[tor-commits] [translation/vidalia_help] Update translations for vidalia_help

translation at torproject.org translation at torproject.org
Sun Jun 30 10:15:40 UTC 2013


commit 01325c6c7288c52c52c278924dc4f9b5a216977e
Author: Translation commit bot <translation at torproject.org>
Date:   Sun Jun 30 10:15:39 2013 +0000

    Update translations for vidalia_help
---
 da/server.po |   33 +++++++++++++++++----------------
 1 file changed, 17 insertions(+), 16 deletions(-)

diff --git a/da/server.po b/da/server.po
index f5bcedc..3813c2c 100644
--- a/da/server.po
+++ b/da/server.po
@@ -1,12 +1,13 @@
 # 
 # Translators:
+# torebjornson <tore.bjornson at gmail.com>, 2013
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: The Tor Project\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: https://trac.torproject.org/projects/tor\n"
 "POT-Creation-Date: 2010-06-26 17:00+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2010-11-30 05:03+0000\n"
-"Last-Translator: FULL NAME <EMAIL at ADDRESS>\n"
+"PO-Revision-Date: 2013-06-30 10:12+0000\n"
+"Last-Translator: torebjornson <tore.bjornson at gmail.com>\n"
 "Language-Team: Danish (http://www.transifex.com/projects/p/torproject/language/da/)\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
@@ -17,7 +18,7 @@ msgstr ""
 #. type: Content of: <html><body><h1>
 #: en/server.html:16
 msgid "Setting Up a Tor Relay"
-msgstr ""
+msgstr "Opsætning af Tor relæ"
 
 #. type: Content of: <html><body>
 #: en/server.html:19
@@ -25,7 +26,7 @@ msgid ""
 "The Tor network is made up of volunteers all over the world who donate some "
 "of their spare bandwidth by running a Tor relay. Vidalia helps you do your "
 "part by making it easy to set up a relay of your own.  <a name=\"basic\"/>"
-msgstr ""
+msgstr "Tor netværket er skabt af frivillige over hele verden, der donerer dele af deres overskydende båndbredde ved at køre et Tor relæ. Vidalia hjælper ved at gøre det nemt at sætte Deres eget relæ op. <a name=\"basic\"/>"
 
 #. type: Content of: <html><body><h3>
 #: en/server.html:24
@@ -37,7 +38,7 @@ msgstr "Grundlæggende indstillinger"
 msgid ""
 "If you decide you want to help the Tor network grow by running a relay, you "
 "can follow these steps to get started:"
-msgstr ""
+msgstr "Hvis De beslutter at hjælpe Tor netværket med at bliver større ved at køre et relæ, kan de gøre brug af følgende skridt:"
 
 #. type: Content of: <html><body><ol><li>
 #: en/server.html:31
@@ -45,12 +46,12 @@ msgid ""
 "Open the <i>Configuration Dialog</i> by selecting <i>Settings</i> from the "
 "tray menu or <i>Preferences</i> from your system menubar on Macintosh "
 "systems."
-msgstr ""
+msgstr "Åben <i>Konfigurations Dialogboks</i> ved at vælge <i>Indstillinger</i> fra tray menuen eller <i>Præferencer</i> fra Deres system menubar på Macintosh systemer."
 
 #. type: Content of: <html><body><ol><li>
 #: en/server.html:35
 msgid "Select the <i>Relay</i> configuration page."
-msgstr ""
+msgstr "Vælg <i>Relæ</i> konfigurations siden."
 
 #. type: Content of: <html><body><ol><li>
 #: en/server.html:37
@@ -61,19 +62,19 @@ msgid ""
 "<i>Relay traffic for the Tor network</i> if you want to run a normal Tor "
 "relay or <i>Help censored users reach the Tor network</i> if you want to run"
 " a bridge relay."
-msgstr ""
+msgstr "Vælg hvorvidt De vil køre et normalt Tor relæ eller et <i>Bro</i> relæ (Tor 0.2.0.8-alpha eller nyere). Bro relæer hjælper censurerede Tor brugere der er blokeret fra at tilgå Tor netværket direkte. Afkryds knappen <i>Relæ traffic til Tor netværket </i> hvis De vil køre et normalt Tor relæ eller <i>Hjælp censurerede brugere med at få forbindelse til Tor</i> hvis De vil køre et bro relæ."
 
