[tor-commits] [translation/gettor] Update translations for gettor

translation at torproject.org translation at torproject.org
Fri Oct 3 22:15:09 UTC 2014


commit e376db54152a6d2cef3681a04e374090507af60b
Author: Translation commit bot <translation at torproject.org>
Date:  Fri Oct 3 22:15:09 2014 +0000

  Update translations for gettor
---
 cs/gettor.po |  48 ++++++++++++++++++++++++------------------------
 1 file changed, 24 insertions(+), 24 deletions(-)

diff --git a/cs/gettor.po b/cs/gettor.po
index 36125db..b31ea75 100644
--- a/cs/gettor.po
+++ b/cs/gettor.po
@@ -14,7 +14,7 @@ msgstr ""
 "Project-Id-Version: The Tor Project\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
 "POT-Creation-Date: 2013-01-19 13:40+0100\n"
-"PO-Revision-Date: 2014-10-03 21:44+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2014-10-03 22:14+0000\n"
 "Last-Translator: Michal Várady <miko.vaji at gmail.com>\n"
 "Language-Team: Czech (http://www.transifex.com/projects/p/torproject/language/cs/)\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -101,7 +101,7 @@ msgid ""
 "This example will give you the requested package in a localized\n"
 "version for Farsi (Persian). Check below for a list of supported language\n"
 "codes. "
-msgstr "Například tato žádost vám pošle balíček ve verzi lokalizované pro Perštinu. Dole se nachází seznam podporovaných jazyků."
+msgstr "Tato žádost Vám například pošle balíček lokalizovaný do Perštiny (Farsí). Níže naleznete seznam podporovaných jazykových kódů."
 
 #: lib/gettor/i18n.py:76
 msgid " List of supported locales:"
@@ -124,7 +124,7 @@ msgid ""
 "  gettor+pl at torproject.org:   Polish\n"
 "  gettor+ru at torproject.org:   Russian\n"
 "  gettor+zh at torproject.org:   Chinese"
-msgstr "  gettor+ar at torproject.org:   Arabsky\n  gettor+de at torproject.org:   Německy\n  gettor+en at torproject.org:   Anglicky\n  gettor+es at torproject.org:   Španělsky\n  gettor+fa at torproject.org:   Farsi (Iran)\n  gettor+fr at torproject.org:   Francouzsky\n  gettor+it at torproject.org:   Italsky\n  gettor+nl at torproject.org:   Holandsky\n  gettor+pl at torproject.org:   Polsky\n  gettor+ru at torproject.org:   Rusky\n  gettor+zh at torproject.org:   Čínsky"
+msgstr "  gettor+ar at torproject.org:   Arabsky\n  gettor+de at torproject.org:   Německy\n  gettor+en at torproject.org:   Anglicky\n  gettor+es at torproject.org:   Španělsky\n  gettor+fa at torproject.org:   Farsi (Írán)\n  gettor+fr at torproject.org:   Francouzsky\n  gettor+it at torproject.org:   Italsky\n  gettor+nl at torproject.org:   Holandsky\n  gettor+pl at torproject.org:   Polsky\n  gettor+ru at torproject.org:   Rusky\n  gettor+zh at torproject.org:   Čínsky"
 
 #: lib/gettor/i18n.py:92
 msgid "If you select no language, you will receive the English version."
@@ -141,7 +141,7 @@ msgid ""
 "If your bandwith is low or your provider doesn't allow you to\n"
 "receive large attachments in your email, GetTor can send you several\n"
 "small packages instead of one big one."
-msgstr "Pokud je vaše připojení příliš pomalé, nebo pokud vám poskytoval připojení nedovolí přijímat větší přílohy v emailu, může vám GetTor poslat více malých balíčků místo jednoho velkého."
+msgstr "Pokud je vaše připojení příliš pomalé, nebo pokud vám poskytovatel připojení nedovolí přijímat větší přílohy v emailu, může vám GetTor poslat více malých balíčků místo jednoho velkého."
 
