[tor-commits] [translation/tails-misc] https://gitweb.torproject.org/translation.git/commit/?h=tails-misc

translation at torproject.org translation at torproject.org
Thu May 27 16:46:08 UTC 2021


commit 61b4403aaaf9f179bacb06c2f2915dd1be11d418
Author: Translation commit bot <translation at torproject.org>
Date:   Thu May 27 16:46:07 2021 +0000

    https://gitweb.torproject.org/translation.git/commit/?h=tails-misc
---
 sv.po | 24 ++++++++++++------------
 1 file changed, 12 insertions(+), 12 deletions(-)

diff --git a/sv.po b/sv.po
index 0beee23935..2d297b0bad 100644
--- a/sv.po
+++ b/sv.po
@@ -25,7 +25,7 @@ msgstr ""
 "Project-Id-Version: Tor Project\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
 "POT-Creation-Date: 2021-05-26 10:48+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2021-05-27 16:15+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2021-05-27 16:40+0000\n"
 "Last-Translator: Jonatan Nyberg <jonatan at autistici.org>\n"
 "Language-Team: Swedish (http://www.transifex.com/otf/torproject/language/sv/)\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -1021,7 +1021,7 @@ msgid ""
 "<b>Beware!</b> Using persistence has consequences that must be well "
 "understood. Tails can't help you if you use it wrong! See the <i>Encrypted "
 "persistence</i> page of the Tails documentation to learn more."
-msgstr "<b>Akta dig!</b> Att använda uthållighet har konsekvenser som måste förstås väl. Tails kan inte hjälpa dig om du använder det fel! Läs mer på sidan <i>Krypterad bestående</i> i Tails-dokumentationen."
+msgstr "<b>Akta dig!</b> Att använda uthållighet har konsekvenser som måste förstås väl. Tails kan inte hjälpa dig om du använder det fel! Lär dig mer på sidan <i>Krypterad bestående</i> i Tails-dokumentationen."
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/src/persistence-setup/lib/Tails/Persistence/Step/Bootstrap.pm:175
 msgid "Passphrase:"
@@ -1227,7 +1227,7 @@ msgstr "Punktfiler"
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/src/persistence-setup/lib/Tails/Persistence/Configuration/Presets.pm:225
 msgid "Symlink every file in the Dotfiles folder into the Home folder"
-msgstr ""
+msgstr "Länka symbolisk varje fil i mappen Dotfiles till hemmappen"
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/src/persistence-setup/lib/Tails/Persistence/Configuration/Setting.pm:111
 msgid "Custom"
@@ -1690,7 +1690,7 @@ msgstr "Visa inte igen"
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/local/lib/tails-virt-notify-user:42
 msgid "Learn More"
-msgstr "Läs mer"
+msgstr "Lär dig mer"
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/lib/python3/dist-packages/tca/config.py:8
 #: ../config/chroot_local-includes/usr/share/applications/tca.desktop.in.h:1
@@ -1764,7 +1764,7 @@ msgstr "Tor-status"
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/share/gnome-shell/extensions/torstatus at tails.boum.org/extension.js:50
 msgid "Open Onion Circuits"
-msgstr "Öppna Onion-kretsar"
+msgstr "Öppna onion-kretsar"
 
 #. Translators: Don't translate {volume_label} or {volume_size},
 #. they are placeholders and will be replaced. They need
@@ -2631,7 +2631,7 @@ msgstr "<b>Anslut till Tor automatiskt (enklare)</b>"
 msgid ""
 "We recommend connecting to Tor automatically if you are on a public Wi-Fi "
 "network or if many people in your country use Tor to circumvent censorship."
-msgstr "Vi rekommenderar att du ansluter automatiskt till Tor om du är på ett publikt Wi-Fi-nätverk eller om många människor i ditt land använder Tor för att kringgå censur."
+msgstr "Vi rekommenderar att du ansluter automatiskt till Tor om du är på ett offentligt Wi-Fi-nätverk eller om många människor i ditt land använder Tor för att kringgå censur."
 
