[tor-commits] [translation/vidalia_help] Update translations for vidalia_help

translation at torproject.org translation at torproject.org
Wed Aug 29 13:15:19 UTC 2012


commit 0e5db2956960df9a21520df1f45b980f8fb5a8bc
Author: Translation commit bot <translation at torproject.org>
Date:  Wed Aug 29 13:15:18 2012 +0000

  Update translations for vidalia_help
---
 cs/bridges.po |  13 ++++++-------
 cs/server.po |  14 +++++++-------
 2 files changed, 13 insertions(+), 14 deletions(-)

diff --git a/cs/bridges.po b/cs/bridges.po
index 7618233..1b4eed5 100644
--- a/cs/bridges.po
+++ b/cs/bridges.po
@@ -1,12 +1,13 @@
 # 
 # Translators:
+#  <digitaldreamer at email.cz>, 2012.
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: The Tor Project\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: https://trac.torproject.org/projects/tor\n"
 "POT-Creation-Date: 2010-06-26 16:58+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2010-11-30 05:02+0000\n"
-"Last-Translator: FULL NAME <EMAIL at ADDRESS>\n"
+"PO-Revision-Date: 2012-08-29 13:14+0000\n"
+"Last-Translator: digitaldreamer <digitaldreamer at email.cz>\n"
 "Language-Team: LANGUAGE <LL at li.org>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
@@ -17,17 +18,17 @@ msgstr ""
 #. type: Content of: <html><body><h1>
 #: en/bridges.html:16
 msgid "Bridge Relays"
-msgstr ""
+msgstr "Bridge Relaye"
 
 #. type: Content of: <html><body>
 #: en/bridges.html:19
 msgid "<a name=\"about\"/>"
-msgstr ""
+msgstr "<a name=\"about\"/>"
 
 #. type: Content of: <html><body><h3>
 #: en/bridges.html:20
 msgid "What are bridge relays?"
-msgstr ""
+msgstr "Co jsou to bridge relaye?"
 
 #. type: Content of: <html><body><p>
 #: en/bridges.html:22
@@ -98,5 +99,3 @@ msgid ""
 "Configuring more than one bridge address will make your Tor connection more "
 "stable, in case some of the bridges become unreachable."
 msgstr ""
-
-
diff --git a/cs/server.po b/cs/server.po
index ebe2c33..ce78a46 100644
--- a/cs/server.po
+++ b/cs/server.po
@@ -6,7 +6,7 @@ msgstr ""
 "Project-Id-Version: The Tor Project\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: https://trac.torproject.org/projects/tor\n"
 "POT-Creation-Date: 2010-06-26 17:00+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2012-08-29 12:43+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2012-08-29 13:09+0000\n"
 "Last-Translator: digitaldreamer <digitaldreamer at email.cz>\n"
 "Language-Team: LANGUAGE <LL at li.org>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -341,7 +341,7 @@ msgstr "<a name=\"upnp\"/>"
 #. type: Content of: <html><body><h3>
 #: en/server.html:189
 msgid "Port Forwarding"
-msgstr "P5esměrování Portů"
+msgstr "Přesměrování Portů"
 
 #. type: Content of: <html><body><p>
 #: en/server.html:191
@@ -352,7 +352,7 @@ msgid ""
 "connections to your computer from other computers on the Internet. If you "
 "want to run a Tor relay, however, other Tor clients and relays must be able "
 "to connect to your relay through your home router or firewall."
-msgstr "Mnozí uživatelé se z domova připojují k internetu skrze <i>router</i>, který umožňuje, aby více uživatelů na místní síti sdílelo stejné internetové přopjení.  Někteří uživatelé mohou také být za <i>firewallem</i> který blkuje příchozí připojení k vašemu počítači od jiných počítačů na internetu.  Pokud však chcete provozovat Tor relay, jiní klienti Toru musí mít možnost připojit se k vašemu relayi i skrze váš domácí router nebo firewall."
+msgstr "Mnozí uživatelé se z domova připojují k Internetu skrze <i>router</i>, který umožňuje, aby více uživatelů na místní síti sdílelo stejné internetové přopjení.  Někteří uživatelé mohou také být za <i>firewallem</i> který blokuje příchozí připojení k vašemu počítači od jiných počítačů na Internetu.  Pokud však chcete provozovat Tor relay, jiní klienti Toru musí mít možnost připojit se k vašemu relayi i skrze váš domácí router nebo firewall."
 