 #: lib/gettor/i18n.py:101
 msgid ""
@@ -150,54 +150,54 @@ msgid ""
 "    \n"
 "  windows\n"
 "  split"
-msgstr "Jednoduše napište slovo \"split\" na nový řáde(tato část je velice důležitá) bude to vypadat asi takto:\n    \n  windows\n  split"
+msgstr "Jednoduše takto napište slovo \"split\" na nový řádek (tato část je velice důležitá):\n    \n  windows\n  split"
 
 #: lib/gettor/i18n.py:107
 msgid ""
 "Sending this text in an email to GetTor will cause it to send you \n"
 "the Tor Browser Bundle in a number of 1,4MB attachments."
-msgstr "Posláním tohoto textu v emailu GetToru obdržíte Tor Browser Bundle jako několik 1,4MB přípon."
+msgstr "Posláním tohoto textu v emailu GetToru obdržíte balíček Tor Browser Bundle v podobě několika příloh o velikosti 1,4 MB."
 
 #: lib/gettor/i18n.py:110
 msgid ""
 "After having received all parts, you need to re-assemble them to \n"
 "one package again. This is done as follows:"
-msgstr "Po tom, co obdržíte všechny části, je potřeba je opět složit dohromady. To se dělá následovně:"
+msgstr "Poté co obdržíte všechny části, je potřeba je opět složit dohromady. Postupujte následovně:"
 
 #: lib/gettor/i18n.py:113
 msgid "1.) Save all received attachments into one folder on your disk."
-msgstr "1.) Uložte všechny získané přípony do jedné složky na vašem disku."
+msgstr "1. Uložte všechny přijaté přílohy do jedné složky na Vašem disku."
 
 #: lib/gettor/i18n.py:115
 msgid ""
 "2.) Unzip all files ending in \".z\". If you saved all attachments to\n"
 "a fresh folder before, simply unzip all files in that folder. If you don't\n"
 "know how to unzip the .z files, please see the UNPACKING THE FILES section."
-msgstr "2.) Rozbalte všechny soubory končící na \".z\".Pokud jste předtím uložily všechny přílohy do nové složky jednoduše tam rozbalte všechny soubory . \nPokud nevíte jak se rozbalují soubory končící na \".z\", podívejte se prosím do sekce ROZBALOVÁNÍ SOUBORŮ."
+msgstr "2. Rozbalte všechny soubory končící na \".z\".Pokud jste uložili všechny přílohy do nové složky již předtím, jednoduše rozbalte všechny soubory tam. \nPokud nevíte, jak se rozbalují soubory s příponou \".z\", podívejte se do sekce ROZBALOVÁNÍ SOUBORŮ."
 
 #: lib/gettor/i18n.py:119
 msgid ""
 "3.) Verify all files as described in the mail you received with \n"
 "each package. (gpg --verify)"
-msgstr "3.) Ověřte všechny soubory způsobem popsaných v emailu kterým přišly. (gpg --verify)"
+msgstr "3. Zkontrolujte všechny soubory způsobem popsaným v emailu, v němž přišly. (gpg --verify)"
 
 #: lib/gettor/i18n.py:122
 msgid ""
 "4.) Now unpack the multi-volume archive into one file by double-\n"
 "clicking the file ending in \"..split.part01.exe\". This should start the \n"
 "process automatically."
-msgstr "4.) Rozbalte archiv tak, že dvakrát kliknete na soubor končící na \"..split.part01.exe\". Tímto by měl být zahájen proces instalace."
+msgstr "4. Rozbalte vícesvazkový archiv dvojitým kliknutím na soubor s názvem končícím \"..split.part01.exe\". Tímto by měl být spuštěn proces automaticky."
 
 #: lib/gettor/i18n.py:126
 msgid ""
 "5.) After unpacking is finished, you should find a newly created \n"
 "\".exe\" file in your destination folder. Simply doubleclick\n"
 "that and Tor Browser Bundle should start within a few seconds."
-msgstr "5.) Po rozbalení byste měli najít nově vytvořený \".exe\" v cílové složce. Jednoduše na něj dvakrát klikněte a Tor Browser Bundle by se během pár sekund měl spustit."
+msgstr "5. Po rozbalení byste měli najít nově vytvořený soubor s příponou \".exe\" v cílové složce. Jednoduše na něj dvojitě klikněte a balíček Tor Browser Bundle by se měl během několika sekund spustit."
 
