[tor-commits] [translation/vidalia_help_completed] Update translations for vidalia_help_completed

translation at torproject.org translation at torproject.org
Sun Apr 22 18:45:26 UTC 2012


commit a6f4f21ebef845cb10ebc22dc6c15390f1e1ff11
Author: Translation commit bot <translation at torproject.org>
Date:   Sun Apr 22 18:45:25 2012 +0000

    Update translations for vidalia_help_completed
---
 pl/bridges.po |  102 +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
 1 files changed, 102 insertions(+), 0 deletions(-)

diff --git a/pl/bridges.po b/pl/bridges.po
new file mode 100644
index 0000000..fd0450b
--- /dev/null
+++ b/pl/bridges.po
@@ -0,0 +1,102 @@
+# 
+# Translators:
+#   <achevallier at hush.ai>, 2012.
+# runasand <runa.sandvik at gmail.com>, 2011.
+msgid ""
+msgstr ""
+"Project-Id-Version: The Tor Project\n"
+"Report-Msgid-Bugs-To: https://trac.torproject.org/projects/tor\n"
+"POT-Creation-Date: 2010-06-26 16:58+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2012-04-22 18:25+0000\n"
+"Last-Translator: achevallier <achevallier at hush.ai>\n"
+"Language-Team: LANGUAGE <LL at li.org>\n"
+"MIME-Version: 1.0\n"
+"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
+"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+"Language: pl\n"
+"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 || n%100>=20) ? 1 : 2)\n"
+
+#. type: Content of: <html><body><h1>
+#: en/bridges.html:16
+msgid "Bridge Relays"
+msgstr "Przekaźnik Mostkowy"
+
+#. type: Content of: <html><body>
+#: en/bridges.html:19
+msgid "<a name=\"about\"/>"
+msgstr "<a name=\"about\"/>"
+
+#. type: Content of: <html><body><h3>
+#: en/bridges.html:20
+msgid "What are bridge relays?"
+msgstr "Czym jest przekaźnik mostkowy?"
+
+#. type: Content of: <html><body><p>
+#: en/bridges.html:22
+msgid ""
+"Some Internet Service Providers (ISPs) attempt to prevent users from "
+"accessing the Tor network by blocking connections to known Tor relays. "
+"Bridge relays (or <i>bridges</i> for short) are relays that help these "
+"censored users access the Tor network. Unlike other Tor relays, bridges are "
+"not listed in the same public directories as normal relays. Since there is "
+"no complete public list of them, even if your ISP is filtering connections "
+"to all the known Tor relays, they probably won't be able to block all the "
+"bridges."
+msgstr "Niektórzy ISP (Dostawca Usług Internetowych) blokują dostęp do sieci Tora poprzez blokowanie połączeń do znanych przekaźników Tora. Przekaźniki mostkowe (lub <i>mostek</i> w skrócie) pomagają cenzurowanym użytkownikom do podłączenia się do sieci Tor. Nie tak jak inne przekaźniki Tora, mostki nie są katalogowane w tym samym publicznym katalogu tak jak inne przekaźniki. Ponieważ nie ma kompletnej publicznej listy przekaźników, nawet jeśli twój ISP(Dostawca Usług Internetowych) filtruje wszystkie połączenia do znanych przekaźników Tora, prawdopodobnie nie będzie zdolny zablokować ich wszystkich."
+
+#. type: Content of: <html><body>
+#: en/bridges.html:31
+msgid "<a name=\"finding\"/>"
+msgstr "<a name=\"finding\"/>"
+
+#. type: Content of: <html><body><h3>
+#: en/bridges.html:32
+msgid "How do I find a bridge relay?"
+msgstr "Jak mam znaleźć przekaźnik mostkowy?"
+
+#. type: Content of: <html><body><p>
+#: en/bridges.html:34
+msgid "There are two main ways to learn about a bridge address:"
+msgstr "Istnieją dwa główne sposoby na znalezienie adresu mostka."
+
+#. type: Content of: <html><body><p><ol><li>
+#: en/bridges.html:36
+msgid "Get some friends to run private bridges for you"
+msgstr "Znajdź kilku przyjaciół którzy uruchomią dla ciebie mostek."
+
+#. type: Content of: <html><body><p><ol><li>
+#: en/bridges.html:37
+msgid "Use some of the public bridges"
+msgstr "Użyj kilku publicznych mostków."
+
+#. type: Content of: <html><body><p>
+#: en/bridges.html:42
+msgid ""
+"To use private bridges, ask your friends to run Vidalia and Tor in an "
+"uncensored area of the Internet, and then click on <i>Help censored "
+"users</i> in Vidalia's <a href=\"server.html\">Relay settings page</a>. Then"
+" they should privately send you the <i>Bridge address</i> line at the bottom"
+" of their Relay page. Unlike running an exit relay, running a bridge relay "
+"just passes data to and from the Tor network, so it shouldn't expose the "
+"operator to any abuse complaints."
+msgstr "Aby użyć prywatnego mostka, zapytaj przyjaciół czy by nie uruchomili Vidalii i Tora na niecenzurowanym obszarze Internetu, a potem kliknij na <i>Pomóż cenzurowanym użytkownikom</i> w Vidalii <a href=\"server.html\">Strona ustawień przekaźnika</a>. Wtedy powinni przesłać ci drogą prywatna <i>Adres mostka</i>, który znajduje się na dole strony ustawień przekaźnika. W przeciwieństwie do przekaźników wychodzących, prowadzenie przekaźnika mostkowego przepuszcza tylko dane z sieci Tor lub do sieci Tor, więc nie powinno to narazić operatora przekaźnika mostkowego na jakiekolwiek skargi o nadużycie czy też innego rodzaju problemy."
+
+#. type: Content of: <html><body><p>
+#: en/bridges.html:52
+msgid ""
+"You can find public bridge addresses by visiting "
+"<b>https://bridges.torproject.org</b>.  The answers you get from that page "
+"will change every few days, so check back periodically if you need more "
+"bridge addresses. Another way to find public bridge addresses is to send "
+"mail to <b>bridges at torproject.org</b> with the line <b>get bridges</b> by "
+"itself in the body of the mail. However, so we can make it harder for an "
+"attacker to learn lots of bridge addresses, you must send this request from "
+"a Gmail account."
+msgstr "Możesz znaleźć adresy publicznych mostków odwiedzając <b>https://bridges.torproject.org</b>. Lista zmienia się co kilka dni, więc sprawdzaj co jakś czas, jeśli będziesz potrzebować więcej adresów mostków. Inną drogą do znalezienia tych adresów jest wysłanie maila do <b>bridges at torproject.org</b> wpisując w treści wiadomości <b>get bridges</b>. Jednak aby utrudnić atakującemu zdobycie wielu adresów mostków, powinieneś wysłać tego maila z konta Gmail."
+
+#. type: Content of: <html><body><p>
+#: en/bridges.html:63
+msgid ""
+"Configuring more than one bridge address will make your Tor connection more "
+"stable, in case some of the bridges become unreachable."
+msgstr "Konfiguracja więcej niż jednego adresu mostka usprawni Twoje połączenie z Torem, w razie gdyby jakiś mostek stał się niedostępny."More information about the tor-commits mailing list