[tor-commits] [translation/vidalia_alpha] Update translations for vidalia_alpha

translation at torproject.org translation at torproject.org
Wed Jun 26 15:45:24 UTC 2013


commit 03b7b3232b9ff0f638620f0c24b7ca8af3b13a23
Author: Translation commit bot <translation at torproject.org>
Date:   Wed Jun 26 15:45:22 2013 +0000

    Update translations for vidalia_alpha
---
 da/vidalia_da.po |  138 +++++++++++++++++++++++++++---------------------------
 1 file changed, 69 insertions(+), 69 deletions(-)

diff --git a/da/vidalia_da.po b/da/vidalia_da.po
index a70aa65..ab8dbe9 100644
--- a/da/vidalia_da.po
+++ b/da/vidalia_da.po
@@ -10,7 +10,7 @@ msgstr ""
 "Project-Id-Version: The Tor Project\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: https://trac.torproject.org/projects/tor\n"
 "POT-Creation-Date: 2012-03-21 17:46+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2013-06-26 04:30+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2013-06-26 15:40+0000\n"
 "Last-Translator: torebjornson <tore.bjornson at gmail.com>\n"
 "Language-Team: Danish (http://www.transifex.com/projects/p/torproject/language/da/)\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -205,24 +205,24 @@ msgctxt "AdvancedPage"
 msgid ""
 "<b>WARNING</b>: If you hand pick the password it will be saved as plain text"
 " in Vidalia's configuration file. Using a random password is safer."
-msgstr ""
+msgstr "<b>ADVARSEL</b>: Hvis du manuelt vælger adgangskodden vil den blive gemt i klar tekst i Vidalias konfigurations fil. Det er sikrere at bruge en tilfældigt genereret adgangskode."
 
 msgctxt "AdvancedPage"
 msgid "Panic"
-msgstr ""
+msgstr "Panik"
 
 msgctxt "AdvancedPage"
 msgid ""
 "<b>WARNING</b>: The panic button will erease the application if pressed"
-msgstr ""
+msgstr "<b>ADVARSEL</b>: Ved tryk på panik knappen slettes programmet"
 
 msgctxt "AdvancedPage"
 msgid "Enable panic button"
-msgstr ""
+msgstr "Tænd for panik knappen"
 
 msgctxt "AdvancedPage"
 msgid "Panic path:"
-msgstr ""
+msgstr "Panik sti:"
 
 msgctxt "AdvancedPage"
 msgid ""
@@ -240,7 +240,7 @@ msgstr "Vidalia var ikke i stand til at fjerne Tor service.\n\nDet kan være nø
 
 msgctxt "AdvancedPage"
 msgid "Select a Directory to Use for Panic"
-msgstr ""
+msgstr "Vælg en mappe til brug ved panik:"
 
 msgctxt "AppearancePage"
 msgid "Language"
@@ -1369,19 +1369,19 @@ msgstr "med en beskrivelse af, hvad du gjorde, før ansøgningen styrtede ned, s
 
 msgctxt "DebugDialog"
 msgid "Plugin debug output"
-msgstr ""
+msgstr "Plugin fejlfinding output"
 
 msgctxt "DebugDialog"
 msgid "Plugin Output"
-msgstr ""
+msgstr "Plugin Output"
 
 msgctxt "DebugDialog"
 msgid "Syntax Errors"
-msgstr ""
+msgstr "Syntaks fejl"
 
 msgctxt "DebugDialog"
 msgid "Exceptions"
-msgstr ""
+msgstr "Undtagelse"
 
 msgctxt "GeneralPage"
 msgid "Executables (*.exe)"
@@ -1978,15 +1978,15 @@ msgstr ""
 
 msgctxt "MainWindow"
 msgid "Restart"
-msgstr ""
+msgstr "Genstart"
 
 msgctxt "MainWindow"
 msgid "Reload Tor's config"
-msgstr ""
+msgstr "Genindlæs Tor's konfiguration"
 
