[tor-commits] [translation/gettor_completed] Update translations for gettor_completed

translation at torproject.org translation at torproject.org
Sat Jun 22 21:45:15 UTC 2013


commit d5145c60d0df21b0fdeb35821f25fa9ed2bcec3d
Author: Translation commit bot <translation at torproject.org>
Date:  Sat Jun 22 21:45:15 2013 +0000

  Update translations for gettor_completed
---
 tr/gettor.po | 505 ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
 1 file changed, 505 insertions(+)

diff --git a/tr/gettor.po b/tr/gettor.po
new file mode 100644
index 0000000..9a2360d
--- /dev/null
+++ b/tr/gettor.po
@@ -0,0 +1,505 @@
+# SOME DESCRIPTIVE TITLE.
+# Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
+# This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
+# 
+# Translators:
+# Tosbaa <conan at operamail.com>, 2013
+# ercan <ercerden at gmail.com>, 2013
+# Jacob Appelbaum <jacob at appelbaum.net>, 2009
+msgid ""
+msgstr ""
+"Project-Id-Version: The Tor Project\n"
+"Report-Msgid-Bugs-To: https://trac.torproject.org/projects/tor\n"
+"POT-Creation-Date: 2013-01-19 13:40+0100\n"
+"PO-Revision-Date: 2013-06-22 21:20+0000\n"
+"Last-Translator: ercan <ercerden at gmail.com>\n"
+"Language-Team: Turkish (http://www.transifex.com/projects/p/torproject/language/tr/)\n"
+"MIME-Version: 1.0\n"
+"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
+"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+"Language: tr\n"
+"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n > 1);\n"
+
+#: lib/gettor/i18n.py:27
+msgid "Hello, This is the \"GetTor\" robot."
+msgstr "Selam, ben \"GetTor\" robotu."
+
+#: lib/gettor/i18n.py:29
+msgid "Thank you for your request."
+msgstr "Talebiniz için teşekkürler."
+
+#: lib/gettor/i18n.py:31
+msgid ""
+"Unfortunately, we won't answer you at this address. You should make\n"
+"an account with GMAIL.COM, YAHOO.COM or YAHOO.CN and send the mail from\n"
+"one of those."
+msgstr "Maalesef, size bu adresten cevap veremiyoruz. Gmail.com, Yahoo.com veya Yahoo.cn'den edineceğiniz bir hesaptan e-posta gönderin."
+
+#: lib/gettor/i18n.py:35
+msgid ""
+"We only process requests from email services that support \"DKIM\",\n"
+"which is an email feature that lets us verify that the address in the\n"
+"\"From\" line is actually the one who sent the mail."
+msgstr "Sadece göndericinin \"Kimden\" satırındaki kişi olduğunun doğrulanabilir olmasını sağlayan \"DKIM\" özelliğini destekleyen e-posta sunucularından gelen talepler işlenir."
+
+#: lib/gettor/i18n.py:39
+msgid ""
+"(We apologize if you didn't ask for this mail. Since your email is from\n"
+"a service that doesn't use DKIM, we're sending a short explanation,\n"
+"and then we'll ignore this email address for the next day or so.)"
+msgstr "(Bu e-postayı talep etmediyseniz için özür dileriz. E-postanız DKIM kullanmayan bir servisten geldiği için bu kısa açıkmayı gönderiyoruz ve bir gün içinde gözardı edilecektir."
