[tor-commits] [translation/https_everywhere] https://gitweb.torproject.org/translation.git/commit/?h=https_everywhere

translation at torproject.org translation at torproject.org
Mon May 31 08:45:32 UTC 2021


commit dc33dadd02b9d848834f4f886a7f8f1f059bb0ea
Author: Translation commit bot <translation at torproject.org>
Date:   Mon May 31 08:45:31 2021 +0000

    https://gitweb.torproject.org/translation.git/commit/?h=https_everywhere
---
 el/https-everywhere.dtd | 8 ++++----
 1 file changed, 4 insertions(+), 4 deletions(-)

diff --git a/el/https-everywhere.dtd b/el/https-everywhere.dtd
index f540583b2d..602f6a772b 100644
--- a/el/https-everywhere.dtd
+++ b/el/https-everywhere.dtd
@@ -49,8 +49,8 @@
 <!ENTITY https-everywhere.cancel.he_blocking_network "επιθέσεις υποβάθμισης βασισμένες στο δίκτυο">
 <!ENTITY https-everywhere.cancel.copy_url "Αντιγραφή συνδέσμου">
 <!ENTITY https-everywhere.cancel.copied_url "Αντιγράφηκε στο πρόχειρο">
-<!ENTITY https-everywhere.cancel.open_page "Disable on this site">
-<!ENTITY https-everywhere.cancel.http_once "Proceed anyway (unsafe)">
+<!ENTITY https-everywhere.cancel.open_page "Απενεργοποίηση για αυτήν την σελίδα">
+<!ENTITY https-everywhere.cancel.http_once "Συνέχεια (μη ασφαλής)">
 
 <!ENTITY https-everywhere.onboarding.intro "Κρυπτογραφήστε τον Παγκόσμιο Ιστό! Χρησιμοποιήστε αυτόματα ασφάλεια HTTPS σε πολλούς δικτυακούς τόπους.">
 <!ENTITY https-everywhere.onboarding.header "Το HTTPS Everywhere αναβαθμίστηκε!">
@@ -63,8 +63,8 @@
 <!ENTITY https-everywhere.chrome.stable_rules_description "Εξαναγκασμένη κρυπτογραφημένη σύνδεση με αυτές τις σελίδες:">
 <!ENTITY https-everywhere.chrome.experimental_rules "Πειραματικοί κανόνες ">
 <!ENTITY https-everywhere.chrome.experimental_rules_description "Μπορεί να προκαλέσει προειδοποιήσεις ή  κατάρρευση. Απενεργοποιημένο από προεπιλογή.">
-<!ENTITY https-everywhere.chrome.disable_on_this_site "Disable on this site">
-<!ENTITY https-everywhere.chrome.enable_on_this_site "Enable on this site">
+<!ENTITY https-everywhere.chrome.disable_on_this_site "Απενεργοποίηση για αυτήν την σελίδα">
+<!ENTITY https-everywhere.chrome.enable_on_this_site "Ενεργοποίηση για αυτήν την σελίδα">
 <!ENTITY https-everywhere.chrome.add_rule "Προσθήκη κανόνα για αυτήν τη σελίδα ">
 <!ENTITY https-everywhere.chrome.add_new_rule "Προσθήκη νέου κανόνα για αυτήν τη σελίδα">
 <!ENTITY https-everywhere.chrome.always_https_for_host "Πάντα https για αυτόν τον host">More information about the tor-commits mailing list