[or-cvs] r20064: {} pl and it po files (in translation/trunk/tools/gsoc09/po/projects: . it pl)

runa at seul.org runa at seul.org
Thu Jul 16 06:49:02 UTC 2009


Author: runa
Date: 2009-07-16 02:49:02 -0400 (Thu, 16 Jul 2009)
New Revision: 20064

Added:
  translation/trunk/tools/gsoc09/po/projects/it/
  translation/trunk/tools/gsoc09/po/projects/it/index.po
  translation/trunk/tools/gsoc09/po/projects/pl/
  translation/trunk/tools/gsoc09/po/projects/pl/google.po
  translation/trunk/tools/gsoc09/po/projects/pl/hidserv.po
  translation/trunk/tools/gsoc09/po/projects/pl/index.po
  translation/trunk/tools/gsoc09/po/projects/pl/lowbandwidth.po
  translation/trunk/tools/gsoc09/po/projects/pl/metrics.po
Log:
pl and it po files

Added: translation/trunk/tools/gsoc09/po/projects/it/index.po
===================================================================
--- translation/trunk/tools/gsoc09/po/projects/it/index.po	            (rev 0)
+++ translation/trunk/tools/gsoc09/po/projects/it/index.po	2009-07-16 06:49:02 UTC (rev 20064)
@@ -0,0 +1,54 @@
+# SOME DESCRIPTIVE TITLE
+# Copyright (C) YEAR Free Software Foundation, Inc.
+# This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
+# FIRST AUTHOR <EMAIL at ADDRESS>, YEAR.
+#
+#, fuzzy
+msgid ""
+msgstr ""
+"Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
+"POT-Creation-Date: 2009-07-16 08:40+0300\n"
+"PO-Revision-Date: YEAR-MO-DA HO:MI+ZONE\n"
+"Last-Translator: FULL NAME <EMAIL at ADDRESS>\n"
+"Language-Team: LANGUAGE <LL at li.org>\n"
+"MIME-Version: 1.0\n"
+"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
+"Content-Transfer-Encoding: 8bit"
+
+#. type: Content of: <div><h2>
+#: /home/runa/tor/updatepo/wml/projects/en/index.wml:11
+#, fuzzy
+msgid "Tor Projects Index"
+msgstr "Indice dei progetti Tor"
+
+#. type: Content of: <div><ul><li>
+#: /home/runa/tor/updatepo/wml/projects/en/index.wml:15
+#, fuzzy
+msgid "NLnet <a href=\"<page projects/hidserv>\">Speed Up Hidden Services</a>"
+msgstr "NLnet <a href=\"<page projects/hidserv>\">Accelerare i hidden services</a>"
+
+#. type: Content of: <div><ul><li>
+#: /home/runa/tor/updatepo/wml/projects/en/index.wml:16
+#, fuzzy
+msgid ""
+"NLnet <a href=\"<page projects/lowbandwidth>\">Tor for low bandwidth "
+"clients</a>"
+msgstr ""
+"NLnet <a href=\"<page projects/lowbandwidth>\">Tor per client con banda "
+"lenta</a>"
+
+#. type: Content of: <div><ul><li>
+#: /home/runa/tor/updatepo/wml/projects/en/index.wml:17
+#, fuzzy
+msgid "Google <a href=\"<page projects/google>\">Auto-update for Tor</a>"
+msgstr "Google <a href=\"<page projects/google>\">Auto-aggiornamento per Tor</a>"
+
+#. type: Content of: <div><ul><li>
+#: /home/runa/tor/updatepo/wml/projects/en/index.wml:18
+#, fuzzy
+msgid ""
+"<a href=\"<page projects/metrics>\">Metrics Project: Measuring the Tor "
+"Network</a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"<page projects/metrics>\">Metrics Project: Misurare la rete "
+"Tor</a>"

Added: translation/trunk/tools/gsoc09/po/projects/pl/google.po
===================================================================
--- translation/trunk/tools/gsoc09/po/projects/pl/google.po	            (rev 0)
+++ translation/trunk/tools/gsoc09/po/projects/pl/google.po	2009-07-16 06:49:02 UTC (rev 20064)
@@ -0,0 +1,116 @@
+# SOME DESCRIPTIVE TITLE
+# Copyright (C) YEAR Free Software Foundation, Inc.
+# This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
+# FIRST AUTHOR <EMAIL at ADDRESS>, YEAR.
+#
+#, fuzzy
+msgid ""
+msgstr ""
+"Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
+"POT-Creation-Date: 2009-07-16 08:43+0300\n"
+"PO-Revision-Date: YEAR-MO-DA HO:MI+ZONE\n"
+"Last-Translator: FULL NAME <EMAIL at ADDRESS>\n"
+"Language-Team: LANGUAGE <LL at li.org>\n"
+"MIME-Version: 1.0\n"
+"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
+"Content-Transfer-Encoding: 8bit"
+
+#. type: Content of: <div><h2>
+#: /home/runa/tor/updatepo/wml/projects/en/google.wml:11
+#, fuzzy
+msgid "Google Project: Secure Upgrade of Tor"
+msgstr "Projekt Google: Bezpieczna aktualizacja Tora"
+
+#. type: Content of: <div><p>
+#: /home/runa/tor/updatepo/wml/projects/en/google.wml:21
+#, fuzzy
+msgid ""
+"This project is generously funded by <a "
+"href=\"http://www.google.com\">Google</a>."
+msgstr ""
+"Ten projekt jest hojnie sponsorowany przez <a "
+"href=\"http://www.google.com\">Google</a>."
+
+#. type: Content of: <div>
+#: /home/runa/tor/updatepo/wml/projects/en/google.wml:24
+#, fuzzy
+msgid "<a id=\"Timetable\"></a>"
+msgstr "<a id=\"Timetable\"></a>"
+
+#. type: Content of: <div><h2>
+#: /home/runa/tor/updatepo/wml/projects/en/google.wml:25
+#, fuzzy
+msgid "<a class=\"anchor\" href=\"#Timetable\">Timetable</a>"
+msgstr "<a class=\"anchor\" href=\"#Timetable\">Plan</a>"
+
+#. type: Content of: <div><table><tr><td>
+#: /home/runa/tor/updatepo/wml/projects/en/google.wml:36
+#, fuzzy
+msgid ""
+"<b>Milestone 1:</b> Vidalia recognizes when Tor needs to upgrade, and learns "
+"the most suitable new version and where to find it."
+msgstr ""
+"<b>Kamień milowy 1:</b> Vidalia rozpoznaje, kiedy Tor musi zostać "
+"zaktualizowany oraz dowiaduje się, jaka jest najnowsza odpowiednia wersja i "
+"gdzie ją znaleźć."
+
+#. type: Content of: <div><table><tr><td>
+#: /home/runa/tor/updatepo/wml/projects/en/google.wml:38
+#, fuzzy
+msgid ""
+"<small><em>Looking at the majority-signed network status consensus to decide "
+"when to update and to what version (Tor already lists what versions are "
+"considered safe, in each network status document)</em></small>"
+msgstr ""
+"<small><em>Patrząc na podpisany przez większość status sieci zdecyduje, "
+"kiedy aktualizować i do jakiej wersji (Tor już wypisuje wersje uważane za "
+"bezpieczne w każdym dokumencie statusu sieci)</em></small>"
+
+#. type: Content of: <div><table><tr><td>
+#: /home/runa/tor/updatepo/wml/projects/en/google.wml:44 /tmp/DvSsiRbXox.xml:57 /tmp/DvSsiRbXox.xml:70
+#, fuzzy
+msgid "November 15, 2008"
+msgstr "15 Listopada 2008"
+
+#. type: Content of: <div><table><tr><td>
+#: /home/runa/tor/updatepo/wml/projects/en/google.wml:50
+#, fuzzy
+msgid ""
+"<b>Milestone 2:</b>Vidalia can fetch a new version of Tor from the Tor "
+"website and check its signature."
+msgstr ""
+"<b>Kamień milowy 2:</b>Vidalia może pobrać nową wersję Tora z jego "
+"witryny i sprawdzić jej podpis."
+
+#. type: Content of: <div><table><tr><td>
+#: /home/runa/tor/updatepo/wml/projects/en/google.wml:52
+#, fuzzy
+msgid ""
+"<small><em>Update either via Tor or via the directory mirror update protocol "
+"(proposal 127) when possible, for additional privacy. Check package "
+"signatures to ensure package validity.</em></small>"
+msgstr ""
+"<small><em>Aktualizacja albo przez Tora albo przez protokół aktualizacji "
+"katalogu mirrorów (propozycja 127), jeśli możliwe, dla dodatkowej "
+"prywatności. Sprawdzanie podpisów paczek w celu upewnienia się co do ich "
+"wiarygodności.</em></small>"
+
+#. type: Content of: <div><table><tr><td>
+#: /home/runa/tor/updatepo/wml/projects/en/google.wml:63
+#, fuzzy
+msgid ""
+"<b>Milestone 3:</b> Vidalia has an interface for notifying the user about "
+"upgrades and helping them upgrade."
+msgstr ""
+"<b>Kamień milowy 3:</b> Vidalia ma interfejs powiadamiający użytkownika o "
+"aktualizacjach i pomagający mu w aktualizacji."
+
+#. type: Content of: <div><table><tr><td>
+#: /home/runa/tor/updatepo/wml/projects/en/google.wml:65
+#, fuzzy
+msgid ""
+"<small><em>Give the user an interface for these updates, including letting "
+"her opt to migrate from one major Tor version to the next. </em></small>"
+msgstr ""
+"<small><em>Dajmy użytkownikowi interfejs dla aktualizacji, łącznie z "
+"możliwością migracji na kolejną dużą wersję Tora. </em></small>"

Added: translation/trunk/tools/gsoc09/po/projects/pl/hidserv.po
===================================================================
--- translation/trunk/tools/gsoc09/po/projects/pl/hidserv.po	            (rev 0)
+++ translation/trunk/tools/gsoc09/po/projects/pl/hidserv.po	2009-07-16 06:49:02 UTC (rev 20064)
@@ -0,0 +1,862 @@
+# SOME DESCRIPTIVE TITLE
+# Copyright (C) YEAR Free Software Foundation, Inc.
+# This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
+# FIRST AUTHOR <EMAIL at ADDRESS>, YEAR.
+#
+#, fuzzy
+msgid ""
+msgstr ""
+"Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
+"POT-Creation-Date: 2009-07-16 08:44+0300\n"
+"PO-Revision-Date: YEAR-MO-DA HO:MI+ZONE\n"
+"Last-Translator: FULL NAME <EMAIL at ADDRESS>\n"
+"Language-Team: LANGUAGE <LL at li.org>\n"
+"MIME-Version: 1.0\n"
+"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
+"Content-Transfer-Encoding: 8bit"
+
+#. type: Content of: <div><h2>
+#: /home/runa/tor/updatepo/wml/projects/en/hidserv.wml:11
+#, fuzzy
+msgid "NLnet Project: Speed Up Tor Hidden Services"
+msgstr "Projekt NLnet: Przyspieszenie usług ukrytych Tora"
+
+#. type: Content of: <div><p>
+#: /home/runa/tor/updatepo/wml/projects/en/hidserv.wml:15
+#, fuzzy
+msgid ""
+"Tor Hidden Services allow users to set up anonymous information services, "
+"like websites, that can only be accessed through the Tor network and are "
+"protected against identification of the host that runs the services. The "
+"most critical limitations of Tor Hidden Services are the time it takes until "
+"a Hidden Service is registered in the network and the latency of contact "
+"establishment when accessed by a user. Due to design issues in the original "
+"Tor protocol, the connection to a new Hidden Service can take several "
+"minutes, which leads most users to give up before the connection has been "
+"established. Using Tor Hidden Services for direct interactive user-to-user "
+"communication (e.g. messaging) is nearly impossible due to the high latency "
+"of Hidden Service circuit setup."
+msgstr ""
+"Usługi ukryte Tora pozwalają użytkownikom na zakładanie anonimowych "
+"serwisów informacyjnych, np. stron internetowych, które są dostępne "
+"tylko przez sieć Tora i są chronione przed identyfikacją komputera, na "
+"którym takie usługi są uruchomione. Najważniejsze ograniczenia usług "
+"ukrytych są: czas potrzebny na rejestrację usługi ukrytej w sieci i czas "
+"potrzebny na nawiązanie połączenia przez użytkownika. Z powodu spraw "
+"projektowych w oryginalnym protokole Tora połączenie z usługą ukrytą "
+"może trwać kilka minut, przez co większość użytkowników rezygnuje "
+"przed nawiązaniem połączenia. Używanie usług ukrytych do bezpośredniej "
+"interaktywnej komunikacji między użytkownikami (np. przesyłanie "
+"wiadomości) jest niemal niemożliwe z powodu długiego czasu tworzenia "
+"obwodu do usługi ukrytej."
+
+#. type: Content of: <div><p>
+#: /home/runa/tor/updatepo/wml/projects/en/hidserv.wml:30
+#, fuzzy
+msgid ""
+"This project aims at speeding up Tor Hidden Services by improving the way "
+"Tor circuits are set up between the user and the Hidden Service as well as "
+"the way a Hidden Service is registered in the Tor network. In a first step "
+"precise diagnostics of the behavior of the Hidden Services in lab setups and "
+"real world situations will be conducted to find the root causes of the bad "
+"timing effects. Based on these diagnostics, optimization strategies will be "
+"designed and verified for unwanted implications for the security and "
+"anonymity of the Tor network. The most promising optimizations will then be "
+"implemented to achieve a notable improvement for the users. Precise success "
+"metrics will be developed in the diagnostics phase, after it becomes clear "
+"where the time is lost and what improvements are realistic. The ultimate "
+"goal is to have the Hidden Services protocol change production ready and "
+"propagated to the Tor users within a timeframe of less than 12 months."
+msgstr ""
+"Celem tego projektu jest przyspieszenie usług ukrytych Tora poprzez "
+"usprawnienie metody tworzenia obwodów między użytkownikiem a usługą, "
+"jak również sposobu, w jaki usługa jest rejestrowana w sieci. W "
+"pierwszym kroku poprowadzone będą dokładne pomiary zachowania usług "
+"ukrytych w warunkach laboratoryjnych i rzeczywistych, by znaleźć główne "
+"przyczyny opóźnień. Opierając się na wynikach pomiarów, "
+"zaprojektowane i zweryfikowane będą strategie optymalizacji niechcianych "
+"implikacji związanymi z bezpieczeństwem i anonimowością sieci Tora. "
+"Najbardziej obiecujące optymalizacje zostaną zaimplementowane, by dać "
+"użytkownikom widoczny efekt. Dokładne pomiary sukcesu zostaną stworzone w "
+"fazie diagnostyki, gdy już będzie jasne, gdzie tracony jest czas i jakie "
+"ulepszenia są możliwe. Ostatecznym celem jest umożliwienie wprowadzenia "
+"zmian w protokole usług ukrytych i rozprowadzenia ich wśród "
+"użytkowników Tora w przeciągu 12 miesięcy."
