[tor-commits] [translation/tails-misc] Update translations for tails-misc

translation at torproject.org translation at torproject.org
Tue Dec 30 17:15:37 UTC 2014


commit bf98b95a796c713e9c2bf7cbfaf9a3252aa5a3e5
Author: Translation commit bot <translation at torproject.org>
Date:   Tue Dec 30 17:15:35 2014 +0000

    Update translations for tails-misc
---
 az.po |   54 +++++++++++++++++++++++++++---------------------------
 1 file changed, 27 insertions(+), 27 deletions(-)

diff --git a/az.po b/az.po
index 2e3320a..b162742 100644
--- a/az.po
+++ b/az.po
@@ -9,7 +9,7 @@ msgstr ""
 "Project-Id-Version: The Tor Project\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
 "POT-Creation-Date: 2014-12-02 11:29+0100\n"
-"PO-Revision-Date: 2014-12-30 16:44+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2014-12-30 17:14+0000\n"
 "Last-Translator: E <ehuseynzade at gmail.com>\n"
 "Language-Team: Azerbaijani (http://www.transifex.com/projects/p/torproject/language/az/)\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -288,23 +288,23 @@ msgstr "${nic} şəbəkə kartı deaktivə edilib"
 msgid ""
 "MAC spoofing failed for network card ${nic_name} (${nic}) so it is temporarily disabled.\n"
 "You might prefer to restart Tails and disable MAC spoofing. See the <a href='file:///usr/share/doc/tails/website/doc/first_steps/startup_options/mac_spoofing.en.html'>documentation</a>."
-msgstr ""
+msgstr "MAC aldadıcısı ${nic_name} (${nic}) şəbəkə kartı üçün alınmadı və müvəqqəti dayandırılmışdır.\nTails-i yenidən başlatmağı və MAC aldadıcını deaktivə etməyi seçə bilərsən. <a href='file:///usr/share/doc/tails/website/doc/first_steps/startup_options/mac_spoofing.en.html'>Sənədləşmə</a>yə bax."
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/tails-spoof-mac:39
 msgid "All networking disabled"
-msgstr ""
+msgstr "Bütün şəbəkələşmə deaktivə edilib"
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/tails-spoof-mac:40
 #, sh-format
 msgid ""
 "MAC spoofing failed for network card ${nic_name} (${nic}). The error recovery also failed so all networking is disabled.\n"
 "You might prefer to restart Tails and disable MAC spoofing. See the <a href='file:///usr/share/doc/first_steps/startup_options/mac_spoofing.en.html'>documentation</a>."
-msgstr ""
+msgstr "MAC aldadıcısı ${nic_name} (${nic}) şəbəkə kartı üçün alınmadı. Xətanın düzəldilməsi də alınmadığı üçün bütün şəbəkələşmə deaktivə edildi.\nTails-i yenidən başlatmağı və MAC aldadıcını deaktivə etməyi seçə bilərsən. <a href='file:///usr/share/doc/first_steps/startup_options/mac_spoofing.en.html'>Sənədləşmə</a>yə bax."
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/tails-upgrade-frontend-wrapper:19
 #: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:61
 msgid "error:"
-msgstr ""
+msgstr "xəta:"
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/tails-upgrade-frontend-wrapper:20
 #: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:62
@@ -322,36 +322,36 @@ msgid ""
 "\n"
 "Or do a manual upgrade.\n"
 "See https://tails.boum.org/doc/first_steps/upgrade#manual"
-msgstr ""
+msgstr "<b>Təkmilləşmələri yoxlamaq üçün kifayət qədər yaddaş yoxdur.</b>\n\nTails-in işləməsi üçün sisyemin bütün tələbləri qarşıladığından əmin ol.\nFayla bax:///usr/share/doc/tails/website/doc/about/requirements.en.html\n\nTəkmilləşmələrə baxmaq üçün Tails-i yenidən başlatmağa cəhd et.\n\nYa da manual təkmilləşmə et.\nBura bax: https://tails.boum.org/doc/first_steps/upgrade#manual"
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/tails-virt-notify-user:53
 msgid "Warning: virtual machine detected!"
-msgstr ""
+msgstr "Təhlükə: virtual dəzgah müəyyənləşdirilib!"
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/tails-virt-notify-user:55
 msgid ""
 "Both the host operating system and the virtualization software are able to "
 "monitor what you are doing in Tails."
-msgstr ""
+msgstr "Tails-də nə etdiyini host əməliyyatlar sistemi və virtualizasiya proqramı görə bilir."
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/tails-virt-notify-user:57
 msgid ""
 "<a "
 "href='file:///usr/share/doc/tails/website/doc/advanced_topics/virtualization.en.html'>Learn"
