[tor-commits] [translation/torbutton-torbuttondtd] https://gitweb.torproject.org/translation.git/commit/?h=torbutton-torbuttondtd

translation at torproject.org translation at torproject.org
Thu May 27 16:48:04 UTC 2021


commit cebcabeb6c59e0f11cc35c16f3d75e2d4f93069a
Author: Translation commit bot <translation at torproject.org>
Date:   Thu May 27 16:48:04 2021 +0000

    https://gitweb.torproject.org/translation.git/commit/?h=torbutton-torbuttondtd
---
 sv-SE/torbutton.dtd | 2 +-
 1 file changed, 1 insertion(+), 1 deletion(-)

diff --git a/sv-SE/torbutton.dtd b/sv-SE/torbutton.dtd
index 7d69bc125d..ee739e2027 100644
--- a/sv-SE/torbutton.dtd
+++ b/sv-SE/torbutton.dtd
@@ -31,7 +31,7 @@
 <!ENTITY torbutton.prefs.sec_safest_label "Säkrast">
 <!ENTITY torbutton.prefs.sec_safest_description "Tillåt endast webbplatsfunktioner som krävs för statiska webbplatser och grundläggande tjänster. Dessa förändringar påverkar bilder, media och skript.">
 <!ENTITY torbutton.prefs.sec_safest_list_label "I den säkraste inställningen:">
-<!ENTITY torbutton.prefs.sec_learn_more_label "Läs mer">
+<!ENTITY torbutton.prefs.sec_learn_more_label "Lär dig mer">
 <!ENTITY torbutton.prefs.sec_js_on_https_sites_only "JavaScript är inaktiverat på webbplatser utan HTTPS.">
 <!ENTITY torbutton.prefs.sec_js_disabled "JavaScript är inaktiverat som standard på alla webbplatser.">
 <!ENTITY torbutton.prefs.sec_limit_typography "Vissa teckensnitt och matematiska symboler är inaktiverade.">More information about the tor-commits mailing list