[tor-commits] [translation/torbutton-torbuttonproperties] https://gitweb.torproject.org/translation.git/commit/?h=torbutton-torbuttonproperties

translation at torproject.org translation at torproject.org
Mon May 31 08:47:47 UTC 2021


commit 8676730d8487667066b52c5e8ef7fcf82fa52805
Author: Translation commit bot <translation at torproject.org>
Date:   Mon May 31 08:47:47 2021 +0000

    https://gitweb.torproject.org/translation.git/commit/?h=torbutton-torbuttonproperties
---
 cs/torbutton.properties | 10 +++++-----
 1 file changed, 5 insertions(+), 5 deletions(-)

diff --git a/cs/torbutton.properties b/cs/torbutton.properties
index 377cdcd357..0819a33d50 100644
--- a/cs/torbutton.properties
+++ b/cs/torbutton.properties
@@ -124,12 +124,12 @@ onionServices.authPreferences.remove=Odstranit
 onionServices.authPreferences.removeAll=Odstranit všechny
 onionServices.authPreferences.failedToGetKeys=Nelze načíst klíče z Toru
 onionServices.authPreferences.failedToRemoveKey=Klíč nelze odstranit
-onionServices.v2Deprecated.pageTitle=V2 Onion Site Deprecation Warning
-onionServices.v2Deprecated.header=Version 2 Onion Sites will be deprecated soon
-onionServices.v2Deprecated=This onion site will not be reachable soon. Please contact the site administrator and encourage them to upgrade.
-onionServices.v2Deprecated.longDescription=Tor is ending its support for version 2 onion services beginning in July 2021, and this onion site will no longer be reachable at this address. If you are the site administrator, upgrade to a version 3 onion service soon.
+onionServices.v2Deprecated.pageTitle=Varování o zrušení V2 Onion webů
+onionServices.v2Deprecated.header=Onion weby ve verzi 2 budou brzy zrušeny
+onionServices.v2Deprecated=Tento onion web nebude brzy dostupný. Spojte se prosím s administrátory webu a doporučte jim upgrade.
+onionServices.v2Deprecated.longDescription=V červenci 2021 Tor ukončuje podporu onion služeb ve verzi 2 a tento onion web nebude brzy na této adrese dostupný. Pokud jsi administrátor tohoto webu, upgraduj co nejdříve na verzi 3.
 onionServices.v2Deprecated.tryAgain=Chápu
-onionServices.v2Deprecated.tooltip=This onion site will not be reachable soon
+onionServices.v2Deprecated.tooltip=Tento onion web brzy nebude dostupný
 
 # Onion-Location strings.
 onionLocation.alwaysPrioritize=Vždy upřednostňovat Onion stránkyMore information about the tor-commits mailing list