+
+#: lib/gettor/i18n.py:43 lib/gettor/i18n.py:135
+msgid ""
+"If you have any questions or it doesn't work, you can contact a\n"
+"human at this support email address: help at rt.torproject.org"
+msgstr "Eğer sorunuz varsa ya da çalışmıyorsa, bu destek adresinden\nbir insana laşabilirsiniz: help at rt.torproject.org"
+
+#: lib/gettor/i18n.py:46
+msgid ""
+"I will mail you a Tor package, if you tell me which one you want.\n"
+"Please select one of the following package names:\n"
+"\n"
+"  windows\n"
+"  macos-i386\n"
+"  macos-ppc\n"
+"  linux-i386\n"
+"  linux-x86_64\n"
+"  obfs-windows\n"
+"  obfs-macos-i386\n"
+"  obfs-macos-x86_64\n"
+"  obfs-linux-i386\n"
+"  obfs-linux-x86_64\n"
+"  source"
+msgstr "Bana hangisini istediğinizi söylerseniz size eposta aracılı ile bir Tor paketi yollayabilirim. \nLütfen aşşağıdaki paket isimlerinden birini seçin:\n\nwindows\nmacos-i386\nmacos-ppc\nlinux-i386\nlinux-x86_64\nobfs-windows\nobfs-macos-i386\nobfs-macos-x86_64\nobfs-linux-i386\nobfs-lin"
+
+#: lib/gettor/i18n.py:61
+msgid ""
+"Please reply to this mail, and tell me a single package name anywhere \n"
+"in the body of your email."
+msgstr "Lütfen bu e-postaya cevap vererek mesaj gövdesinde tek bir paket ismini söyleyin."
+
+#: lib/gettor/i18n.py:64
+msgid ""
+"OBTAINING LOCALIZED VERSIONS OF TOR\n"
+"==================================="
+msgstr "YERELLEÅžTÄ°RÄ°LMÄ°Åž TOR SÃœRÃœMLERÄ° EDÄ°NÄ°LÄ°YOR\n==================================="
+
+#: lib/gettor/i18n.py:67
+msgid ""
+"To get a version of Tor translated into your language, specify the\n"
+"language you want in the address you send the mail to:\n"
+"\n"
+"  gettor+fa at torproject.org"
+msgstr "Dilinizdeki bir Tor sürümünü edinmek için, istediğiniz dili gönderdiğiniz e-posta adresinde belirtiniz.⏎\n⏎\ngettor+fa at torproject.org"
+
+#: lib/gettor/i18n.py:72
+msgid ""
+"This example will give you the requested package in a localized\n"
+"version for Farsi (Persian). Check below for a list of supported language\n"
+"codes. "
+msgstr "Bu örnekte, Farsi (Farsça) olarak yerelleştirilmiş bir paket sağlanacaktır. Desteklenen dil kodları listesi için aşağıya bakın."
+
+#: lib/gettor/i18n.py:76
+msgid " List of supported locales:"
+msgstr "Desteklenen yerel ayarlar:"
+
+#: lib/gettor/i18n.py:78
+msgid "Here is a list of all available languages:"
+msgstr "Desteklenen dillerin listesi:"
+
+#: lib/gettor/i18n.py:80
+msgid ""
+"  gettor+ar at torproject.org:   Arabic\n"
+"  gettor+de at torproject.org:   German\n"
+"  gettor+en at torproject.org:   English\n"
+"  gettor+es at torproject.org:   Spanish\n"
+"  gettor+fa at torproject.org:   Farsi (Iran)\n"
+"  gettor+fr at torproject.org:   French\n"
+"  gettor+it at torproject.org:   Italian\n"
+"  gettor+nl at torproject.org:   Dutch\n"
+"  gettor+pl at torproject.org:   Polish\n"
+"  gettor+ru at torproject.org:   Russian\n"
+"  gettor+zh at torproject.org:   Chinese"
+msgstr "gettor+ar at torproject.org: Arabic⏎\ngettor+de at torproject.org: German⏎\ngettor+en at torproject.org: English⏎\ngettor+es at torproject.org: Spanish⏎\ngettor+fa at torproject.org: Farsi (Iran)⏎\ngettor+fr at torproject.org: French⏎\ngettor+it at torproject.org: Italian⏎\ngettor+nl at torproject.org: Dutch⏎\ngettor+pl at torproject.org: Polish⏎\ngettor+ru at torproject.org: Russian⏎\ngettor+zh at torproject.org: Chinese"
+
+#: lib/gettor/i18n.py:92
+msgid "If you select no language, you will receive the English version."
