[tor-commits] [translation/communitytpo-contentspot] https://gitweb.torproject.org/translation.git/commit/?h=communitytpo-contentspot

translation at torproject.org translation at torproject.org
Thu May 27 15:45:29 UTC 2021


commit 6a564f0ee098ec759b8523d498e1e3d083218882
Author: Translation commit bot <translation at torproject.org>
Date:   Thu May 27 15:45:28 2021 +0000

    https://gitweb.torproject.org/translation.git/commit/?h=communitytpo-contentspot
---
 contents+tr.po | 20 ++++++++++++++++++++
 1 file changed, 20 insertions(+)

diff --git a/contents+tr.po b/contents+tr.po
index 53281aa49d..8587d128c4 100644
--- a/contents+tr.po
+++ b/contents+tr.po
@@ -11422,6 +11422,8 @@ msgid ""
 "If you are concerned about SSH scans, you might consider running your SSHD "
 "on a port other than the default of 22."
 msgstr ""
+"SSH taramalarıyla ilgili endişeleriniz varsa, SSHD için varsayılan 22 "
+"numaralı kapı yerine başka bir değer seçebilirsiniz ."
 
 #: https//community.torproject.org/relay/community-resources/tor-abuse-templates/
 #: (content/relay/community-resources/tor-abuse-templates/contents+en.lrpage.body)
@@ -11429,6 +11431,8 @@ msgid ""
 "Many worms, scanners, and botnets scan the entire Internet looking for SSH "
 "logins."
 msgstr ""
+"Birçok solucan, tarayıcı ve botnet, SSH oturum açma bilgilerini bulmak için "
+"tüm İnterneti tarar."
 
 #: https//community.torproject.org/relay/community-resources/tor-abuse-templates/
 #: (content/relay/community-resources/tor-abuse-templates/contents+en.lrpage.body)
@@ -11436,6 +11440,8 @@ msgid ""
 "The fact that a few logins happened to come from Tor is likely a small blip "
 "on your overall login attempt rate."
 msgstr ""
+"Tor ağından birkaç oturum açma girişimi gelmesi, büyük olasılıkla genel "
+"oturum açma girişimi oranınızın çok küçük bir parçasıdır."
 
 #: https//community.torproject.org/relay/community-resources/tor-abuse-templates/
 #: (content/relay/community-resources/tor-abuse-templates/contents+en.lrpage.body)
@@ -11443,6 +11449,8 @@ msgid ""
 "You might also consider a rate limiting solution: "
 "https://kvz.io/blog/2007/07/28/block-brute-force-attacks-with-iptables/"
 msgstr ""
+"Ayrıca bir hız sınırlama çözümü de düşünebilirsiniz: "
+"https://kvz.io/blog/2007/07/28/block-brute-force-attacks-with-iptables/"
 
 #: https//community.torproject.org/relay/community-resources/tor-abuse-templates/
 #: (content/relay/community-resources/tor-abuse-templates/contents+en.lrpage.body)
@@ -11451,6 +11459,10 @@ msgid ""
 " an automated DNSRBL for you to query to block login attempts coming from "
 "Tor nodes: https://www.torproject.org/projects/tordnsel.html.en"
 msgstr ""
+"Gerçekten Tor ağına özgü ciddi bir sorun ise, Tor projesi, Tor düğümlerinden"
+" gelen oturum açma girişimlerini engellemek amacıyla sorgulayabileceğiniz "
+"otomatik bir DNSRBL saÄŸlar: "
+"https://www.torproject.org/projects/tordnsel.html.en"
 
 #: https//community.torproject.org/relay/community-resources/tor-abuse-templates/
 #: (content/relay/community-resources/tor-abuse-templates/contents+en.lrpage.body)
@@ -11459,11 +11471,16 @@ msgid ""
 " to your SSH port: https://check.torproject.org/cgi-"
 "bin/TorBulkExitList.py?ip=YOUR_IP&port=22"
 msgstr ""
+"SSH kapı numaranıza bağlanacak tüm Tor çıkış IP adreslerinin bir listesini "
+"de indirebilirsiniz.: https://check.torproject.org/cgi-"
+"bin/TorBulkExitList.py?ip=YOUR_IP&port=22"
 
 #: https//community.torproject.org/relay/community-resources/tor-abuse-templates/
 #: (content/relay/community-resources/tor-abuse-templates/contents+en.lrpage.body)
 msgid "You can use this list to create iptables rules to block the network."
 msgstr ""
+"Ağı engellemek üzere iptables kuralları oluşturmak için bu listeyi "
+"kullanabilirsiniz."
 
 #: https//community.torproject.org/relay/community-resources/tor-abuse-templates/
 #: (content/relay/community-resources/tor-abuse-templates/contents+en.lrpage.body)
@@ -11471,6 +11488,9 @@ msgid ""
 "However, we still recommend using the general approach, as the attack will "
 "likely simply reappear from an open proxy or other IP once Tor is blocked."
 msgstr ""
+"Bununla birlikte, Tor engellendiğinde saldırı büyük olasılıkla açık bir "
+"vekil sunucudan ya da başka bir IP adresinden yeniden ortaya çıkacağından, "
+"genel yaklaşımı kullanmanızı öneririz."
 
 #: https//community.torproject.org/relay/community-resources/tor-abuse-templates/
 #: (content/relay/community-resources/tor-abuse-templates/contents+en.lrpage.body)More information about the tor-commits mailing list