[tor-commits] [translation/gettor] Update translations for gettor

translation at torproject.org translation at torproject.org
Fri Oct 3 21:45:07 UTC 2014


commit 4a427076d166f7739a3a22ec0451709ff80a6a4e
Author: Translation commit bot <translation at torproject.org>
Date:  Fri Oct 3 21:45:06 2014 +0000

  Update translations for gettor
---
 cs/gettor.po |  23 ++++++++++++-----------
 1 file changed, 12 insertions(+), 11 deletions(-)

diff --git a/cs/gettor.po b/cs/gettor.po
index 372abbe..36125db 100644
--- a/cs/gettor.po
+++ b/cs/gettor.po
@@ -7,14 +7,15 @@
 # Jacob Appelbaum <jacob at appelbaum.net>, 2009
 # Johnathan.Smith <johnathan.smith1968 at gmail.com>, 2012
 # Mirek2 <mazelm at gmail.com>, 2011
-# Radog <bensch.radek at gmail.com>, 2013
+# Michal Várady <miko.vaji at gmail.com>, 2014
+# Radek Bensch <inactive+Radog at transifex.com>, 2013
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: The Tor Project\n"
-"Report-Msgid-Bugs-To: https://trac.torproject.org/projects/tor\n"
+"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
 "POT-Creation-Date: 2013-01-19 13:40+0100\n"
-"PO-Revision-Date: 2013-10-26 08:40+0000\n"
-"Last-Translator: Radog <bensch.radek at gmail.com>\n"
+"PO-Revision-Date: 2014-10-03 21:44+0000\n"
+"Last-Translator: Michal Várady <miko.vaji at gmail.com>\n"
 "Language-Team: Czech (http://www.transifex.com/projects/p/torproject/language/cs/)\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
@@ -24,32 +25,32 @@ msgstr ""
 
 #: lib/gettor/i18n.py:27
 msgid "Hello, This is the \"GetTor\" robot."
-msgstr "Ahoj, toto je \"GetTor\" robot."
+msgstr "Dobrý den, toto je robot \"GetTor\"."
 
 #: lib/gettor/i18n.py:29
 msgid "Thank you for your request."
-msgstr "Děkujeme za vaší žádost."
+msgstr "Děkujeme za vaši žádost."
 
 #: lib/gettor/i18n.py:31
 msgid ""
 "Unfortunately, we won't answer you at this address. You should make\n"
 "an account with GMAIL.COM, YAHOO.COM or YAHOO.CN and send the mail from\n"
 "one of those."
-msgstr "Naneštěstí Vám neodpovíme na tuto adresu. Měli byste si vytvořit účet na GMAIL.COM, YAHOO.COM či YAHOO.CN a odeslat mail z něj."
+msgstr "Bohužel Vám neodpovíme na tuto adresu. Měli byste si vytvořit účet na GMAIL.COM, YAHOO.COM nebo YAHOO.CN a odeslat mail z něj."
 
 #: lib/gettor/i18n.py:35
 msgid ""
 "We only process requests from email services that support \"DKIM\",\n"
 "which is an email feature that lets us verify that the address in the\n"
 "\"From\" line is actually the one who sent the mail."
-msgstr "Zpracováváme žádosti jen od emailových služeb které podporují \"DKIM\", což je vlastnost emailu která mám dovolí ověřit že adresa na \"From\" (od) řádku je opravdu toho, kdo email posílal."
+msgstr "Zpracováváme žádosti jen od emailových služeb podporujících \"DKIM\", což je vlastnost emailu umožňující nám ověřit, že adresa v řádku \"Od\" skutečně patří uvedenému odesílateli."
 
 #: lib/gettor/i18n.py:39
 msgid ""
 "(We apologize if you didn't ask for this mail. Since your email is from\n"
 "a service that doesn't use DKIM, we're sending a short explanation,\n"
 "and then we'll ignore this email address for the next day or so.)"
-msgstr "(Omlouváme se, pokud jste o tento mail nežádali. Jelikož váš email patří službě, která nepoužívá DKIM, posíláme krátké vysvětlení a poté tuto adresu pár dní budeme ignorovat.)"
+msgstr "(Omlouváme se, pokud jste o tento mail nežádali. Jelikož váš email patří službě nepoužívající DKIM, posíláme krátké vysvětlení a poté tuto adresu pár dní budeme ignorovat.)"
 
 #: lib/gettor/i18n.py:43 lib/gettor/i18n.py:135
 msgid ""
@@ -85,7 +86,7 @@ msgstr "Prosím odpovězte na tento e-mail a zmiňte jméno jednoho balíčku kd
 msgid ""
 "OBTAINING LOCALIZED VERSIONS OF TOR\n"
 "==================================="
-msgstr "ZÍSKÁVÁM LOKALIZOVANÉ VERZE TORU\n==================================="
+msgstr "ZÍSKÁVÁNÍ LOKALIZOVANÉ VERZE TORU\n==================================="
 
 #: lib/gettor/i18n.py:67
 msgid ""
@@ -93,7 +94,7 @@ msgid ""
 "language you want in the address you send the mail to:\n"
 "\n"
 "  gettor+fa at torproject.org"
-msgstr "Abyste obdržel(a) verzi Toru přeloženou do Vašeho jazyku, specifikujte jazyk, který chcete, v adrese na kterou mail pošlete:\n\n  gettor+fa at torproject.org"
+msgstr "Verzi Toru přeloženou do Vašeho jazyku získáte zadáním požadovaného jazyku v adrese, na kterou mail pošlete:\n\n  gettor+fa at torproject.org"
 
 #: lib/gettor/i18n.py:72
 msgid ""More information about the tor-commits mailing list