[tor-commits] [translation/vidalia_help] Update translations for vidalia_help

translation at torproject.org translation at torproject.org
Sun Apr 22 18:45:22 UTC 2012


commit af5726f0ffd9edb3de1f550e566f3ec53252fbc1
Author: Translation commit bot <translation at torproject.org>
Date:   Sun Apr 22 18:45:21 2012 +0000

    Update translations for vidalia_help
---
 pl/bridges.po |    9 +++++----
 1 files changed, 5 insertions(+), 4 deletions(-)

diff --git a/pl/bridges.po b/pl/bridges.po
index dcee09c..fd0450b 100644
--- a/pl/bridges.po
+++ b/pl/bridges.po
@@ -1,13 +1,14 @@
 # 
 # Translators:
+#   <achevallier at hush.ai>, 2012.
 # runasand <runa.sandvik at gmail.com>, 2011.
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: The Tor Project\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: https://trac.torproject.org/projects/tor\n"
 "POT-Creation-Date: 2010-06-26 16:58+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2010-11-30 05:02+0000\n"
-"Last-Translator: FULL NAME <EMAIL at ADDRESS>\n"
+"PO-Revision-Date: 2012-04-22 18:25+0000\n"
+"Last-Translator: achevallier <achevallier at hush.ai>\n"
 "Language-Team: LANGUAGE <LL at li.org>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
@@ -91,11 +92,11 @@ msgid ""
 "itself in the body of the mail. However, so we can make it harder for an "
 "attacker to learn lots of bridge addresses, you must send this request from "
 "a Gmail account."
-msgstr ""
+msgstr "Możesz znaleźć adresy publicznych mostków odwiedzając <b>https://bridges.torproject.org</b>. Lista zmienia się co kilka dni, więc sprawdzaj co jakś czas, jeśli będziesz potrzebować więcej adresów mostków. Inną drogą do znalezienia tych adresów jest wysłanie maila do <b>bridges at torproject.org</b> wpisując w treści wiadomości <b>get bridges</b>. Jednak aby utrudnić atakującemu zdobycie wielu adresów mostków, powinieneś wysłać tego maila z konta Gmail."
 
 #. type: Content of: <html><body><p>
 #: en/bridges.html:63
 msgid ""
 "Configuring more than one bridge address will make your Tor connection more "
 "stable, in case some of the bridges become unreachable."
-msgstr ""
+msgstr "Konfiguracja więcej niż jednego adresu mostka usprawni Twoje połączenie z Torem, w razie gdyby jakiś mostek stał się niedostępny."More information about the tor-commits mailing list