[tor-commits] [translation/torbutton-torbuttonproperties] https://gitweb.torproject.org/translation.git/commit/?h=torbutton-torbuttonproperties

translation at torproject.org translation at torproject.org
Wed May 26 17:47:31 UTC 2021


commit 64873ee8aedad4b97b119a032599ad6e4e622ff7
Author: Translation commit bot <translation at torproject.org>
Date:   Wed May 26 17:47:31 2021 +0000

    https://gitweb.torproject.org/translation.git/commit/?h=torbutton-torbuttonproperties
---
 pl/torbutton.properties | 2 +-
 1 file changed, 1 insertion(+), 1 deletion(-)

diff --git a/pl/torbutton.properties b/pl/torbutton.properties
index 2e7d624dc6..4929465eac 100644
--- a/pl/torbutton.properties
+++ b/pl/torbutton.properties
@@ -127,7 +127,7 @@ onionServices.authPreferences.failedToRemoveKey=Usunięcie klucza nie powiodło
 onionServices.v2Deprecated.pageTitle=Ostrzeżenie o wycofaniu strony cebulowej w wersji 2
 onionServices.v2Deprecated.header=Strony cebulowe w wersji 2 zostaną wkrótce wycofane
 onionServices.v2Deprecated=Wkrótce ta strona cebulowa będzie niedostępna. Skontaktuj się z jej administratorem i zachęć go do aktualizacji.
-onionServices.v2Deprecated.longDescription=Tor is ending its support for version 2 onion services beginning in July 2021, and this onion site will no longer be reachable at this address. If you are the site administrator, upgrade to a version 3 onion service soon.
+onionServices.v2Deprecated.longDescription=Tor kończy wsparcie dla usług cebulowych w wersji 2 począwszy od lipca 2021 r., a ta strona cebulowa nie będzie już dostępna pod tym adresem. Jeśli jesteś administratorem strony, prędko uaktualnij usługę cebulową do wersji 3.
 onionServices.v2Deprecated.tryAgain=Rozumiem
 onionServices.v2Deprecated.tooltip=Wkrótce ta strona cebulowa będzie niedostępna
 More information about the tor-commits mailing list