+
+#. type: Content of: <div><p>
+#: /home/runa/tor/updatepo/wml/projects/en/hidserv.wml:49
+#, fuzzy
+msgid "This project is generously funded by:"
+msgstr "Ten projekt jest hojnie sponsorowany przez:"
+
+#. type: Content of: <div><p><a>
+#: /home/runa/tor/updatepo/wml/projects/en/hidserv.wml:53
+#, fuzzy
+msgid "<a href=\"http://www.nlnet.nl/news/2008/20080514-awards.html\">"
+msgstr "<a href=\"http://www.nlnet.nl/news/2008/20080514-awards.html\" >"
+
+#. type: Attribute 'alt' of: <div><p><a><img>
+#: /home/runa/tor/updatepo/wml/projects/en/hidserv.wml:54
+#, fuzzy
+msgid "The NLnet foundation"
+msgstr "Fundacja NLnet"
+
+#. type: Content of: <div><p>
+#: /home/runa/tor/updatepo/wml/projects/en/hidserv.wml:54
+#, fuzzy
+msgid "</a>"
+msgstr "</a>"
+
+#. type: Content of: <div><table><thead><tr><th>
+#: /home/runa/tor/updatepo/wml/projects/en/hidserv.wml:60
+#, fuzzy
+msgid "<big>Project</big>"
+msgstr "<big>Projekt</big>"
+
+#. type: Content of: <div><table><thead><tr><th>
+#: /home/runa/tor/updatepo/wml/projects/en/hidserv.wml:61
+#, fuzzy
+msgid "<big>Due Date</big>"
+msgstr "<big>Czas zakończenia</big>"
+
+#. type: Content of: <div><table><tr><td>
+#: /home/runa/tor/updatepo/wml/projects/en/hidserv.wml:67
+#, fuzzy
+msgid "<b>Deliverable A:</b> Analysis, measurements and problem clarification"
+msgstr "<b>Część A:</b> Analiza, pomiary i klaryfikacja problemu"
+
+#. type: Content of: <div><table><tr><td>
+#: /home/runa/tor/updatepo/wml/projects/en/hidserv.wml:69
+#, fuzzy
+msgid ""
+"<small><em>As Tor Hidden Services have not been actively developed further "
+"in the last year or so of Tor development, certain aspects of the problems "
+"are under-diagnosed. To identify the precise sources of latency and time "
+"loss, an extensive analysis of the deeper reasons for them needs to be "
+"conducted. Deliverable A will require about one month of work. The results "
+"of the analysis will influence the design decisions to be taken in "
+"Deliverable B.</em></small>"
+msgstr ""
+"<small><em>Jako że usługi ukryte Tora nie były aktywnie rozwijane przez "
+"około ostatni rok rozwoju Tora, niektóre aspekty tych problemów są nie "
+"do końca zbadane. Należy przeprowadzić dogłębną analizę przyczyn "
+"strat czasu, by znaleźć ich dokładne źródła. Część A będzie "
+"wymagać około miesiąca pracy. Wyniki analizy wpłyną na decyzje "
+"projektowe, które zostaną podjęte w Części B.</em></small>"
+
+#. type: Content of: <div><table><tr><td>
+#: /home/runa/tor/updatepo/wml/projects/en/hidserv.wml:78
+#, fuzzy
+msgid "June 15, 2008"
+msgstr "15 Czerwca 2008"
+
+#. type: Content of: <div><table><tr><td>
+#: /home/runa/tor/updatepo/wml/projects/en/hidserv.wml:84
+#, fuzzy
+msgid "<b>Deliverable B:</b> Design and evaluation of the necessary changes"
+msgstr "<b>Część B:</b> Projektowanie i sprawdzanie niezbędnych zmian"
+
+#. type: Content of: <div><table><tr><td>
+#: /home/runa/tor/updatepo/wml/projects/en/hidserv.wml:86
+#, fuzzy
+msgid ""
+"<small><em>The changes to Tor Hidden Services will affect core functionality "
+"of the protocol and therefore require a careful evaluation of possible "
+"repercussions for the security and anonymity. A two-month period is planned "
+"for the design and evaluation phase, which concludes with an extensive peer "
+"review.</em></small>"
+msgstr ""
+"<small><em>Zmiany w usługach ukrytych wpłyną na podstawy funkcjonowania "
+"protokołu i dlatego wymagają dokładnego sprawdzenia możliwych skutków "
+"dla bezpieczeństwa i anonimowości. Na projekt i sprawdzanie przewidziany "
+"jest dwumiesięczny okres, zakończony wyczerpującą "
+"recenzją.</em></small>"
+
+#. type: Content of: <div><table><tr><td>
+#: /home/runa/tor/updatepo/wml/projects/en/hidserv.wml:93
+#, fuzzy
+msgid "August 15, 2008"
+msgstr "15 Sierpnia 2008"
+
+#. type: Content of: <div><table><tr><td>
+#: /home/runa/tor/updatepo/wml/projects/en/hidserv.wml:99
+#, fuzzy
+msgid "<b>Deliverable C:</b> Implementation"
+msgstr "<b>Część C:</b> Implementacja"
+
+#. type: Content of: <div><table><tr><td>
+#: /home/runa/tor/updatepo/wml/projects/en/hidserv.wml:100
+#, fuzzy
+msgid ""
+"<small><em>After design, evaluation and peer review the modifications need "
+"to be implemented and integrated with the current Tor code base. The actual "
+"implementation of the necessary changes will take approximately two "
+"months.</em></small>"
+msgstr ""
+"<small><em>Po projekcie, sprawdzeniu i przeglądzie, zmiany muszą zostać "
+"zaimplementowane i zintegrowane z bieżącym kodem Tora. Sama implementacja "
+"niezbędnych zmian zajmie około dwóch miesięcy.</em></small>"
+
+#. type: Content of: <div><table><tr><td>
+#: /home/runa/tor/updatepo/wml/projects/en/hidserv.wml:106
+#, fuzzy
+msgid "October 15, 2008"
+msgstr "15 Października 2008"
+
+#. type: Content of: <div><table><tr><td>
+#: /home/runa/tor/updatepo/wml/projects/en/hidserv.wml:112
+#, fuzzy
+msgid ""
+"<b>Deliverable D:</b> Implementation and test of the change up to release "
+"state"
+msgstr "<b>Część D:</b> Implementacja i testowanie aż do wydania"
+
+#. type: Content of: <div><table><tr><td>
+#: /home/runa/tor/updatepo/wml/projects/en/hidserv.wml:114
+#, fuzzy
+msgid ""
+"<small><em>The modification is highly critical to the security and anonymity "
+"of the Tor network, it requires extensive testing and debugging in "
+"laboratory and real life conditions. A period of three months is projected "
+"for testing and debugging, where the responsible developer is committed to "
+"the testing effort with 1/3 of its time. Part of the testing phase will be a "
+"public beta period.</em></small>"
+msgstr ""
+"<small><em>Zmiana jest bardzo ważna dla bezpieczeństwa i anonimowości "
+"sieci Tora, wymaga więc dogłębnego testowania i szukania błędów w "
+"warunkach laboratoryjnych i rzeczywistych. Okres trzech miesięcy jest "
+"przewidziany na testowanie i usuwanie błędów, podczas którego "
+"odpowiedzialny za to programista poświęci 1/3 swojego czasu na "
+"testowanie. Część fazy testowania będzie okresem publicznej wersji "
+"beta.</em></small>"
+
+#. type: Content of: <div><table><tr><td>
+#: /home/runa/tor/updatepo/wml/projects/en/hidserv.wml:122
+#, fuzzy
+msgid "January 15, 2009"
+msgstr "15 Stycznia 2009"
+
+#. type: Content of: <div><table><tr><td>
+#: /home/runa/tor/updatepo/wml/projects/en/hidserv.wml:128
+#, fuzzy
+msgid "<b>Deliverable E:</b> Rollout"
+msgstr "<b>Część E:</b> Wypuszczenie"
+
+#. type: Content of: <div><table><tr><td>
+#: /home/runa/tor/updatepo/wml/projects/en/hidserv.wml:129
+#, fuzzy
+msgid ""
+"<small><em>The actual rollout to the Tor server network will be conducted in "
+"sync with the regular Tor release schedule. As this schedule is dependent on "
+"a number of external factors, like the completion of other software projects "
+"that should go into the same release, the actual release time and the time "
+"until this release has been accepted and installed by most Tor server "
+"operators can vary. From experience a period of three to four months can be "
+"expected.</em></small>"
+msgstr ""
+"<small><em>Wypuszczenie zmian do sieci serwerów Tora będzie "
+"zsynchronizowane z regularnymi wydaniami Tora. Jako że regularne wydania "
+"zależą od wielu czynników zewnętrznych, jak zakończenie innych "
+"projektów, które powinny wyjść w tym samym wydaniu, właściwy czas "
+"wydania i instalacji u większości operatorów serwerów Tora może być "
+"różny. Z doświadczenia wiemy, że można oczekiwać okresu od trzech do "
+"czterech miesięcy.</em></small>"
+
+#. type: Content of: <div><table><tr><td>
+#: /home/runa/tor/updatepo/wml/projects/en/hidserv.wml:139
+#, fuzzy
+msgid "May 15, 2009"
+msgstr "15 Maja 2009"
+
+#. type: Content of: <div>
+#: /home/runa/tor/updatepo/wml/projects/en/hidserv.wml:146
+#, fuzzy
+msgid "<a id=\"Reports\"></a>"
+msgstr "<a id=\"Reports\"></a>"
+
+#. type: Content of: <div><h2>
+#: /home/runa/tor/updatepo/wml/projects/en/hidserv.wml:147
+#, fuzzy
+msgid "<a class=\"anchor\" href=\"#Reports\">Monthly Status Reports</a>"
+msgstr ""
+"<a class=\"anchor\" href=\"#Reports\">Miesięczne raporty o bieżącym "
+"stanie</a>"
+
+#. type: Content of: <div><p>
+#: /home/runa/tor/updatepo/wml/projects/en/hidserv.wml:149
+#, fuzzy
+msgid ""
+"There will be in total eight monthly status reports beginning with the first "
+"deliverable on June 15, 2008 and ending with completion of implementation "
+"and testing work on January 15, 2009."
+msgstr ""
+"Łącznie będzie osiem miesięcznych raportów zaczynających się od "
+"pierwszej części 15. czerwca 2008 i kończących się na ukończeniu "
+"implementacji i testów 15. stycznia 2009."
+
+#. type: Content of: <div><table><thead><tr><th>
+#: /home/runa/tor/updatepo/wml/projects/en/hidserv.wml:157
+#, fuzzy
+msgid "<big>Month,</big>"
+msgstr "<big>Miesiąc,</big>"
+
+#. type: Content of: <div><table><thead><tr><th>
+#: /home/runa/tor/updatepo/wml/projects/en/hidserv.wml:158
+#, fuzzy
+msgid "<big>Status Report</big>"
+msgstr "<big>Raport o stanie</big>"
+
+#. type: Content of: <div><table><tr><td>
+#: /home/runa/tor/updatepo/wml/projects/en/hidserv.wml:164
+#, fuzzy
+msgid "<a id=\"Jun08\"></a> <a class=\"anchor\" href=\"#Jun08\">Jun 08</a>"
+msgstr "<a id=\"Jun08\"></a> <a class=\"anchor\" href=\"#Jun08\">Czerwiec 08</a>"
+
+#. type: Content of: <div><table><tr><td>
+#: /home/runa/tor/updatepo/wml/projects/en/hidserv.wml:168
+#, fuzzy
+msgid ""
+"<small><em>The original goal of analyzing the problems that lead to slowdown "
+"of Tor Hidden Services has been accomplished. Part of this analysis was "
+"measuring the delay that a user experiences when setting up or accessing a "
+"hidden service. Furthermore, measurement data from April 2008 could be "
+"leveraged to explore timings of internal substeps of establishing a "
+"connection to a hidden service. The results of this analysis are contained "
+"in a 22-page <a "
+"href=\"http://freehaven.net/~karsten/hidserv/perfanalysis-2008-06-15.pdf\">report</a> "
+"that has been made public on the Tor <a "
+"href=\"http://archives.seul.org/or/dev/Jun-2008/msg00019.html\">developer "
+"mailing list</a>.</em></small>"
+msgstr ""
+"<small><em>Pierwotny cel analizy problemu, który prowadził do spowolnienia "
+"usług ukrytych, został osiągnięty. Częścią tej analizy był pomiar "
+"opóźnienia doświadczanego przez użytkownika podczas tworzenia lub "
+"łączenia się z usługą. Ponadto, dane z kwietnia 2008 mogą zostać "
+"użyte do badania czasu wykonania wewnętrznych kroków nawiązywania "
+"połączenia z usługą ukrytą. Wyniki analizy zawarte są w 22-stronicowym "
+"<a "
+"href=\"http://freehaven.net/~karsten/hidserv/perfanalysis-2008-06-15.pdf\">raporcie</a> "
+"upublicznionym na <a "
+"href=\"http://archives.seul.org/or/dev/Jun-2008/msg00019.html\">liście "
+"mailingowej deweloperów</a> Tora.</em></small>"
+
+#. type: Content of: <div><table><tr><td>
+#: /home/runa/tor/updatepo/wml/projects/en/hidserv.wml:180
+#, fuzzy
+msgid ""
+"<small><em>The analysis also unveiled a few bugs which were responsible for "
+"part of the delay in making a hidden service available for clients. Some "
+"bugs have been fixed subsequent to the analysis, others will be fixed "
+"soon. The evaluation has further brought up several possible approaches to "
+"improve Tor Hidden Service performance. Some of these ideas can be applied "
+"immediately, while others require deeper analysis and new "
+"measurements. Finally, in the course of the analysis, we discovered that "
+"some improvements require more in-depth changes to Tor which are not "
+"directly related to hidden services. These changes cannot be achieved in the "
+"time frame of this project.</em></small>"
+msgstr ""
+"<small><em>Analiza odkryła także kilka błędów odpowiedzialnych za "
+"część opóźnienia w udostępnianiu usługi ukrytej klientom. Kilka "
+"błędów zostało poprawionych po analizie, inne będą poprawione "
+"wkrótce. Badanie ukazało kilka możliwych podejść do polepszenia "
+"wydajności usług ukrytych. Część z tych pomysłów może zostać "
+"zastosowana natychmiast, inne wymagają głębszej analizy i nowych "
+"pomiarów. W trakcie analizy odkryliśmy, że część usprawnień wymaga "
+"głębszych zmian w Torze, które nie są bezpośrednio związane z "
+"usługami ukrytymi. Zmian tych nie da się osiągnąć w czasie "
+"przeznaczonym na ten projekt.</em></small>"
+
+#. type: Content of: <div><table><tr><td>
+#: /home/runa/tor/updatepo/wml/projects/en/hidserv.wml:196
+#, fuzzy
+msgid "<a id=\"Jul08\"></a> <a class=\"anchor\" href=\"#Jul08\">Jul 08</a>"
+msgstr "<a id=\"Jul08\"></a> <a class=\"anchor\" href=\"#Jul08\">Lipiec 08</a>"
+
+#. type: Content of: <div><table><tr><td>
+#: /home/runa/tor/updatepo/wml/projects/en/hidserv.wml:200
+#, fuzzy
+msgid ""
+"<small><em>All bugs that have been found in the analysis have been "
+"fixed. This includes the 2 bugs that have already been fixed during the "
+"analysis and 4 more bugs that were fixed within the past 30 days. While the "
+"bugfixes remove unintended performance bottlenecks due to programming "
+"errors, some of the design changes that have been spotted in the previous "
+"analysis have side-effects on anonymity or overall network load which need "
+"to be evaluated against individual performance gains. A <a "
+"href=\"http://freehaven.net/~karsten/hidserv/discussion-2008-07-15.pdf\">report</a> "
+"has been published to the <a "
+"href=\"http://archives.seul.org/or/dev/Jul-2008/msg00034.html\">developer "
+"mailing list</a> including 7 possible design changes that need to be "
