[tor-commits] [translation/communitytpo-contentspot] https://gitweb.torproject.org/translation.git/commit/?h=communitytpo-contentspot

translation at torproject.org translation at torproject.org
Thu May 27 13:15:13 UTC 2021


commit d020718a3fefe2461b96a568f59e8e95c928a9d0
Author: Translation commit bot <translation at torproject.org>
Date:   Thu May 27 13:15:12 2021 +0000

    https://gitweb.torproject.org/translation.git/commit/?h=communitytpo-contentspot
---
 contents+tr.po | 31 +++++++++++++++++++++++++++++--
 1 file changed, 29 insertions(+), 2 deletions(-)

diff --git a/contents+tr.po b/contents+tr.po
index 103aee58cd..86b3c947e1 100644
--- a/contents+tr.po
+++ b/contents+tr.po
@@ -10879,6 +10879,11 @@ msgid ""
 " general for the Internet at large (open wifi, open proxies, botnets, etc), "
 "and barring all else, how to block Tor."
 msgstr ""
+"Bu kalıpların genel biçimi, şikayetçiye Tor hakkında bilgi vermek, "
+"sorunlarını kendi kendine çözebilmesi için genel İnternet (herkese açık "
+"kablosuz bağlantı, herkese açık vekil sunucular, botnet ağları gibi) "
+"bilgileri vermek ve bunu yaparken Tor ağının nasıl engelleneceği dışında her"
+" konuya deÄŸinmektir."
 
 #: https//community.torproject.org/relay/community-resources/tor-abuse-templates/
 #: (content/relay/community-resources/tor-abuse-templates/contents+en.lrpage.body)
@@ -10898,6 +10903,9 @@ msgid ""
 "abuse is the difference between decentralized fault-tolerant Internet "
 "freedom, and fragile, corruptible totalitarian control."
 msgstr ""
+"Kötüye kullanım karşısında önlem alıcı yaklaşım ile tepkisel yaklaşım "
+"arasındaki fark, merkezi olmayan, ve sorunlardan etkilenmeyen İnternet "
+"özgürlüğü ile kırılgan, yozlaşabilir totaliter kontrol arasındaki farktır."
 
 #: https//community.torproject.org/relay/community-resources/tor-abuse-templates/
 #: (content/relay/community-resources/tor-abuse-templates/contents+en.lrpage.body)
@@ -10906,6 +10914,9 @@ msgid ""
 "licenses\" of South Korea and China have done nothing to curtail cybercrime "
 "and Internet abuse."
 msgstr ""
+"Zaten aynı fikirdeki insanları ikna etmeye çalışmak için, Güney Kore ve "
+"Çin'in kimlik temelli İnternet \"ehliyetleri\" siber suçları ve İnternet "
+"üzerinde kötüye kullanımı kısıtlamak için hiçbir şey yapmadı."
 
 #: https//community.torproject.org/relay/community-resources/tor-abuse-templates/
 #: (content/relay/community-resources/tor-abuse-templates/contents+en.lrpage.body)
@@ -10914,6 +10925,9 @@ msgid ""
 "korea-to-abandon-real-name-internet-policy.html) seems to indicate that it "
 "has only created new markets for organized crime to preside over."
 msgstr ""
+"Aslında tüm [nesnel kanıtlar](http://boingboing.net/2011/08/12/south-korea-"
+"to-abandon-real-name-internet-policy.html) bunların yalnızca organize suçlar"
+" için yeni alanlar oluşturduğunu gösteriyor."
 
 #: https//community.torproject.org/relay/community-resources/tor-abuse-templates/
 #: (content/relay/community-resources/tor-abuse-templates/contents+en.lrpage.body)
@@ -10928,6 +10942,8 @@ msgstr ""
 #: (content/relay/community-resources/tor-abuse-templates/contents+en.lrpage.body)
 msgid "Feel free to improve them if you feel they fall short of this goal."
 msgstr ""
+"Bu hedefin gerisinde kalındığını düşünüyorsanız, onları geliştirmekten "
+"çekinmeyin."
 
 #: https//community.torproject.org/relay/community-resources/tor-abuse-templates/
 #: (content/relay/community-resources/tor-abuse-templates/contents+en.lrpage.body)
@@ -10935,16 +10951,18 @@ msgid ""
 "All templates should include the Common Boilerplate below, and append some "
 "additional paragraphs depending on the specific Scenario."
 msgstr ""
+"Tüm kalıplar aşağıdaki ortak ifadeyi içermeli ve geçerli senaryoya uygun ek "
+"paragraflar eklenmelidir."
 
 #: https//community.torproject.org/relay/community-resources/tor-abuse-templates/
 #: (content/relay/community-resources/tor-abuse-templates/contents+en.lrpage.body)
 msgid "## Common Boilerplate (Tor Intro)"
-msgstr ""
+msgstr "## Ortak Ä°fadeler (Tor GiriÅŸi)"
 
 #: https//community.torproject.org/relay/community-resources/tor-abuse-templates/
 #: (content/relay/community-resources/tor-abuse-templates/contents+en.lrpage.body)
 msgid "The IP address in question is a Tor exit node."
-msgstr ""
+msgstr "Söz konusu IP adresi bir Tor çıkış durağıdır."
 
 #: https//community.torproject.org/relay/community-resources/tor-abuse-templates/
 #: (content/relay/community-resources/tor-abuse-templates/contents+en.lrpage.body)
@@ -10959,6 +10977,11 @@ msgid ""
 "impossible. The Tor network is run by some 5000 volunteers who use the free "
 "software provided by the Tor Project to run Tor routers."
 msgstr ""
+"Bu konunun izini sürmek için yapabileceğimiz çok az şey var. Özet "
+"sayfasından görülebileceği gibi, Tor ağı, kullanıcıların izlenmesini "
+"olanaksız kılmak için tasarlanmıştır. Tor ağı, Tor aktarıcıları için Tor "
+"Projesi tarafından sağlanan ücretsiz yazılımı kullanan yaklaşık 5000 gönüllü"
+" tarafından işletilmektedir."
 
 #: https//community.torproject.org/relay/community-resources/tor-abuse-templates/
 #: (content/relay/community-resources/tor-abuse-templates/contents+en.lrpage.body)
@@ -10966,12 +10989,16 @@ msgid ""
 "Client connections are routed through multiple relays, and are multiplexed "
 "together on the connections between relays."
 msgstr ""
+"İstemci bağlantıları birden çok aktarıcı üzerinden ve aktarıcılar arasındaki"
+" pek çok farklı bağlantıdan geçirilir."
 
 #: https//community.torproject.org/relay/community-resources/tor-abuse-templates/
 #: (content/relay/community-resources/tor-abuse-templates/contents+en.lrpage.body)
 msgid ""
 "The system does not record logs of client connections or previous hops."
 msgstr ""
+"Sistemde istemci bağlantıları veya önceki atlamalarla ilgili bir günlük "
+"kaydı tutulmaz."
 
 #: https//community.torproject.org/relay/community-resources/tor-abuse-templates/
 #: (content/relay/community-resources/tor-abuse-templates/contents+en.lrpage.body)More information about the tor-commits mailing list