[tor-commits] [translation/https_everywhere] Update translations for https_everywhere

translation at torproject.org translation at torproject.org
Tue Oct 16 07:45:35 UTC 2012


commit cc4f6a07451306b7c9c8c9a553b591ac1ec8b93f
Author: Translation commit bot <translation at torproject.org>
Date:  Tue Oct 16 07:45:35 2012 +0000

  Update translations for https_everywhere
---
 lv/https-everywhere.dtd    |  36 ++++++++++++++++++------------------
 lv/https-everywhere.properties |  4 ++--
 lv/ssl-observatory.dtd     |  13 ++++++-------
 3 files changed, 26 insertions(+), 27 deletions(-)

diff --git a/lv/https-everywhere.dtd b/lv/https-everywhere.dtd
index b476063..1ac5cd3 100644
--- a/lv/https-everywhere.dtd
+++ b/lv/https-everywhere.dtd
@@ -4,30 +4,30 @@
 <!ENTITY https-everywhere.about.version "Versija">
 <!ENTITY https-everywhere.about.created_by "Autori">
 <!ENTITY https-everywhere.about.librarians "Ruleset Librarians">
-<!ENTITY https-everywhere.about.thanks "Thanks to">
-<!ENTITY https-everywhere.about.contribute "If you like HTTPS Everywhere, you might consider">
-<!ENTITY https-everywhere.about.donate_tor "Donating to Tor">
+<!ENTITY https-everywhere.about.thanks "Pateicoties">
+<!ENTITY https-everywhere.about.contribute "ja Jums patīk HTTPS visur, iespējams vēlaties">
+<!ENTITY https-everywhere.about.donate_tor "ziedot Tor'am">
 <!ENTITY https-everywhere.about.tor_lang_code "en">
-<!ENTITY https-everywhere.about.donate_eff "Donating to EFF">
+<!ENTITY https-everywhere.about.donate_eff "ziedot EFF'am">
 
-<!ENTITY https-everywhere.menu.about "About HTTPS Everywhere">
-<!ENTITY https-everywhere.menu.observatory "SSL Observatory Preferences">
-<!ENTITY https-everywhere.menu.globalEnable "Iespējot HTTPS Everywhere">
-<!ENTITY https-everywhere.menu.globalDisable "Atspējot HTTPS Everywhere">
+<!ENTITY https-everywhere.menu.about "Par HTTPS visur">
+<!ENTITY https-everywhere.menu.observatory "SSL Observatory iestatījumi">
+<!ENTITY https-everywhere.menu.globalEnable "Iespējot HTTPS visur">
+<!ENTITY https-everywhere.menu.globalDisable "Atspējot HTTPS visur">
 
-<!ENTITY https-everywhere.prefs.title "HTTPS Everywhere Iestatījumi">
+<!ENTITY https-everywhere.prefs.title "HTTPS Everywhere iestatījumi">
 <!ENTITY https-everywhere.prefs.enable_all "Iespējot visus">
 <!ENTITY https-everywhere.prefs.disable_all "Atspējot visus">
-<!ENTITY https-everywhere.prefs.reset_defaults "Atiestatīt uz noklusējumu">
+<!ENTITY https-everywhere.prefs.reset_defaults "Atiestatīt uz noklusējuma vērtībām">
 <!ENTITY https-everywhere.prefs.search "Meklēt">
-<!ENTITY https-everywhere.prefs.site "Site">
-<!ENTITY https-everywhere.prefs.notes "Notes">
-<!ENTITY https-everywhere.prefs.list_caption "Which HTTPS redirection rules should apply?">
-<!ENTITY https-everywhere.prefs.enabled "Enabled">
-<!ENTITY https-everywhere.prefs.ruleset_howto "You can learn how to write your own rulesets (to add support for other web sites)">
-<!ENTITY https-everywhere.prefs.here_link "here">
-<!ENTITY https-everywhere.prefs.toggle "Toggle">
-<!ENTITY https-everywhere.prefs.reset_default "Reset to Default">
+<!ENTITY https-everywhere.prefs.site "Vietne">
+<!ENTITY https-everywhere.prefs.notes "Piezīmes">
+<!ENTITY https-everywhere.prefs.list_caption "Kurus HTTPS pāradresācijas noteikumus lietot?">
+<!ENTITY https-everywhere.prefs.enabled "Iespējots">
+<!ENTITY https-everywhere.prefs.ruleset_howto "Variet iemācīties kā rakstīt savus noteikumu komplektus (lai pievienotu citu tīmekļa vietņu atbalstu)">
+<!ENTITY https-everywhere.prefs.here_link "te">
+<!ENTITY https-everywhere.prefs.toggle "Pārslēgt">
+<!ENTITY https-everywhere.prefs.reset_default "Atiestatīt uz noklusējuma vērtībām">
 <!ENTITY https-everywhere.prefs.view_xml_source "Skatīt XML avotu">
 
