[tor-commits] [translation/vidalia_help] Update translations for vidalia_help

translation at torproject.org translation at torproject.org
Wed Aug 29 12:45:21 UTC 2012


commit 2ab906020f01f71957184784f87d720418352661
Author: Translation commit bot <translation at torproject.org>
Date:   Wed Aug 29 12:45:20 2012 +0000

    Update translations for vidalia_help
---
 cs/server.po |    6 +++---
 1 files changed, 3 insertions(+), 3 deletions(-)

diff --git a/cs/server.po b/cs/server.po
index 464031d..ebe2c33 100644
--- a/cs/server.po
+++ b/cs/server.po
@@ -6,7 +6,7 @@ msgstr ""
 "Project-Id-Version: The Tor Project\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: https://trac.torproject.org/projects/tor\n"
 "POT-Creation-Date: 2010-06-26 17:00+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2012-08-28 13:57+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2012-08-29 12:43+0000\n"
 "Last-Translator: digitaldreamer <digitaldreamer at email.cz>\n"
 "Language-Team: LANGUAGE <LL at li.org>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -352,7 +352,7 @@ msgid ""
 "connections to your computer from other computers on the Internet.  If you "
 "want to run a Tor relay, however, other Tor clients and relays must be able "
 "to connect to your relay through your home router or firewall."
-msgstr ""
+msgstr "Mnozí uživatelé se z domova připojují k internetu skrze <i>router</i>, který umožňuje, aby více uživatelů na místní síti sdílelo stejné internetové přopjení.   Někteří uživatelé mohou také být za <i>firewallem</i> který blkuje příchozí připojení k vašemu počítači od jiných počítačů na internetu.   Pokud však chcete provozovat Tor relay, jiní klienti Toru musí mít možnost připojit se k vašemu relayi i skrze váš domácí router nebo firewall."
 
 #. type: Content of: <html><body><p>
 #: en/server.html:200
@@ -362,7 +362,7 @@ msgid ""
 "known as <i>port forwarding</i>. Port forwarding configures your router or "
 "firewall to \"forward\" all connections to certain ports on your router or "
 "firewall to local ports on your computer."
-msgstr ""
+msgstr "Aby byl váš relay veřejně dotupný, musí váš router nebo firewall vědět, které porty přeposlat vašm počítači, tím že na něm nastavíte tzv. <i>port forwarding</i>. Port forwarding nakonfigujruje váš router nebo firewall aby \"přeposílal\" všechna připojení k zadaným portům na vašem routeru nebo firewallu vašemu počítači."
 
 #. type: Content of: <html><body><p>
 #: en/server.html:208More information about the tor-commits mailing list