 msgctxt "MainWindow"
 msgid "Actions"
-msgstr ""
+msgstr "Handlinger"
 
 msgctxt "MainWindow"
 msgid "Bootstrapping torrc from %1 to %2"
@@ -2000,11 +2000,11 @@ msgstr "Vidalia forsøgte at genstarte Tor, men var ikke i stand til at gøre de
 
 msgctxt "MainWindow"
 msgid "Error reloading configuration"
-msgstr ""
+msgstr "Fejl ved genindlæsning af konfiguratio"
 
 msgctxt "MainWindow"
 msgid "Vidalia was unable to reload Tor's configuration."
-msgstr ""
+msgstr "Vidalia kunne ikke genindlæse Tor's konfiguratio"
 
 msgctxt "MainWindow"
 msgid "No dettached tabs"
@@ -2012,25 +2012,25 @@ msgstr ""
 
 msgctxt "MainWindow"
 msgid "Panic is enabled"
-msgstr ""
+msgstr "Panik er tændt"
 
 msgctxt "MainWindow"
 msgid ""
 "<b>WARNING:</b> The Panic button is enabled. Use it carefully because it "
 "will remove Tor completely."
-msgstr ""
+msgstr "<b>ADVARSEL:</b> Panik knappen er tændt. Brug den forsigtigt da den vil fjerne Tor fuldstændigt."
 
 msgctxt "MainWindow"
 msgid "New Circuit"
-msgstr ""
+msgstr "Nyt Kredsløb"
 
 msgctxt "MainWindow"
 msgid "Debug output"
-msgstr ""
+msgstr "Fejlsøgning output"
 
 msgctxt "MainWindow"
 msgid "Panic!"
-msgstr ""
+msgstr "Panik!"
 
 msgctxt "MainWindow"
 msgid "Reattach tabs"
@@ -2042,13 +2042,13 @@ msgstr ""
 
 msgctxt "MainWindow"
 msgid "Your clock is wrong"
-msgstr ""
+msgstr "Dit ur går forkert."
 
 msgctxt "MainWindow"
 msgid ""
 "Your computer's clock is wrong, tor may not work as expected. Please check "
 "the Message Log for more information."
-msgstr ""
+msgstr "Deres computers ur går forkert. Tor vil muligvis ikke køre som forventet. Tjek venligst Deres logbog for mere information."
 
 msgctxt "MainWindow"
 msgid ""
@@ -2056,7 +2056,7 @@ msgid ""
 "\n"
 "Here's the last error message:\n"
 " %2"
-msgstr ""
+msgstr "Vidalia kan ikke kommunikere med Tor, da den ikke kan tilgå filen: %1\n\nDette er den sidste fejl besked:\n%2"
 
 msgctxt "MainWindow"
 msgid ""
@@ -2357,7 +2357,7 @@ msgstr "Gem automatisk nye log-meddelelser til en fil"
 
 msgctxt "MessageLog"
 msgid "toolbar"
-msgstr ""
+msgstr "værktøjslinje"
 
 msgctxt "MessageLog"
 msgid "Always Save New Log Messages"
@@ -2520,25 +2520,25 @@ msgstr "Status"
 
 msgctxt "NetViewer"
 msgid "<a href=\"server.offline\">Why is my relay offline?</a>"
-msgstr ""
+msgstr "<a href=\"server.offline\">Hvorfor er mit relæ offline?</a>"
 
 msgctxt "NetViewer"
 msgid ""
 "If your relay isn't listed among the others, it may be because it doesn't "
 "have a Running flag yet. <a href=\"server.consensus\">What's this?</a>"
-msgstr ""
+msgstr "Hvis Deres relæ ikke er listet sammen med de andre, er det muligvis fordi det ikke har et \"Running Flag\" endnu.  <a href=\"server.consensus\">Hvad er dette?</a>"
 
 msgctxt "NetViewer"
 msgid "Exit circuits"
-msgstr ""
+msgstr "Udgangs kredsløb"
 
 msgctxt "NetViewer"
 msgid "Internal circuits"
-msgstr ""
+msgstr "Internt kredsløb"
 
 msgctxt "NetViewer"
 msgid "Hidden Service circuits"
-msgstr ""
+msgstr "Skjult service kredsløb"
 
 msgctxt "NetworkPage"
 msgid "Copy (Ctrl+C)"
@@ -2682,65 +2682,65 @@ msgstr "Du skal angive en eller flere broer."
 