+msgstr "Dil seçmezseniz, İngilizce sürüm kullanılacaktır."
+
+#: lib/gettor/i18n.py:94
+msgid ""
+"SMALLER SIZED PACKAGES\n"
+"======================"
+msgstr "KÜÇÜK BOYUTLU PAKETLER⏎\n======================"
+
+#: lib/gettor/i18n.py:97
+msgid ""
+"If your bandwith is low or your provider doesn't allow you to\n"
+"receive large attachments in your email, GetTor can send you several\n"
+"small packages instead of one big one."
+msgstr "Eğer bant genişliğiniz düşük ya da internet sağlayıcınız büyük boyutlu ekler almanıza izin vermiyorsa, GetTor size tek bir büyük dosya yerine küçük boyutlu bir kaç dosya gönderebilir."
+
+#: lib/gettor/i18n.py:101
+msgid ""
+"Simply include the keyword 'split' in a new line on its own (this part\n"
+"is important!) like so: \n"
+"    \n"
+"  windows\n"
+"  split"
+msgstr "Yeni bir satıraa \"split\" kelimesini aşağıdaki gibi tek başına yazarsanız\n (Bu kısım önemli!)\n\nwindows\nsplit"
+
+#: lib/gettor/i18n.py:107
+msgid ""
+"Sending this text in an email to GetTor will cause it to send you \n"
+"the Tor Browser Bundle in a number of 1,4MB attachments."
+msgstr "Bu metni e-posta ile GetTor'a göndermeniz Tor Tarayıcı Paketi'nin 1.4 MB ekler halinde size gönderilmesini saplayacaktır."
+
+#: lib/gettor/i18n.py:110
+msgid ""
+"After having received all parts, you need to re-assemble them to \n"
+"one package again. This is done as follows:"
+msgstr "Tüm ek parçalarını aldıktan sonra tek bir paket haline getirmek için birleştiriniz. Bunu yapmak için:"
+
+#: lib/gettor/i18n.py:113
+msgid "1.) Save all received attachments into one folder on your disk."
+msgstr "1.) Alınan tüm dosyaları tek bir dizine koyun."
+
+#: lib/gettor/i18n.py:115
+msgid ""
+"2.) Unzip all files ending in \".z\". If you saved all attachments to\n"
+"a fresh folder before, simply unzip all files in that folder. If you don't\n"
+"know how to unzip the .z files, please see the UNPACKING THE FILES section."
+msgstr "2.) \".z\" ile biten tüm dosyaları açın. Eğer tüm ekleri daha önce boş bir dizine açtıysanız, bu dosyaya açabilirsiniz. Eğer sıkıştırılmış dosyaların nasıl açılacağını bilmiyorsanız \"DOSYALARIN AÇILMASI\" kısmına bakın."
+
+#: lib/gettor/i18n.py:119
+msgid ""
+"3.) Verify all files as described in the mail you received with \n"
+"each package. (gpg --verify)"
+msgstr "3. ) Aldığınız e-postadaki tüm dosyaları doğrulayın. (gpg --verify)"
+
+#: lib/gettor/i18n.py:122
+msgid ""
+"4.) Now unpack the multi-volume archive into one file by double-\n"
+"clicking the file ending in \"..split.part01.exe\". This should start the \n"
+"process automatically."
+msgstr "4.) \"..split.part01.exe\" şeklinde biten çok parçalı arşiv dosyasına çift tıklayarak açın. Bu süreci otomatik olarak başlatacaktır."
+
+#: lib/gettor/i18n.py:126
+msgid ""
+"5.) After unpacking is finished, you should find a newly created \n"
+"\".exe\" file in your destination folder. Simply doubleclick\n"
+"that and Tor Browser Bundle should start within a few seconds."