 #. type: Content of: <html><body><p>
 #: en/server.html:200
@@ -362,7 +362,7 @@ msgid ""
 "known as <i>port forwarding</i>. Port forwarding configures your router or "
 "firewall to \"forward\" all connections to certain ports on your router or "
 "firewall to local ports on your computer."
-msgstr "Aby byl váš relay veřejně dotupný, musí váš router nebo firewall vědět, které porty přeposlat vašm počítači, tím že na něm nastavíte tzv. <i>port forwarding</i>. Port forwarding nakonfigujruje váš router nebo firewall aby \"přeposílal\" všechna připojení k zadaným portům na vašem routeru nebo firewallu vašemu počítači."
+msgstr "Aby byl váš relay veřejně dostupný, musí váš router nebo firewall vědět, které porty přeposlat vašem počítači, tím že na něm nastavíte tzv. <i>port forwarding</i>. Port forwarding nakonfigujruje váš router nebo firewall aby \"přeposílal\" všechna připojení k zadaným portům na vašem routeru nebo firewallu vašemu počítači."
 
 #. type: Content of: <html><body><p>
 #: en/server.html:208
@@ -373,7 +373,7 @@ msgid ""
 "your relay. Not all routers support automatic port forwarding, though. You "
 "can use the <i>Test</i> button next to the checkbox to find out if Vidalia "
 "is able to automatically set up port forwarding for you."
-msgstr ""
+msgstr "Pokud zaškrtnete políčko nadepsané <i>Zkusit automaticky nastavit port forwarding</i>, Vidalia se pokusí automaticky nastvit přeměrování portů na vaší místní síti, aby se jiní klienti Toru mohli připojit k vašemu relayi. Ale každý router nemusí umět automatické přesměrování portů. Můžete použít tlačítko <i>Test</i> vedle zaškrávacího políčka, a uvidíte, zda Vidalia může automaticky nastavit přesměrování portů za vás."
 
 #. type: Content of: <html><body><p>
 #: en/server.html:217
@@ -387,7 +387,7 @@ msgid ""
 "href=\"http://192.168.0.1/\">http://192.168.0.1</a> or <a "
 "href=\"http://192.168.1.1/\">http://192.168.1.1</a> in your Web browser. You"
 " should consult your router's instruction manual for more information."
-msgstr ""
+msgstr "Pokud tlačítko <i>Test</i> ukáže, že Vidalia přesměrování portů nastavit nemůže, budete muset tuto funkci na vašem routeru povolit, nebo nastavit přesměrování portů ručně. Některé síťové prvky mají funkci <i>Universal Plug-and-Play</i> (UPnP). Pokud se můžete přihlásit do administračního rozhraní vašeho routeru, hledejte možnost pro zapnutí UPnP. Do administračního rozhraní se u většiny routerů dostanete tak, že otevřete adresu <a href=\"http://192.168.0.1/\">http://192.168.0.1</a> nebo <a href=\"http://192.168.1.1/\">http://192.168.1.1</a> ve vašem webovém prohlížeči. Podrobnější instrukce budou v manuálu od vašeho routeru."
 
 #. type: Content of: <html><body><p>
 #: en/server.html:229
@@ -401,4 +401,4 @@ msgid ""
 "<i>Mirror the relay directory</i>, then you will also need to forward your "
 "<i>Directory Port</i>. The <i>Directory Port</i> is set to port 9030 by "
 "default on all operating systems."
-msgstr ""
+msgstr "Pokud musíte nastavit přesměrování portů ručně, na stránce <a href=\"http://www.portforward.com/english/routers/port_forwarding/routerindex.htm\"> portforward.com</a> najdete návod, jak nastavit přesměrování portů na mnoha typech routerů a firewallů. Minálně budete muset přesměrovat <i>Relay Port</i>, což je ve výchozím nastavení port 443 pokud máte Windows, a 9001 na všech ostatních operačních systémech. Pokud jste zaškrtli i políčko nadepsané <i>Zrcadlit adresář relayí</i>, budete muset přesměrovat i svůj <i>Port Adresáře</i>. Ten je ve výchozím nastavení na portu 9030, ve všech operačních systémech."More information about the tor-commits mailing list