[tor-commits] [translation/torbutton-torbuttonproperties_completed] https://gitweb.torproject.org/translation.git/commit/?h=torbutton-torbuttonproperties_completed

translation at torproject.org translation at torproject.org
Thu May 27 16:48:02 UTC 2021


commit c478640b344e6d0aefe71588c78ad009ae2c5c5c
Author: Translation commit bot <translation at torproject.org>
Date:  Thu May 27 16:48:01 2021 +0000

  https://gitweb.torproject.org/translation.git/commit/?h=torbutton-torbuttonproperties_completed
---
 sv-SE/torbutton.properties | 26 +++++++++++++-------------
 1 file changed, 13 insertions(+), 13 deletions(-)

diff --git a/sv-SE/torbutton.properties b/sv-SE/torbutton.properties
index e70d003141..e8445c5e2e 100644
--- a/sv-SE/torbutton.properties
+++ b/sv-SE/torbutton.properties
@@ -7,7 +7,7 @@ torbutton.circuit_display.tor_bridge = Bro
 torbutton.circuit_display.unknown_country = Okänt land
 torbutton.circuit_display.guard = Vakt
 torbutton.circuit_display.guard_note = Din [Guard]-nod kanske inte ändras.
-torbutton.circuit_display.learn_more = Läs mer
+torbutton.circuit_display.learn_more = Lär dig mer
 torbutton.circuit_display.click_to_copy = Klicka för att kopiera
 torbutton.circuit_display.copied = Kopierat!
 torbutton.content_sizer.margin_tooltip = Tor Browser lägger till denna marginal för att göra bredden och höjden på ditt fönster mindre tydlig. Därmed minskas möjligheten att spåra dig.
@@ -54,15 +54,15 @@ profileMigrationFailed=Migrering av din befintliga %S profil misslyckades.\nNya
 updateDownloadingPanelUILabel=Hämtar %S-uppdatering
 
 # .Onion Page Info prompt. Strings are kept here for ease of translation.
-pageInfo_OnionEncryptionWithBitsAndProtocol=Anslutning krypterad (Onion-tjänst, %1$S, %2$S bit nycklar, %3$S)
-pageInfo_OnionEncryption=Anslutning krypterad (Onion-tjänst)
+pageInfo_OnionEncryptionWithBitsAndProtocol=Anslutning krypterad (onion-tjänst, %1$S, %2$S bit nycklar, %3$S)
+pageInfo_OnionEncryption=Anslutning krypterad (onion-tjänst)
 pageInfo_OnionName=Onion-namn:
 
