[tor-commits] [translation/tails-misc] Update translations for tails-misc

translation at torproject.org translation at torproject.org
Tue Dec 30 16:45:38 UTC 2014


commit 4b44a98f047480c5eab04c86442986b2bc26c1fc
Author: Translation commit bot <translation at torproject.org>
Date:   Tue Dec 30 16:45:34 2014 +0000

    Update translations for tails-misc
---
 az.po |   28 ++++++++++++++--------------
 1 file changed, 14 insertions(+), 14 deletions(-)

diff --git a/az.po b/az.po
index 2b77db0..2e3320a 100644
--- a/az.po
+++ b/az.po
@@ -9,7 +9,7 @@ msgstr ""
 "Project-Id-Version: The Tor Project\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
 "POT-Creation-Date: 2014-12-02 11:29+0100\n"
-"PO-Revision-Date: 2014-12-30 16:14+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2014-12-30 16:44+0000\n"
 "Last-Translator: E <ehuseynzade at gmail.com>\n"
 "Language-Team: Azerbaijani (http://www.transifex.com/projects/p/torproject/language/az/)\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -216,25 +216,25 @@ msgstr "Tails"
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/tails-about:24
 msgid "The Amnesic Incognito Live System"
-msgstr ""
+msgstr "Amnestik İnkoqnito Canlı Sistemi"
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/tails-about:25
 #, python-format
 msgid ""
 "Build information:\n"
 "%s"
-msgstr ""
+msgstr "Quruluş məlumatı:\n%s"
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/tails-about:27
 #: ../config/chroot_local-includes/usr/share/applications/tails-about.desktop.in.h:1
 msgid "About Tails"
-msgstr ""
+msgstr "Tails Haqqında"
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/tails-additional-software:118
 #: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/tails-additional-software:124
 #: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/tails-additional-software:128
 msgid "Your additional software"
-msgstr ""
+msgstr "Sənin əlaqə proqramın"
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/tails-additional-software:119
 #: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/tails-additional-software:129
@@ -242,29 +242,29 @@ msgid ""
 "The upgrade failed. This might be due to a network problem. Please check "
 "your network connection, try to restart Tails, or read the system log to "
 "understand better the problem."
-msgstr ""
+msgstr "Təkmilləşmə alınmadı. Bunun səbəbi şəbəkə problemi ola bilər. Lütfən, şəbəkə əlaqəni yoxla, Tails-i yenidən başlatmağa cəhd et, və ya problemi daha yaxşı anlamaq üçün sistem girişini oxu."
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/tails-additional-software:125
 msgid "The upgrade was successful."
-msgstr ""
+msgstr "Təkmilləşmə uğurla bitdi."
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/tails-htp-notify-user:52
 msgid "Synchronizing the system's clock"
-msgstr ""
+msgstr "Sistem saatının sinxronlaşdırılması"
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/tails-htp-notify-user:53
 msgid ""
 "Tor needs an accurate clock to work properly, especially for Hidden "
 "Services. Please wait..."
-msgstr ""
+msgstr "Tor-un yaxşı işləməsi, xüsusilə də Gizli Xidmətlər üçün dəqiq saata ehtiyacı var. Lütfən, gözlə..."
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/tails-htp-notify-user:87
 msgid "Failed to synchronize the clock!"
-msgstr ""
+msgstr "Saatın sinxronlaşdırılması alınmadı!"
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/tails-restricted-network-detector:38
 msgid "Network connection blocked?"
-msgstr ""
+msgstr "Şəbəkə əlaqəsi kilidlidir?"
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/tails-restricted-network-detector:40
 msgid ""
@@ -272,16 +272,16 @@ msgid ""
 "MAC spoofing feature. For more information, see the <a "
 "href=\\\"file:///usr/share/doc/tails/website/doc/first_steps/startup_options/mac_spoofing.en.html#blocked\\\">MAC"
 " spoofing documentation</a>."
-msgstr ""
+msgstr "Görünür, sən şəbəkə tərəfindən kilidlənmisən. Bu MAC-ın aldatma funksiyasından da ola bilər. Daha ətraflı məlumat üçün <a href=\\\"file:///usr/share/doc/tails/website/doc/first_steps/startup_options/mac_spoofing.en.html#blocked\\\">MAC aldatma sənədləşməsi</a>nə bax."
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/tails-security-check:145
 msgid "This version of Tails has known security issues:"
-msgstr ""
+msgstr "Tails-in bu versiyasının bilinən təhlükəsizlik problemləri var:"
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/tails-spoof-mac:29
 #, sh-format
 msgid "Network card ${nic} disabled"
-msgstr ""
+msgstr "${nic} şəbəkə kartı deaktivə edilib"
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/tails-spoof-mac:30
 #, sh-formatMore information about the tor-commits mailing list