 #: ../config/chroot_local-includes/usr/share/tails/tca/main.ui.in:766
 msgid ""
@@ -2640,7 +2640,7 @@ msgid ""
 "Someone monitoring your Internet connection could identify this online traffic as coming from a Tails user.\n"
 "\n"
 "<a href=\"XXX\">Learn more about how this auto-configuration works.</a>"
-msgstr ""
+msgstr "Tails ansluter till flera offentliga tjänster för att diagnostisera din internetanslutning och prova olika sätt att ansluta till Tor tills det lyckas.\n\nNågon som övervakar din internetanslutning kan identifiera att denna nättrafik kommer från en Tails-användare.\n\n<a href=\"XXX\">Lär dig mer om hur den här automatiska konfigurationen fungerar.</a>"
 
 #: ../config/chroot_local-includes/usr/share/tails/tca/main.ui.in:850
 msgid ""
@@ -2657,7 +2657,7 @@ msgstr "<b>Dölj för mitt lokala nätverk att jag ansluter till Tor (säkrare)<
 msgid ""
 "You might need to go unnoticed if using Tor could look suspicious to someone"
 " who monitors your Internet connection."
-msgstr ""
+msgstr "Du kan behöva gå obemärkt om användning av Tor kan se misstänksam ut för någon som övervakar din internetanslutning."
 
 #: ../config/chroot_local-includes/usr/share/tails/tca/main.ui.in:959
 msgid ""
@@ -2668,11 +2668,11 @@ msgid ""
 "You will have to do extra configuration if you don't know any Tor bridges yet, if you connect from a public Wi-Fi network, or if you are in the Eastern Hemisphere.\n"
 "\n"
 "<a href=\"XXX\">Learn more about how Tor bridges hide that you connect to Tor.</a>"
-msgstr ""
+msgstr "Tails ansluter bara till Tor efter att du har konfigurerat Tor-broar. Broar är hemliga Tor-reläer som döljer att du ansluter till Tor.\n\nVårt team gör sitt bästa för att hjälpa dig att ansluta till Tor med de mest diskreta typerna av Tor-broar.\n\nDu måste göra extra konfiguration om du inte känner till några Tor-broar ännu, om du ansluter från ett offentligt Wi-Fi-nätverk eller om du befinner dig på östra halvklotet.\n\n<a href=\"XXX\">Läs mer om hur Tor-broar gömmer dig som du ansluter till Tor.</a>"
 
 #: ../config/chroot_local-includes/usr/share/tails/tca/main.ui.in:1009
 msgid "<a href=\"FIXME\">Learn more about how to connect to Tor</a>"
-msgstr ""
+msgstr "<a href=\"FIXME\">Lär dig mer om hur du ansluter till Tor</a>"
 
 #: ../config/chroot_local-includes/usr/share/tails/tca/main.ui.in:1073
 msgid "You lost connection to the local network."
@@ -2688,7 +2688,7 @@ msgstr "Du har tillgång till internet"
 
 #: ../config/chroot_local-includes/usr/share/tails/tca/main.ui.in:1187
 msgid "Testing access to Tor…"
-msgstr ""
+msgstr "Testar åtkomst till Tor..."
 
 #: ../config/chroot_local-includes/usr/share/tails/tca/main.ui.in:1230
 msgid "You can connect to Tor"
@@ -2712,7 +2712,7 @@ msgstr "Ansluten till Tor"
 
 #: ../config/chroot_local-includes/usr/share/tails/tca/main.ui.in:1388
 msgid "You can now browse the Internet anonymously and uncensored."
-msgstr ""
+msgstr "Du kan nu surfa på internet anonymt och ocensurerat."
 
 #: ../config/chroot_local-includes/usr/share/tails/tca/main.ui.in:1429
 msgid "Open Network Monitor"More information about the tor-commits mailing list