[tor-commits] [translation/tor-launcher-properties_completed] https://gitweb.torproject.org/translation.git/commit/?h=tor-launcher-properties_completed

translation at torproject.org translation at torproject.org
Thu May 27 16:48:29 UTC 2021


commit 48c46cfa4b1b2c712d37163e1ecb6898f6bf5a87
Author: Translation commit bot <translation at torproject.org>
Date:   Thu May 27 16:48:28 2021 +0000

    https://gitweb.torproject.org/translation.git/commit/?h=tor-launcher-properties_completed
---
 sv-SE/torlauncher.properties | 2 +-
 1 file changed, 1 insertion(+), 1 deletion(-)

diff --git a/sv-SE/torlauncher.properties b/sv-SE/torlauncher.properties
index fb2e1b2877..e86f50bdcd 100644
--- a/sv-SE/torlauncher.properties
+++ b/sv-SE/torlauncher.properties
@@ -23,7 +23,7 @@ torlauncher.failed_to_get_settings=Det går inte att hämta inställningarna fö
 torlauncher.failed_to_save_settings=Det går inte att spara inställningarna för Tor.\n\n%S
 torlauncher.ensure_tor_is_running=Vänligen försäkra dig om att Tor är startad.
 
-torlauncher.error_proxy_addr_missing=Du måste ange både en IP-adress eller värdnamn, samt ett port-nummer för att konfigurera Tor till att använda en proxy för att nå Internet.
+torlauncher.error_proxy_addr_missing=Du måste ange både en IP-adress eller värdnamn och ett portnummer för att konfigurera Tor till att använda en proxy för att komma åt internet.
 torlauncher.error_proxy_type_missing=Du måste välja proxytyp.
 torlauncher.error_bridges_missing=Du måste ange en eller flera broar.
 torlauncher.error_default_bridges_type_missing=Du måste välja en transporttyp för de angivna broarna.More information about the tor-commits mailing list