 msgctxt "PluginEngine"
 msgid "WARNING: %1 doesn't have an info file."
-msgstr ""
+msgstr "ADVARSEL: %1 har ikke en info fil."
 
 msgctxt "PluginWrapper"
 msgid "%1: Processing..."
-msgstr ""
+msgstr "%1: Processerer..."
 
 msgctxt "PluginWrapper"
 msgid ""
 "%4: ERROR: Line: %1 - Column: %2\n"
 "%3"
-msgstr ""
+msgstr "%4: FEJL: Linje %1 - Kolonne %2\n%3"
 
 msgctxt "PluginWrapper"
 msgid "%1: Error opening file %2"
-msgstr ""
+msgstr "%1: Fejl ved åbning af fil: %2"
 
 msgctxt "PluginWrapper"
 msgid "%2: ERROR: Cannot open %1"
-msgstr ""
+msgstr "%2: FEJL: Kan ikke åbne %1"
 
 msgctxt "PluginWrapper"
 msgid "%2: ERROR: Parsing %1"
-msgstr ""
+msgstr "%2: FEJL: Fortolker %1"
 
 msgctxt "PluginWrapper"
 msgid ""
 "Line: %1 - Column: %2\n"
 "Message: %3"
-msgstr ""
+msgstr "Line: %1 - Kolonne: %2\nBesked: %3"
 
 msgctxt "PluginWrapper"
 msgid "%1: Starting..."
-msgstr ""
+msgstr "%1: Starter.."
 
 msgctxt "PluginWrapper"
 msgid "%1: Stoping..."
-msgstr ""
+msgstr "%1: Stopper..."
 
 msgctxt "PluginWrapper"
 msgid "%1: WARNING: doesn't have a GUI, and buildGUI() was called"
-msgstr ""
+msgstr "%1: ADVARSEL: Har ikke en GUI og buildGUI() er kaldt"
 
 msgctxt "PluginWrapper"
 msgid ""
 "%2:\n"
 "*** Exception in line %1"
-msgstr ""
+msgstr "%2\n*** Undtagelse i linje %1"
 
 msgctxt "PluginWrapper"
 msgid "*** Backtrace:"
-msgstr ""
+msgstr "*** Tilbagesporing:"
 
 msgctxt "PluginWrapper"
 msgid "(untitled)"
-msgstr ""
+msgstr "(unavngivet)"
 
 msgctxt "PluginWrapper"
 msgid "Error: buildGUI() failed for plugin %1"
-msgstr ""
+msgstr "Fejl: buildGUI() fejlet ved plugin %1"
 
 msgctxt "Policy"
 msgid "accept"
@@ -2756,29 +2756,29 @@ msgstr "OK"
 
 msgctxt "QObject"
 msgid "There were some settings that Vidalia wasn't able to apply together"
-msgstr ""
+msgstr "Der er nogle indstillinger som Vidalia ikke kunne sætte sammen"
 
 msgctxt "QObject"
 msgid ""
 "Failed to set %1:\n"
 "Reason: %2"
-msgstr ""
+msgstr "Fejl ved at sætte %1:\nÅrsag: %2"
 
 msgctxt "QObject"
 msgid ""
 "The failed options were saved in your torrc and will be applied when you "
 "restart."
-msgstr ""
+msgstr "Den fejlede indstilling er gemt i Deres torrc og vil blive tændt når De genstarter."
 