+msgstr "5.) Paketin açılması tamamlandıktan sonra hedef dizininde yeni oluşturulan bir \".exe\" dosyası bulacaksınız. Buna çift tıkladıktan kısa süre sonra Tor Tarayıcı Paketi çalışmaya başlayacaktır."
+
+#: lib/gettor/i18n.py:130
+msgid "6.) That's it. You're done. Thanks for using Tor and have fun!"
+msgstr "6. Bu kadar. Tamamlandı. Tor kullandığınız için teşekkürler ve iyi eğlenceler!"
+
+#: lib/gettor/i18n.py:132
+msgid ""
+"SUPPORT\n"
+"======="
+msgstr "DESTEK⏎\n======="
+
+#: lib/gettor/i18n.py:138
+msgid ""
+"Here's your requested software as a zip file. Please unzip the\n"
+"package and verify the signature."
+msgstr "İstediğiniz dosya zip olarak karşınızda. Lütfen paketi açın ve imzasını\ndoğrulayın. "
+
+#: lib/gettor/i18n.py:141
+msgid ""
+"VERIFY SIGNATURE\n"
+"================\n"
+"If your computer has GnuPG installed, use the gpg commandline \n"
+"tool as follows after unpacking the zip file:\n"
+"\n"
+"  gpg --verify tor-browser-1.3.24_en-US.exe.asc tor-browser-1.3.24_en-US.exe"
+msgstr "İMZA DOĞRULAMASI\n=================\nEğer GnuPG bilgisayarınızda kurulu ise zip dosyasını açtıktan sonra komut satırından gpg aracını aşağıdaki gibi kullanın:\n\n gpg --verify tor-browser-1.3.24_en-US.exe.asc tor-browser-1.3.24_en-US.exe"
+
+#: lib/gettor/i18n.py:148
+msgid ""
+"The output should look somewhat like this:\n"
+"\n"
+"  gpg: Good signature from 'Erinn Clark <...>'"
+msgstr "Çıktının aşşağıdaki örneğe benzemesi gerekir:\n\ngpg:Good signature from 'Erinn Clark! <...>'"
+
+#: lib/gettor/i18n.py:152
+msgid ""
+"If you're not familiar with commandline tools, try looking for\n"
+"a graphical user interface for GnuPG on this website:\n"
+"\n"
+"  http://www.gnupg.org/related_software/frontends.html"
+msgstr "Komut satırı ile ilgili bilginiz yetersiz ise aşağıdaki sitede GnuPG için bir grafik kullanıcı arabirimi bulmayı deneyin:\n\n http://www.gnupg.org/related_software/frontends.html"
+
+#: lib/gettor/i18n.py:157
+msgid ""
+"BLOCKED ACCESS / CENSORSHIP\n"
+"==========================="
+msgstr "ENGELLENMİŞ ERİŞİM/SANSÜR\n==========================="
+
+#: lib/gettor/i18n.py:160
+msgid ""
+"If your Internet connection blocks access to the Tor network, you\n"
+"may need a bridge relay. Bridge relays (or \"bridges\" for short)\n"
+"are Tor relays that aren't listed in the main directory. Since there\n"
+"is no complete public list of them, even if your ISP is filtering\n"
+"connections to all the known Tor relays, they probably won't be able\n"
+"to block all the bridges."
+msgstr "Eğer İnternet bağlantınız Tor ağına ulaşımınızı engellerse bir köprü bağlantı noktası ihtiyacınız olabilir. Köprü bağlantı noktaları (kısaca: Köprüler) Tor ana dizininde listelenmemiş bağlantı noktalarıdır. Bunların tam bir listesi yayınlanmadığından servis sağlayıcınız bilinen her bağlantı noktasına ulaşımı engellese bile tüm köprülere ulaşımı engelleyemez."