 #: lib/gettor/i18n.py:130
 msgid "6.) That's it. You're done. Thanks for using Tor and have fun!"
-msgstr "6.) Toť vše. Máte hotovo. Děkujeme za používání Toru a bavte se!"
+msgstr "6. To je vše, nyní jste u konce. Děkujeme, že používáte Tor, a bavte se!"
 
 #: lib/gettor/i18n.py:132
 msgid ""
@@ -209,7 +209,7 @@ msgstr "PODPORA\n======="
 msgid ""
 "Here's your requested software as a zip file. Please unzip the\n"
 "package and verify the signature."
-msgstr "Zde je soubor o který jste žádali zabalen v zip archivu. Rozbalte jej a ověřte podpis."
+msgstr "Zde je požadovaný soubor zabalený v archivu zip. Rozbalte jej a ověřte podpis."
 
 #: lib/gettor/i18n.py:141
 msgid ""
@@ -219,7 +219,7 @@ msgid ""
 "tool as follows after unpacking the zip file:\n"
 "\n"
 "  gpg --verify tor-browser-1.3.24_en-US.exe.asc tor-browser-1.3.24_en-US.exe"
-msgstr "OVĚŘENÍ PODPISU\n================\nPokud máte na počítači nainstalováno GnuPG použijte gpg příkazovou řádku pro ověření. Je nutné nejprve rozbalit zip archiv.\n\n  gpg --verify tor-browser-1.3.24_en-US.exe.asc tor-browser-1.3.24_en-US.exe"
+msgstr "OVĚŘENÍ PODPISU\n================\nPokud máte na počítači nainstalováno GnuPG použijte k ověření nástroj gpg pro příkazový řádek. Je nutné nejprve rozbalit archiv zip.\n\n  gpg --verify tor-browser-1.3.24_en-US.exe.asc tor-browser-1.3.24_en-US.exe"
 
 #: lib/gettor/i18n.py:148
 msgid ""
@@ -234,7 +234,7 @@ msgid ""
 "a graphical user interface for GnuPG on this website:\n"
 "\n"
 "  http://www.gnupg.org/related_software/frontends.html"
-msgstr "Pokud neumíte pracovat s příkazovou řádkou, zkuste se podívat po grafickém rozhraní pro GnuPG na této stránce:\n\n  http://www.gnupg.org/related_software/frontends.html"
+msgstr "Pokud neumíte pracovat s příkazovým řádkem, zkuste najít grafické rozhraní pro GnuPG na této stránce:\n\n  http://www.gnupg.org/related_software/frontends.html"
 
 #: lib/gettor/i18n.py:157
 msgid ""
@@ -250,7 +250,7 @@ msgid ""
 "is no complete public list of them, even if your ISP is filtering\n"
 "connections to all the known Tor relays, they probably won't be able\n"
 "to block all the bridges."
-msgstr "Pokud vaše internetové připojení blokuje přístup k síti Tor, budete možná potřebovat přemosťující relay. Přemosťujicí relaye (nebo zkráceně \"mosty\") jsou Tor relaye které nejsou vypsány v hlavním rejstříku. Jelikož jich není úplný veřejný seznam, přestože by váš ISP blokoval připojení ke všem známým relayím, je nepravděpodobně že by zablokovali všechny mosty."
+msgstr "Pokud vaše internetové připojení blokuje přístup k síti Tor, budete možná potřebovat přemosťující relay. Přemosťujicí relaye (nebo zkráceně \"mosty\") jsou Tor relaye, které nejsou vypsány v hlavním rejstříku. Protože úplný veřejný seznam neexistuje, nemůže ani Váš ISP zablokovat připojení ke všem relayím, přestože se snaží blokovat všechny známé mosty."
 
