[tor-commits] [translation/abouttor-homepage_completed] Update translations for abouttor-homepage_completed

translation at torproject.org translation at torproject.org
Tue Sep 17 10:17:39 UTC 2013


commit 3338321a6fe761ee72236794cdd76becfcf82a12
Author: Translation commit bot <translation at torproject.org>
Date:  Tue Sep 17 10:17:39 2013 +0000

  Update translations for abouttor-homepage_completed
---
 en/aboutTor.dtd |  73 +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
 lv/aboutTor.dtd |  73 +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
 2 files changed, 146 insertions(+)

diff --git a/en/aboutTor.dtd b/en/aboutTor.dtd
new file mode 100644
index 0000000..e15065f
--- /dev/null
+++ b/en/aboutTor.dtd
@@ -0,0 +1,73 @@
+<!--
+  - Copyright (c) 2013, The Tor Project, Inc.
+  - See LICENSE for licensing information.
+  - vim: set sw=2 sts=2 ts=8 et syntax=xml:
+ -->
+
+<!ENTITY aboutTor.title "About Tor">
+
+<!ENTITY aboutTor.outOfDateTorOn.label "HOWEVER, this browser is out of date.">
+<!ENTITY aboutTor.outOfDateTorOff.label "ALSO, this browser is out of date.">
+<!ENTITY aboutTor.outOfDate2.label "Click on the onion and then choose Download Tor Browser Bundle Update.">
+
+<!ENTITY aboutTor.check.label "Test Tor Network Settings">
+
+<!ENTITY aboutTor.success.label "Congratulations!">
+<!ENTITY aboutTor.success2.label "This browser is configured to use Tor.">
+<!ENTITY aboutTor.success3.label "You are now free to browse the Internet anonymously.">
+<!ENTITY aboutTor.failure.label "Something Went Wrong!">
+<!ENTITY aboutTor.failure2.label "Tor is not working in this browser.">
+<!ENTITY aboutTor.failure3prefix.label "For assistance, please contact ">
+<!ENTITY aboutTor.failure3Link "help at rt.torproject.org">
+<!ENTITY aboutTor.failure3suffix.label ".">
+
+<!ENTITY aboutTor.search.label "Search">
+
+<!-- Note to translators: the following 18 entities are used to construct a
+  - sentence (either the SP or DDG entities are used, but not both at the
+  - same time).  In English, the sentence reads:
+  -  Search securely with Startpage.
+  - or:
+  -  Search securely with DuckDuckGo.
+  - The sentence contains two embedded links for "securely" and
+  - the search engine ("Startpage" or "DuckDuckGo").
+ -->
+<!ENTITY aboutTor.searchSPPost.link "https://startpage.com/do/search">
+<!ENTITY aboutTor.searchDDGPost.link "https://duckduckgo.com/html/">
+<!ENTITY aboutTor.searchSP.privacy.beforeLink.label "Search ">
+<!ENTITY aboutTor.searchDDG.privacy.beforeLink.label "Search ">
+<!ENTITY aboutTor.searchSP.privacy.label "securely">
+<!ENTITY aboutTor.searchDDG.privacy.label "securely">
+<!ENTITY aboutTor.searchSP.privacy.link "https://startpage.com/eng/protect-privacy.html">
+<!ENTITY aboutTor.searchDDG.privacy.link "https://duckduckgo.com/privacy.html">
+<!ENTITY aboutTor.searchSP.privacy.afterLink.label "&nbsp;">
+<!ENTITY aboutTor.searchDDG.privacy.afterLink.label "&nbsp;">
+<!ENTITY aboutTor.searchSP.search.beforeLink.label "with ">
+<!ENTITY aboutTor.searchDDG.search.beforeLink.label "with ">
+<!ENTITY aboutTor.searchSP.search.label "Startpage">
+<!ENTITY aboutTor.searchDDG.search.label "DuckDuckGo">
+<!ENTITY aboutTor.searchSP.search.link "https://startpage.com/">
+<!ENTITY aboutTor.searchDDG.search.link "https://duckduckgo.com/">