+
+#: lib/gettor/i18n.py:167
+msgid ""
+"You can acquire a bridge by sending an email that contains \"get bridges\"\n"
+"in the body of the email to the following email address:\n"
+"\n"
+"  bridges at torproject.org"
+msgstr "\"get bridges\" kelimelerini gövdesine yazdığınız bir e-postayı aşağıdaki adrese göndererek bir köprü edinebilirsiniz.\n\nbridges at torproject.org"
+
+#: lib/gettor/i18n.py:172
+msgid ""
+"It is also possible to fetch bridges with a web browser at the following\n"
+"url: https://bridges.torproject.org/"
+msgstr "Köprülerin listesini bu adresten de almak mümkündür: https://bridges.torproject.org/"
+
+#: lib/gettor/i18n.py:175
+msgid ""
+"Another censorship circumvention tool you can request from GetTor is\n"
+"the Tor Obfsproxy Browser Bundle. Please read the package descriptions for\n"
+"which package you should request to receive this."
+msgstr "Tor Obfsproxy Gezgini Bohçası GetTor'dan istek yapabileceğiniz diğer bir sansür engelleme aracıdır. Bunu edinmek için yapmanız gereken paket isteğini bulmak için paket açıklamarını okuyun."
+
+#: lib/gettor/i18n.py:179
+msgid ""
+"IMPORTANT NOTE:\n"
+"Since this is part of a split-file request, you need to wait for\n"
+"all split files to be received by you before you can save them all\n"
+"into the same directory and unpack them by double-clicking the\n"
+"first file."
+msgstr "ÖNEMLİ UYARI:\nBu bir parçalı-dosya isteği olduğundan parçalı dosyaları aynı klasöre kaydedip çift tıklayarak açmak için parçalı dosyaların hepsinin gelmesini beklemeniz gerekmektedir."
+
+#: lib/gettor/i18n.py:185
+msgid ""
+"Packages might arrive out of order! Please make sure you received\n"
+"all packages before you attempt to unpack them!"
+msgstr "Paketler sırasız bir şekilde ulaşabilir. Lütfen açmadan önce paketlerin tamamını edindiğinize emin olunuz."
+
+#: lib/gettor/i18n.py:188
+#, python-format
+msgid ""
+"It was successfully understood. Your request is currently being processed.\n"
+"Your package (%s) should arrive within the next ten minutes."
+msgstr "Anlaşılmıştır. Talebiniz şu anda işlenmektedir. Paketiniz (%s) önümüzdeki 10 dakika içinde hazır olacaktır."
+
+#: lib/gettor/i18n.py:191
+msgid ""
+"If it doesn't arrive, the package might be too big for your mail provider.\n"
+"Try resending the mail from a GMAIL.COM, YAHOO.CN or YAHOO.COM account."
+msgstr "Eğer hazır olmazsa, paket e-posta sağlayıcınız için fazla büyüktür. GMAIL.COM, YAHOO.CN veya YAHOO.COM hesaplarından birinden tekrar göndermeyi deneyin."
+
+#: lib/gettor/i18n.py:194
+msgid ""
+"Unfortunately we are currently experiencing problems and we can't fulfill\n"
+"your request right now. Please be patient as we try to resolve this issue."
+msgstr "Malesef şu anda bazı sorunlar yaşıyoruz ve isteğinize cevap veremiyoruz. Lütfen biz bu sorunları çözmeye çalışırken sabırlı olun."
+
+#: lib/gettor/i18n.py:197
+msgid ""
+"Unfortunately there is no split package available for the package you\n"
+"requested. Please send us another package name or request the same package \n"
+"again, but remove the 'split' keyword. In that case we'll send you the whole \n"
+"package. Make sure this is what you want."
+msgstr "Malesef istediğiniz paket için parçalı paket mevcut değil. Lütfen bize başka bir paket ismi yollayı veya aynı pakedi isteyin ama bu defa 'split' kelimesini çıkartın. Bu durumda size tüm paketi yollarız. İstediğinizin bu olduğundan emin olun."
