[tor-commits] [translation/vidalia_help] Update translations for vidalia_help

translation at torproject.org translation at torproject.org
Sun Jun 30 10:45:34 UTC 2013


commit 732c2d5d908ac4b4c8b0c45f7c870ff59ae82fab
Author: Translation commit bot <translation at torproject.org>
Date:   Sun Jun 30 10:45:33 2013 +0000

    Update translations for vidalia_help
---
 da/server.po    |   60 +++++++++++++++++++++++++++----------------------------
 zh_CN/config.po |    4 ++--
 2 files changed, 32 insertions(+), 32 deletions(-)

diff --git a/da/server.po b/da/server.po
index 3813c2c..a11da6c 100644
--- a/da/server.po
+++ b/da/server.po
@@ -6,7 +6,7 @@ msgstr ""
 "Project-Id-Version: The Tor Project\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: https://trac.torproject.org/projects/tor\n"
 "POT-Creation-Date: 2010-06-26 17:00+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2013-06-30 10:12+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2013-06-30 10:40+0000\n"
 "Last-Translator: torebjornson <tore.bjornson at gmail.com>\n"
 "Language-Team: Danish (http://www.transifex.com/projects/p/torproject/language/da/)\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -146,7 +146,7 @@ msgid ""
 " average rate is the same as your <i>maximum rate</i>, then Tor will never "
 "exceed the specified rate. Your <i>maximum rate</i> must always be greater "
 "than or equal to your <i>average rate</i>."
-msgstr ""
+msgstr "Den <i>maksimale hastighed</i> er en pulje af bytes brugt til at udfylde anmodninger i løbet af en kort periode af trafik højere end den specificerede <i>gennemsnits hastighed</i>, men stadig vedligeholder gennemsnittet over en længere periode. En lav gennemsnits hastighed, men en høj maksimum hastighed sikrer et langsigtet gennemsnit, men med mulighed for højere trafik ved peak tider, hvis gennemsnittet ikke har været nået for nylig. Hvis Deres gennemsnit er det samme som deres <i>maksimale hastighed</i>, så vil Tor aldrig bruge mere end den specificerede hastighed. Deres <i>maksimale hastighed</i> skal altid være større end deres <i>gennemsnits hastighed</i>."
 
 #. type: Content of: <html><body><p>
 #: en/server.html:96
@@ -156,7 +156,7 @@ msgid ""
 " per second (2048 KB/s), or 50 kilobytes per second (a medium-speed cable "
 "connection). Tor requires a minimum of 20 kilobytes per second to run a "
 "relay."
-msgstr ""
+msgstr "<i>Gennemsnits hastigheden</i> er den maksimale langsigtede gennemsnits båndbredde tilladt (i kilobytes per sekund). Eksempelvis kan De vælge 2 megabytes per sekund (2048 KB/s), eller 50 kilobytes per sekund (en gennemsnitlig kabel forbindelse). Tor kræver et minimum af 20 kilobytes per sekund for at køre et relæ."
 
 #. type: Content of: <html><body><p>
 #: en/server.html:103
@@ -167,12 +167,12 @@ msgid ""
 "outgoing bytes than incoming. If you find this is the case and is putting "
 "too much strain on your bandwidth, you should consider unchecking the "
 "checkbox labeled <i>Mirror the relay directory</i>."
-msgstr ""
+msgstr "Det er vigtigt at huske at Tor måler båndbredde i <b>bytes</b>, ikke bits. Tor kigger kun på indgående bytes i stedet for udgående. Eksempel: Hvis Deres relæ er sat op som mappe afspejling, så sender De muligvis flere udgående bytes end indgående. Hvis De oplever at dette er tilfældet, og det påvirker Deres forbindelse i for høj grad, så er det muligt at afkrydse boksen <i>Afspejl relæ mappen</i>."
 
 #. type: Content of: <html><body>
 #: en/server.html:111
 msgid "<a name=\"exitpolicy\"/>"
-msgstr ""
+msgstr "<a name=\"exitpolicy\"/>"
 
 #. type: Content of: <html><body><h3>
 #: en/server.html:112
@@ -187,7 +187,7 @@ msgid ""
 "Tor uses a default list of exit policies that restrict some services, such "
 "as mail to prevent spam and some default file sharing ports to reduce abuse "
 "of the Tor network."
-msgstr ""
+msgstr "Udgangs politikker giver dig mulighed for at specificere hvilken type ressource De er villig til at lade andre Tor brugere tilgå fra Deres Tor relæ. Tor bruger en standard liste af udgangs politikker der blokerer nogle services, f.eks. mail for at forebygge spam og andre standard fil delings porte for at forhindre misbrug af Tor netværket."
 
 #. type: Content of: <html><body><p>
 #: en/server.html:121
@@ -198,7 +198,7 @@ msgid ""
 "resource from your relay. If the box labeled <i>Misc Other Services</i> is "
 "checked, Tor users will be able to access other services not covered by the "
 "other checkboxes or Tor's default exit policy."
-msgstr ""
+msgstr "Hver af afkrydsnings boksene repræsenterer en type ressource De tillader Tor brugerne at tilgå igennem Deres relæ. Hvis De ikke afkrydser boksen til en type ressource, vil Tor brugere ikke have adgang til denne ressource fra dit relæ. Hvis boksen <i>Andre Services</i> er afkrydset, vil Tor brugere have adgang til services der ikke er dækket af de andre bokse eller Tors standard udgangs politik."
 