+"discussed. Some evaluations (namely Low-Bandwidth Measurements and the Grand "
+"Scaling Plan) have turned out to require more time than expected and had to "
+"be scheduled for a later time in the project than deliverable B. The current "
+"plan is to perform these evaluations within the timeframe until January 15 "
+"and work with assumptions until final results are available.</em></small>"
+msgstr ""
+"<small><em>Wszystkie błędy znalezione w analizie zostały naprawione, "
+"łącznie z 2 błędami naprawionymi w czasie analizy i jeszcze 4 "
+"znalezionymi w ciągu ostatnich 30 dni. Podczas gdy usunięcie błędów "
+"usunęło niechciane wąskie gardła wydajności związane z błędami w "
+"programowaniu, część zmian projektowych zauważonych w poprzedniej "
+"analizie ma efekty uboczne na anonimowości lub sumarycznym obciążeniu "
+"sieci. Efekty te muszą zostać zanalizowane w odniesieniu do "
+"poszczególnych celów wydajnościowych. <a "
+"href=\"http://freehaven.net/~karsten/hidserv/discussion-2008-07-15.pdf\" "
+">Raport</a> został wydany na <a "
+"href=\"http://archives.seul.org/or/dev/Jul-2008/msg00034.html\" >listę "
+"mailingową deweloperów</a>, zawiera on 7 możliwych zmian projektu, które "
+"muszą zostać przedyskutowane. Okazało się, że część badań (pomiary "
+"wolnego łącza i wielki plan skalowania) zajmie więcej czasu, niż się "
+"spodziewano, więc zostały przełożonych na dalszą przyszłość niż "
+"część B. Bieżący plan zakłada przeprowadzenie tych badań do "
+"15. stycznia i pracę z założeniami do czasu, gdy dostępne będą "
+"końcowe wyniki.</em></small>"
+
+#. type: Content of: <div><table><tr><td>
+#: /home/runa/tor/updatepo/wml/projects/en/hidserv.wml:222
+#, fuzzy
+msgid "<a id=\"Aug08\"></a> <a class=\"anchor\" href=\"#Aug08\">Aug 08</a>"
+msgstr "<a id=\"Aug08\"></a> <a class=\"anchor\" href=\"#Aug08\">Sierpień 08</a>"
+
+#. type: Content of: <div><table><tr><td>
+#: /home/runa/tor/updatepo/wml/projects/en/hidserv.wml:226
+#, fuzzy
+msgid ""
+"<small><em>During the past 30 days the 7 proposed designs have been further "
+"evaluated and discussed. Four of them have proven to be applicable in terms "
+"of the required changes to the code and possible anonymity implications. One "
+"has been classified as bug rather than design change. Two had to be excluded "
+"for either unforeseeable security problems, or uncertainty of actual "
+"performance improvements.</em></small>"
+msgstr ""
+"<small><em>W przeciągu ostatnich 30 dni 7 zaproponowanych projektów "
+"zostało dalej rozpatrzonych i omówionych. Cztery z nich okazały się "
+"możliwe do zastosowania, biorąc pod uwagę wymagane zmiany kodu i możliwe "
+"implikacje na anonimowość. Jeden został zakwalifikowany jako błąd, a "
+"nie zmiana projektu. Dwa musiały zostać wykluczone ze względów albo "
+"nieprzewidywalnych problemów z anonimowością albo niepewnością co do "
+"zysków wydajności.</em></small>"
+
+#. type: Content of: <div><table><tr><td>
+#: /home/runa/tor/updatepo/wml/projects/en/hidserv.wml:234
+#, fuzzy
+msgid ""
+"<small><em>Together with the results from July 15, the design phase has been "
+"concluded. The tasks for the upcoming implementation phase are now quite "
+"clear: One bug needs to be fixed and four design changes need to be "
+"implemented. Further, evaluations of the changed design need to be performed "
+"in order to verify their usefulness. A <a "
+"href=\"http://freehaven.net/~karsten/hidserv/design-2008-08-15.pdf\">report</a> "
+"with the results of the design phase has been published to the <a "
+"href=\"http://archives.seul.org/or/dev/Aug-2008/msg00025.html\">developer "
+"mailing list</a>.</em></small>"
+msgstr ""
+"<small><em>Łącznie z wynikami z 15. licpa, faza projektowania została "
+"zakończona. Zadania dla zbliżającej się fazy implementacji są teraz "
+"całkiem jasne: należy usunąć jeden błąd i zaimplementować cztery "
+"zmiany projektowe. Ponadto, należy przeprowadzić badania zmienionego "
+"projektu, by sprawdzić jego przydatność. <a "
+"href=\"http://freehaven.net/~karsten/hidserv/design-2008-08-15.pdf\">Raport</a> "
+"z wynikami fazy projektowej został wydany na <a "
+"href=\"http://archives.seul.org/or/dev/Aug-2008/msg00025.html\">listę "
+"mailingową deweloperów</a>.</em></small>"
+
+#. type: Content of: <div><table><tr><td>
+#: /home/runa/tor/updatepo/wml/projects/en/hidserv.wml:248
+#, fuzzy
+msgid "<a id=\"Sep08\"></a> <a class=\"anchor\" href=\"#Sep08\">Sep 08</a>"
+msgstr "<a id=\"Sep08\"></a> <a class=\"anchor\" href=\"#Sep08\">Wrzesień 08</a>"
+
+#. type: Content of: <div><table><tr><td>
+#: /home/runa/tor/updatepo/wml/projects/en/hidserv.wml:252
+#, fuzzy
+msgid ""
+"<small><em>During the first half of the implementation phase two bugs could "
+"be fixed that were related to hidden services: the <a "
+"href=\"http://bugs.noreply.org/flyspray/index.php?do=details&amp;id=767\">first "
+"bug</a> has already been identified in the design phase and was responsible "
+"for an unusual high failure rate when making a hidden service available in "
+"the system; the <a "
+"href=\"http://bugs.noreply.org/flyspray/index.php?id=814&amp;do=details\">second "
+"bug</a> was found during the implementation phase and was responsible for "
+"failure to connect to a working hidden service. Both bugfixes will be "
+"included in the next unstable version and likely be backported to one of the "
+"next stable releases.</em></small>"
+msgstr ""
+"<small><em>W czasie pierwszej połowy fazy implementacji naprawiono dwa "
+"błędy związane z usługami ukrytymi: <a "
+"href=\"http://bugs.noreply.org/flyspray/index.php?do=details&amp;id=767\">pierwszy "
+"błąd</a> został odkryty w już fazie projektowania i był odpowiedzialny "
+"za wysoki odsetek niepowodzeń w czasie udostępniania usługi ukrytej w "
+"systemie; <a "
+"href=\"http://bugs.noreply.org/flyspray/index.php?id=814&amp;do=details\">drugi "
+"błąd</a> został znaleziony w fazie implementacji i był odpowiedzialny za "
+"nieudane połączenia do działającej usługi ukrytej. Obie poprawki będą "
+"dołączone do najbliższej wersji niestabilnej i prawdopodobnie "
+"przeniesione do jednej z następnych wersji stabilnych.</em></small>"
+
+#. type: Content of: <div><table><tr><td>
+#: /home/runa/tor/updatepo/wml/projects/en/hidserv.wml:264
+#, fuzzy
+msgid ""
+"<small><em>The four design changes that were proposed as result of the "
+"design phase have been implemented in an <a "
+"href=\"https://tor-svn.freehaven.net/svn/tor/branches/hidserv-design-changes/\">experimental "
+"branch</a> of the unstable development tree. Early function tests have shown "
+"that these changes work and provide better (perceived) performance. This "
+"needs to be confirmed throughout the next four weeks in internal tests. The "
+"next goal is to prepare a release of this experimental branch that can be "
+"given out to beta testers at the beginning of the upcoming testing "
+"phase.</em></small>"
+msgstr ""
+"<small><em>Cztery zmiany projektu, które zostały zaproponowane jako wynik "
+"fazy projektowania, zostały zaimplementowane w <a "
+"href=\"https://tor-svn.freehaven.net/svn/tor/branches/hidserv-design-changes/\">eksperymentalnej "
+"gałęzi</a> drzewa rozwojowego wersji niestabilnej. Pierwsze testy "
+"funkcjonalne pokazały, że te zmiany działają i dają lepsze (widoczne) "
+"osiągi. To musi być potwierdzone przez następne cztery tygodnie testów "
+"wewnętrznych. Kolejnym celem jest przygotowanie wydania tej "
+"eksperymentalnej gałęzi, które można byłoby dać beta-testerom na "
+"początku zbliżającej się fazy testów.</em></small>"
+
+#. type: Content of: <div><table><tr><td>
+#: /home/runa/tor/updatepo/wml/projects/en/hidserv.wml:278
+#, fuzzy
+msgid "<a id=\"Oct08\"></a> <a class=\"anchor\" href=\"#Oct08\">Oct 08</a>"
+msgstr "<a id=\"Oct08\"></a> <a class=\"anchor\" href=\"#Oct08\">Październik 08</a>"
+
+#. type: Content of: <div><table><tr><td>
+#: /home/runa/tor/updatepo/wml/projects/en/hidserv.wml:282
+#, fuzzy
+msgid ""
+"<small><em>The implementation phase has been concluded. The bugfixes that "
+"were found in the past 30 days have been released in developer version <a "
+"href=\"http://archives.seul.org/or/talk/Oct-2008/msg00093.html\">0.2.1.6-alpha</a>. "
+"The four design changes that were identified in the design phase have been "
+"specified in <a "
+"href=\"https://svn.torproject.org/svn/tor/trunk/doc/spec/proposals/155-four-hidden-service-improvements.txt\">proposal "
+"155</a>. Three design changes have been included in the development "
+"codebase and will automatically be included in the next development "
+"version. The first two design changes improve connection establishment to a "
+"hidden service by reducing a timeout from 60 to 30 seconds and by making a "
+"second attempt in parallel after a delay of 15 seconds. The third design "
+"change affects publication of a hidden service in the network by advertising "
+"the service at 5 rather than 3 points in the network in parallel and "
+"succeeding as soon as 3 points are established. The fourth design change has "
+"turned out to be rather ineffective, but would add considerable code "
+"complexity and was therefore dismissed. By now there are no more open "
+"bugfixes or new designs. All changes are in the development codebase and can "
+"be tested in the next phase.</em></small>"
+msgstr ""
+"<small><em>Faza implementacji została zakończona. Poprawki błędów "
+"znalezionych w ciągu ostatnich 30 dni zostały wydane w wersji rozwojowej "
+"<a "
+"href=\"http://archives.seul.org/or/talk/Oct-2008/msg00093.html\">0.2.1.6-alpha</a>. "
+"Cztery zmiany projektu określone w fazie projektowania zostały zapisane w "
+"<a "
+"href=\"https://svn.torproject.org/svn/tor/trunk/doc/spec/proposals/155-four-hidden-service-improvements.txt\">propozycji "
+"155</a>. Trzy zmiany projektu zostały umieszczone w kodzie rozwojowym i "
+"będą automatycznie dołączone w następnej wersji rozwojowej. Pierwsze "
+"dwie zmiany poprawiają nawiązywanie połączenia do usługi ukrytej, "
+"zmniejszając okres czasu z 60 do 30 sekund oraz poprzez wykonanie drugiej "
+"próby równolegle po 15 sekundach. Trzecia zmiana wpływa na ogłaszanie "
+"usługi ukrytej w sieci, poprzez przedstawianie usługi w 5 zamiast w 3 "
+"punktach równolegle, a nawiązanie 3 połączeń wystarczy do pomyślnego "
+"zakończenia operacji. Czwarta zmiana okazała się być dość mało "
+"wydajna, za to zwiększyłaby znacznie złożoność kodu, więc została "
+"porzucona. W tej chwili nie ma już znanych błędów ani nowych "
+"projektów. wszystkie zmiany są w kodzie rozwojowym i mogą być testowane "
+"w następnej fazie.</em></small>"
+
+#. type: Content of: <div><table><tr><td>
+#: /home/runa/tor/updatepo/wml/projects/en/hidserv.wml:305
+#, fuzzy
+msgid "<a id=\"Nov08\"></a> <a class=\"anchor\" href=\"#Nov08\">Nov 08</a>"
+msgstr "<a id=\"Nov08\"></a> <a class=\"anchor\" href=\"#Nov08\">Listopad 08</a>"
+
+#. type: Content of: <div><table><tr><td>
+#: /home/runa/tor/updatepo/wml/projects/en/hidserv.wml:309
+#, fuzzy
+msgid ""
+"<small><em>The performance improvements that were implemented in the last "
+"phase have been released in Tor version 0.2.1.7-alpha. Users can download "
+"this development version from the Tor homepage and test the improvements "
+"with minimal effort. Further, two bugfixes (<a "
+"href=\"http://bugs.noreply.org/flyspray/index.php?id=767&amp;do=details\">1</a>, "
+"<a "
+"href=\"http://bugs.noreply.org/flyspray/index.php?id=814&amp;do=details\">2</a>) "
+"that were found in the course of this project have been backported to the "
+"stable branch and will be included with the next stable version "
+"0.2.0.32.</em></small>"
+msgstr ""
+"<small><em>Usprawnienia zaimplementowane w poprzedniej fazie zostały wydane "
+"w wersji Tora 0.2.1.7-alpha. Użytkownicy mogą pobrać tę wersję "
+"rozwojową ze strony Tora i sprawdzić usprawnienia minimalnym "
+"wysiłkiem. Ponadto, dwie poprawki błędów (<a "
+"href=\"http://bugs.noreply.org/flyspray/index.php?id=767&amp;do=details\">1</a>, "
+"<a "
+"href=\"http://bugs.noreply.org/flyspray/index.php?id=814&amp;do=details\">2</a>), "
+"które znaleziono w trakcie projektu, zostały przeniesione też do gałęzi "
+"stabilnej i będą dołączone w najbliższej stabilnej wersji "
+"0.2.0.32.</em></small>"
+
+#. type: Content of: <div><table><tr><td>
+#: /home/runa/tor/updatepo/wml/projects/en/hidserv.wml:319
+#, fuzzy
+msgid ""
+"<small><em>The main focus of the past 31 days was to perform new "
+"measurements to see whether the improvements are effective or not. "
+"Measurements were conducted for two days in the time of November 6th to "
+"8th. Unfortunately, the Tor network suffered a serious problem in this time: "
+"An expired directory authority certificate produced huge amounts of traffic "
+"within the Tor network which <a "
+"href=\"http://archives.seul.org/or/talk/Nov-2008/msg00053.html\">forced many "
+"operators to shut down their relays</a>. A second measurement was performed "
+"between 13th and 15th. The raw data are available <a "
+"href=\"http://freehaven.net/~karsten/hidserv/perfdata-2008-11-13.tar.gz\">here</a> "
+"(40 MB). But results show that the overall network performance is still "
+"worse than in June 2008 when the first hidden service measurements have been "
+"performed. This becomes visible when comparing requests to the Tor "
+"directories which have not been affected by the performance improvements and "
+"which exhibit significantly worse performance than before. The effects of "
+"performance improvements are visible, but absolute values are not comparable "