+
+#: lib/gettor/i18n.py:202
+msgid ""
+"UNPACKING THE FILES\n"
+"==================="
+msgstr "PAKETLERİN AÇILMASI\n==================="
+
+#: lib/gettor/i18n.py:205
+msgid ""
+"The easiest way to unpack the files you received is to install 7-Zip,\n"
+"a free file compression/uncompression tool. If it isn't installed on\n"
+"your computer yet, you can download it here:\n"
+"\n"
+"  http://www.7-zip.org/"
+msgstr "Aldığınız dosyaları açmanızın en kolay yolu, ücretsiz bir dosya \nsıkıştırma/açma aracı olan 7-Zip kurmaktır. Eğer bilgisayarınızda\nkurulu değilse aşağıdaki adresten edinebilirsiniz.\n\nhttp://www.7-zip.org/"
+
+#: lib/gettor/i18n.py:211
+msgid ""
+"When 7-Zip is installed, you can open the .z archive you received from\n"
+"us by double-clicking on it."
+msgstr "7-Zip kurulduktan sonra, indirdiğiniz .z uzantılı arşivi çift tıklayarak \naçabilirsiniz."
+
+#: lib/gettor/i18n.py:214
+msgid ""
+"An alternative way to get the .z files extraced is to rename them to\n"
+".zip. For example, if you recevied a file called \"windows.z\", rename it to \n"
+"\"windows.zip\". You should then be able to extract the archive with common \n"
+"file archiver programs that probably are already installed on your computer."
+msgstr ".z dosyalarını açman bir alternatif yolu da isimlerini .zip olarak \ndeğiştirmektir. Örneğin, \"windows.z\" isminde bir dosya edindiyseniz,\nismini \"windows.zip\" olarak değiştirin. Bundan sonra muhtemelen bilgisayarınızda kurulu olan yaygın dosya açma programlarını kullanabilirsiniz."
+
+#: lib/gettor/i18n.py:219
+msgid ""
+"Please reply to this mail, and tell me a single package name anywhere\n"
+"in your reply. Here's a short explanation of what these packages are:"
+msgstr "Lütfen bu e-postaya cevap vererek istediğiniz paket ismini mesajınızın herhangi bir yerinde belirtiniz. Bu paketlerin ne olduğuna dair kısa bir açıklama şu şekildedir."
+
+#: lib/gettor/i18n.py:222
+msgid ""
+"windows:\n"
+"The Tor Browser Bundle package for Windows operating systems. If you're \n"
+"running some version of Windows, like Windows XP, Windows Vista or \n"
+"Windows 7, this is the package you should get."
+msgstr "windows:\nWindows işletim sistemleri için Tor Tarayıcı Paketi . Eğer Windows XP, Vista ve 7 gibi Windows işletim sistemleri kullanıyorsanız bu paketi edinmelisiniz."
+
+#: lib/gettor/i18n.py:227
+msgid ""
+"macos-i386:\n"
+"The Tor Browser Bundle package for OS X, Intel CPU architecture. In \n"
+"general, newer Mac hardware will require you to use this package."
+msgstr "macos-i386:\nOS X Intel CPU mimarisi için Tor Gezgini Bohçası paketi. Genelde yeni Mac donanımları bu paketi kullanmanızı ister."
+
+#: lib/gettor/i18n.py:231
+msgid ""
+"macos-ppc:\n"
+"This is an older installer (the \"Vidalia bundle\") for older Macs running\n"
+"OS X on PowerPC CPUs. Note that this package will be deprecated soon."
+msgstr "macos-ppc:\nPowerPC mimarisi kullanan OS X tabanlı eski Mac'ler için olan eski \n\"Vidalia Paketi\" kurucusu. Bu dosya yakın tarihte kaldırılacaktır."
+
+#: lib/gettor/i18n.py:235
+msgid ""
+"linux-i386:\n"
+"The Tor Browser Bundle package for Linux, 32bit versions."
+msgstr "linux-i386:\nTor Tarayıcı Paketi'nin 32bit Linux sürümü."
+
+#: lib/gettor/i18n.py:238
+msgid ""
+"Note that this package is rather large and needs your email provider to \n"
+"allow for attachments of about 30MB in size."