 #. type: Content of: <html><body><p>
 #: en/server.html:130
@@ -207,22 +207,22 @@ msgid ""
 "represented by each of the exit policy checkboxes. The <b>Description</b> "
 "column describes the resources Tor clients will be allowed to access through"
 " your relay, if the associated box is checked."
-msgstr ""
+msgstr "For fuldkommenhed, den følgende tabel lister de specifikke port numre repræsenteret af hver enkelt udgangs politiks afkrydsningsbokse. <b>Beskrivelsen</b> kolonnen beskriver ressourcen Tor klienterne vil have adgang til igennem Deres relæ, hvis den tilhørende boks er afkrydset."
 
 #. type: Content of: <html><body><table><tr><td>
 #: en/server.html:138
 msgid "<b>Checkbox</b>"
-msgstr ""
+msgstr "<b>Afkrydsningsboks</b>"
 
 #. type: Content of: <html><body><table><tr><td>
 #: en/server.html:139
 msgid "<b>Ports</b>"
-msgstr ""
+msgstr "<b>Porte</b>"
 
 #. type: Content of: <html><body><table><tr><td>
 #: en/server.html:140
 msgid "<b>Description</b>"
-msgstr ""
+msgstr "<b>Beskrivelse</b>"
 
 #. type: Content of: <html><body><table><tr><td>
 #: en/server.html:143
@@ -232,12 +232,12 @@ msgstr "Hjemmeside"
 #. type: Content of: <html><body><table><tr><td>
 #: en/server.html:144
 msgid "80"
-msgstr ""
+msgstr "80"
 
 #. type: Content of: <html><body><table><tr><td>
 #: en/server.html:145
 msgid "Normal, unencrypted Web browsing"
-msgstr ""
+msgstr "Normalt, uden krypteret web browsing"
 
 #. type: Content of: <html><body><table><tr><td>
 #: en/server.html:148
@@ -247,12 +247,12 @@ msgstr "Sikker Hjemmeside (SSL)"
 #. type: Content of: <html><body><table><tr><td>
 #: en/server.html:149
 msgid "443"
-msgstr ""
+msgstr "443"
 
 #. type: Content of: <html><body><table><tr><td>
 #: en/server.html:150
 msgid "Encrypted Web browsing"
-msgstr ""
+msgstr "Krypteret web browsing"
 
 #. type: Content of: <html><body><table><tr><td>
 #: en/server.html:153
@@ -262,12 +262,12 @@ msgstr "Modtag Mail (POP, IMAP)"
 #. type: Content of: <html><body><table><tr><td>
 #: en/server.html:154
 msgid "110, 143, 993, 995"
-msgstr ""
+msgstr "110, 143, 993, 995"
 
 #. type: Content of: <html><body><table><tr><td>
 #: en/server.html:155
 msgid "Downloading email (does not permit sending email)"
-msgstr ""
+msgstr "Downloader email (giver ikke adgang til at sende email)"
 
 #. type: Content of: <html><body><table><tr><td>
 #: en/server.html:158
@@ -277,13 +277,13 @@ msgstr "Instant Messaging (IM)"
 #. type: Content of: <html><body><table><tr><td>
 #: en/server.html:159
 msgid "703, 1863, 5050, 5190, 5222, 5223, 8300, 8888"
-msgstr ""
+msgstr "703, 1863, 5050, 5190, 5222, 5223, 8300, 8888"
 
 #. type: Content of: <html><body><table><tr><td>
 #: en/server.html:160
 msgid ""
 "Instant messaging applications like MSN Messenger, AIM, ICQ, and Jabber"
-msgstr ""
+msgstr "Instant messaging programmer som MSN Messenger, AIM, ICQ og Jabber"
 
 #. type: Content of: <html><body><table><tr><td>
 #: en/server.html:163
@@ -293,27 +293,27 @@ msgstr "Internet Relæ Chat (IRC)"
 #. type: Content of: <html><body><table><tr><td>
 #: en/server.html:164
 msgid "6660-6669, 6697, 7000-7001"
-msgstr ""
+msgstr "6660-6669, 6697, 7000-7001"
 
 #. type: Content of: <html><body><table><tr><td>
 #: en/server.html:165
 msgid "IRC clients and servers"
-msgstr ""
+msgstr "IRC klienter og servere"
 
 #. type: Content of: <html><body><table><tr><td>
 #: en/server.html:168
 msgid "Misc. Other Services"
-msgstr ""
+msgstr "Andre services"
 
 #. type: Content of: <html><body><table><tr><td>
 #: en/server.html:169
 msgid "*"
-msgstr ""
+msgstr "*"
 
 #. type: Content of: <html><body><table><tr><td>
 #: en/server.html:170
 msgid "All other applications that aren't covered by the previous checkboxes"
-msgstr ""
+msgstr "Alle andre programmer, der ikke er dækket af tidligere afkrydsnings bokse"
 
