[tor-commits] [translation/vidalia] Update translations for vidalia

translation at torproject.org translation at torproject.org
Tue Apr 24 22:15:11 UTC 2012


commit 72c104887688e75426c270ded34ccf1609f5c139
Author: Translation commit bot <translation at torproject.org>
Date:   Tue Apr 24 22:15:10 2012 +0000

    Update translations for vidalia
---
 lt/vidalia_lt.po |   28 ++++++++++++++--------------
 1 files changed, 14 insertions(+), 14 deletions(-)

diff --git a/lt/vidalia_lt.po b/lt/vidalia_lt.po
index e593188..fa87632 100644
--- a/lt/vidalia_lt.po
+++ b/lt/vidalia_lt.po
@@ -6,7 +6,7 @@ msgstr ""
 "Project-Id-Version: The Tor Project\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: https://trac.torproject.org/projects/tor\n"
 "POT-Creation-Date: 2012-03-21 17:52+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2012-04-24 21:44+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2012-04-24 21:58+0000\n"
 "Last-Translator: vasaris <andrius.dre at gmail.com>\n"
 "Language-Team: translations at vidalia-project.net\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -2027,7 +2027,7 @@ msgid ""
 "Vidalia tried to reset Tor's control password, but was not able to restart "
 "the Tor software. Please check your Task Manager to ensure there are no "
 "other Tor processes running."
-msgstr ""
+msgstr "Vidalia programa bandė pakeisti Tor slaptažodį, tačiau nepavyko perkrauti Tor programinės įrangos. Įsitikinkite, kad sistemoje nėra paleistų Tor procesų"
 
 msgctxt "MainWindow"
 msgid ""
@@ -2038,43 +2038,43 @@ msgstr "Šiuo metu įdiegta Tor versija yra pasenusi ir neberekomenduojama naudo
 msgctxt "MainWindow"
 msgid ""
 "Would you like to check if a newer package is available for installation?"
-msgstr ""
+msgstr "Ar norÄ—tumÄ—te patiktinti ar atsirado nauja versija?"
 
 msgctxt "MainWindow"
 msgid "Potentially Unsafe Connection"
-msgstr ""
+msgstr "Potencialiai NEsaugus ryšys"
 
 msgctxt "MainWindow"
 msgid ""
 "Tor has automatically closed your connection in order to protect your "
 "anonymity."
-msgstr ""
+msgstr "Tor automatiškai nutraukė ryšį, kad būtų išsaugotas anonimiškumas"
 
 msgctxt "MainWindow"
 msgid "Update Failed"
-msgstr ""
+msgstr "Atnaujinimas nepavyko"
 
 msgctxt "MainWindow"
 msgid "Your software is up to date"
-msgstr ""
+msgstr "Jūsų programinė įranga atnaujinta"
 
 msgctxt "MainWindow"
 msgid ""
 "There are no new Tor software packages available for your computer at this "
 "time."
-msgstr ""
+msgstr "Šiuo metu nėra naujesnės Tor programinės įrangos. Jūsų versija yra naujausia."
 
 msgctxt "MainWindow"
 msgid "Installation Failed"
-msgstr ""
+msgstr "Diegimas nepavyko"
 
 msgctxt "MainWindow"
 msgid "Vidalia was unable to install your software updates."
-msgstr ""
+msgstr "Vidalia programai nepavyko įdiegti atnaujinimų"
 
 msgctxt "MainWindow"
 msgid "The following error occurred:"
-msgstr ""
+msgstr "Įvyko klaida: "
 
 msgctxt "MainWindow"
 msgid ""
@@ -2103,13 +2103,13 @@ msgstr ""
 
 msgctxt "MainWindow"
 msgid "failed (%1)"
-msgstr ""
+msgstr "nepavyko (%1)"
 
 msgctxt "MainWindow"
 msgid ""
 "Your relay is shutting down.\n"
 "Click 'Stop' again to stop your relay now."
-msgstr ""
+msgstr "Jūsų retransliacijos taškas išjungiamas.\nPaspauskite \"Stop\" mygtuką nutraukti ryšiui."
 
 msgctxt "MainWindow"
 msgid ""
@@ -2131,7 +2131,7 @@ msgid ""
 "You are currently running a relay. Terminating your relay will interrupt any open connections from clients.\n"
 "\n"
 "Would you like to shutdown gracefully and give clients time to find a new relay?"
-msgstr ""
+msgstr "Jūsų kompiuteris veikia kaip Tor tinklo retransliatorius. Nutrukus sustabdžius retransliavimą bus nutraukti užmegzti sujungimai.\n\nAr norėtumėte naudotojus įspėti, kad jie turėtų laiko prisijungti prie kito retransliavimo taško?"
 
 msgctxt "MainWindow"
 msgid ""More information about the tor-commits mailing list