[tor-commits] [translation/torcheck_completed] https://gitweb.torproject.org/translation.git/commit/?h=torcheck_completed

translation at torproject.org translation at torproject.org
Thu May 27 16:48:24 UTC 2021


commit 2dc750ec6907f7a853ac32e07d42969f5054b1f2
Author: Translation commit bot <translation at torproject.org>
Date:   Thu May 27 16:48:24 2021 +0000

    https://gitweb.torproject.org/translation.git/commit/?h=torcheck_completed
---
 sv/torcheck.po | 6 +++---
 1 file changed, 3 insertions(+), 3 deletions(-)

diff --git a/sv/torcheck.po b/sv/torcheck.po
index 298b58f704..4db65bfdd3 100644
--- a/sv/torcheck.po
+++ b/sv/torcheck.po
@@ -17,7 +17,7 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: Tor Project\n"
 "POT-Creation-Date: 2012-02-16 20:28+PDT\n"
-"PO-Revision-Date: 2021-05-14 16:29+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2021-05-27 16:31+0000\n"
 "Last-Translator: Jonatan Nyberg <jonatan at autistici.org>\n"
 "Language-Team: Swedish (http://www.transifex.com/otf/torproject/language/sv/)\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -34,7 +34,7 @@ msgid ""
 "Please refer to the <a href=\"https://www.torproject.org/\">Tor website</a> "
 "for further information about using Tor safely.  You are now free to browse "
 "the Internet anonymously."
-msgstr "Vänligen besök <a href=\"https://www.torproject.org/\">Tor-webbplatsen</a> för mer information om hur du använder Tor på ett säkert sätt. Du kan nu surfa på nätet anonymt."
+msgstr "Vänligen besök <a href=\"https://www.torproject.org/\">Tor-webbplatsen</a> för mer information om hur du använder Tor på ett säkert sätt. Du kan nu surfa på internet anonymt."
 
 msgid "There is a security update available for Tor Browser."
 msgstr "Det finns en tillgänglig säkerhets uppdatering för Tor Browser."
@@ -72,7 +72,7 @@ msgid ""
 msgstr "Tor-projektet är en US 501(c)(3) non-profit organisation som utför forskning, utveckling, och utbildning inom anonymitet och integritet på nätet."
 
 msgid "Learn More »"
-msgstr "Lär dig mer »"
+msgstr "Lär dig mer »"
 
 msgid "Go"
 msgstr "Byt"More information about the tor-commits mailing list