+msgstr "Bu paket bayağı büyük olduğundan e-posta sağlayıcınızın 30MB boyutunda eklentilere izin vermesi gerekir."
+
+#: lib/gettor/i18n.py:241
+msgid ""
+"linux-x86_64:\n"
+"The Tor Browser Bundle package for Linux, 64bit versions."
+msgstr "linux-x86_64:\n64bit Linux için Tor Tarayıcı Paketi"
+
+#: lib/gettor/i18n.py:244
+msgid ""
+"obfs-windows:\n"
+"The Tor Obfsproxy Browser Bundle for Windows operating systems. If you need\n"
+"strong censorship circumvention and you are running some version of the \n"
+"Windows, like Windows XP, Windows Vista or Windows 7, this is the package\n"
+"you should get."
+msgstr "obfs-windows:\n\nWindows işletim sistemleri için Tor Obfsproxy Gezgini Bohçası. Eğer güçlü bir sansür engelleme slstemine ihtiyacınız var ise ve Windows XP, Windows Vista veya Windows 7 gibi bir Windows işletim sistemi kullanıyorsanız bu paketi edinmeniz gerekir."
+
+#: lib/gettor/i18n.py:250
+msgid ""
+"obfs-macos-i386:\n"
+"The Tor Obfsproxy Browser Bundle package for OS X, 32bit Intel CPU \n"
+"architecture."
+msgstr "obfs-macos-i386:\n\nOS X 32bit Intel CPU mimarisi için Tor Obfsproxy Gezgini Bohçası."
+
+#: lib/gettor/i18n.py:254
+msgid ""
+"obfs-macos-x86_64:\n"
+"The Tor Obfsproxy Browser Bundle package for OS X, 64bit Intel CPU \n"
+"architecture."
+msgstr "obfs-macos-x86_64:\n\nOS X 64bit Intel CPU mimarisi için Tor Obfsproxy Gezgini Bohçası."
+
+#: lib/gettor/i18n.py:258
+msgid ""
+"obfs-linux-i386:\n"
+"The Tor Obfsproxy Browser Bundle package for Linux, 32bit Intel CPU \n"
+"architecture."
+msgstr "obfs-linux-i386:\n\nLinux 32bit Intel CPU mimarisi için Tor Obfsproxy Gezgini Bohçası."
+
+#: lib/gettor/i18n.py:262
+msgid ""
+"obfs-linux-x86_64:\n"
+"The Tor Obfsproxy Browser Bundle package for Linux, 64bit Intel CPU \n"
+"architecture."
+msgstr "obfs-linux-x86_64:\n\nLinux 64bit Intel CPU mimarisi için Tor Obfsproxy Gezgini Bohçası."
+
+#: lib/gettor/i18n.py:266
+msgid ""
+"source:\n"
+"The Tor source code, for experts. Most users do not want this package."
+msgstr "source:\nUzmanlar için Tor kaynak kodu. Çoğu kullanıcı bu dosyayı istemeyecektir."
+
+#: lib/gettor/i18n.py:269
+msgid ""
+"FREQUENTLY ASKED QUESTIONS\n"
+"=========================="
+msgstr "SIKÇA SORULAN SORULAR\n=========================="
+
+#: lib/gettor/i18n.py:272
+msgid "What is Tor?"
+msgstr "Tor nedir?"
+
+#: lib/gettor/i18n.py:274
+msgid "The name \"Tor\" can refer to several different components."
+msgstr "\"Tor\" ismi bir kaç farklı bileşeni tanımlayabilir."