+"at this time. New measurements will be conducted in December in the hope "
+"that the effects of this problem have mitigated.</em></small>"
+msgstr ""
+"<small><em>Głównym celem ostatnich 31 dni było przeprowadzenie nowych "
+"pomiarów, by sprawdzić, czy nowe usprawnienia są efektywne, czy "
+"nie. Pomiary były prowadzone przez dwa dni, od 6. listopada do "
+"8. listopada. Niestety, sieć Tora miała wtedy poważny problem: "
+"przedawniony certyfikat centrum katalogowego spowodował olbrzymi ruch w "
+"sieci Tor, który <a "
+"href=\"http://archives.seul.org/or/talk/Nov-2008/msg00053.html\">zmusił "
+"wielu operatorów do wyłączenia swoich przekaźników</a>. Drugi pomiar "
+"został przeprowadzony między 13. a 15. listopada. Surowe dane są "
+"dostępne <a "
+"href=\"http://freehaven.net/~karsten/hidserv/perfdata-2008-11-13.tar.gz\">tutaj</a> "
+"(40 MB). Ale wyniki pokazują, że całkowita wydajność sieci jest dalej "
+"gorsza niż w Czerwcu 2008, gdy dokonano pierwszych pomiarów usług "
+"ukrytych. Widać to, gdy porównuje się żądania do serwerów katalogowych "
+"Tora, na które nie wpłynęły usprawnienia i które pokazują znacznie "
+"gorszą wydajność niż przedtem. Efekty polepszenia wydajności są "
+"widoczne, ale wartości bezwzględne nie są w tej chwili "
+"porównywalne. Nowe pomiary zostaną przeprowadzone w grudniu z nadzieją, "
+"że efekty tego problemu zostaną złagodzone.</em></small>"
+
+#. type: Content of: <div><table><tr><td>
+#: /home/runa/tor/updatepo/wml/projects/en/hidserv.wml:339
+#, fuzzy
+msgid ""
+"<small><em>Further, there might be a <a "
+"href=\"http://bugs.noreply.org/flyspray/index.php?id=847&amp;do=details\">bug</a> "
+"in the way how Tor downloads directory information during "
+"bootstrapping. Even though this is not related to hidden services, an "
+"improvement would benefit hidden service publication, too. Part of the work "
+"during the upcoming 30 days will be to investigate this bug. </em></small>"
+msgstr ""
+"<small><em>Ponadto, może istnieć <a "
+"href=\"http://bugs.noreply.org/flyspray/index.php?id=847&amp;do=details\">błąd</a> "
+"w metodzie, której używa Tor do pobierania informacji katalogowych w "
+"czasie startu. Mimo iż nie jest to powiązane z usługami ukrytymi, "
+"polepszenie w tej kwestii poprawiłoby też publikację usług "
+"ukrytych. Część pracy w ciągu najbliższych 30 dni będzie poświęcona "
+"na zbadanie tego błędu. </em></small>"
+
+#. type: Content of: <div><table><tr><td>
+#: /home/runa/tor/updatepo/wml/projects/en/hidserv.wml:351
+#, fuzzy
+msgid "<a id=\"Dec08\"></a> <a class=\"anchor\" href=\"#Dec08\">Dec 08</a>"
+msgstr "<a id=\"Dec08\"></a> <a class=\"anchor\" href=\"#Dec08\">Grudzień 08</a>"
+
+#. type: Content of: <div><table><tr><td>
+#: /home/runa/tor/updatepo/wml/projects/en/hidserv.wml:355
+#, fuzzy
+msgid ""
+"<small><em>Part of the last 30 days has been used to fix bugs that have "
+"influenced the previous hidden service measurements. The first <a "
+"href=\"http://archives.seul.org/or/cvs/Nov-2008/msg00100.html\">bugfix</a> "
+"corrects a possible segmentation fault that was very likely responsible for "
+"a number of failed measurement runs. Another <a "
+"href=\"https://bugs.torproject.org/flyspray/index.php?id=847&amp;do=details\">bug</a> "
+"could be explained that lead to significant delays in bootstrapping: Very "
+"slow directory authorities occupied bootstrapping clients for a long time "
+"before clients finally gave up and bootstrapped using another authority. As "
+"a result, the slowest two directory authorities have dedicated more "
+"bandwidth to their nodes, so that the effect is mitigated. A third <a "
+"href=\"https://bugs.torproject.org/flyspray/index.php?id=874&amp;do=details\">bug</a> "
+"has been introduced with the hidden service performance improvements in "
+"November; the effect was that Tor processes running hidden services would "
+"stop advertising their service upon reloading their configuration. Further, "
+"this bug has uncovered that Tor has re-established its introduction points "
+"upon reloading, which might have affected hidden service stability. This bug "
+"has been fixed and will be included in the upcoming version "
+"0.2.1.9-alpha.</em></small>"
+msgstr ""
+"<small><em>Część ostatnich 30 dni została wykorzystana na naprawę "
+"błędów, które wpłynęły na poprzednie pomiary usług "
+"ukrytych. Pierwsza <a "
+"href=\"http://archives.seul.org/or/cvs/Nov-2008/msg00100.html\">poprawka</a> "
+"poprawia możliwość pojawienia się naruszenia ochrony pamięci, które "
+"bardzo prawdopodobnie było odpowiedzialne za pewną liczbę nieudanych "
+"prób pomiarów. Kolejny <a "
+"href=\"https://bugs.torproject.org/flyspray/index.php?id=847&amp;do=details\">błąd</a> "
+"mógł prowadzić do sporych opóźnień w czasie uruchamiania: bardzo wolne "
+"serwery katalogowe zajmowały uruchamiających się klientów przez długi "
+"czas zanim te w końcu poddały się i uruchomiły z wykorzystaniem innego "
+"serwera. W wyniku tego, dwa najwolniejsze serwery katalogowe dały więcej "
+"pasma swoim węzłom, by złagodzić ten efekt. Trzeci <a "
+"href=\"https://bugs.torproject.org/flyspray/index.php?id=874&amp;do=details\">błąd</a> "
+"został wprowadzony do kodu w czasie poprawek wydajności usług ukrytych w "
+"listopadzie; efektem tego było to, że procesy Tora posiadające "
+"uruchomione usługi ukryte przestawały o nich informować po przeładowaniu "
+"konfiguracji. Ponadto, ten błąd odsłonił fakt, że Tor w czasie "
+"przeładowania ponownie nawiązuje połączenia ze swoimi punktami "
+"przedstawiającymi, co mogło wpłynąć na stabilność usług "
+"ukrytych. Ten błąd został naprawiony i będzie dołączony w "
+"zbliżającej się wersji 0.2.1.9-alpha.</em></small>"
+
+#. type: Content of: <div><table><tr><td>
+#: /home/runa/tor/updatepo/wml/projects/en/hidserv.wml:376
+#, fuzzy
+msgid ""
+"<small><em>Apart from fixing bugs, new measurements have been performed "
+"between December 8 and 10. These will very likely be the final measurements "
+"to compare hidden service performance now with the beginning of the "
+"project. The data have not been completely evaluated, so it is difficult to "
+"make a statement about improvements at this point. However, a <a "
+"href=\"http://freehaven.net/~karsten/hidserv/prelimreport-2008-12-15.pdf\">preliminary "
+"evaluation</a> shows that service publication times have improved "
+"significantly. This is a result of Tor clients bootstrapping faster and of "
+"the performance improvements added in November. In contrast to this, the "
+"results for establishing a connection to a hidden service are less "
+"promising. While the improvements added in November seem to have a positive "
+"effect on performance, some substeps exhibit significantly worse "
+"performance. One example is fetching hidden service descriptors in order to "
+"contact a hidden service. A possible explanation is that the sudden increase "
+"in the number of hidden service directory nodes in September has had a "
+"negative effect on performance. Part of the work in the final 31 days will "
+"be to evaluate these data in more detail and make a final conclusion on the "
+"achievements of this project.</em></small>"
+msgstr ""
+"<small><em>Poza poprawkami błędów, przeprowadzono nowe pomiary między "
+"8. a 10. grudnia. Będą to prawdopodobnie ostateczne pomiary do "
+"porównania bieżącej wydajności usług ukrytych z tą na początku "
+"projektu. Dane nie zostały całkowicie ocenione, więc trudno stawiać tezy "
+"o wydajności w chwili bieżącej. Jednak <a "
+"href=\"http://freehaven.net/~karsten/hidserv/prelimreport-2008-12-15.pdf\">wstępna "
+"ocena</a> pokazuje, że czasy publikacji usług znacznie się "
+"polepszyły. Jest to wynik szybszego uruchamiania się klientów Tora i "
+"polepszeń wydajności dodanych w listopadzie. Z drugiej strony, wyniki "
+"nawiązywania połączenia z usługą ukrytą są mniej obiecujące. Podczas "
+"gdy ulepszenia dodane w listopadzie zdają się mieć pozytywny wpływ na "
+"wydajność, niektóre podkroki wykazują znacznie gorszą wydajność. "
+"Jednym z przykładów jest pobieranie deskryptorów usług ukrytych w celu "
+"skontaktowania się z usługą ukrytą. Możliwe wyjaśnienie jest takie, "
+"że nagły wzrost liczby węzłów z usługami ukrytymi we wrześniu miał "
+"negatywny wpływ na wydajność. Część pracy w ostatnich 31 dniach "
+"będzie polegać na bardziej szczegółowej ocenie tych danych i wysnuciu "
+"ostatecznego wniosku o osiągnięciach tego projektu.</em></small>"
+
+#. type: Content of: <div><table><tr><td>
+#: /home/runa/tor/updatepo/wml/projects/en/hidserv.wml:401
+#, fuzzy
+msgid "<a id=\"Jan09\"></a> <a class=\"anchor\" href=\"#Jan09\">Jan 09</a>"
+msgstr "<a id=\"Jan09\"></a> <a class=\"anchor\" href=\"#Jan09\">Styczeń 09</a>"
+
+#. type: Content of: <div><table><tr><td>
+#: /home/runa/tor/updatepo/wml/projects/en/hidserv.wml:405
+#, fuzzy
+msgid ""
+"<small><em>The testing phase has been concluded. Testing was performed in a "
+"public beta phase with all changes to hidden services being part of the "
+"0.2.1.x-alpha series. The result of the public beta phase is a couple of "
+"identified bugs that could already be fixed.</em></small>"
+msgstr ""
+"<small><em>Faza testów została zakończona. Testy zostały przeprowadzone "
+"w publicznej fazie beta, w której wszystkie zmiany w usługach ukrytych "
+"stały się częścią serii 0.2.1.x-alpha. Wynikiem publicznej fazy beta "
+"jest kilka znalezionych błędów, które mogły już być "
+"naprawione.</em></small>"
+
+#. type: Content of: <div><table><tr><td>
+#: /home/runa/tor/updatepo/wml/projects/en/hidserv.wml:410
+#, fuzzy
+msgid ""
+"<small><em>Another part of testing was a second set of measurements that was "
+"performed in December. A <a "
+"href=\"http://freehaven.net/~karsten/hidserv/comparison-2009-01-15.pdf\">comparison</a> "
+"of measurements performed in June and December has revealed that the changes "
+"of this project are effective. Service publication times could be more than "
+"halved from 2:12 minutes to 58 seconds in the mean. This improvement is far "
+"better than expected. With this improvement it might even be worthwile to "
+"think about reducing stabilization time from 30 seconds to a lower value in "
+"the future. However, connection establishment remains at approximately 56 "
+"seconds between requesting a hidden service to having established a "
+"connection to the hidden server. The main reason for missing improvements "
+"is the switch from the centralized to a decentralized storage for hidden "
+"service descriptors. This deteriorating effect of distributing the hidden "
+"service directory has not been expected before. Future work should focus on "
+"improving downloads from the distributed hidden service directory, for "
+"example by parallelizing requests.</em></small>"
+msgstr ""
+"<small><em>Kolejną częścią testów był drugi zestaw pomiarów "
+"przeprowadzonych w grudniu <a "
+"href=\"http://freehaven.net/~karsten/hidserv/comparison-2009-01-15.pdf\">Porównanie</a> "
+"pomiarów z czerwca i grudnia odkryło, że zmiany z tego projektu dają "
+"efekt. Czasy publikacji usług mogą być ponad dwa razy mniejsze - z 2:12 "
+"minut do 58 sekund średnio. To polepszenie jest znacznie lepsze, niż się "
+"spodziewaliśmy. Mając taki postęp, można w przyszłości pomyśleć o "
+"zmniejszeniu czasu stabilizacji z 30 sekund do jakiejś niższej "
+"wartości. Jednak czas nawiązania połączenia zostaje na poziomie około "
+"56 sekund między żądaniem usługi ukrytej a nawiązaniem połączenia z "
+"ukrytym serwerem. Głównym powodem braku postępu jest przełączenie się "
+"między scentralizowanym a zdecentralizowanym przechowywaniem deskryptorów "
+"usług ukrytych. Ten pogarszający efekt dystrybucji katalogu usług "
+"ukrytych nie był wcześniej spodziewany. Przyszłe prace powinny skupić "
+"się na polepszeniu pobierania z rozproszonego katalogu usług ukrytych, na "
+"przykład poprzez prowadzenie równoległych żądań.</em></small>"
+
+#. type: Content of: <div><table><tr><td>
+#: /home/runa/tor/updatepo/wml/projects/en/hidserv.wml:428
+#, fuzzy
+msgid ""
+"<small><em>This report concludes the series of monthly status updates. The "
+"rollout of the 0.2.1.x series including the hidden service performance "
+"improvements is going to take place within the next weeks to "
+"months.</em></small>"
+msgstr ""
+"<small><em>Ten raport kończy serię comiesięcznych aktualizacji "
+"statusu. Wydanie serii 0.2.1.x zawierającej polepszenia wydajności usług "
+"krytych odbędzie się w przeciągu od najbliższych tygodni do "
+"miesięcy.</em></small>"
+
+#. type: Content of: <div>
+#: /home/runa/tor/updatepo/wml/projects/en/hidserv.wml:449
+#, fuzzy
+msgid "<a id=\"Links\"></a>"
+msgstr "<a id=\"Links\"></a>"
+
+#. type: Content of: <div><h2>
+#: /home/runa/tor/updatepo/wml/projects/en/hidserv.wml:450
+#, fuzzy
+msgid "<a class=\"anchor\" href=\"#Links\">Links</a>"
+msgstr "<a class=\"anchor\" href=\"#Links\">Linki</a>"
+
+#. type: Content of: <div><ul><li>
+#: /home/runa/tor/updatepo/wml/projects/en/hidserv.wml:452
+#, fuzzy
+msgid ""
+"Research paper on <b>Performance Measurements and Statistics of Tor Hidden "
+"Services</b> (<a "
+"href=\"http://www.uni-bamberg.de/fileadmin/uni/fakultaeten/wiai_lehrstuehle/praktische_informatik/Dateien/Publikationen/loesing2008performance.pdf\">PDF</a>) "
+"by Karsten Loesing, Werner Sandmann, Christian Wilms, and Guido Wirtz. In "
+"the Proceedings of the 2008 International Symposium on Applications and the "
+"Internet (SAINT), Turku, Finland, July 2008."
