[tor-commits] [translation/torbutton-torbuttonproperties] Update translations for torbutton-torbuttonproperties

translation at torproject.org translation at torproject.org
Wed Apr 23 16:45:45 UTC 2014


commit 38325e3c36f66c930ef21ef0dbe40c42faf2e8a5
Author: Translation commit bot <translation at torproject.org>
Date:   Wed Apr 23 16:45:44 2014 +0000

    Update translations for torbutton-torbuttonproperties
---
 fi/torbutton.properties |   12 ++++++------
 1 file changed, 6 insertions(+), 6 deletions(-)

diff --git a/fi/torbutton.properties b/fi/torbutton.properties
index a246ea3..e4517fc 100644
--- a/fi/torbutton.properties
+++ b/fi/torbutton.properties
@@ -21,13 +21,13 @@ torbutton.popup.test.auto_failed = Automaattinen Tor välityspalvelimen testi ei
 torbutton.prefs.recommended = (suositeltu)
 torbutton.prefs.optional = (valinnainen)
 torbutton.prefs.crucial = (kriittinen)
-torbutton.popup.external.title = Download an external file type?
-torbutton.popup.external.app = Tor Browser cannot display this file. You will need to open it with another application.\n\n
-torbutton.popup.external.note = Some types of files can cause applications to connect to the Internet without using Tor.\n\n
-torbutton.popup.external.suggest = To be safe, you should only open downloaded files while offline, or use a Tor Live CD such as Tails.\n
-torbutton.popup.launch = Download file
+torbutton.popup.external.title = Lataa ulkoinen tiedosto muoto?
+torbutton.popup.external.app = Tor selain ei pysty avamaan tätä tiedostoa. Sinun pitää avata tämä eri sovelluksessa/ohjelmassa\n
+torbutton.popup.external.note = Jotkut tiedosto tyypit voivat aiheuttaa ohjelman yhdistymistä internettiin ilman Torin käyttämistä.\n
+torbutton.popup.external.suggest = Ollaksesi turvassa, sinun kannattaa avata ladatut tiedostot ilman internet yhteyttä tai käyttämällä esimerkiksi Tails LiveCD:tä\n
+torbutton.popup.launch = Lataa tiedosto.
 torbutton.popup.cancel = Peruuta
-torbutton.popup.dontask = Automatically download files from now on
+torbutton.popup.dontask = Automaattisesti lataa tiedostot tästä alkaen.
 torbutton.popup.test.no_http_proxy = Tor välityspalvelintesti: Paikallista HTTP välityspalvelinta ei löydy. Onko polipo käynnissä?
 torbutton.popup.captcha.title = Vältä Google Captchat?
 torbutton.popup.captcha.ask = Torbutton havaitsi Google Captchan. Haluatko että tämä kysely uudelleenohjataan toiselle hakukoneelle?More information about the tor-commits mailing list