">
 <!ENTITY torbutton.prefs.no_proxies_on "Şunun için vekil sunucu yok:">
-<!ENTITY torbutton.prefs.no_proxy_warning "Uyarı: kaçının üzerinde herhangi bir sunucu isimleri kullanarak">
+<!ENTITY torbutton.prefs.no_proxy_warning "Uyarı: Yukarıdaki alan adlarını kullanmaktan kaçının">
 <!ENTITY torbutton.prefs.spoofreresh "Aldatmaca Yenile">
 <!ENTITY torbutton.prefs.refereroptions "Referans Aldatmacası Ayarları">
 <!ENTITY torbutton.prefs.nospoof "No referer spoof during Tor usage (sends referers as normal)">
@@ -124,7 +124,7 @@
 <!ENTITY torbutton.cookiedialog.lockCol "KorunmuÅŸ">
 <!ENTITY torbutton.cookiedialog.domainCol "Sunucu">
 <!ENTITY torbutton.cookiedialog.nameCol "Ä°sim">
-<!ENTITY torbutton.cookiedialog.pathCol "yol">
+<!ENTITY torbutton.cookiedialog.pathCol "Yol">
 <!ENTITY torbutton.cookiedialog.protectCookie "Çerezi sakla">
 <!ENTITY torbutton.cookiedialog.removeCookie "Çerezi  sil">
 <!ENTITY torbutton.cookiedialog.unprotectCookie "Çerezi korumayı sonlandır">
@@ -144,7 +144,7 @@
 <!ENTITY torbutton.prefs.engine5 "duckduckgo.com">
 <!ENTITY torbutton.prefs.fix_google_srch "Kaldır platform ve Google Arama Kutusu gelen dil sorgular">
 <!ENTITY torbutton.prefs.transparentTor "Şeffaf Torifikasyon (özel transproxy veya Tor yönlendiricisi gerekir)">
-<!ENTITY torbutton.prefs.block_disk "Tarama geçmişini ve web sitesi bilgilerini kaydetme (Özel Tarama Modu'nu aktifleştirir)">
+<!ENTITY torbutton.prefs.block_disk "Tarama geçmişini ve web sitesi bilgilerini kaydetme (Özel Tarama Kipi'ni etkinleştirir)">
 <!ENTITY torbutton.prefs.restrict_thirdparty "3. parti çerezleri ve diğer iz sürücü bilgileri engelle.">
 <!ENTITY torbutton.prefs.block_plugins "Flash gibi tarayıcı eklentilerini engelle.">
 <!ENTITY torbutton.prefs.resist_fingerprinting "Diğer Tor kullanıcılardan sizi ayıran detayları değiştirin.">More information about the tor-commits mailing list