+msgstr ""
+"Dokument badań <b>Performance Measurements and Statistics of Tor Hidden "
+"Services</b> (\"Pomiary wydajności i statystyki usług ukrytych Tora\") "
+"(<a "
+"href=\"http://www.uni-bamberg.de/fileadmin/uni/fakultaeten/wiai_lehrstuehle/praktische_informatik/Dateien/Publikationen/loesing2008performance.pdf\">PDF</a>) "
+"napisali: Karsten Loesing, Werner Sandmann, Christian Wilms, i Guido "
+"Wirtz. We Wstępie do 2008 International Symposium on Applications and the "
+"Internet (SAINT), Turku, Finlandia, lipiec 2008."

Added: translation/trunk/tools/gsoc09/po/projects/pl/index.po
===================================================================
--- translation/trunk/tools/gsoc09/po/projects/pl/index.po	            (rev 0)
+++ translation/trunk/tools/gsoc09/po/projects/pl/index.po	2009-07-16 06:49:02 UTC (rev 20064)
@@ -0,0 +1,54 @@
+# SOME DESCRIPTIVE TITLE
+# Copyright (C) YEAR Free Software Foundation, Inc.
+# This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
+# FIRST AUTHOR <EMAIL at ADDRESS>, YEAR.
+#
+#, fuzzy
+msgid ""
+msgstr ""
+"Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
+"POT-Creation-Date: 2009-07-16 08:45+0300\n"
+"PO-Revision-Date: YEAR-MO-DA HO:MI+ZONE\n"
+"Last-Translator: FULL NAME <EMAIL at ADDRESS>\n"
+"Language-Team: LANGUAGE <LL at li.org>\n"
+"MIME-Version: 1.0\n"
+"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
+"Content-Transfer-Encoding: 8bit"
+
+#. type: Content of: <div><h2>
+#: /home/runa/tor/updatepo/wml/projects/en/index.wml:11
+#, fuzzy
+msgid "Tor Projects Index"
+msgstr "Spis projektów Tora"
+
+#. type: Content of: <div><ul><li>
+#: /home/runa/tor/updatepo/wml/projects/en/index.wml:15
+#, fuzzy
+msgid "NLnet <a href=\"<page projects/hidserv>\">Speed Up Hidden Services</a>"
+msgstr "NLnet <a href=\"<page projects/hidserv>\">Przyspieszenie usług ukrytych</a>"
+
+#. type: Content of: <div><ul><li>
+#: /home/runa/tor/updatepo/wml/projects/en/index.wml:16
+#, fuzzy
+msgid ""
+"NLnet <a href=\"<page projects/lowbandwidth>\">Tor for low bandwidth "
+"clients</a>"
+msgstr ""
+"NLnet <a href=\"<page projects/lowbandwidth>\">Tor dla klientów o wolnym "
+"łączu</a>"
+
+#. type: Content of: <div><ul><li>
+#: /home/runa/tor/updatepo/wml/projects/en/index.wml:17
+#, fuzzy
+msgid "Google <a href=\"<page projects/google>\">Auto-update for Tor</a>"
+msgstr "Google <a href=\"<page projects/google>\">Automatyczna aktualizacja Tora</a>"
+
+#. type: Content of: <div><ul><li>
+#: /home/runa/tor/updatepo/wml/projects/en/index.wml:18
+#, fuzzy
+msgid ""
+"<a href=\"<page projects/metrics>\">Metrics Project: Measuring the Tor "
+"Network</a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"<page projects/metrics>\">Projekt Mierzenia: Pomiary sieci "
+"Tora</a>"

Added: translation/trunk/tools/gsoc09/po/projects/pl/lowbandwidth.po
===================================================================
--- translation/trunk/tools/gsoc09/po/projects/pl/lowbandwidth.po	            (rev 0)
+++ translation/trunk/tools/gsoc09/po/projects/pl/lowbandwidth.po	2009-07-16 06:49:02 UTC (rev 20064)
@@ -0,0 +1,718 @@
+# SOME DESCRIPTIVE TITLE
+# Copyright (C) YEAR Free Software Foundation, Inc.
+# This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
+# FIRST AUTHOR <EMAIL at ADDRESS>, YEAR.
+#
+#, fuzzy
+msgid ""
+msgstr ""
+"Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
+"POT-Creation-Date: 2009-07-16 08:46+0300\n"
+"PO-Revision-Date: YEAR-MO-DA HO:MI+ZONE\n"
+"Last-Translator: FULL NAME <EMAIL at ADDRESS>\n"
+"Language-Team: LANGUAGE <LL at li.org>\n"
+"MIME-Version: 1.0\n"
+"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
+"Content-Transfer-Encoding: 8bit"
+
+#. type: Content of: <div><h2>
+#: /home/runa/tor/updatepo/wml/projects/en/lowbandwidth.wml:11
+#, fuzzy
+msgid "NLnet Project: Tor for Low Bandwidth Clients"
+msgstr "Projekt NLnet: Tor dla klientów o wolnym łączu"
+
+#. type: Content of: <div><p>
+#: /home/runa/tor/updatepo/wml/projects/en/lowbandwidth.wml:15
+#, fuzzy
+msgid ""
+"The Tor anonymity system is currently only usable by internet users who have "
+"high-bandwidth connections. Upon the start of the Tor client, a large file "
+"with all Tor server descriptions is being downloaded. This file is the "
+"so-called Tor Directory and enables the client to choose from the available "
+"mix-servers in the Tor network. The download of the full Tor Directory is "
+"required by the current Tor protocol. This directory file is too large for "
+"users on modem lines or on mobile data networks like GPRS as the initial "
+"download that is triggered every time an user logs in takes 10 to 30 minutes "
+"over a slow line. As a result, Tor is not usable by modem and mobile "
+"users. One of the major goals of the Tor project is to provide secure "
+"anonymous internet access to users in dictatorships and repressive "
+"states. These locations often have very slow internet connections, either by "
+"modem or due to low-bandwidth links to the outside world. By enabling these "
+"users to use the Tor network, significant progress can be made towards free "
+"communication and information in these countries."
+msgstr ""
+"System Tor jest w tej chwili najbardziej nadający się do używania dla "
+"ludzi mających połączenie z Internetem o dużej przepustowości. W czasie "
+"uruchamiania klienta Tora pobierany jest ogromny plik z opisem wszystkich "
+"serwerów Tora. Ten plik to tak zwany Katalog Tora i umożliwia on klientowi "
+"wybieranie spośród serwerów w sieci Tora. Pobieranie całego katalogu "
+"jest wymagane w bieżącej wersji protokołu Tora. Ten plik z katalogiem "
+"jest zbyt duży dla użytkowników z modemami lub będącymi w sieciach "
+"mobilnych jak GPRS, jako że wstępne pobieranie uruchamiane przy każdym "
+"logowaniu użytkownika trwa od 10 do 30 minut na wolnym połączeniu. W "
+"wyniku tego, Tor nie jest zdatny do używania przez użytkowników modemów "
+"lub sieci mobilnych. Jednym z głównych celów Tora jest dostarczanie "
+"bezpiecznego anonimowego Internetu użytkownikom w krajach z dyktaturą lub "
+"represjami. Takie miejsca często mają wolne połączenia internetowe, "
+"przez modem albo niskiej przepustowości łącza do świata zewnętrznego. "
+"Poprzez umożliwienie tym użytkownikom używania sieci Tora można uczynić "
+"znaczny postęp w kierunku swobodnej komunikacji i informacji w tych "
+"krajach."
+
+#. type: Content of: <div><p>
+#: /home/runa/tor/updatepo/wml/projects/en/lowbandwidth.wml:31
+#, fuzzy
+msgid ""
+"To make Tor usable also for users on low-bandwidth connections, an evolution "
+"of the Tor protocol is needed to reduce the initial download size. This new "
+"Tor protocol version should change the way a client receives the information "
+"for its Tor circuit setup in a way, that the initial download can be "
+"performed over a 14.4 kbps modem line in about three minutes. The work to be "
+"conducted under the proposal has the ultimate goal of getting the protocol "
+"change production ready and propagated to the Tor users within a timeframe "
+"of less then 12 months. The resulting software will be published under the "
+"3-Clause BSD license, as all of the Tor code. All deliverables will be fully "
+"public."
+msgstr ""
+"By Tor nadawał się do użycia na wolnych łączach, potrzebny jest rozwój "
+"protokołu Tora, by zmniejszyć rozmiar wstępnego pobierania. Nowa wersja "
+"protokołu Tora powinna zmienić sposób, w jaki klient otrzymuje informacje "
+"do stworzenia obwodu tak, by pierwsze pobieranie mogło być wykonane na "
+"linii modemowej 14.4k w czasie około trzech minut. Celem prac w tym "
+"projekcie jest umożliwienie wprowadzenia zmian w protokole i rozprowadzenia "
+"ich wśród użytkowników Tora w przeciągu 12 miesięcy. Stworzone "
+"oprogramowanie zostanie wydane na 3-punktowej licencji BSD, jak cały kod "
+"Tora. Wszystkie części będą całkowicie publiczne."
+
+#. type: Content of: <div><p>
+#: /home/runa/tor/updatepo/wml/projects/en/lowbandwidth.wml:42
+#, fuzzy
+msgid "This project is generously funded by:"
+msgstr "Ten projekt jest hojnie sponsorowany przez:"
+
+#. type: Content of: <div><p><a>
+#: /home/runa/tor/updatepo/wml/projects/en/lowbandwidth.wml:46
+#, fuzzy
+msgid "<a href=\"http://www.nlnet.nl/news/2008/20080514-awards.html\">"
+msgstr "<a href=\"http://www.nlnet.nl/news/2008/20080514-awards.html\">"
+
+#. type: Attribute 'alt' of: <div><p><a><img>
+#: /home/runa/tor/updatepo/wml/projects/en/lowbandwidth.wml:47
+#, fuzzy
+msgid "The NLnet foundation"
+msgstr "Fundacja NLnet"
+
+#. type: Content of: <div><p>
+#: /home/runa/tor/updatepo/wml/projects/en/lowbandwidth.wml:47
+#, fuzzy
+msgid "</a>"
+msgstr "</a>"
+
+#. type: Content of: <div><table><thead><tr><th>
+#: /home/runa/tor/updatepo/wml/projects/en/lowbandwidth.wml:53
+#, fuzzy
+msgid "<big>Project</big>"
+msgstr "<big>Projekt</big>"
+
+#. type: Content of: <div><table><thead><tr><th>
+#: /home/runa/tor/updatepo/wml/projects/en/lowbandwidth.wml:54
+#, fuzzy
+msgid "<big>Due Date</big>"
+msgstr "<big>Czas zakończenia</big>"
+
+#. type: Content of: <div><table><tr><td>
+#: /home/runa/tor/updatepo/wml/projects/en/lowbandwidth.wml:60
+#, fuzzy
+msgid "<b>Deliverable A:</b> Design and evaluation of the protocol change"
+msgstr "<b>Część A:</b> Projektowanie i sprawdzanie zmian protokołu"
+
+#. type: Content of: <div><table><tr><td>
+#: /home/runa/tor/updatepo/wml/projects/en/lowbandwidth.wml:61
+#, fuzzy
+msgid ""
+"<small><em>This deliverable covers the detailed design and simulation-based "
+"evaluation of the necessary changes and design modifications to the current "
+"Tor protocol. The changes in protocol will be relatively substantial, so it "
+"requires a careful evaluation of possible repercussions for the security and "
+"anonymity of the Tor network. A two-month period is planned for this design "
+"and evaluation phase, which concludes with an extensive peer review. Part of "
+"Deliverable A will be a goal definition for performance for the "
+"implementation phase. The design goal is to shrink the Tor Directory size "
+"that needs to be downloaded to about 300 Kilobytes, which would enable an "
+"user on a 14.4 kbps line to download it in roughly three minutes. There may "
+"be deviations from this design goal if required to maintain anonymity and "
+"security, but this is the figure to aim for. </em></small>"
+msgstr ""
+"<small><em>W tej części zawarty jest szczegółowy projekt i oparte na "
+"symulacjach sprawdzenie niezbędnych zmian i modyfikacji projektu "
+"bieżącego protokołu Tora. Zmiany w protokole będą raczej istotne, "
+"więc wymaga to dokładnego sprawdzenia wszystkich możliwych skutków dla "
+"bezpieczeństwa i anonimowości sieci Tora. Dla tej fazy projektowania i "
+"sprawdzania przewidziany jest dwumiesięczny okres, zakończony "
+"wyczerpującą recenzją. Celem tej części jest m.in. zdefiniowanie "
+"wydajności do osiągnięcia w fazie implementacji. Celem projektowym jest "
+"zmniejszenie pobieranego rozmiaru Katalogu Tora do około 300 kilobajtów, "
+"co umożliwiłoby użytkownikowi łącza 14.4 kbps pobranie go w ciągu "
+"około trzech minut. Mogą być odstępstwa od tego celu, jeśli będą "
+"wymagane do zachowania bezpieczeństwa i anonimowości, ale to jest obszar, "
+"w który należy celować. </em></small>"
+
+#. type: Content of: <div><table><tr><td>
+#: /home/runa/tor/updatepo/wml/projects/en/lowbandwidth.wml:75
+#, fuzzy
+msgid "July 15, 2008"
+msgstr "15 Lipca 2008"
+
+#. type: Content of: <div><table><tr><td>
+#: /home/runa/tor/updatepo/wml/projects/en/lowbandwidth.wml:81
+#, fuzzy
+msgid "<b>Deliverable B:</b>Implementation of protocol change"
+msgstr "<b>Część B:</b>Implementacja zmiany protokołu"
+
+#. type: Content of: <div><table><tr><td>
+#: /home/runa/tor/updatepo/wml/projects/en/lowbandwidth.wml:82
+#, fuzzy
+msgid ""
+"<small><em>After design, evaluation and peer review the modifications need "
+"to be implemented and integrated with the current Tor code base. The actual "
+"implementation of the necessary changes will take approximately three "
+"months. </em></small>"
+msgstr ""
+"<small><em>Po projekcie, sprawdzeniu i przeglądzie, zmiany muszą zostać "
+"zaimplementowane i zintegrowane z bieżącym kodem Tora. Sama implementacja "
+"niezbędnych zmian zajmie około trzech miesięcy. </em></small>"
+
+#. type: Content of: <div><table><tr><td>
+#: /home/runa/tor/updatepo/wml/projects/en/lowbandwidth.wml:88
+#, fuzzy
+msgid "October 15, 2008"
+msgstr "15 Października 2008"
+
+#. type: Content of: <div><table><tr><td>
+#: /home/runa/tor/updatepo/wml/projects/en/lowbandwidth.wml:94
+#, fuzzy
+msgid "<b>Deliverable C:</b>Testing"
+msgstr "<b>Część C:</b>Testowanie"
+
+#. type: Content of: <div><table><tr><td>
+#: /home/runa/tor/updatepo/wml/projects/en/lowbandwidth.wml:95
+#, fuzzy
+msgid ""
+"<small><em>Since the modification is highly critical to the security and "
+"anonymity of the Tor network, it requires extensive testing and debugging in "
+"laboratory and real life conditions. A period of three months is projected "
+"for testing and debugging, where the responsible developer is committed to "
+"the testing effort with 1/3 of its time. Part of the testing phase will be a "
+"public beta period. </em></small>"
+msgstr ""
+"<small><em>Zmiana jest bardzo ważna dla bezpieczeństwa i anonimowości "
+"sieci Tora, wymaga więc dogłębnego testowania i szukania błędów w "
+"warunkach laboratoryjnych i rzeczywistych. Okres trzech miesięcy jest "
+"przewidziany na testowanie i usuwanie błędów, podczas którego "
+"odpowiedzialny za to programista poświęci 1/3 swojego czasu na "
+"testowanie. Część fazy testowania będzie okresem publicznej wersji "
+"beta. </em></small>"
+
+#. type: Content of: <div><table><tr><td>
+#: /home/runa/tor/updatepo/wml/projects/en/lowbandwidth.wml:103
+#, fuzzy
+msgid "January 15, 2009"
+msgstr "15 Stycznia 2008"
+
+#. type: Content of: <div><table><tr><td>
+#: /home/runa/tor/updatepo/wml/projects/en/lowbandwidth.wml:109
+#, fuzzy
+msgid "<b>Deliverable D:</b>Rollout"
+msgstr "<b>Część D:</b>Wypuszczenie"
+
+#. type: Content of: <div><table><tr><td>
+#: /home/runa/tor/updatepo/wml/projects/en/lowbandwidth.wml:110
+#, fuzzy
+msgid ""
+"<small><em>The actual rollout to the Tor server network will be conducted in "
+"sync with the regular Tor release schedule. As this schedule is dependent on "
+"a number of external factors, like the completion of other software projects "
+"that should go into the same release, the actual release time and the time "
+"until this release has been accepted and installed by most Tor server "
+"operators can vary. From experience a period of three to four months can be "
+"expected. The rollout will be conducted as part of the regular Tor release "
+"process that is a persistent activity done by volunteers and by personal "
+"paid through other grants to the Tor project. </em></small>"
+msgstr ""
+"<small><em>Wypuszczenie zmian do sieci serwerów Tora będzie "
+"zsynchronizowane z regularnymi wydaniami Tora. Jako że regularne wydania "
+"zależą od wielu czynników zewnętrznych, jak zakończenie innych "
+"projektów, które powinny wyjść w tym samym wydaniu, właściwy czas "
+"wydania i instalacji u większości operatorów serwerów Tora może być "
+"różny. Z doświadczenia wiemy, że można oczekiwać okresu od trzech do "
+"czterech miesięcy. Wydanie będzie przeprowadzone jako część regularnego "
+"procesu wydawania Tora, który jest działaniem wykonywanym przez "
+"wolontariuszy i personel wynagradzany z innych grantów przeznaczonych na "
+"projekt Tor. </em></small>"
+
+#. type: Content of: <div><table><tr><td>
+#: /home/runa/tor/updatepo/wml/projects/en/lowbandwidth.wml:122
+#, fuzzy
+msgid "April 15, 2009"
+msgstr "15 Kwietnia 2009"
+
+#. type: Content of: <div>
+#: /home/runa/tor/updatepo/wml/projects/en/lowbandwidth.wml:129
+#, fuzzy
+msgid "<a id=\"Reports\"></a>"
+msgstr "<a id=\"Reports\"></a>"
+
+#. type: Content of: <div><h2>
+#: /home/runa/tor/updatepo/wml/projects/en/lowbandwidth.wml:130
+#, fuzzy
+msgid "<a class=\"anchor\" href=\"#Reports\">Monthly Status Reports</a>"
+msgstr ""
+"<a class=\"anchor\" href=\"#Reports\">Miesięczne raporty o bieżącym "
+"stanie</a>"
+
+#. type: Content of: <div><p>
+#: /home/runa/tor/updatepo/wml/projects/en/lowbandwidth.wml:132
+#, fuzzy
+msgid ""
+"There will be in total eight monthly status reports beginning with the first "
+"deliverable on July 15, 2008 and ending with completion of implementation "
+"and testing work on January 15, 2009."
