[tor-commits] [translation/torbirdy] https://gitweb.torproject.org/translation.git/commit/?h=torbirdy

translation at torproject.org translation at torproject.org
Thu May 27 16:47:48 UTC 2021


commit de548ebccccffd9be7802bac1d1c868990eea281
Author: Translation commit bot <translation at torproject.org>
Date:   Thu May 27 16:47:47 2021 +0000

    https://gitweb.torproject.org/translation.git/commit/?h=torbirdy
---
 sv/torbirdy.dtd | 2 +-
 1 file changed, 1 insertion(+), 1 deletion(-)

diff --git a/sv/torbirdy.dtd b/sv/torbirdy.dtd
index 78fe2268ec..ef5f5eb67d 100644
--- a/sv/torbirdy.dtd
+++ b/sv/torbirdy.dtd
@@ -52,7 +52,7 @@
 <!ENTITY torbirdy.prefs.enigmail.keyserver.label "Nyckelservrar att använda:">
 <!ENTITY torbirdy.prefs.enigmail.keyserver.key "k">
 
-<!ENTITY torbirdy.panel.usetor.label "Använd Tor Onion-router">
+<!ENTITY torbirdy.panel.usetor.label "Använd Tor onion-router">
 <!ENTITY torbirdy.panel.usejondo.label "Använd JonDo (Premium)">
 <!ENTITY torbirdy.panel.usewhonix.label "Använd Whonix">
 <!ENTITY torbirdy.panel.preferences.label "Öppna inställningarna för TorBirdy">More information about the tor-commits mailing list