[tor-commits] [translation/https_everywhere_completed] Update translations for https_everywhere_completed

translation at torproject.org translation at torproject.org
Wed Aug 22 13:45:37 UTC 2012


commit 1b7ec1b5b670bf92556e0e40fbad2130dc9f6236
Author: Translation commit bot <translation at torproject.org>
Date:   Wed Aug 22 13:45:36 2012 +0000

    Update translations for https_everywhere_completed
---
 cs/ssl-observatory.dtd |   93 ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
 1 files changed, 93 insertions(+), 0 deletions(-)

diff --git a/cs/ssl-observatory.dtd b/cs/ssl-observatory.dtd
new file mode 100644
index 0000000..b95b059
--- /dev/null
+++ b/cs/ssl-observatory.dtd
@@ -0,0 +1,93 @@
+<!-- Observatory popup window -->
+<!ENTITY ssl-observatory.popup.details "Podrobnosti a informace o soukromí">
+<!ENTITY ssl-observatory.popup.later "Rozhodnu se později">
+<!ENTITY ssl-observatory.popup.no "Ne">
+
+<!ENTITY ssl-observatory.popup.text "HTTPS Everywhere umí odhalit útotky
+proti vašemu prohlížeči tak, že posílá certifikáty, které obdržíte, do
+Observatoře.  Zapnout tuto funkci?">
+
+<!--<!ENTITY ssl-observatory.popup.text 
+"EFF's SSL Observatory can detect attacks against HTTPS websites by collecting
+and auditing the certificates being presented to your browser. Would you like
+to turn it on?">-->
+
+<!ENTITY ssl-observatory.popup.title 
+"Má HTTPS Everywhere používat SSL Observatoř?">
+
+<!ENTITY ssl-observatory.popup.yes "Ano">
+
+<!-- Observatory preferences dialog -->
+
+<!ENTITY ssl-observatory.prefs.adv_priv_opts1
+"Povolit tuto funkci je bezpečné, pokud nejste na velmi
+dotěrné firemní síti:">
+
+<!ENTITY ssl-observatory.prefs.adv_priv_opts2
+"Bezpečné, pokud nepoužíváte firemní síť s tajnými jmény intranetových serverů:">
+
+<!ENTITY ssl-observatory.prefs.alt_roots 
+"Odeslat a prověřit certikáty podepsané nestadartními kořenovými Certifikačními Autoritami">
+
+<!ENTITY ssl-observatory.prefs.alt_roots_tooltip 
+"Je bezpečné (a doporučené) tuto možnost povolit, pokud nepoužíváte dotěrnou firemní síť nebo antivirový sofware Kaspersky který monitoruje vaše surfování s TLS proxy a sorkoumou kořenovou Certifikační Autoritou.   Pokud ji na takové síti povolíte, může tato možnost publikovat důkazy o tom které https:// servery byly skrze tuto proxy navštíveny, kvůli jedinečným certifikátům které by takto vznikly.   Proto nechváme tuto možnost ve výchozím nastavení vypnoutou.">
+
+<!ENTITY ssl-observatory.prefs.anonymous "Prověřovat certifikáty skrze Tor pro zajištění anonymity">
+<!ENTITY ssl-observatory.prefs.anonymous_unavailable 
+"Prověřovat certifikáty skrze Tor pro zajištění anonymity (vyžaduje Torbutton)">
+<!ENTITY ssl-observatory.prefs.anonymous_tooltip 
+"Pro použití této možnosti je třeba mít nainstalovaný Tor a Torbutton">
+
+<!ENTITY ssl-observatory.prefs.asn 
+"Když uvidíte nový certifikát, řekněte Observatoři přes kterého ISP jste připojení">
+
+<!ENTITY ssl-observatory.prefs.asn_tooltip
+"Toto načte a odešle "číslo Autonomního Systému" vaší sítě.   Pomůže nám to lokalizovat útoky na HTTPS, a rozpoznat jestli máme hlášení ze sítí v zemích jako je Írán a Sýrie, kde jsou útoky relativně časté.">
+
+<!ENTITY ssl-observatory.prefs.done "Hotovo">
+
+<!ENTITY ssl-observatory.prefs.explanation 
+"HTTPS Everywhere umí použít SSL Observatoř od EFF.  Ta udělá dvě věci: (1)
+oděšle kopie HTTPS cerifikátů do observotře, což nám pomůže detekovat útoky typu 'man in the middle' a zlepšit bezpečnost na Webu; a (2)
+umožní nám varovat vás před nezabezpečným připojením nebo útokem na váš prohlížeč.">
+
+<!--<!ENTITY ssl-observatory.prefs.explanation2
+"When you visit https://www.example.com, the Observatory will learn that
+somebody visited that site, but will not know who or what page they looked at.
+Mouseover the options for further details:">-->
+
+<!ENTITY ssl-observatory.prefs.explanation2
+
+"Pokud například navštívíte https://www.something.com, certifikát, kerý příjde do Observatoře nás informuje o tom, že někdo navštívil
+www.something.com, ale neřekne kdo to byl, ani na jakou konkrétní stránku se
+díval.   Pro zobrazení podrobností najeďte na možnosti myší.">
+
+<!ENTITY ssl-observatory.prefs.hide "Skrýt pokročilé nastavení">
+
+<!ENTITY ssl-observatory.prefs.nonanon 
+"Prověřovat certifikáty i pokud Tor není dostupný">
+
+<!ENTITY ssl-observatory.prefs.nonanon_tooltip
+"I tak se budeme snažit, aby data zůstala anonymní, ale tato možnost není tak bezpečná">
+
+<!ENTITY ssl-observatory.prefs.priv_dns 
+"Odesílat a prověřovat certifikáty neveřejných DNS jmen">
+
+<!ENTITY ssl-observatory.prefs.priv_dns_tooltip
+"Pokud není tato možnost zaškrtnutá, Observatoř nebude zaznamenávat certifikáty pro jména která nenajde v DNS systému.">
+
+<!ENTITY ssl-observatory.prefs.show "Zobrazit pokročilé nastavení">
+
+<!ENTITY ssl-observatory.prefs.title "Nastavení SSL Observatoře">
+
+<!ENTITY ssl-observatory.prefs.use "Používat Observatoř?">
+<!ENTITY ssl-observatory.warning.title "VAROVÁNÍ z SSL Observatoře od EFF">
+<!ENTITY ssl-observatory.warning.showcert "Zobrazit řetězec certifikátů">
+<!ENTITY ssl-observatory.warning.okay "Rozumím">
+<!ENTITY ssl-observatory.warning.text "SSL Observatoř od EFF vydala varování před HTTPS cetifikátem / certifikáty na těchto stránkách:">
+<!ENTITY ssl-observatory.warning.defense "Pokud jste se na těchto stránkách přihlásili, doporučujeme změnit si heslo, až budete připojeni bezpečným připojením.">
+
+<!ENTITY ssl-observatory.prefs.self_signed
+"Odesílat a prověrovat certifikáty podepsané sami sebou">
+<!ENTITY ssl-observatory.prefs.self_signed_tooltip
+"Tuto možnost dopručujeme zapnout; kryprografické problémy jsou obzvášť časté u takto podepsaných vestavěných zařízení">More information about the tor-commits mailing list