[tor-commits] [translation/tails-misc_release] https://gitweb.torproject.org/translation.git/commit/?h=tails-misc_release

translation at torproject.org translation at torproject.org
Wed May 26 11:46:54 UTC 2021


commit e02eed7a67829a26a519fe291ef3e5c8306ec4b6
Author: Translation commit bot <translation at torproject.org>
Date:   Wed May 26 11:46:53 2021 +0000

    https://gitweb.torproject.org/translation.git/commit/?h=tails-misc_release
---
 tr.po | 46 +++++++++++++++++++++++-----------------------
 1 file changed, 23 insertions(+), 23 deletions(-)

diff --git a/tr.po b/tr.po
index ea67b4b151..218203c995 100644
--- a/tr.po
+++ b/tr.po
@@ -34,7 +34,7 @@ msgstr ""
 "Project-Id-Version: Tor Project\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
 "POT-Creation-Date: 2021-05-26 10:48+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2021-05-26 11:16+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2021-05-26 11:25+0000\n"
 "Last-Translator: Kaya Zeren <kayazeren at gmail.com>\n"
 "Language-Team: Turkish (http://www.transifex.com/otf/torproject/language/tr/)\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -1236,7 +1236,7 @@ msgstr "Dotfiles"
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/src/persistence-setup/lib/Tails/Persistence/Configuration/Presets.pm:225
 msgid "Symlink every file in the Dotfiles folder into the Home folder"
-msgstr ""
+msgstr "Dotfiles klasöründeki her dosyaya Giriş klasöründe sembolik bağlantı verilsin"
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/src/persistence-setup/lib/Tails/Persistence/Configuration/Setting.pm:111
 msgid "Custom"
@@ -1717,16 +1717,16 @@ msgstr "Tor kullandığınızı gizlemek için bir obfs4 köprüsü yapılandır
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/lib/python3/dist-packages/tca/ui/main_window.py:304
 msgid "Connecting to Tor without bridges…"
-msgstr ""
+msgstr "Köprü kullanmadan Tor bağlantısı kuruluyor…"
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/lib/python3/dist-packages/tca/ui/main_window.py:311
 #: config/chroot_local-includes/usr/lib/python3/dist-packages/tca/ui/main_window.py:335
 msgid "Connecting to Tor with default bridges…"
-msgstr ""
+msgstr "Varsayılan köprüler kullanılarak Tor bağlantısı kuruluyor…"
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/lib/python3/dist-packages/tca/ui/main_window.py:318
 msgid "Connecting to Tor with custom bridges…"
-msgstr ""
+msgstr "Özel köprüler kullanılarak Tor bağlantısı kuruluyor…"
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/lib/python3/dist-packages/tca/ui/main_window.py:410
 msgid ""
@@ -2138,16 +2138,16 @@ msgstr "İletişim OpenPGP herkese açık anahtar bloğu geçersiz"
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/tca:128
 msgid "You turned on Offline Mode in the Welcome Screen."
-msgstr ""
+msgstr "Karşılama ekranından Çevrimdışı Kipi etkinleştirdiniz."
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/tca:129
 msgid "It is impossible to connect to Tor in Offline Mode."
-msgstr ""
+msgstr "Çevrimdışı kipte Tor ile bağlantı kurulamaz."
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/tca:130
 msgid ""
 "To connect to Tor and the Internet, restart Tails without Offline Mode."
-msgstr ""
+msgstr "Tor ve İnternet bağlantısı kurmak için Çevrimdış Kipi kapatıp Tails uygulamasını yeniden başlatın."
 
 #: ../config/chroot_local-includes/etc/skel/Desktop/Report_an_error.desktop.in.h:1
 msgid "Report an error"
@@ -2531,7 +2531,7 @@ msgstr "Köprüler gizli Tor aktarıcılarıdır. Bulunduğunuz yerde Tor ağı
 msgid ""
 "<a href=\"doc/first_steps/welcome_screen/bridge_mode\">Learn more about Tor "
 "bridges</a>"
-msgstr ""
+msgstr "<a href=\"doc/first_steps/welcome_screen/bridge_mode\">Tor köprüleri hakkında ayrıntılı bilgi alın</a>"
 
 #: ../config/chroot_local-includes/usr/share/tails/tca/main.ui.in:123
 msgid "Use a default bridge"
@@ -2634,13 +2634,13 @@ msgstr "Tor ağı, bağlantınızı 3 aktarıcıdan geçirip şifreleyerek anoni
 
 #: ../config/chroot_local-includes/usr/share/tails/tca/main.ui.in:700
 msgid "<b>Connect to Tor automatically (easier)</b>"
-msgstr ""
+msgstr "<b>Tor ile otomatik olarak baÄŸlan (daha kolay)</b>"
 
 #: ../config/chroot_local-includes/usr/share/tails/tca/main.ui.in:748
 msgid ""
 "We recommend connecting to Tor automatically if you are on a public Wi-Fi "
 "network or if many people in your country use Tor to circumvent censorship."
-msgstr ""
+msgstr "Herkese açık bir Wi-Fi ağı kullanıyorsanız ya da ülkenizdeki birçok kişi sansürü atlatmak için Tor kullanıyorsa, Tor ile otomatik bağlantı kurmanızı öneririz."
 