 #: lib/gettor/i18n.py:167
 msgid ""
@@ -258,7 +258,7 @@ msgid ""
 "in the body of the email to the following email address:\n"
 "\n"
 "  bridges at torproject.org"
-msgstr "Můžete požádat o spojení pomocí mostu a to tak, že pošlete emailu který bude mít v předmětu napsáno \"get bridges\" na tuto adresu:\n\n  bridges at torproject.org"
+msgstr "Můžete požádat o spojení pomocí mostu a to tak, že pošlete email obsahující v předmětu text \"get bridges\" na tuto adresu:\n\n  bridges at torproject.org"
 
 #: lib/gettor/i18n.py:172
 msgid ""
@@ -271,7 +271,7 @@ msgid ""
 "Another censorship circumvention tool you can request from GetTor is\n"
 "the Tor Obfsproxy Browser Bundle. Please read the package descriptions for\n"
 "which package you should request to receive this."
-msgstr "Další nástroj pro obcházení cenzury, který můžete použít od GetTor je Tor Obfsproxy Browser Bundle. Prosím čtěte popis balíčku, který použijete."
+msgstr "Další nástroj pro obcházení cenzury, který můžete získat od GetTor, je balíček Tor Obfsproxy Browser Bundle. V popisu balíčku se dočtete, který z nich byste si měli vyžádat."
 
 #: lib/gettor/i18n.py:179
 msgid ""
@@ -280,32 +280,32 @@ msgid ""
 "all split files to be received by you before you can save them all\n"
 "into the same directory and unpack them by double-clicking the\n"
 "first file."
-msgstr "DŮLEŽITÁ POZNÁMKA:\nJelikož je toto část rozdělené žádosti, musíte počkat až vám přijdou všechny části a poté je můžete uložit do jednoho adresáře a rozbalit dvojklikem na první soubor."
+msgstr "DŮLEŽITÁ POZNÁMKA:\nJelikož je toto část rozdělené žádosti, musíte počkat, dokud Vám nepřijdou všechny části, poté je můžete uložit do jednoho adresáře a rozbalit dvojitým kliknutím na první soubor."
 
 #: lib/gettor/i18n.py:185
 msgid ""
 "Packages might arrive out of order! Please make sure you received\n"
 "all packages before you attempt to unpack them!"
-msgstr "Balíčky mohou přijít mimo pořadí! Ujistěte se, prosím, že vám přišly všechny balíčky než se je pokusíte rozbalit."
+msgstr "Balíčky mohou přijít v různém pořadí! Před rozbalením se ujistěte, že Vám přišly všechny balíčky."
 
 #: lib/gettor/i18n.py:188
 #, python-format
 msgid ""
 "It was successfully understood. Your request is currently being processed.\n"
 "Your package (%s) should arrive within the next ten minutes."
-msgstr "Rozumíme vašemu požadavku. Požadavek je právě zpracováván. Váš balíček (%s) by měl dorazit v průběhu deseti minut."
+msgstr "Rozumíme vašemu požadavku. Požadavek je právě zpracováván. Váš balíček (%s) by měl dorazit během deseti minut."
 
 #: lib/gettor/i18n.py:191
 msgid ""
 "If it doesn't arrive, the package might be too big for your mail provider.\n"
 "Try resending the mail from a GMAIL.COM, YAHOO.CN or YAHOO.COM account."
-msgstr "Pokud balíček nedorazil je možné, že byl příliš velký pro vašeho poskytovatele emailové pošty. Zkuste jej poslat z účtu jiného poskytovatele.\n Například GMAIL.COM, YAHOO.CN nebo YAHOO.COM. "
+msgstr "Pokud balíček nedorazil, je možné, že byl příliš velký pro Vašeho poskytovatele emailu. Zkuste jej poslat z účtu jiného poskytovatele, například GMAIL.COM, YAHOO.CN nebo YAHOO.COM. "
 
 #: lib/gettor/i18n.py:194
 msgid ""
 "Unfortunately we are currently experiencing problems and we can't fulfill\n"
 "your request right now. Please be patient as we try to resolve this issue."
-msgstr "Bohužel máme právě potíže a zrovna nemůžeme splnit vaši žádost. Prosím buďte trpěliví než se problém pokusíme vyřešit."
+msgstr "Bohužel máme právě potíže a nemůžeme splnit Vaši žádost. Buďte prosím trpěliví, tuto záležitost se pokoušíme vyřešit."
 
 #: lib/gettor/i18n.py:197
 msgid ""More information about the tor-commits mailing list