 msgctxt "QObject"
 msgid ""
 "The failed options were NOT saved in your torrc and will be applied when you"
 " restart."
-msgstr ""
+msgstr "Den fejlede indstilling var IKKE gemt i Deres torcc og vil blive tændt når De genstarter."
 
 msgctxt "QObject"
 msgid "Vidalia was unable to save the options to the torrc file."
-msgstr ""
+msgstr "Vidalia kunne ikke gemme indstillingen i torcc filen."
 
 msgctxt "RouterDescriptor"
 msgid "Online"
@@ -3212,15 +3212,15 @@ msgstr "Epost-adressen som du kan kontakte, hvis der er et\nproblem med dit rel
 
 msgctxt "ServerPage"
 msgid "day"
-msgstr ""
+msgstr "dag"
 
 msgctxt "ServerPage"
 msgid "week"
-msgstr ""
+msgstr "uge"
 
 msgctxt "ServerPage"
 msgid "month"
-msgstr ""
+msgstr "måned"
 
 msgctxt "ServerPage"
 msgid "Enable accounting"
@@ -3228,43 +3228,43 @@ msgstr ""
 
 msgctxt "ServerPage"
 msgid "h:mm"
-msgstr ""
+msgstr "h:m"
 
 msgctxt "ServerPage"
 msgid "at"
-msgstr ""
+msgstr "ved"
 
 msgctxt "ServerPage"
 msgid "per"
-msgstr ""
+msgstr "per"
 
 msgctxt "ServerPage"
 msgid "bytes"
-msgstr ""
+msgstr "bytes"
 
 msgctxt "ServerPage"
 msgid "KB"
-msgstr ""
+msgstr "KB"
 
 msgctxt "ServerPage"
 msgid "MB"
-msgstr ""
+msgstr "MB"
 
 msgctxt "ServerPage"
 msgid "GB"
-msgstr ""
+msgstr "GB"
 
 msgctxt "ServerPage"
 msgid "TB"
-msgstr ""
+msgstr "TB"
 
 msgctxt "ServerPage"
 msgid "Push no more than"
-msgstr ""
+msgstr "Skub ikke mere end"
 
 msgctxt "ServerPage"
 msgid "time"
-msgstr ""
+msgstr "tid"
 
 msgctxt "StatusEventWidget"
 msgid "Copy to Clipboard"
@@ -3525,7 +3525,7 @@ msgstr "Tor status"
 
 msgctxt "StatusTab"
 msgid "Show on startup"
-msgstr ""
+msgstr "Vis ved opstart"
 
 msgctxt "Stream"
 msgid "New"
@@ -3567,23 +3567,23 @@ msgctxt "TorControl"
 msgid ""
 "Vidalia has not started Tor. You need to stop Tor through the interface you "
 "started it."
-msgstr ""
+msgstr "Vidalia har ikke startet Tor. Det er påkrævet at De genstarter Tor igennem det interface de åbnede Tor med."
 
 msgctxt "TorControl"
 msgid "Start failed: %1"
-msgstr ""
+msgstr "Start fejlet: %1"
 
 msgctxt "TorControl"
 msgid "Process finished: ExitCode=%1"
-msgstr ""
+msgstr "Process afsluttet: ExitCode=%1"
 
 msgctxt "TorControl"
 msgid "Connection failed: %1"
-msgstr ""
+msgstr "Forbindelse fejlet: %1"
 
 msgctxt "TorControl"
 msgid "Disconnected"
-msgstr ""
+msgstr "Afbrudt"
 
 msgctxt "TorProcess"
 msgid "Process %1 failed to stop. [%2]"
@@ -3655,7 +3655,7 @@ msgstr "Ctrl+Z"
 
 msgctxt "TorrcDialog"
 msgid "Ctrl+Shift+Z"
-msgstr ""
+msgstr "Ctrl+Shift+Z"
 
 msgctxt "TorrcDialog"
 msgid "Ctrl+A"More information about the tor-commits mailing list