 #. type: Content of: <html><body><ol><li>
 #: en/server.html:44
 msgid "Enter the following information:"
-msgstr ""
+msgstr "Indtast følgende information:"
 
 #. type: Content of: <html><body><ol><ul><li>
 #: en/server.html:46
 msgid ""
 "<b>Nickname</b>: The name which your relay will be known as on the Tor "
 "network. An example of a relay nickname is \"MyVidaliaRelay\"."
-msgstr ""
+msgstr "<b>Brugernavn</b>: Det navn dit relæ vil blive kendt under på Tor netværket. Et eksempel på et Tor relæ navn er \"MitVidaliaRelæ\"."
 
 #. type: Content of: <html><body><ol><ul><li>
 #: en/server.html:50
@@ -82,14 +83,14 @@ msgid ""
 "contact you in case there is an important Tor security update or something "
 "goes wrong with your relay. You might also include your PGP or GPG key ID "
 "and fingerprint."
-msgstr ""
+msgstr "<b>Kontakt information</b>: Deres e-mail adresse: Denne adresse vil kun blive brugt til at kontakte dem hvis der er en vigtig Tor sikkerhedsopdatering, eller hvis noget går galt med deres relæ. De kan desforuden inkludere Dderes PGP eller GPG nøgle ID og fingeraftryk"
 
 #. type: Content of: <html><body><ol><ul><li>
 #: en/server.html:56
 msgid ""
 "<b>Relay Port</b>: The port on which your relay will listen for traffic from"
 " clients or other Tor relays."
-msgstr ""
+msgstr "<b>Relæ Port</b>: Porten relæet bruger til at lytte til traffik på Tor netværket fra andre klienter eller Tor relæer."
 
 #. type: Content of: <html><body><ol><li>
 #: en/server.html:62
@@ -100,7 +101,7 @@ msgid ""
 "mirror the relay directory, make sure the <i>Directory Port</i> is different"
 " than the <i>Relay port</i> you entered above. Bridge relays <i>must</i> "
 "mirror the relay directory."
-msgstr ""
+msgstr "Hvis De vil afspejle Tors mapper af relæer for andre brugere på Tor netværket kan de afkrydse knappen <i>Afspejl Relæ Mappen</i>. Hvis De ikke har megen båndbredde, afkryds denne boks. Hvis De beslutter at afspejle relæ mappen, vær da venligst sikker på at <i>Mappe Porten</i> er en anden end <i>Relæ Porten</i> De indtastede ovenover. Bro relæer <i>skal</i> afspejler relæ mapper."
 
 #. type: Content of: <html><body>
 #: en/server.html:71
@@ -119,7 +120,7 @@ msgid ""
 "allows you to limit the amount of bandwidth that you are willing to "
 "contribute to the Tor network. You can run a relay, while still keeping your"
 " network connection usable for your own use."
-msgstr ""
+msgstr "Når et Tor relæ køres kan det bruge store mængder båndbredde, men Tor giver Dem mulighed for at begrænse mængden De vil bidrage til Tor netværket med. De kan køre et relæ og stadig beholde anvendeligheden af Deres egen forbindelse."
 
 #. type: Content of: <html><body><p>
 #: en/server.html:80
@@ -127,12 +128,12 @@ msgid ""
 "You should select the option in the dropdown box that best matches your "
 "connection speed. If you select <i>Custom</i>, you will be able to specify "
 "your own limits."
-msgstr ""
+msgstr "De bør vælge indstillingen i downdown-menuen der passer Deres forbindelses hastighed. Hvis de vælger <i>Brugerdefineret</i> kan De selv indtaste deres hastighed."
 
 #. type: Content of: <html><body><h4>
 #: en/server.html:84
 msgid "Custom Limits"
-msgstr ""
+msgstr "Brugerdefineret Begrænsning"
 
 #. type: Content of: <html><body><p>
 #: en/server.html:86More information about the tor-commits mailing list