[tor-commits] [translation/tor-launcher-network-settings_completed] https://gitweb.torproject.org/translation.git/commit/?h=tor-launcher-network-settings_completed

translation at torproject.org translation at torproject.org
Thu May 27 16:48:35 UTC 2021


commit bf19b31e4c7db38337eb249b043cff1616cf14de
Author: Translation commit bot <translation at torproject.org>
Date:   Thu May 27 16:48:35 2021 +0000

    https://gitweb.torproject.org/translation.git/commit/?h=tor-launcher-network-settings_completed
---
 sv-SE/network-settings.dtd | 2 +-
 1 file changed, 1 insertion(+), 1 deletion(-)

diff --git a/sv-SE/network-settings.dtd b/sv-SE/network-settings.dtd
index 668dde6fa9..629c85011a 100644
--- a/sv-SE/network-settings.dtd
+++ b/sv-SE/network-settings.dtd
@@ -65,7 +65,7 @@
 <!ENTITY torPreferences.categoryTitle "Tor">
 <!ENTITY torPreferences.torSettings "Tor-inställningar">
 <!ENTITY torPreferences.torSettingsDescription "Tor Browser dirigerar din trafik över Tor-nätverket, som drivs av tusentals volontärer runt om i världen." >
-<!ENTITY torPreferences.learnMore "Läs mer">
+<!ENTITY torPreferences.learnMore "Lär dig mer">
 <!ENTITY torPreferences.bridges "Broar">
 <!ENTITY torPreferences.bridgesDescription "Broar hjälper dig att komma åt Tor-nätverket på platser där Tor är blockerat. Beroende på var du är, kan en bro fungera bättre än en annan.">
 <!ENTITY torPreferences.useBridge "Använd en bro">More information about the tor-commits mailing list