[tor-commits] [translation/torbutton-torbuttonproperties] https://gitweb.torproject.org/translation.git/commit/?h=torbutton-torbuttonproperties

translation at torproject.org translation at torproject.org
Wed May 26 17:17:56 UTC 2021


commit 69119cafeb7ed269c8f98d722f14ea576961d59a
Author: Translation commit bot <translation at torproject.org>
Date:   Wed May 26 17:17:55 2021 +0000

    https://gitweb.torproject.org/translation.git/commit/?h=torbutton-torbuttonproperties
---
 pl/torbutton.properties | 8 ++++----
 1 file changed, 4 insertions(+), 4 deletions(-)

diff --git a/pl/torbutton.properties b/pl/torbutton.properties
index e0592ee670..2e7d624dc6 100644
--- a/pl/torbutton.properties
+++ b/pl/torbutton.properties
@@ -124,12 +124,12 @@ onionServices.authPreferences.remove=Usuń
 onionServices.authPreferences.removeAll=Usuń wszystko
 onionServices.authPreferences.failedToGetKeys=Nie można odebrać kluczy z Tor
 onionServices.authPreferences.failedToRemoveKey=Usunięcie klucza nie powiodło się
-onionServices.v2Deprecated.pageTitle=V2 Onion Site Deprecation Warning
-onionServices.v2Deprecated.header=Version 2 Onion Sites will be deprecated soon
-onionServices.v2Deprecated=This onion site will not be reachable soon. Please contact the site administrator and encourage them to upgrade.
+onionServices.v2Deprecated.pageTitle=Ostrzeżenie o wycofaniu strony cebulowej w wersji 2
+onionServices.v2Deprecated.header=Strony cebulowe w wersji 2 zostaną wkrótce wycofane
+onionServices.v2Deprecated=Wkrótce ta strona cebulowa będzie niedostępna. Skontaktuj się z jej administratorem i zachęć go do aktualizacji.
 onionServices.v2Deprecated.longDescription=Tor is ending its support for version 2 onion services beginning in July 2021, and this onion site will no longer be reachable at this address. If you are the site administrator, upgrade to a version 3 onion service soon.
 onionServices.v2Deprecated.tryAgain=Rozumiem
-onionServices.v2Deprecated.tooltip=This onion site will not be reachable soon
+onionServices.v2Deprecated.tooltip=Wkrótce ta strona cebulowa będzie niedostępna
 
 # Onion-Location strings.
 onionLocation.alwaysPrioritize=Zawsze traktuj cebule priorytetowoMore information about the tor-commits mailing list