[tor-commits] [translation/tor-launcher-network-settings] Update translations for tor-launcher-network-settings

translation at torproject.org translation at torproject.org
Sat Dec 20 20:15:33 UTC 2014


commit 87e6e951897e745ac8cf0bd151eb2ea42b00f864
Author: Translation commit bot <translation at torproject.org>
Date:   Sat Dec 20 20:15:32 2014 +0000

    Update translations for tor-launcher-network-settings
---
 az/network-settings.dtd |   12 ++++++------
 1 file changed, 6 insertions(+), 6 deletions(-)

diff --git a/az/network-settings.dtd b/az/network-settings.dtd
index b026d3d..4da37f8 100644
--- a/az/network-settings.dtd
+++ b/az/network-settings.dtd
@@ -2,23 +2,23 @@
 
 <!-- For "first run" wizard: -->
 
-<!ENTITY torsettings.prompt "Before you connect to the Tor network, you need to provide information about this computer's Internet connection.">
+<!ENTITY torsettings.prompt "Tor şəbəkəsinə qoşulmaq üçün, kompüterin intrenet bağlantısı haqqında bəzi məlumatları verməlisiniz.">
 
 <!ENTITY torSettings.yes "Bəli">
 <!ENTITY torSettings.no "Xeyr">
 
 <!ENTITY torSettings.firstQuestion "Which of the following best describes your situation?">
 <!ENTITY torSettings.configurePrompt1 "This computer's Internet connection is censored or proxied.">
-<!ENTITY torSettings.configurePrompt2 "I need to configure bridge or proxy settings.">
+<!ENTITY torSettings.configurePrompt2 "Mən proksi və ya körpü quraşdırmalıyam.">
 <!ENTITY torSettings.configure "Quraşdır">
 <!ENTITY torSettings.connectPrompt2 "I would like to connect directly to the Tor network.">
-<!ENTITY torSettings.connectPrompt3 "This will work in most situations.">
+<!ENTITY torSettings.connectPrompt3 "Bu əksər hallarda işləyir.">
 <!ENTITY torSettings.connect "QoÅŸul">
 
 <!ENTITY torSettings.proxyQuestion "Bu kompüterin İnernetə qoşulmaq üçün proksiyə ehtiyacı var?">
 <!-- see https://www.torproject.org/docs/proxychain.html.en -->
-<!ENTITY torSettings.proxyHelp "If you are not sure how to answer this question, look at the Internet settings in another browser to see whether it is configured to use a proxy.">
-<!ENTITY torSettings.enterProxy "Proxy parametrlərini daxil edin">
+<!ENTITY torSettings.proxyHelp "Əgər siz bu suala nə cavab verəcəyinizə əmin deyilsinizsə, proksinin necə konfiqurasiya edildiyini öyrənmək üçün başqa bir brauzerin parametrlərinə nəzər salın ">
+<!ENTITY torSettings.enterProxy "Proksy parametrlərini daxil edin">
 <!ENTITY torSettings.bridgeQuestion "Does your Internet Service Provider (ISP) block or otherwise censor connections to the Tor Network?">
 <!ENTITY torSettings.bridgeHelp "If you are not sure how to answer this question, choose No.  If you choose Yes, you will be asked to configure Tor Bridges, which are unlisted relays that make it more difficult to block connections to the Tor Network.">
 <!ENTITY torSettings.bridgeSettingsPrompt "You may use the provided set of bridges or you may obtain and enter a custom set of bridges.">
@@ -30,7 +30,7 @@
 
 <!ENTITY torsettings.optional "Əlavə">
 
-<!ENTITY torsettings.useProxy.checkbox "This computer needs to use a proxy to access the Internet">
+<!ENTITY torsettings.useProxy.checkbox "Bu kompüte İnternetə qoşulmaq üçün proksi istifadə etməlidir">
 <!ENTITY torsettings.useProxy.type "Proxy Tipi:">
 <!ENTITY torsettings.useProxy.address "Ãœnvan:">
 <!ENTITY torsettings.useProxy.address.placeholder "İP ünvanı və ya anakompüterin adı">More information about the tor-commits mailing list