 <!ENTITY https-everywhere.source.downloading "Lejupielādē">
diff --git a/lv/https-everywhere.properties b/lv/https-everywhere.properties
index fa11d8e..abd3f7a 100644
--- a/lv/https-everywhere.properties
+++ b/lv/https-everywhere.properties
@@ -1,5 +1,5 @@
-https-everywhere.menu.globalEnable = Iespējot HTTPS Everywhere
-https-everywhere.menu.globalDisable = Izslēgt HTTPS Everywhere
+https-everywhere.menu.globalEnable = Iespējot HTTPS visur
+https-everywhere.menu.globalDisable = Izslēgt HTTPS visur
 https-everywhere.menu.enableDisable = Iespējot / Izslēgt kārtulas
 https-everywhere.menu.noRules = (Šai lapai kārtulu nav)
 https-everywhere.menu.unknownRules = (šīs lapas kārtulas nav zināmas)
diff --git a/lv/ssl-observatory.dtd b/lv/ssl-observatory.dtd
index 1ab35ff..d6344f8 100644
--- a/lv/ssl-observatory.dtd
+++ b/lv/ssl-observatory.dtd
@@ -3,8 +3,7 @@
 <!ENTITY ssl-observatory.popup.later "Jautāt man vēlāk">
 <!ENTITY ssl-observatory.popup.no "NÄ“">
 
-<!ENTITY ssl-observatory.popup.text "HTTPS Everywhere var atklāt uzbrukumus
-jūsu pārlūkam, nosūtot uz Observatory sertifikātus, kurus saņemat.
+<!ENTITY ssl-observatory.popup.text "HTTPS visur var atklāt uzbrukumus Jūsu pārlūkam, nosūtot uz Observatory sertifikātus, kurus saņemat.
 Ieslēgt šo funkciju?">
 
 <!--<!ENTITY ssl-observatory.popup.text 
@@ -13,7 +12,7 @@ and auditing the certificates being presented to your browser. Would you like
 to turn it on?">-->
 
 <!ENTITY ssl-observatory.popup.title 
-"Vai HTTPS Everywhere jāizmanto SSL Observatory?">
+"Vai HTTPS visur jāizmanto SSL Observatory?">
 
 <!ENTITY ssl-observatory.popup.yes "Jā">
 
@@ -30,8 +29,8 @@ to turn it on?">-->
 "Iesniegt un pārbaudīt sertifikātus, kurus parakstījušas nestandarta saknes CA jeb sertifikācijas iestādes">
 
 <!ENTITY ssl-observatory.prefs.alt_roots_tooltip 
-"Ir droši (un arī ir laba doma) iespējot šo opciju, ja vien neizmantojat traucējošu jeb uzmācīgu korporatīvu tīklu, kurš jūsu veiktajai pārlūkošanai seko, izmantojot TLS starpniek-serveri un privāto saknes sertifikācijas iestādi. 
-Opcija, kas iespējota šādā tīklā, varētu publicēt pierādījumus tam, kuri https:// domēni tiek skatīti caur šo starpniek-serveri, tā izsniegto unikālo sertifikātu dēļ. Tādēļ, pēc noklusējuma, mēs šo izvēli esam izslēguši.">
+"Ir droši (un arī ir laba doma) iespējot šo opciju, ja vien neizmantojat traucējošu jeb uzmācīgu korporatīvu tīklu, kurš jūsu veiktajai pārlūkošanai seko, izmantojot TLS starpniekserveri un privāto saknes sertifikācijas iestādi. 
+Opcija, kas iespējota šādā tīklā, varētu publicēt pierādījumus tam, kuri https:// domēni tiek skatīti caur šo starpniekserveri, tā izsniegto unikālo sertifikātu dēļ. Tādēļ, pēc noklusējuma, mēs šo izvēli esam izslēguši.">
 
 <!ENTITY ssl-observatory.prefs.anonymous "Anonimitātes nodrošināšanai pārbaudīt sertifikātus izmantojot Tor">
 <!ENTITY ssl-observatory.prefs.anonymous_unavailable 
@@ -49,7 +48,7 @@ Tas palīdzēs mums noteikt uzbrukumus pret HTTPS, un atklāt vai no tīkliem ti
 <!ENTITY ssl-observatory.prefs.done "Gatavs">
 
 <!ENTITY ssl-observatory.prefs.explanation 
-"HTTPS Everywhere var lietot EFF's SSL Observatory. 
+"HTTPS visur var lietot EFF's SSL Observatory. 
 Tas veic divas darbības: (1)
 sūta Obsevatory HTTPS sertifikātu kopijas, lai palīdzētu mums
 noteikt "starpnieka" uzbrukumus, un palielinātu tīmekļa drošību, un (2)
@@ -92,4 +91,4 @@ Mouseover the options for further details:">-->
 <!ENTITY ssl-observatory.prefs.self_signed
 "Iesniegt un pārbaudīt pašparakstītus sertifikātus">
 <!ENTITY ssl-observatory.prefs.self_signed_tooltip
-"Tiek rekomendēts; iegultās, pašparakstošās iekārtās ar šifrēšanu saistītas problēmas ir īpaši biežas">
+"Tiek rekomendēts; ar šifrēšanu saistītas problēmas ir īpaši biežas iegultās, pašparakstošās iekārtās">More information about the tor-commits mailing list