+msgstr ""
+"Łącznie będzie osiem miesięcznych raportów zaczynających się od "
+"pierwszej części 15. czerwca 2008 i kończących się na ukończeniu "
+"implementacji i testów 15. stycznia 2009."
+
+#. type: Content of: <div><table><thead><tr><th>
+#: /home/runa/tor/updatepo/wml/projects/en/lowbandwidth.wml:140
+#, fuzzy
+msgid "<big>Month,</big>"
+msgstr "<big>Miesiąc,</big>"
+
+#. type: Content of: <div><table><thead><tr><th>
+#: /home/runa/tor/updatepo/wml/projects/en/lowbandwidth.wml:141
+#, fuzzy
+msgid "<big>Status Report</big>"
+msgstr "<big>Raport o stanie</big>"
+
+#. type: Content of: <div><table><tr><td>
+#: /home/runa/tor/updatepo/wml/projects/en/lowbandwidth.wml:147
+#, fuzzy
+msgid "<a id=\"Jun08\"></a> <a class=\"anchor\" href=\"#Jun08\">Jun 08</a>"
+msgstr "<a id=\"Jun08\"></a> <a class=\"anchor\" href=\"#Jun08\">Czerwiec 08</a>"
+
+#. type: Content of: <div><table><tr><td>
+#: /home/runa/tor/updatepo/wml/projects/en/lowbandwidth.wml:151
+#, fuzzy
+msgid ""
+"<small><em>We did some initial measuring of Tor clients bootstrapping. The "
+"results are not very surprising: a client fetches about 10KB of certs, one "
+"consensus for 140KB (now 90KB, see next paragraph), and about 1.5 megs of "
+"Server Descriptors (after half of which it starts building "
+"circuits).</em></small>"
+msgstr ""
+"<small><em>Przeprowadziliśmy trochę wstępnych badan uruchamiania się "
+"klienta Tora. Wyniki nie są zbyt zadziwiające: klient pobiera około 10kB "
+"certyfikatów, jeden konsensus rozmiaru 140kB (teraz 90kB, zobacz kolejny "
+"paragraf) i około 1,5MB deskryptorów serwerów (po pobraniu połowy "
+"zaczyna budować obwody).</em></small>"
+
+#. type: Content of: <div><table><tr><td>
+#: /home/runa/tor/updatepo/wml/projects/en/lowbandwidth.wml:157
+#, fuzzy
+msgid ""
+"<small><em><a "
+"href=\"https://svn.torproject.org/svn/tor/trunk/doc/spec/proposals/138-remove-down-routers-from-consensus.txt\">Proposal "
+"138</a> shrinks consensus documents by 30% to 40% and has already been "
+"implemented and merged into the spec. Implementation is part of the "
+"0.2.1.x-alpha tree and the code will take effect once over two-thirds of the "
+"directory authorities (i.e. 5 out of 6) have upgraded.</em></small>"
+msgstr ""
+"<small><em><a "
+"href=\"https://svn.torproject.org/svn/tor/trunk/doc/spec/proposals/138-remove-down-routers-from-consensus.txt\">Propozycja "
+"138</a> zmniejsza rozmiar konsensusu od 30% do 40% i została już "
+"zaimplementowana i połączona ze specyfikacją. Implementacja jest "
+"częścią drzewa 0.2.1.x-alpha i odniesie skutek, gdy ponad dwie trzecie "
+"serwerów katalogowych (czyli 5 z 6) zainstalują nową "
+"wersję.</em></small>"
+
+#. type: Content of: <div><table><tr><td>
+#: /home/runa/tor/updatepo/wml/projects/en/lowbandwidth.wml:164
+#, fuzzy
+msgid ""
+"<small><em><a "
+"href=\"https://svn.torproject.org/svn/tor/trunk/doc/spec/proposals/140-consensus-diffs.txt\">Proposal "
+"140</a> does not directly relate to reducing initial download size, but "
+"instead tries to make subsequent downloads of new consensus documents use "
+"fewer bytes has also been written up and <a "
+"href=\"http://archives.seul.org/or/dev/Jun-2008/msg00013.html\">sent to "
+"or-dev</a>. There are some questions to be answered from other Tor "
+"developers first, but other than that I think it's fine and could be "
+"implemented.</em></small>"
+msgstr ""
+"<small><em><a "
+"href=\"https://svn.torproject.org/svn/tor/trunk/doc/spec/proposals/140-consensus-diffs.txt\">Propozycja "
+"140</a> nie jest bezpośrednio związana ze zmniejszeniem rozmiaru "
+"wstępnego pobierania, zamiast tego próbuje zmniejszyć kolejne pobierania "
+"dokumentów konsensusu i została <a "
+"href=\"http://archives.seul.org/or/dev/Jun-2008/msg00013.html\">wysłana na "
+"or-dev</a>. Najpierw jest jeszcze kilka pytań wymagających odpowiedzi od "
+"innych deweloperów Tora, ale poza tym propozycja wydaje się być dobra i "
+"może być implementowana.</em></small>"
+
+#. type: Content of: <div><table><tr><td>
+#: /home/runa/tor/updatepo/wml/projects/en/lowbandwidth.wml:173
+#, fuzzy
+msgid ""
+"<small><em>The Big Thing is making clients not download all 1.5 megs of "
+"server descriptors. <a "
+"href=\"https://svn.torproject.org/svn/tor/trunk/doc/spec/proposals/141-jit-sd-downloads.txt\">Proposal "
+"141</a> has been <a "
+"href=\"http://archives.seul.org/or/dev/Jun-2008/msg00017.html\">sent to "
+"or-dev</a>. There are basically 3 things to it, as far as I can see at the "
+"moment: move load balancing info into the consensus (should not be hard), "
+"implement something so that Tor clients can fetch SDs on demand from routers "
+"along their circuit while they are building it (described in the draft), and "
+"deal with exit selection. We're still developing ideas for the last part; "
+"some possibilities are mentioned in the draft.</em></small>"
+msgstr ""
+"<small><em>Wielką Sprawą jest sprawienie, by klienci nie pobierali całych "
+"1,5MB deskryptorów serwerów. <a "
+"href=\"https://svn.torproject.org/svn/tor/trunk/doc/spec/proposals/141-jit-sd-downloads.txt\">Propozycja "
+"141</a> została <a "
+"href=\"http://archives.seul.org/or/dev/Jun-2008/msg00017.html\">wysłana na "
+"or-dev</a>. Składa się w chwili bieżącej z 3 podstawowych rzeczy: "
+"przenieść informacje o równowadze wykorzystania łącza do konsensusu "
+"(nie powinno być trudne), zaimplementować coś, co pozwoli klientom Tora "
+"pobieranie deskryptorów na żądanie od routerów na ich obwodzie w czasie "
+"jesgo budowania (opisane w szkicu), zabrać się za wybór punktu "
+"wyjścia. Ciągle tworzymy pomysły odnośnie ostatniej części; niektóre "
+"możliwości są wspomniane w szkicu.</em></small>"
+
+#. type: Content of: <div><table><tr><td>
+#: /home/runa/tor/updatepo/wml/projects/en/lowbandwidth.wml:189
+#, fuzzy
+msgid "<a id=\"Jul08\"></a> <a class=\"anchor\" href=\"#Jul08\">Jul 08</a>"
+msgstr "<a id=\"Jul08\"></a> <a class=\"anchor\" href=\"#Jul08\">Lipiec 08</a>"
+
+#. type: Content of: <div><table><tr><td>
+#: /home/runa/tor/updatepo/wml/projects/en/lowbandwidth.wml:193
+#, fuzzy
+msgid ""
+"<small><em>Work on <a "
+"href=\"https://svn.torproject.org/svn/tor/trunk/doc/spec/proposals/141-jit-sd-downloads.txt\">Proposal "
+"141</a> is continuing: There are two basic ideas for how to move load "
+"balancing information into the consensus: One is the authorities generate "
+"the weights that clients should use and put that in the consensus, the other "
+"approach is to just put bandwidth information from the server descriptor "
+"there. The latter option is probably friendlier when one also considers <a "
+"href=\"https://svn.torproject.org/svn/tor/trunk/doc/spec/proposals/140-consensus-diffs.txt\">Proposal "
+"140</a> since it avoids a having number of highly fluctuating numbers in the "
+"consensus.</em></small>"
+msgstr ""
+"<small><em>Praca nad <a "
+"href=\"https://svn.torproject.org/svn/tor/trunk/doc/spec/proposals/141-jit-sd-downloads.txt\">Propozycją "
+"141</a> trwa: Są dwa podstawowe pomysły na to, jak przenieść informacje "
+"o równowadze wykorzystania łącza do konsensusu: jeden pomysł mówi, że "
+"centra katalogowe generują wagi, których klienci powinni używać i "
+"umieszczają to w konsensusie, drugi jest taki, by po prostu umieścić w "
+"nim informacje o łączu z deskryptora serwera. Ta druga opcja jest "
+"prawdopodobnie lepsza, gdy weźmie się też pod uwagę <a "
+"href=\"https://svn.torproject.org/svn/tor/trunk/doc/spec/proposals/140-consensus-diffs.txt\">Propozycję "
+"140</a>, gdyż unika to dużej ilości często zmieniających się liczb w "
+"konsensusie.</em></small>"
+
+#. type: Content of: <div><table><tr><td>
+#: /home/runa/tor/updatepo/wml/projects/en/lowbandwidth.wml:205
+#, fuzzy
+msgid ""
+"<small><em>For handling exit policies <a "
+"href=\"http://archives.seul.org/or/dev/Jul-2008/msg00022.html\">a post on "
+"the or-dev mailinglist</a> suggests that a hash identifying a node's exit "
+"policy be added to the consensus document. The addition of another 160 "
+"high-entropy bits per node to the consensus might be a cause for concern but "
+"we think that since a lot of the exit policies are the same the consensus "
+"document will compress nicely. Measurements pending.</em></small>"
+msgstr ""
+"<small><em>Odnośnie polityk wyjścia, <a "
+"href=\"http://archives.seul.org/or/dev/Jul-2008/msg00022.html\">list na "
+"liście mailingowej or-dev</a> sugeruje dodanie hasza identyfikującego "
+"politykę wyjścia węzła do dokumentu konsensusu. Dodanie kolejnych 160 "
+"bitów o wysokiej entropii na każdy węzeł może budzić niepokój, ale "
+"naszym zdaniem wiele polityk wyjścia jest takich samych, więc dokument "
+"konsensusu powinien dobrze się kompresować. Pomiary trwają.</em></small>"
+
+#. type: Content of: <div><table><tr><td>
+#: /home/runa/tor/updatepo/wml/projects/en/lowbandwidth.wml:218
+#, fuzzy
+msgid "<a id=\"Aug08\"></a> <a class=\"anchor\" href=\"#Aug08\">Aug 08</a>"
+msgstr "<a id=\"Aug08\"></a> <a class=\"anchor\" href=\"#Aug08\">Sierpień 08</a>"
+
+#. type: Content of: <div><table><tr><td>
+#: /home/runa/tor/updatepo/wml/projects/en/lowbandwidth.wml:222
+#, fuzzy
+msgid ""
+"<small><em>Directory authority voting documents, and their consensus forming "
+"algorithm have been changed to include bandwidth information and policy "
+"summaries as documented in Proposal 141. Once five of the six running "
+"authorities have upgraded to trunk at at least revision 16554 the consensus "
+"will start to include that information.</em></small>"
+msgstr ""
+"<small><em>Dokumenty głosowania serwerów katalogowych i ich algorytm "
+"tworzenia dokumentów konsensusu zostały zmienione, by uwzględniać "
+"informacje o przepustowości łącza i podsumowania polityk, według "
+"Propozycji 141. Gdy już pięć z sześciu działających centrów "
+"katalogowych zaktualizują się do wersji SVN co najmniej 16554, dokumenty "
+"konsensusu zaczną zawierać te informacje.</em></small>"
+
+#. type: Content of: <div><table><tr><td>
+#: /home/runa/tor/updatepo/wml/projects/en/lowbandwidth.wml:233
+#, fuzzy
+msgid "<a id=\"Sep08\"></a> <a class=\"anchor\" href=\"#Sep08\">Sep 08</a>"
+msgstr "<a id=\"Sep08\"></a> <a class=\"anchor\" href=\"#Sep08\">Wrzesień 08</a>"
+
+#. type: Content of: <div><table><tr><td>
+#: /home/runa/tor/updatepo/wml/projects/en/lowbandwidth.wml:237
+#, fuzzy
+msgid "<small><em>No updates for September.</em></small>"
+msgstr "<small><em>We wrześniu nie było żadnych aktualizacji.</em></small>"
+
+#. type: Content of: <div><table><tr><td>
+#: /home/runa/tor/updatepo/wml/projects/en/lowbandwidth.wml:243
+#, fuzzy
+msgid "<a id=\"Oct08\"></a> <a class=\"anchor\" href=\"#Oct08\">Oct 08</a>"
+msgstr "<a id=\"Oct08\"></a> <a class=\"anchor\" href=\"#Oct08\">Październik 08</a>"
+
+#. type: Content of: <div><table><tr><td><p>
+#: /home/runa/tor/updatepo/wml/projects/en/lowbandwidth.wml:247
+#, fuzzy
+msgid ""
+"<small><em>We didn't hit our \"finish the implementation\" milestone for "
+"this month since the developer leading the project has too much on his "
+"plate. The good news there is that we've gotten quite a bit of the "
+"implementation work done, and it's been in for several months now (since the "
+"August milestone) so it's seen a lot of testing already. The remaining "
+"implementation steps are to teach relays how to receive requests for "
+"fetching a relay descriptor from inside a circuit (we probably want to use a "
+"new cell type specifically for this, so we cut out a round-trip), and then "
+"teach clients to do that when the relay they're using is running a recent "
+"enough version. These two steps are written in more detail in <a "
+"href=\"https://svn.torproject.org/svn/tor/trunk/doc/spec/proposals/141-jit-sd-downloads.txt\">Section "
