[tor-commits] [translation/communitytpo-contentspot] https://gitweb.torproject.org/translation.git/commit/?h=communitytpo-contentspot

translation at torproject.org translation at torproject.org
Thu May 27 08:45:27 UTC 2021


commit 998a0fc7c84156b30cf24972496d7af410d542ab
Author: Translation commit bot <translation at torproject.org>
Date:   Thu May 27 08:45:26 2021 +0000

    https://gitweb.torproject.org/translation.git/commit/?h=communitytpo-contentspot
---
 contents+tr.po | 42 ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
 1 file changed, 42 insertions(+)

diff --git a/contents+tr.po b/contents+tr.po
index ade7436e0d..103aee58cd 100644
--- a/contents+tr.po
+++ b/contents+tr.po
@@ -11212,6 +11212,8 @@ msgid ""
 "We provide service to almost a gigabit of traffic per second, 98% of which "
 "is web traffic."
 msgstr ""
+"%98 oranında web trafiği olmak üzere saniyede neredeyse bir gigabit trafik "
+"aktarıyoruz."
 
 #: https//community.torproject.org/relay/community-resources/tor-abuse-templates/
 #: (content/relay/community-resources/tor-abuse-templates/contents+en.lrpage.body)
@@ -11220,6 +11222,9 @@ msgid ""
 "automated DNSRBL for you to query to block login attempts coming from Tor "
 "nodes: https://www.torproject.org/projects/tordnsel.html.en"
 msgstr ""
+"Saldırı gerçekse ve devam ediyorsa, Tor projesi, Tor düğümlerinden gelen "
+"oturum açma girişimlerini engellemek amacıyla sorgulayabileceğiniz otomatik "
+"bir DNSRBL saÄŸlar: https://www.torproject.org/projects/tordnsel.html.en"
 
 #: https//community.torproject.org/relay/community-resources/tor-abuse-templates/
 #: (content/relay/community-resources/tor-abuse-templates/contents+en.lrpage.body)
@@ -11235,6 +11240,8 @@ msgstr ""
 msgid ""
 "https://check.torproject.org/cgi-bin/TorBulkExitList.py?ip=YOUR_IP&port=80"
 msgstr ""
+"https://check.torproject.org/cgi-"
+"bin/TorBulkExitList.py?ip=IP_ADRESINIZ&port=80"
 
 #: https//community.torproject.org/relay/community-resources/tor-abuse-templates/
 #: (content/relay/community-resources/tor-abuse-templates/contents+en.lrpage.body)
@@ -11243,6 +11250,9 @@ msgid ""
 "improving the service to defend against the attack from the Internet at "
 "large."
 msgstr ""
+"Ancak genel olarak, bu tür sorunlar için en iyi yaklaşımın, hizmetin "
+"İnternet üzerinden gelen saldırılara karşı koyacak şekilde geliştirilerek "
+"çözülmesi olduğuna inanıyoruz."
 
 #: https//community.torproject.org/relay/community-resources/tor-abuse-templates/
 #: (content/relay/community-resources/tor-abuse-templates/contents+en.lrpage.body)
@@ -11250,6 +11260,8 @@ msgid ""
 "Scraping and robot activity can be reduced/slowed by Captchas, which is the "
 "approach taken by Gmail for this same problem."
 msgstr ""
+"Uzak tutma ve robot etkinliği, Gmail tarafından aynı soruna yönelik olarak "
+"kullanılan güvenlik kodları (Captcha) ile azaltılabilir ve yavaşlatılabilir."
 
 #: https//community.torproject.org/relay/community-resources/tor-abuse-templates/
 #: (content/relay/community-resources/tor-abuse-templates/contents+en.lrpage.body)
@@ -11258,6 +11270,10 @@ msgid ""
 " inclusion in a number of systems to help other sites deal with this issue: "
 "https://code.google.com/apis/recaptcha/intro.html"
 msgstr ""
+"Aslında, Google, bu sorunla ilgili olarak diğer sitelere yardımcı olmak için"
+" çeşitli sistemlere kolayca eklenebilen bir kod ile tam ve ücretsiz bir "
+"güvenlik kodu (Captcha) hizmeti sunuyor: "
+"https://code.google.com/apis/recaptcha/intro.html"
 
 #: https//community.torproject.org/relay/community-resources/tor-abuse-templates/
 #: (content/relay/community-resources/tor-abuse-templates/contents+en.lrpage.body)
@@ -11267,6 +11283,11 @@ msgid ""
 "httpd.conf TimeOut and KeepAliveTimeout config values to 15-30 and raising "
 "the ServerLimit and MaxClients values to something like 3000."
 msgstr ""
+"[Apache MaxClients sınırını tüketmeyi hedefleyen](http://www.guerilla-"
+"ciso.com/archives/2049) yavaş DoS saldırıları, httpd.conf TimeOut ile "
+"KeepAliveTimeout yapılandırma ayarı değerlerini 15-30 arasına düşürerek ve "
+"ServerLimit ile MaxClients değerlerini 3000 civarına arttırarak "
+"hafifletilebilir."
 