+<!ENTITY aboutTor.searchSP.search.afterLink.label ".">
+<!ENTITY aboutTor.searchDDG.search.afterLink.label ".">
+
+<!ENTITY aboutTor.torInfo1.label "Additional Info:">
+<!ENTITY aboutTor.torInfo2.label "Country & IP Address:">
+<!ENTITY aboutTor.torInfo3.label "Exit Node:">
+<!ENTITY aboutTor.torInfo4.label "This server does not log any information about visitors.">
+<!ENTITY aboutTor.whatnextQuestion.label "What Next?">
+<!ENTITY aboutTor.whatnextAnswer.label "Tor is NOT all you need to browse anonymously! You may need to change some of your browsing habits to ensure your identity stays safe.">
+<!ENTITY aboutTor.whatnext.label "Tips On Staying Anonymous »">
+<!ENTITY aboutTor.whatnext.link "https://www.torproject.org/download/download.html.en#warning">
+<!ENTITY aboutTor.helpInfo1.label "You Can Help!">
+<!ENTITY aboutTor.helpInfo2.label "There are many ways you can help make the Tor Network faster and stronger:">
+<!ENTITY aboutTor.helpInfo3.label "Run a Tor Relay Node »">
+<!ENTITY aboutTor.helpInfo3.link "https://www.torproject.org/docs/tor-doc-relay.html.en">
+<!ENTITY aboutTor.helpInfo4.label "Volunteer Your Services »">
+<!ENTITY aboutTor.helpInfo4.link "https://www.torproject.org/getinvolved/volunteer.html.en">
+<!ENTITY aboutTor.helpInfo5.label "Make a Donation »">
+<!ENTITY aboutTor.helpInfo5.link "https://www.torproject.org/donate/donate.html.en">
+
+<!ENTITY aboutTor.footer.label "The Tor Project is a US 501(c)(3) non-profit dedicated to the research, development, and education of online anonymity and privacy.">
+<!ENTITY aboutTor.learnMore.label "Learn more about The Tor Project »">
+<!ENTITY aboutTor.learnMore.link "https://www.torproject.org/about/overview.html.en">
diff --git a/lv/aboutTor.dtd b/lv/aboutTor.dtd
new file mode 100644
index 0000000..3db02bc
--- /dev/null
+++ b/lv/aboutTor.dtd
@@ -0,0 +1,73 @@
+<!--
+  - Copyright (c) 2013, The Tor Project, Inc.
+  - See LICENSE for licensing information.
+  - vim: set sw=2 sts=2 ts=8 et syntax=xml:
+ -->
+
+<!ENTITY aboutTor.title "Par Tor">
+
+<!ENTITY aboutTor.outOfDateTorOn.label "Uzmanību - pārlūka versija ir novecojusi!">
+<!ENTITY aboutTor.outOfDateTorOff.label "Turklāt šis pārlūks ir novecojis.">
+<!ENTITY aboutTor.outOfDate2.label "Noklikšķiniet uz sīpola un tad izvēlieties Lejuplādēt Pārlūka Tor pakotnes jauninājumu.">
+
+<!ENTITY aboutTor.check.label "Pārbaudīt tīkla Tor iestatījumus">
+
+<!ENTITY aboutTor.success.label "Apsveicam!">
+<!ENTITY aboutTor.success2.label "Pārlūks ir nokonfigurēts, lai izmantotu Tor.">
+<!ENTITY aboutTor.success3.label "Tagad varat anonīmi pārlūkot internetu.">
+<!ENTITY aboutTor.failure.label "Kaut kas nogājis greizi!">
+<!ENTITY aboutTor.failure2.label "Šajā pārlūkā Tor nestrādā.">
+<!ENTITY aboutTor.failure3prefix.label "Lai saņemtu palīdzību, sazinieties ar">
+<!ENTITY aboutTor.failure3Link "help at rt.torproject.org">
+<!ENTITY aboutTor.failure3suffix.label ".">
+
+<!ENTITY aboutTor.search.label "Meklēt">
+
+<!-- Note to translators: the following 18 entities are used to construct a
+  - sentence (either the SP or DDG entities are used, but not both at the
+  - same time).  In English, the sentence reads:
+  -  Search securely with Startpage.
+  - or:
+  -  Search securely with DuckDuckGo.