+"3.2 of proposal 141</a></em></small>"
+msgstr ""
+"<small><em>Nie osiągnęliśmy naszego kroku milowego \"skończenia "
+"implementacji\" w tym miesiącu, gdyż deweloper prowadzący ten projekt ma "
+"zbyt dużo zajęć. Dobrą wiadomością jest to, że zrobiliśmy całkiem "
+"sporą część implementacji, a było to kilka miesięcy temu (od etapu "
+"sierpniowego), więc zdążyliśmy już ją nieźle "
+"przetestować. Pozostałe kroki implementacji to nauczenie przekaźników, "
+"jak otrzymywać żądania pobierania deskryptorów przekaźników z "
+"wewnątrz obwodów (prawdopodobnie potrzebujemy nowego typu komórki "
+"specjalnie do tych celów, abyśmy mogli wyciąć drogę naokoło), a potem "
+"nauczyć klientów, by robiły to, gdy używany przez nich przekaźnik "
+"używa dostatecznie nowej wersji. Te dwa kroki są szczegółowo opisane w "
+"<a "
+"href=\"https://svn.torproject.org/svn/tor/trunk/doc/spec/proposals/141-jit-sd-downloads.txt\" "
+">Sekcji 3.2 propozycji 141</a></em></small>"
+
+#. type: Content of: <div><table><tr><td><p>
+#: /home/runa/tor/updatepo/wml/projects/en/lowbandwidth.wml:260
+#, fuzzy
+msgid ""
+"<small><em>Our new timing plan is to have both of these pieces in place by "
+"mid Nov, and if that starts looking less likely then we're going to do a "
+"more radical overhaul of our timing plan and maybe also the "
+"design.</em></small>"
+msgstr ""
+"<small><em>Nasz nowy plan czasowy to zrobienie tych dwóch rzeczy do połowy "
+"listopada, a jeśli to zacznie wyglądać na coraz mniej prawdopodobne, "
+"zrobimy większe zmiany planu i być może też projektu.</em></small>"
+
+#. type: Content of: <div><table><tr><td><p>
+#: /home/runa/tor/updatepo/wml/projects/en/lowbandwidth.wml:264
+#, fuzzy
+msgid ""
+"<small><em>There are several other components we'd like to get to after this "
+"piece of it -- one we've been thinking about a lot lately is downloading "
+"\"diffs\" of the latest consensus: <a "
+"href=\"https://svn.torproject.org/svn/tor/trunk/doc/spec/proposals/140-consensus-diffs.txt\">140-consensus-diffs.txt</a>. "
+"First this could save bandwidth, which is always nice when multiplied by the "
+"total number of clients, but it also means that we can use this saved "
+"bandwidth to fetch the diffs more often than the current \"every 3 to 4 "
+"hours\". If clients learn more up-to-date directory information, then they "
+"can build faster paths because they have better information for each relay's "
+"bandwidth (which ties into the first NLnet project above), but the key new "
+"idea is that it also means that we're better at taking advantage of "
+"transient relays: right now a relay needs to be up for 3 or 4 hours before "
+"it sees any users, and that rules out a lot of volunteers who want to run a "
+"relay but only want to be up a few hours at a time.</em></small>"
+msgstr ""
+"<small><em>Jest kilka innych komponentów, którymi chcielibyśmy się "
+"zająć potem -- jeden, o którym dużo ostatni myśleliśmy, to pobieranie "
+"różnic ostatnich konsensusów: <a "
+"href=\"https://svn.torproject.org/svn/tor/trunk/doc/spec/proposals/140-consensus-diffs.txt\" "
+">140-consensus-diffs.txt</a>. Po pierwsze, to mogłoby zaoszczędzić "
+"przepustowość łącza, co zawsze jest dobre, gdy pomnożyć je przez "
+"liczbę klientów, ale to też oznacza, że możemy użyć tej "
+"zaoszczędzonej przepustowości do pobierania różnic częściej niż "
+"bieżące \"co 3-4 godziny\". Jeśli klienci poznają bardziej aktualne "
+"informacje katalogowe, mogą budować szybsze ścieżki, gdyż mają lepsze "
+"dane o przepustowości każdego przekaźnika (co wiąże się z projektem "
+"NLnet), ale głównym nowym pomysłem jest to, że lepiej korzystamy z "
+"przelotnych przekaźników: w chwili obecnej przekaźnik musi działać "
+"przez 3-4 godziny, zanim zobaczy jakichkolwiek użytkowników, a to wyklucza "
+"wielu wolontariuszy chcących prowadzić przekaźniki tylko przez kilka "
+"godzin na raz.</em></small>"
+
+#. type: Content of: <div><table><tr><td><p>
+#: /home/runa/tor/updatepo/wml/projects/en/lowbandwidth.wml:278
+#, fuzzy
+msgid ""
+"<small><em>The next step is to get the implementation for proposal 141 "
+"finished so we can start putting it in front of users for testing. Soon, we "
+"hope!</em></small>"
+msgstr ""
+"<small><em>Kolejnym krokiem jest skończenie implementacji propozycji 141, "
+"byśmy mogli przedstawić ją użytkownikom do testów. Mamy nadzieję, że "
+"wkrótce!</em></small>"
+
+#. type: Content of: <div><table><tr><td>
+#: /home/runa/tor/updatepo/wml/projects/en/lowbandwidth.wml:286
+#, fuzzy
+msgid "<a id=\"Nov08\"></a> <a class=\"anchor\" href=\"#Nov08\">Nov 08</a>"
+msgstr "<a id=\"Nov08\"></a> <a class=\"anchor\" href=\"#Nov08\">Listopad 08</a>"
+
+#. type: Content of: <div><table><tr><td><p>
+#: /home/runa/tor/updatepo/wml/projects/en/lowbandwidth.wml:290
+#, fuzzy
+msgid ""
+"<small><em>It looks like the original plan we had for the last development "
+"piece was both a) way harder than we hoped, and b) hopefully overkill "
+"compared to what we need.</em></small>"
+msgstr ""
+"<small><em>Zdaje się, że pierwszy plan, który mieliśmy na ostatnią "
+"fazę rozwoju jest zarówno a) znacznie trudniejszy, niż myśleliśmy i b) "
+"przypuszczalnie przesadny w stosunku do tego, czego "
+"potrzebujemy.</em></small>"
+
+#. type: Content of: <div><table><tr><td><p>
+#: /home/runa/tor/updatepo/wml/projects/en/lowbandwidth.wml:294
+#, fuzzy
+msgid ""
+"<small><em> Roger restarted the design discussion on or-dev: <a "
+"href=\"http://archives.seul.org/or/dev/Nov-2008/threads.html\">http://archives.seul.org/or/dev/Nov-2008/threads.html</a>.</em></small>"
+msgstr ""
+"<small><em> Roger wznowił dyskusję projektową na or-dev: <a "
+"href=\"http://archives.seul.org/or/dev/Nov-2008/threads.html\">http://archives.seul.org/or/dev/Nov-2008/threads.html</a>. "
+"</em></small>"
+
+#. type: Content of: <div><table><tr><td><p>
+#: /home/runa/tor/updatepo/wml/projects/en/lowbandwidth.wml:297
+#, fuzzy
+msgid ""
+"<small><em>I think we now have a better handle on the options and tradeoffs: "
+"<a "
+"href=\"http://archives.seul.org/or/dev/Nov-2008/msg00007.html\">http://archives.seul.org/or/dev/Nov-2008/msg00007.html</a>.</em></small>"
+msgstr ""
+"<small><em>Myślę, że teraz mamy lepsze rozeznanie w możliwościach i ich "
+"kosztach: <a "
+"href=\"http://archives.seul.org/or/dev/Nov-2008/msg00007.html\">http://archives.seul.org/or/dev/Nov-2008/msg00007.html</a>. "
+"</em></small>"
+
+#. type: Content of: <div><table><tr><td><p>
+#: /home/runa/tor/updatepo/wml/projects/en/lowbandwidth.wml:300
+#, fuzzy
+msgid ""
+"<small><em>Nick has been buried in other development projects (hopefully "
+"starting to wrap up this month-ish), and I want to get his opinion on how to "
+"proceed; I am hoping we'll pick one of the more simple "
+"approaches.</em></small>"
+msgstr ""
+"<small><em>Nick został zasypany innymi projektami deweloperskimi (miejmy "
+"nadzieję, że zacznie kończenie ich w tym miesiącu), a ja chcę znać "
+"jego zdanie na temat kontynuacji; mam nadzieję, że wybierzemy jedno z "
+"prostszych podejść.</em></small>"
+
+#. type: Content of: <div><table><tr><td><p>
+#: /home/runa/tor/updatepo/wml/projects/en/lowbandwidth.wml:304
+#, fuzzy
+msgid ""
+"<small><em>Alas, the really simple approaches provide less scalability. But "
+"I think they will be good stopgaps until later -- and when 'later' arrives, "
+"who knows what else will have changed.</em></small>"
+msgstr ""
+"<small><em>Z drugiej strony, te najprostsze rozwiązania dają też "
+"mniejszą skalowalność. Ale moim zdaniem będą dobrymi rozwiązaniami "
+"tymczasowymi na pewien czas -- a gdy nadejdzie ta chwila, kto wie, co "
+"jeszcze zostanie zmienione.</em></small>"
+
+#. type: Content of: <div><table><tr><td>
+#: /home/runa/tor/updatepo/wml/projects/en/lowbandwidth.wml:312
+#, fuzzy
+msgid "<a id=\"Jan09\"></a> <a class=\"anchor\" href=\"#Jan09\">Jan 09</a>"
+msgstr ""
+"<a id=\"Jan09\"></a> <a class=\"anchor\" href=\"#Jan09\">Styczeń 09</a> "
+"Grudzień 08"
+
+#. type: Content of: <div><table><tr><td><p>
+#: /home/runa/tor/updatepo/wml/projects/en/lowbandwidth.wml:316
+#, fuzzy
+msgid ""
+"<small><em> I wrote up the more detailed version of our new design idea, as "
+"<a "
+"href=\"https://svn.torproject.org/svn/tor/trunk/doc/spec/proposals/158-microdescriptors.txt\">Tor "
+"proposal #158</a>, and discussion has started at <a "
+"href=\"http://archives.seul.org/or/dev/Jan-2009/msg00010.html\">http://archives.seul.org/or/dev/Jan-2009/msg00010.html</a>.</em></small>"
+msgstr ""
+"<small><em> Napisałem bardziej szczegółową wersję naszego nowego "
+"pomysłu projektowego jako <a "
+"href=\"https://svn.torproject.org/svn/tor/trunk/doc/spec/proposals/158-microdescriptors.txt\" "
+">propozycję #158</a>, a dyskusja zaczęła się od <a "
+"href=\"http://archives.seul.org/or/dev/Jan-2009/msg00010.html\" "
+">http://archives.seul.org/or/dev/Jan-2009/msg00010.html</a>.</em></small>"
+
+#. type: Content of: <div><table><tr><td><p>
+#: /home/runa/tor/updatepo/wml/projects/en/lowbandwidth.wml:322
+#, fuzzy
+msgid ""
+"<small><em> I think this is finally the one! (Well, once I finish folding in "
+"all the comments.) </em></small>"
+msgstr ""
+"<small><em> Myślę, że to w końcu jest to! (No, jak już skończę "
+"zajmować się komentarzami.) </em></small>"
+
+#. type: Content of: <div><table><tr><td><p>
+#: /home/runa/tor/updatepo/wml/projects/en/lowbandwidth.wml:327
+#, fuzzy
+msgid ""
+"<small><em> One of the big reasons why the project isn't on its original "
+"schedule is that a main conclusion from <a href=\"<page "
+"projects/hidserv>\">Karsten's NLnet project on hidden service "
+"performance</a> was that it's the circuit extension that's the main "
+"killer. Yet this project had proposed to add more round-trips and complexity "
+"into exactly that step. So we needed to build a better plan to achieve the "
+"original goal without screwing up performance even more. </em></small>"
+msgstr ""
+"<small><em> Jednym z głównych powodów, dla których ten projekt nie jest "
+"realizowany zgodnie z planem jest to, że główny wniosek z <a href=\"<page "
+"projects/hidserv>\">projektu Karstena z NLnet o wydajności usług "
+"ukrytych</a> mówi, iż to rozszerzenie obwodu jest głównym powodem spadku "
+"wydajności. Ale ten projekt zaproponował dodanie większej liczby "
+"przejść i złożoności właśnie do tego punktu. Tak więc, musimy "
+"stworzyć lepszy plan, by dotrzeć do pierwotnego celu bez dodatkowego "
+"pogarszania wydajności. </em></small>"
+
+#. type: Content of: <div><table><tr><td><p>
+#: /home/runa/tor/updatepo/wml/projects/en/lowbandwidth.wml:337
+#, fuzzy
+msgid ""
+"<small><em>We've been revising the design proposal over the past weeks, and "
+"I think we'll be ready soon to start implementing. Note that since we have a "
+"bunch of development items we're hoping to land in mid Feb already, it's "
+"likely that this implementation won't land until late Feb or March. This "
+"time for sure!</em></small>"
+msgstr ""
+"<small><em> Przeglądaliśmy propozycję projektową w ciagu ostatnich kilku "
+"tygodni i moim zdaniem wkrótce będziemy gotowi, by zacząć "
+"implementację. Skoro jednak mamy kilka zadań deweloperskich, które już "
+"lądują w lutym, jest prawdopodobne, że tą implementacją nie zajmiemy "
+"się przed końcem lutego lub w marcu. Ale tym razem na pewno!</em></small>"

Added: translation/trunk/tools/gsoc09/po/projects/pl/metrics.po
===================================================================
--- translation/trunk/tools/gsoc09/po/projects/pl/metrics.po	            (rev 0)
+++ translation/trunk/tools/gsoc09/po/projects/pl/metrics.po	2009-07-16 06:49:02 UTC (rev 20064)
@@ -0,0 +1,251 @@
+# SOME DESCRIPTIVE TITLE
+# Copyright (C) YEAR Free Software Foundation, Inc.