 " more...</a>"
-msgstr ""
+msgstr "<a href='file:///usr/share/doc/tails/website/doc/advanced_topics/virtualization.en.html'>Daha ətraflı...</a>"
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/tor-browser:18
 msgid "Tor is not ready"
-msgstr ""
+msgstr "Tor hazır deyil"
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/tor-browser:19
 msgid "Tor is not ready. Start Tor Browser anyway?"
-msgstr ""
+msgstr "Tor hazır deyil. Buna baxmayaraq Tor Brauzeri açılsın?"
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/tor-browser:20
 msgid "Start Tor Browser"
-msgstr ""
+msgstr "Tor Brauzerini BaÅŸlat"
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/tor-browser:21
 msgid "Cancel"
@@ -359,75 +359,75 @@ msgstr "Ləğv et"
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:72
 msgid "Do you really want to launch the Unsafe Browser?"
-msgstr ""
+msgstr "Buna baxmayaraq Təhlükəli Brauzeri açmaq istəyirsən?"
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:74
 msgid ""
 "Network activity within the Unsafe Browser is <b>not anonymous</b>. Only use"
 " the Unsafe Browser if necessary, for example if you have to login or "
 "register to activate your Internet connection."
-msgstr ""
+msgstr "Təhlükəli Brauzer ilə şəbəkə aktivliyi <b>anonim deyil</b>. Təhlükəli Brauzeri yalnız çox vacib hallarda istifadə et, məsələn, əgər internet əlaqəsi üçün sən qeydiyyatdan keçməli, ya da giriş etməlisənsə."
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:75
 msgid "_Launch"
-msgstr ""
+msgstr "_BaÅŸlat"
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:76
 msgid "_Exit"
-msgstr ""
+msgstr "_Çıxış"
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:86
 msgid "Starting the Unsafe Browser..."
-msgstr ""
+msgstr "Təhlükəli Brauzerin açılması..."
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:87
 msgid "This may take a while, so please be patient."
-msgstr ""
+msgstr "Bu bir qədər vaxt ala bilər, lütfən, səbrli ol."
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:121
 msgid "Failed to setup chroot."
-msgstr ""
+msgstr "Chroot-un quraşdırılması alınmadı."
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:195
 #: ../config/chroot_local-includes/usr/share/applications/unsafe-browser.desktop.in.h:1
 msgid "Unsafe Browser"
-msgstr ""
+msgstr "Təhlükəli Brauzer"
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:251
 msgid "Shutting down the Unsafe Browser..."
-msgstr ""
+msgstr "Təhlükəli Brauzerin bağlanması..."
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:252
 msgid ""
 "This may take a while, and you may not restart the Unsafe Browser until it "
 "is properly shut down."
-msgstr ""
+msgstr "Bu bir qədər vaxt ala bilər və ola bilsin o tam bağlanana qədər sən Təhlükəli Brauzeri bağlaya bilməzsən."
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:264
 msgid "Failed to restart Tor."
-msgstr ""
+msgstr "Tor-un yenidən başladılması alınmadı."
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:272
 msgid ""
 "Another Unsafe Browser is currently running, or being cleaned up. Please "
 "retry in a while."
-msgstr ""
+msgstr "Digər Təhlükəli Brauzer hazırda işləyir, ya da təmizlənir. Lütfən, birazdan yenidən sına."
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:285
 msgid ""
 "No DNS server was obtained through DHCP or manually configured in "
 "NetworkManager."
-msgstr ""
+msgstr "Nə DHCP vasitəsilə heç bir DNS əldə edilmədi, nə də ŞəbəkəMenecerində manual olaraq konfiqurasiya edilmədi."
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/tails-i2p:30
 msgid "I2P failed to start"
-msgstr ""
+msgstr "I2P başlaya bilmədi"
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/tails-i2p:31
 msgid ""
 "Something went wrong when I2P was starting. Check the logs in /var/log/i2p "
 "for more information."
-msgstr ""
+msgstr "I2P başlayan zaman nə isə səhv oldu. Daha çox məlumat üçün /var/log/i2p yazılarını oxu."
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/tails-i2p:42
 msgid "I2P's router console is ready"More information about the tor-commits mailing list