[tor-commits] [translation/vidalia_help] Update translations for vidalia_help

translation at torproject.org translation at torproject.org
Wed Aug 22 14:15:19 UTC 2012


commit ac0d4258c5c7eb6f89a9a578c0ac883cb5c93058
Author: Translation commit bot <translation at torproject.org>
Date:   Wed Aug 22 14:15:18 2012 +0000

    Update translations for vidalia_help
---
 pl/troubleshooting.po |   10 +++++-----
 1 files changed, 5 insertions(+), 5 deletions(-)

diff --git a/pl/troubleshooting.po b/pl/troubleshooting.po
index 7568bae..7bc07be 100644
--- a/pl/troubleshooting.po
+++ b/pl/troubleshooting.po
@@ -6,7 +6,7 @@ msgstr ""
 "Project-Id-Version: The Tor Project\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: https://trac.torproject.org/projects/tor\n"
 "POT-Creation-Date: 2010-08-03 15:49-0300\n"
-"PO-Revision-Date: 2012-08-22 13:30+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2012-08-22 14:11+0000\n"
 "Last-Translator: JerBen <ayurveda63 at gmail.com>\n"
 "Language-Team: LANGUAGE <LL at li.org>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -82,7 +82,7 @@ msgid ""
 "started, but encountered an error and exited immediately. You should check "
 "your <a href=\"log.html\">message log</a> to see if Tor reported any errors "
 "while it started."
-msgstr ""
+msgstr "Najczęstszym powodem braku łączności między Vidalią a Torem, jest wystąpienie błędu przy uruchamianiu Tora, co prowadzi do natychmiastowego zakończenia procesu. Sprawdź  <a href=\"log.html\">message log</a> by zobaczyć czy Tor napotkał jakieś błędy podczas uruchamiania."
 
 # type: Content of: <html><body><p>
 #: en/troubleshooting.html:55
@@ -98,12 +98,12 @@ msgstr ""
 # type: Content of: <html><body>
 #: en/troubleshooting.html:63
 msgid "<a name=\"password\"/>"
-msgstr ""
+msgstr "<a name=\"hasło\"/>"
 
 # type: Content of: <html><body><h3>
 #: en/troubleshooting.html:64
 msgid "Why is Vidalia asking me for a \"control password\"?"
-msgstr ""
+msgstr "Dlaczego Vidalia prosi mnie o podanie \"hasła kontrolnego\"?"
 
 # type: Content of: <html><body><p>
 #: en/troubleshooting.html:66
@@ -114,7 +114,7 @@ msgid ""
 "Vidalia sets a random password for Tor's control port to prevent other "
 "applications from also connecting to the control port and potentially "
 "compromising your anonymity."
-msgstr ""
+msgstr "Vidalia współpracuje z Torem wykorzystując jego jego \"port kontrolny\". Port kontrolny pozwala Vidalii otrzymywać statusy update'u od Tora, prosić o nową tożsamość, konfigurować ustawienia Tora, etc. Za każdym razem gdy Vidalia uruchamia Tora, ustawia losowe hasło "
 
 # type: Content of: <html><body><p>
 #: en/troubleshooting.html:75More information about the tor-commits mailing list