+# This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
+# FIRST AUTHOR <EMAIL at ADDRESS>, YEAR.
+#
+#, fuzzy
+msgid ""
+msgstr ""
+"Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
+"POT-Creation-Date: 2009-07-16 08:47+0300\n"
+"PO-Revision-Date: YEAR-MO-DA HO:MI+ZONE\n"
+"Last-Translator: FULL NAME <EMAIL at ADDRESS>\n"
+"Language-Team: LANGUAGE <LL at li.org>\n"
+"MIME-Version: 1.0\n"
+"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
+"Content-Transfer-Encoding: 8bit"
+
+#. type: Content of: <div><h2>
+#: /home/runa/tor/updatepo/wml/projects/en/metrics.wml:11
+#, fuzzy
+msgid "Metrics Project: Measuring the Tor Network"
+msgstr "Projekt Mierzenia: Pomiary sieci Tora"
+
+#. type: Content of: <div><p>
+#: /home/runa/tor/updatepo/wml/projects/en/metrics.wml:15
+#, fuzzy
+msgid ""
+"The Metrics Project aims at measuring various aspects of the Tor network, "
+"including both contributed resources and network usage. These information "
+"are important, e.g., for deciding what parts of the network require more "
+"support to better meet user needs."
+msgstr ""
+"Projekt Mierzenia ma na celu pomiar różnych aspektów sieci Tora, "
+"łącznie z udostępnionymi zasobami i wykorzystaniem sieci. Te informacje "
+"są ważne na przykład, by zdecydować, które części sieci wymagają "
+"lepszej obsługi, by lepiej sprostać wymaganiom użytkowników."
+
+#. type: Content of: <div><p>
+#: /home/runa/tor/updatepo/wml/projects/en/metrics.wml:22
+#, fuzzy
+msgid ""
+"There are at least three aspects of the Tor network which shall be "
+"considered in this project:"
+msgstr ""
+"Są co najmniej trzy aspekty sieci Tora, które zostaną uwzględnione w tym "
+"projekcie:"
+
+#. type: Content of: <div><ul><li>
+#: /home/runa/tor/updatepo/wml/projects/en/metrics.wml:27
+#, fuzzy
+msgid ""
+"<b>Relays:</b> There are already statistics covering the data that relays "
+"report about themselves and which are confirmed in parts by the directory "
+"authorities. The <a href=\"http://torstatus.kgprog.com/\">TorStatus</a> "
+"project evaluates the hourly published directories containing lists of all "
+"running relays and keeps track of their uptimes and advertised "
+"bandwidths. However, an aggregate view of the development of relays over an "
+"extended period of time is still missing. In addition to that, all "
+"information about provided bandwidth capacity as reported by the relays is "
+"not necessarily trustworthy. There has not been a comprehensive measurement "
+"of relay performance so far to validate bandwidth claims and relay "
+"stability."
+msgstr ""
+"<b>Przekaźniki:</b> Istnieją już statystyki opisujące dane, które "
+"przekaźniki zgłaszają o sobie i które są potwierdzane w częściach "
+"przez serwery katalogowe. Projekt <a "
+"href=\"http://torstatus.kgprog.com/\">TorStatus</a> analizuje katalogi "
+"publikowane co godzinę, zawierające listy wszystkich działających "
+"przekaźników i śledzi czasy ich działania i zgłaszane przepustowości "
+"łącza. Jednak ciągle brakuje zbiorczego przeglądu rozwoju przekaźników "
+"w dłuższym przedziale czasu. Ponadto, wszystkie informacje o "
+"pojemnościach łączy zgłaszanych przez przekaźniki nie są do końca "
+"wiarygodne. Nie ma wyczerpującego pomiaru wydajności przekaźników, "
+"który by pozwolił na sprawdzenie łącza i stabilności przekaźników."
+
+#. type: Content of: <div><ul><li>
+#: /home/runa/tor/updatepo/wml/projects/en/metrics.wml:38
+#, fuzzy
+msgid ""
+"<b>Bridges:</b> A special type of relays is running as bridges. Bridges are "
+"relaying traffic, too, but are not listed in the public directory. The "
+"purpose of bridges is to allow censored clients to connect to the Tor "
+"network without their censor being able to prohibit access easily. The "
+"number and capacity of bridges is therefore not publicly known and has not "
+"been evaluated, yet."
+msgstr ""
+"<b>Mostki:</b> Specjalny typ przekaźników działa jako mostki. Mostki też "
+"przekazują ruch, ale nie są podawane w publicznym katalogu. Celem mostków "
+"jest umożliwienie ocenzurowanym klientom połączenie z siecią Tora bez "
+"łatwej możliwości zablokowania tego przez cenzora. Liczba i pojemność "
+"mostków nie jest więc znana publicznie i nie została jeszcze oceniona."
+
+#. type: Content of: <div><ul><li>
+#: /home/runa/tor/updatepo/wml/projects/en/metrics.wml:44
+#, fuzzy
+msgid ""
+"<b>Clients:</b> Little is known about usage of the Tor network. In "
+"particular, the number and location of clients are largely unknown. A rough "
+"estimation is that there are a few hundreds of thousands of clients in the "
+"network; a number which is very hard to verify. There are no recent studies "
+"on the number of Tor users which would help obtaining a better picture on "
+"usage of the Tor network. Clearly, all investigations of clients need to be "
+"performed with special care and in highly aggregated form to protect users' "
+"anonymity."
+msgstr ""
+"<b>Klienci:</b> Mało wiadomo o wykorzystaniu sieci Tora. W szczególności, "
+"liczba i położenie klientów są w większości nieznane. Grube "
+"oszacowanie jest takie, że jest kilkaset tysięcy klientów w sieci; liczba "
+"ta jest bardzo trudna do zweryfikowania. Nie ma bieżących badań co do "
+"liczby użytkowników Tora, które pomogłyby w zbudowaniu lepszego obrazu "
+"wykorzystania sieci Tora. Jasne jest, że wszystkie badania klientów muszą "
+"być przeprowadzone ze szczególną uwagą i w bardzo zbiorczej formie, by "
+"chronić anonimowość użytkowników."
+
+#. type: Content of: <div><p>
+#: /home/runa/tor/updatepo/wml/projects/en/metrics.wml:55
+#, fuzzy
+msgid ""
+"The Metrics Project is planned to run for three years from September 2008 to "
+"August 2011 (see section 5.7 of the <a "
+"href=\"https://svn.torproject.org/svn/tor/trunk/doc/roadmaps/2008-12-19-roadmap-full.pdf\">three-year "
+"development roadmap</a> for more details). Milestones are scheduled for "
+"every six months in this period. The following sections (yet only one) show "
+"progress made in these milestones."
+msgstr ""
+"Planowany czas realizacji Projektu Mierzenia to trzy lata od września 2008 "
+"do sierpnia 2011 (przeczytaj sekcję 5.7 <a "
+"href=\"https://svn.torproject.org/svn/tor/trunk/doc/roadmaps/2008-12-19-roadmap-full.pdf\" "
+">trzyletniego planu rozwojowego</a>, by poznać szczegóły). Główne kroki "
+"są planowane co sześć miesięcy w tym okresie. Następujące sekcje (na "
+"razie tylko jedna) pokazują postępy poczynione w tych krokach."
+
+#. type: Content of: <div><h3>
+#: /home/runa/tor/updatepo/wml/projects/en/metrics.wml:63
+#, fuzzy
+msgid "February 2009"
+msgstr "Luty 2009"
+
+#. type: Content of: <div><p>
+#: /home/runa/tor/updatepo/wml/projects/en/metrics.wml:66
+#, fuzzy
+msgid ""
+"The first milestone of the Metrics Project is intended to evaluate public "
+"data about the Tor network, like network statuses and router descriptors. "
+"These evaluations shall help decide what data will be needed in the future "
+"to measure contribution to and usage of the Tor network. The following "
+"results are already available. <a href=\"<page contact>\">Feedback</a> is "
+"very welcome!"
+msgstr ""
+"Pierwszy krok milowy Projektu Mierzenia ma na celu zbadanie publicznych "
+"danych o sieci Tora, jak statusy sieci i deskryptory routerów. Te badania "
+"pomogą zdecydować, jakie dane będą potrzebne w przyszłości, by "
+"mierzyć wkłady do sieci i wykorzystanie sieci Tora. Następujące wyniki "
+"są już dostępne. <a href=\"<page contact>\">Opinie</a> bardzo mile "
+"widziane!"
+
+#. type: Content of: <div><ul><li>
+#: /home/runa/tor/updatepo/wml/projects/en/metrics.wml:75
+#, fuzzy
+msgid ""
+"Evaluation of Relays from Public Directory Data (<a "
+"href=\"https://git.torproject.org/checkout/metrics/master/report/dirarch/dirarch-2009-06-22.pdf\">PDF</a>, "
+"558K, last updated on June 22, 2009)."
+msgstr ""
+"Badanie przekaźników z publicznych danych katalogowych (<a "
+"href=\"https://git.torproject.org/checkout/metrics/master/report/dirarch/dirarch-2009-06-22.pdf\">PDF</a>, "
+"558K) z 22 czerwca 2009."
+
+#. type: Content of: <div><ul><li>
+#: /home/runa/tor/updatepo/wml/projects/en/metrics.wml:78
+#, fuzzy
+msgid ""
+"Analysis of Bridge Usage in Tor (<a "
+"href=\"https://git.torproject.org/checkout/metrics/master/report/bridges/bridges-2009-06-22.pdf\">PDF</a>, "
+"76K, last updated on June 22, 2009)."
+msgstr ""
+"Analiza wykorzystania mostków w Torze (<a "
+"href=\"https://git.torproject.org/checkout/metrics/master/report/bridges/bridges-2009-06-22.pdf\">PDF</a>, "
+"76K) z 22 czerwca 2009."
+
+#. type: Content of: <div><ul><li>
+#: /home/runa/tor/updatepo/wml/projects/en/metrics.wml:81
+#, fuzzy
+msgid ""
+"Evaluation of Client Requests to the Directories to determine total numbers "
+"and countries of users (<a "
+"href=\"https://git.torproject.org/checkout/metrics/master/report/dirreq/directory-requests-2009-06-25.pdf\">PDF</a>, "
+"207K, last updated on June 25, 2009)."
+msgstr ""
+"Badanie żądań klientów do serwerów katalogowych w celu poznania "
+"całkowitych liczb i krajów użytkowników (<a "
+"href=\"https://git.torproject.org/checkout/metrics/master/report/dirreq/directory-requests-2009-06-25.pdf\">PDF</a>, "
+"207K, z 25 czerwca 2009)."
+
+#. type: Content of: <div><ul><li>
+#: /home/runa/tor/updatepo/wml/projects/en/metrics.wml:86
+#, fuzzy
+msgid ""
+"All scripts and sources used in these evaluations (not the data, "
+"unfortunately) are available in a public Git repository that can be cloned "
+"using the following command:"
+msgstr ""
+"Wszystkie skrypty i kody źródłowe używane w tych badaniach (niestety, "
+"nie dane) są dostępne w publicznym repozytorium Git, które można "
+"sklonować następującą komendą:"
+
+#. type: Content of: <div><ul><li>
+#: /home/runa/tor/updatepo/wml/projects/en/metrics.wml:88
+#, fuzzy
+msgid "<tt>git clone git://git.torproject.org/git/metrics/</tt>"
+msgstr "<tt>git clone git://git.torproject.org/git/metrics/</tt>"
+
+#. type: Content of: <div><h3>
+#: /home/runa/tor/updatepo/wml/projects/en/metrics.wml:92
+#, fuzzy
+msgid "August 2009"
+msgstr "Sierpień 2009"
+
+#. type: Content of: <div><p>
+#: /home/runa/tor/updatepo/wml/projects/en/metrics.wml:95
+#, fuzzy
+msgid "The second milestone focuses on both network and performance metrics."
+msgstr "Drugi kamień milowy skupia się na mierzeniu sieci i wydajności."
+
+#. type: Content of: <div><ul><li>
+#: /home/runa/tor/updatepo/wml/projects/en/metrics.wml:99
+#, fuzzy
+msgid ""
+"Possible problems of directory authorities assigning Stable and Guard flags "
+"(<a "
+"href=\"https://git.torproject.org/checkout/metrics/master/report/dirarch/relayflags-2009-04-01.pdf\">PDF</a>, "
+"2M from April 1, 2009)."
+msgstr ""
+"Możliwe problemy z przydzielaniem flag Stabilny i Strażnik przez serwery "
+"katalogowe (<a "
+"href=\"https://git.torproject.org/checkout/metrics/master/report/dirarch/relayflags-2009-04-01.pdf\">PDF</a>, "
+"2M) z 1 kwietnia 2009."
+
+#. type: Content of: <div><ul><li>
+#: /home/runa/tor/updatepo/wml/projects/en/metrics.wml:102
+#, fuzzy
+msgid ""
+"Simulation of the number of Fast, Stable, and Guard flags for changed "
+"requirements (<a "
+"href=\"https://git.torproject.org/checkout/metrics/master/report/dirarch/flagrequirements-2009-04-11.pdf\">PDF</a>, "
+"229K from April 11, 2009)."
+msgstr ""
+"Symulacja liczby flag Szybki, Stabilny i Strażnik, ze zmienionymi "
+"wymaganiami (<a "
+"href=\"https://git.torproject.org/checkout/metrics/master/report/dirarch/flagrequirements-2009-04-11.pdf\">PDF</a>, "
+"229K) z 11 kwietnia 2009."More information about the tor-commits mailing list