[tor-commits] [translation/gettor] Update translations for gettor

translation at torproject.org translation at torproject.org
Thu Apr 24 11:45:06 UTC 2014


commit 515d602169ba56fcd48ebe152534cac4a1ad7cb1
Author: Translation commit bot <translation at torproject.org>
Date:   Thu Apr 24 11:45:04 2014 +0000

    Update translations for gettor
---
 ca/gettor.po |   14 +++++++-------
 1 file changed, 7 insertions(+), 7 deletions(-)

diff --git a/ca/gettor.po b/ca/gettor.po
index 488d05d..a6b2534 100644
--- a/ca/gettor.po
+++ b/ca/gettor.po
@@ -12,7 +12,7 @@ msgstr ""
 "Project-Id-Version: The Tor Project\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
 "POT-Creation-Date: 2013-01-19 13:40+0100\n"
-"PO-Revision-Date: 2014-04-24 11:13+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2014-04-24 11:44+0000\n"
 "Last-Translator: xrom <xromeva at gmail.com>\n"
 "Language-Team: Catalan (http://www.transifex.com/projects/p/torproject/language/ca/)\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -84,7 +84,7 @@ msgstr "Si us plau, respon aquest correu, i diguem només el nom del paquet en q
 msgid ""
 "OBTAINING LOCALIZED VERSIONS OF TOR\n"
 "==================================="
-msgstr ""
+msgstr "OBTENINT VERSIONS LOCALITZADES DE TOR\n==================================="
 
 #: lib/gettor/i18n.py:67
 msgid ""
@@ -92,7 +92,7 @@ msgid ""
 "language you want in the address you send the mail to:\n"
 "\n"
 "    gettor+fa at torproject.org"
-msgstr ""
+msgstr "Per obtenir la versió de Tor traduida al teu idioma, especifica\nl'idioma que desitges en l'adreça que envies el correu a:\n\ngettor+fa at torproject.org"
 
 #: lib/gettor/i18n.py:72
 msgid ""
@@ -291,13 +291,13 @@ msgstr ""
 msgid ""
 "It was successfully understood. Your request is currently being processed.\n"
 "Your package (%s) should arrive within the next ten minutes."
-msgstr ""
+msgstr "S'ha entés correctament. Actualment s'està processant la seva petició.\nEl seu paquet (%s) ha d'arribar en els propers deu minuts."
 
 #: lib/gettor/i18n.py:191
 msgid ""
 "If it doesn't arrive, the package might be too big for your mail provider.\n"
 "Try resending the mail from a GMAIL.COM, YAHOO.CN or YAHOO.COM account."
-msgstr ""
+msgstr "Si no arriba, pot ser per que el paquet es massa gran per el teu proveidor de correu.\nIntenta tornar a enviar el correu des d'un compte GMAIL.COM, YAHOO.CN o YAHOO.COM."
 
 #: lib/gettor/i18n.py:194
 msgid ""
@@ -317,7 +317,7 @@ msgstr ""
 msgid ""
 "UNPACKING THE FILES\n"
 "==================="
-msgstr ""
+msgstr "DESEMPAQUETANT ELS ARXIUS\n==================="
 
 #: lib/gettor/i18n.py:205
 msgid ""
@@ -326,7 +326,7 @@ msgid ""
 "your computer yet, you can download it here:\n"
 "\n"
 "    http://www.7-zip.org/"
-msgstr ""
+msgstr "La millor manera de desenpaquetar els paquets que has rebut es instal·lant 7-Zip,\nque es una eina gratuita per comprimir/descomprimir arxius. Si encara no la tens instal·lada\nen el teu ordinador, pots descarregar-la aqui:\n\nhttp://www.7-zip.org/"
 
 #: lib/gettor/i18n.py:211
 msgid ""More information about the tor-commits mailing list