+
+#: lib/gettor/i18n.py:276
+msgid ""
+"The Tor software is a program you can run on your computer that helps \n"
+"keep you safe on the Internet. Tor protects you by bouncing your \n"
+"communications around a distributed network of relays run by volunteers \n"
+"all around the world: it prevents somebody watching your Internet connection \n"
+"from learning what sites you visit, and it prevents the sites you visit from \n"
+"learning your physical location. This set of volunteer relays is called the \n"
+"Tor network. You can read more about how Tor works here:\n"
+"\n"
+"  https://www.torproject.org/about/overview.html.en"
+msgstr "Tor yazılımı bilgisayarınızda çalıştırabileceğiniz ve sizi İnternet'te korumaya yardımcı olan bir programdır. Tor internet iletişiminizi dünyanın her tarafında gönüllüler tarafından çalıştırılan bir dağınık ağın içinde sektirerek korur: İnternet bağlantınızın gözlenip hangi sitelere gittiğinizin öğrenilmesini ve gittiğiniz sitelerin sizin coğrafi konumunuzu öğrenmesini engeller. Bu gönüllü bağlantı noktalarına Tor Ağı denir. Tor'un nasıl çalıştığını öğrenmek isterseniz aşağıdaki adresten ayrıntılı bilgi alabilirsiniz.\n\n https://www.torproject.org/about/overview.html.en"
+
+#: lib/gettor/i18n.py:286
+msgid "What is the Tor Browser Bundle?"
+msgstr "Tor Tarayıcı Paketi nedir?"
+
+#: lib/gettor/i18n.py:288
+msgid ""
+"The Browser Bundle (TBB) is the package we recommend to most users. \n"
+"The bundle comes with everything you need to safely browse the Internet.\n"
+"Just extract it and run."
+msgstr "Tor Gezgini Bohçası (TGB) kullanıcılarımızın çoğuna tavsiye ettiğimiz pakettir. İnterneti güvenli bir şekilde gezebilmeniz gereken her şey bu bohça ile gelir. Sadece sıkıştırılmış paketi bir klasöre açın ve çalıştırın."
+
+#: lib/gettor/i18n.py:292
+msgid "What package should I request?"
+msgstr "Hangi paketleri istemeliyim?"
+
+#: lib/gettor/i18n.py:294
+msgid ""
+"This depends on the operating system you use. For instance, if your\n"
+"operating system is Microsoft Windows, you should request \"windows\". Here\n"
+"is a short explanation of all packages to request and what operating \n"
+"systems there are suitable for:"
+msgstr "Bu kullandığınız işletim sistemine bağlıdır. Örneğin Microsoft Windows\nkullanıyorsanız \"windows\" isteği yapmalısınız. İstek yapabileceğiniz bütün\npaketlerin ve bu paketlerin hangi işletim sistemine uygun olduğunun kısa\naçıklaması:"
+
+#: lib/gettor/i18n.py:299
+msgid "How do I extract the file(s) you sent me?"
+msgstr "Gönderdiğiniz dosyaları nasıl açabilirim?"
+
+#: lib/gettor/i18n.py:301
+msgid "QUESTION:"
+msgstr "SORU:"
+
+#: lib/gettor/i18n.py:303
+msgid "ANSWER:"
+msgstr "CEVAP:"
+
+#: lib/gettor/i18n.py:305
+#, python-format
+msgid ""
+"Sorry, but the package you requested (%s) is too large for your \n"
+"provider to accept as an attachment. Try using another provider that allows \n"
+"for larger email attachments. Or try one of the following mirrors:\n"
+"\n"
+" https://www.oignon.net/dist/torbrowser/\n"
+" https://tor.beme-it.de/dist/torbrowser/\n"
+" https://www.torservers.net/mirrors/torproject.org/dist/torbrowser/"
+msgstr "İsteğini yaptığınız (%s) pakedi e-posta sağlayıcınızın izin verdiği eklenti\nboyutundan daha büyük. Daha büyük eklentilere izin veren bir e-posta\nsağlayıcısı kullanın veya aşşağıdaki aynalardan birini kullanın:\n\n https://www.oignon.net/dist/torbrowser/\n https://tor.beme-it.de/dist/torbrowser/\n https://www.torservers.net/mirrors/torproject.org/dist/torbrowser/"More information about the tor-commits mailing list