 # Onion services strings. Strings are kept here for ease of translation.
-onionServices.learnMore=Läs mer
+onionServices.learnMore=Lär dig mer
 onionServices.errorPage.browser=Webbläsare
 onionServices.errorPage.network=Nätverk
-onionServices.errorPage.onionSite=Onion-sida
+onionServices.errorPage.onionSite=Onion-webbplats
 # LOCALIZATION NOTE: In the longDescription strings, %S will be replaced with
 #          an error code, e.g., 0xF3.
 # Tor SOCKS error 0xF0:
@@ -102,7 +102,7 @@ onionServices.badAddress=Den angivna adressen för onion-webbplatsen är ogiltig
 onionServices.badAddress.longDescription=Detaljer: %S — Den tillhandahållna .onion-adressen är ogiltig. Det här felet returneras på grund av ett av följande skäl: adresskontrollsumman stämmer inte, den offentliga nyckeln ed25519 är ogiltig eller kodningen är ogiltig.
 # Tor SOCKS error 0xF7:
 onionServices.introTimedOut.pageTitle=Problem med att läsa in onion-webbplats
-onionServices.introTimedOut.header=Tiden för skapandet av onionwebbplatskrets löpte ut
+onionServices.introTimedOut.header=Tiden för skapandet av onion-webbplatskrets löpte ut
 onionServices.introTimedOut=Det gick inte att ansluta till onion-webbplats, eventuellt på grund av en dålig nätverksanslutning.
 onionServices.introTimedOut.longDescription=Detaljer: %S — Anslutningen till den begärda onion-tjänsten avbröts när man försökte bygga möteskretsen.
 #
@@ -124,12 +124,12 @@ onionServices.authPreferences.remove=Ta bort
 onionServices.authPreferences.removeAll=Ta bort alla
 onionServices.authPreferences.failedToGetKeys=Det går inte att hämta nycklar från Tor
 onionServices.authPreferences.failedToRemoveKey=Det går inte att ta bort nyckeln
-onionServices.v2Deprecated.pageTitle=Varning för upphörande av V2-onionwebbplats
-onionServices.v2Deprecated.header=Version 2-onionwebbplatser kommer snart att upphöra att gälla
-# onionServices.v2Deprecated=This onion site will not be reachable soon. Please contact the site administrator and encourage them to upgrade.
-# onionServices.v2Deprecated.longDescription=Tor is ending its support for version 2 onion services beginning in July 2021, and this onion site will no longer be reachable at this address. If you are the site administrator, upgrade to a version 3 onion service soon.
+onionServices.v2Deprecated.pageTitle=Varning för upphörande av V2 onion-webbplats
+onionServices.v2Deprecated.header=Version 2 onion-webbplatser kommer snart att upphöra att gälla
+onionServices.v2Deprecated=Denna onion-webbplats kan inte nås snart. Kontakta webbplatsadministratören och uppmuntra dem att uppgradera.
+onionServices.v2Deprecated.longDescription=Tor avslutar sitt stöd för onion-tjänster av version 2 i början av juli 2021, och denna onion-webbplats kan inte längre nås på den här adressen. Om du är webbplatsadministratör kan du snart uppgradera till en onion-tjänst av version 3.
 onionServices.v2Deprecated.tryAgain=Förstått
-onionServices.v2Deprecated.tooltip=Denna onionwebbplats kommer inte vara nåbar snart
+onionServices.v2Deprecated.tooltip=Denna onion-webbplats kommer inte vara nåbar snart
 
 # Onion-Location strings.
 onionLocation.alwaysPrioritize=Prioritera alltid onion-tjänster
@@ -139,7 +139,7 @@ onionLocation.notNowAccessKey=n
 onionLocation.description=Det finns en mer privat och säker version av denna webbplats via Tor-nätverket via onion-tjänster. Onion-tjänster hjälper webbplatsutgivare och deras besökare att besegra övervakning och censur.
 onionLocation.tryThis=Prova onion-tjänster
 onionLocation.onionAvailable=.onion tillgänglig
-onionLocation.learnMore=Läs mer...
+onionLocation.learnMore=Lär dig mer...
 onionLocation.always=Alltid
 onionLocation.askEverytime=Fråga varje gång
 onionLocation.prioritizeOnionsDescription=Prioritera .onion-webbplatser när de är kända.
@@ -149,7 +149,7 @@ onionLocation.onionServicesTitle=Onion-tjänster
 cryptoSafetyPrompt.cryptoWarning=En kryptovaluta-adress (%S) har kopierats från en osäker webbplats. Den kunde ha ändrats.
 cryptoSafetyPrompt.whatCanHeading=Vad kan du göra åt det?
 cryptoSafetyPrompt.whatCanBody=Du kan försöka återansluta till en ny krets för att upprätta en säker anslutning eller acceptera risken och avvisa denna varning.
-cryptoSafetyPrompt.learnMore=Läs mer
+cryptoSafetyPrompt.learnMore=Lär dig mer
 cryptoSafetyPrompt.primaryAction=Läs om fliken med en ny krets
 cryptoSafetyPrompt.primaryActionAccessKey=R
 cryptoSafetyPrompt.secondaryAction=Avvisa varningMore information about the tor-commits mailing list