 #. type: Content of: <html><body><p>
 #: en/server.html:175
@@ -323,7 +323,7 @@ msgid ""
 "uncheck all of the checkboxes, your relay is still useful to the Tor "
 "network.  Your relay will allow other Tor users to connect to the Tor "
 "network and will help relay traffic between other Tor relays."
-msgstr ""
+msgstr "Hvis De ikke vil lade andre Tor brugere få forbindelse udenfor Tor netværket fra Deres relæ, kryds da ikke af i nogle af boksene. Selv ikke hvis de ikke afkrydser nogle bokse, vil Deres relæ stadig været brugbart for Tor netværket. Deres relæ vil tillade andre Tor brugere at få forbindelse til Tor netværket og vil hjælpe med at videresende trafik mellem andre Tor relæer."
 
 #. type: Content of: <html><body><p>
 #: en/server.html:182
@@ -331,17 +331,17 @@ msgid ""
 "If you chose to run a bridge relay, the <i>Exit Policies</i> tab will be "
 "grayed out, since bridge relays do not allow exit connections. Bridges are "
 "only used by Tor clients to connect to the Tor network."
-msgstr ""
+msgstr "Hvis De vælger at køre et bro relæ, vil <i>Udgangs politiker</i> knappen være grå, siden bro relæer ikke tillader udgangs forbindelser. Broer bruges kun af Tor klienter for at få forbindelse til Tor netværket"
 
 #. type: Content of: <html><body>
 #: en/server.html:188
 msgid "<a name=\"upnp\"/>"
-msgstr ""
+msgstr "<a name=\"upnp\"/>"
 
 #. type: Content of: <html><body><h3>
 #: en/server.html:189
 msgid "Port Forwarding"
-msgstr ""
+msgstr "Port Forwarding"
 
 #. type: Content of: <html><body><p>
 #: en/server.html:191
@@ -352,7 +352,7 @@ msgid ""
 "connections to your computer from other computers on the Internet.  If you "
 "want to run a Tor relay, however, other Tor clients and relays must be able "
 "to connect to your relay through your home router or firewall."
-msgstr ""
+msgstr "Mange hjemme brugere forbindder til Internettet via en <i>router</i>, hvilket giver mulighed for flere computere på et lokal netværk at dele den samme forbindelse. Nogle brugere er sandsynligvis også bag en <i>firewall</i> der blokerer indgående forbindelser til Deres computer fra andre computere på Internettet. Hvis De under disse omstændigheder vil køre et Tor relæ, må andre Tor klienter kunne forbinde til Deres relæ igennem Deres router eller firewall"
 
 #. type: Content of: <html><body><p>
 #: en/server.html:200
@@ -362,7 +362,7 @@ msgid ""
 "known as <i>port forwarding</i>. Port forwarding configures your router or "
 "firewall to \"forward\" all connections to certain ports on your router or "
 "firewall to local ports on your computer."
-msgstr ""
+msgstr "For at gøre Deres relæ offentligt tilgængeligt, må Deres router eller firewall vide hvilke porte der skal tillades igennem Deres computer ved at sætte <i>port forwarding</i> op. Port forwarding konfigurerer deres router eller firewall til at \"forwarde\" alle forbindelser til specifikke porte på Deres router eller firewall til lokale porte på Deres computer."
 
 #. type: Content of: <html><body><p>
 #: en/server.html:208
diff --git a/zh_CN/config.po b/zh_CN/config.po
index e8e27f3..52adf21 100644
--- a/zh_CN/config.po
+++ b/zh_CN/config.po
@@ -9,7 +9,7 @@ msgstr ""
 "Project-Id-Version: The Tor Project\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: https://trac.torproject.org/projects/tor\n"
 "POT-Creation-Date: 2010-06-26 16:58+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2013-06-30 05:09+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2013-06-30 10:40+0000\n"
 "Last-Translator: simabull tsai\n"
 "Language-Team: Chinese (China) (http://www.transifex.com/projects/p/torproject/language/zh_CN/)\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -188,7 +188,7 @@ msgid ""
 "incorrectly, or if you prefer a different language, you can choose another "
 "language from the dropdown box. You will need to restart Vidalia after "
 "changing the displayed language for the changes to take effect."
-msgstr "<b>语言</b>:在志愿者的协助下,Vidalia 的界面已翻译为多种语言。Vidalia 在首次运行时将猜测用户计算机当前使用的语言。如果猜测错误,或用户需要选择另一种语言,那么可通过该下拉菜单来选择语言。更改显示语言之后需重启 Vidalia 以便修改生效。"
+msgstr "<b>语言</b>:在志愿者的协助下,Vidalia 的界面已翻译为多种语言。Vidalia 在首次运行时将判断用户计算机当前使用的语言。如果判断错误,或用户需要选择另一种语言,可通过该下拉菜单选择语言。更改显示语言之后需重启 Vidalia 以便修改生效。"
 
 #. type: Content of: <html><body><ul><li>
 #: en/config.html:124More information about the tor-commits mailing list