+  - The sentence contains two embedded links for "securely" and
+  - the search engine ("Startpage" or "DuckDuckGo").
+ -->
+<!ENTITY aboutTor.searchSPPost.link "https://startpage.com/do/search">
+<!ENTITY aboutTor.searchDDGPost.link "https://duckduckgo.com/html/">
+<!ENTITY aboutTor.searchSP.privacy.beforeLink.label "Meklēt">
+<!ENTITY aboutTor.searchDDG.privacy.beforeLink.label "Meklēt">
+<!ENTITY aboutTor.searchSP.privacy.label "droši">
+<!ENTITY aboutTor.searchDDG.privacy.label "droši">
+<!ENTITY aboutTor.searchSP.privacy.link "https://startpage.com/eng/protect-privacy.html">
+<!ENTITY aboutTor.searchDDG.privacy.link "https://duckduckgo.com/privacy.html">
+<!ENTITY aboutTor.searchSP.privacy.afterLink.label "&nbsp;">
+<!ENTITY aboutTor.searchDDG.privacy.afterLink.label "&nbsp;">
+<!ENTITY aboutTor.searchSP.search.beforeLink.label "ar">
+<!ENTITY aboutTor.searchDDG.search.beforeLink.label "ar">
+<!ENTITY aboutTor.searchSP.search.label "Sākumlapa">
+<!ENTITY aboutTor.searchDDG.search.label "DuckDuckGo">
+<!ENTITY aboutTor.searchSP.search.link "https://startpage.com/">
+<!ENTITY aboutTor.searchDDG.search.link "https://duckduckgo.com/">
+<!ENTITY aboutTor.searchSP.search.afterLink.label ".">
+<!ENTITY aboutTor.searchDDG.search.afterLink.label ".">
+
+<!ENTITY aboutTor.torInfo1.label "Papildu informācija:">
+<!ENTITY aboutTor.torInfo2.label "Valsts un IP adrese:">
+<!ENTITY aboutTor.torInfo3.label "Izejas mezgls:">
+<!ENTITY aboutTor.torInfo4.label "Šis serveris nereģistrē jebkādu informāciju par apmeklētājiem.">
+<!ENTITY aboutTor.whatnextQuestion.label "Ko tālāk?">
+<!ENTITY aboutTor.whatnextAnswer.label "Tor nav viss, kas nepieciešams, lai Jūs varētu anonīmi pārlūkot tīmekli! Iespējams, ka Jums jāmaina daži Jūsu ar pārlūkošanu saistīti paradumi, lai nodrošinātu, ka Jūsu identitāte paliek drošībā.">
+<!ENTITY aboutTor.whatnext.label "Padomi anonimitātes saglabāšanai »">
+<!ENTITY aboutTor.whatnext.link "https://www.torproject.org/download/download.html.en#warning">
+<!ENTITY aboutTor.helpInfo1.label "Jūs varat palīdzēt!">
+<!ENTITY aboutTor.helpInfo2.label "Ir daudzi veidi, kuros Jūs varat palīdzēt veidot tīklu Tor ātrāku un stiprāku:">
+<!ENTITY aboutTor.helpInfo3.label "Darbiniet Tor'a retranslatora mezglu »">
+<!ENTITY aboutTor.helpInfo3.link "https://www.torproject.org/docs/tor-doc-relay.html.en">
+<!ENTITY aboutTor.helpInfo4.label "Strādājiet brīvprātīgi »">
+<!ENTITY aboutTor.helpInfo4.link "https://www.torproject.org/getinvolved/volunteer.html.en">
+<!ENTITY aboutTor.helpInfo5.label "Ziedojiet »">
+<!ENTITY aboutTor.helpInfo5.link "https://www.torproject.org/donate/donate.html.en">
+
+<!ENTITY aboutTor.footer.label "Projekts Tor ir bezpeļņas organizācija, kas atbilstīgi US 501(c)(3) nodarbojas ar tiešsaistes anonimitātes un privātuma izpēti, attīstību un izglītību.">
+<!ENTITY aboutTor.learnMore.label "Uzziniet vairāk par projektu Tor »">
+<!ENTITY aboutTor.learnMore.link "https://www.torproject.org/about/overview.html.en">More information about the tor-commits mailing list