 #: https//community.torproject.org/relay/community-resources/tor-abuse-templates/
 #: (content/relay/community-resources/tor-abuse-templates/contents+en.lrpage.body)
@@ -11277,6 +11298,11 @@ msgid ""
 "to large corporate and even national outproxies, NATs, and services like "
 "Tor."
 msgstr ""
+"Bu değişiklikler başarısız olursa, DoS girişimleri iptables tabanlı hız "
+"sınırlama çözümleri, nginx gibi yük dengeleyiciler ve IPS aygıtları ile "
+"çözülebilir. Ancak İnternet trafiğinin, geniş kurumsal ve ulusal çıkış vekil"
+" sunucuları, NAT uygulamaları ile Tor gibi hizmetler nedeniyle nicelik "
+"olarak IP adresine göre her zaman tek tipte olmadığını unutmayın."
 
 #: https//community.torproject.org/relay/community-resources/tor-abuse-templates/
 #: (content/relay/community-resources/tor-abuse-templates/contents+en.lrpage.body)
@@ -11307,6 +11333,10 @@ msgid ""
 "node from connecting to this site, but since the Tor network has 800 or so "
 "exits, doing so wouldn't really stop the action long term."
 msgstr ""
+"Hesabınız kaba kuvvet kullanılarak ele geçirildiği için üzgünüz. Durağımızın"
+" bu site ile bağlantı kurmasını engellemeyi deneyebiliriz. Ancak Tor ağında "
+"800 üzerinde çıkış aktarıcısı bulunduğundan bu önlem, eylemi uzun vadede "
+"gerçekten durdurmaz."
 
 #: https//community.torproject.org/relay/community-resources/tor-abuse-templates/
 #: (content/relay/community-resources/tor-abuse-templates/contents+en.lrpage.body)
@@ -11314,6 +11344,9 @@ msgid ""
 "The attacker would probably just chain an open proxy after Tor, or just use "
 "open wireless and/or a proxy without Tor."
 msgstr ""
+"Saldırgan büyük olasılıkla Tor çıkışında açık bir vekil sunucu ya da yalnız "
+"herkese açık bir kablosuz ağ ve/veya Tor kullanmayan bir vekil sunucu "
+"kullanacaktır."
 
 #: https//community.torproject.org/relay/community-resources/tor-abuse-templates/
 #: (content/relay/community-resources/tor-abuse-templates/contents+en.lrpage.body)
@@ -11322,6 +11355,9 @@ msgid ""
 "requests from Tor nodes as requiring special treatment: "
 "https://www.torproject.org/projects/tordnsel.html.en"
 msgstr ""
+"Tor Projesi size özel inceleme gerektiren Tor duraklarından gelen istekleri "
+"işaretlemek için sorgulayabileceğiniz otomatik bir DNSRBL sağlar: "
+"https://www.torproject.org/projects/tordnsel.html.en"
 
 #: https//community.torproject.org/relay/community-resources/tor-abuse-templates/
 #: (content/relay/community-resources/tor-abuse-templates/contents+en.lrpage.body)
@@ -11462,6 +11498,9 @@ msgid ""
 "to flag visitors coming from Tor nodes as requiring special treatment: "
 "https://www.torproject.org/projects/tordnsel.html.en."
 msgstr ""
+"Ayrıca, Tor Projesi size özel inceleme gerektiren Tor duraklarından gelen "
+"ziyaretçileri işaretlemek için sorgulayabileceğiniz otomatik bir DNSRBL "
+"saÄŸlar: https://www.torproject.org/projects/tordnsel.html.en"
 
 #: https//community.torproject.org/relay/community-resources/tor-abuse-templates/
 #: (content/relay/community-resources/tor-abuse-templates/contents+en.lrpage.body)
@@ -11491,6 +11530,9 @@ msgid ""
 "to flag orders coming from Tor nodes as requiring special review: "
 "https://www.torproject.org/projects/tordnsel.html.en"
 msgstr ""
+"Ayrıca, Tor Projesi size özel inceleme gerektiren Tor duraklarından gelen "
+"emirleri işaretlemek için sorgulayabileceğiniz otomatik bir DNSRBL sağlar: "
+"https://www.torproject.org/projects/tordnsel.html.en"
 
 #: https//community.torproject.org/relay/community-resources/tor-abuse-templates/
 #: (content/relay/community-resources/tor-abuse-templates/contents+en.lrpage.body)More information about the tor-commits mailing list