 #: ../config/chroot_local-includes/usr/share/tails/tca/main.ui.in:766
 msgid ""
@@ -2649,24 +2649,24 @@ msgid ""
 "Someone monitoring your Internet connection could identify this online traffic as coming from a Tails user.\n"
 "\n"
 "<a href=\"XXX\">Learn more about how this auto-configuration works.</a>"
-msgstr ""
+msgstr "Tails, İnternet bağlantınızı tanılamak için herkese açık birkaç hizmete bağlanarak, başarılı olana kadar Tor ile bağlantı kurmak için farklı yollar deneyecek.\n\nİnternet bağlantınızı izleyen biri, bu çevrimiçi trafiğin bir Tails kullanıcısından geldiğini belirleyebilir.\n\n<a href=\"XXX\">Otomatik yapılandırma işleminin nasıl yapıldığı hakkında ayrıntılı bilgi alın.</a>"
 
 #: ../config/chroot_local-includes/usr/share/tails/tca/main.ui.in:850
 msgid ""
 "Tor bridges are hidden Tor relays. Use a bridge as your first Tor relay if connecting to Tor is blocked, for example in China, on some public networks, or parental controls.\n"
 "\n"
 "Choose this option if you already know that you need bridges. Otherwise, Tails will autodetect whether you need bridges to connect to Tor from your local network."
-msgstr ""
+msgstr "Tor köprüleri gizli Tor aktarıcılarıdır. Örneğin Çin'de, bazı halka açık ağlarda veya ebeveyn denetimi yapılan ağlarda Tor ile bağlantı kurulması engellenmişse, ilk Tor aktarıcınız olarak bir köprü kullanın.\n\nKöprülere gerek duyduğunuzdan eminseniz bu seçeneği seçin. Yoksa Tails, yerel ağınızdan Tor bağlantısı kurmak için köprü gerekip gerekmediğini otomatik olarak algılar.."
 
 #: ../config/chroot_local-includes/usr/share/tails/tca/main.ui.in:893
 msgid "<b>Hide to my local network that I'm connecting to Tor (safer)</b>"
-msgstr ""
+msgstr "<b>Tor bağlantısı kurduğum yerel ağımdan gizlensin (daha güvenli)</b>"
 
 #: ../config/chroot_local-includes/usr/share/tails/tca/main.ui.in:941
 msgid ""
 "You might need to go unnoticed if using Tor could look suspicious to someone"
 " who monitors your Internet connection."
-msgstr ""
+msgstr "Tor kullanmak, İnternet bağlantınızı izleyenlerin sizden şüphelenmesine neden olacaksa, fark edilmemeniz gerekebilir."
 
 #: ../config/chroot_local-includes/usr/share/tails/tca/main.ui.in:959
 msgid ""
@@ -2677,11 +2677,11 @@ msgid ""
 "You will have to do extra configuration if you don't know any Tor bridges yet, if you connect from a public Wi-Fi network, or if you are in the Eastern Hemisphere.\n"
 "\n"
 "<a href=\"XXX\">Learn more about how Tor bridges hide that you connect to Tor.</a>"
-msgstr ""
+msgstr "Tails, Tor köprülerini yapılandırdıktan sonra yalnız Tor üzerinden bağlantı kurar. Köprüler, Tor bağlantısı kurduğunuzu gizleyen gizli Tor aktarıcılarıdır.\n\nEkibimiz, farklı Tor köprü türleri kullanarak Tor bağlantısı kurmanıza yardımcı olmak için elinden geleni yapıyor.\n\nHenüz bildiğiniz herhangi bir Tor köprüsü yoksa, halka açık bir Wi-Fi ağı kullanıyorsanız veya Doğu Yarımküre'deyseniz ek bir ayar yapmanız gerekir.\n\n<a href=\"XXX\">Tor köprülerinin Tor bağlantısını gizlenmeye nasıl yardımcı olduğu hakkında ayrıntılı bilgi alın.</a>"
 
 #: ../config/chroot_local-includes/usr/share/tails/tca/main.ui.in:1009
 msgid "<a href=\"FIXME\">Learn more about how to connect to Tor</a>"
-msgstr ""
+msgstr "<a href=\"FIXME\">Tor ile bağlantı kurmak hakkında ayrıntılı bilgi alın</a>"
 
 #: ../config/chroot_local-includes/usr/share/tails/tca/main.ui.in:1073
 msgid "You lost connection to the local network."
@@ -2689,7 +2689,7 @@ msgstr "Yerel ağ ile bağlantınızı kaybettiniz."
 
 #: ../config/chroot_local-includes/usr/share/tails/tca/main.ui.in:1113
 msgid "Testing Internet access…"
-msgstr ""
+msgstr "İnternet erişimi sınanıyor…"
 
 #: ../config/chroot_local-includes/usr/share/tails/tca/main.ui.in:1153
 msgid "You have access to the Internet"
@@ -2697,7 +2697,7 @@ msgstr "Ä°nternet eriÅŸiminiz var"
 
 #: ../config/chroot_local-includes/usr/share/tails/tca/main.ui.in:1187
 msgid "Testing access to Tor…"
-msgstr ""
+msgstr "Tor erişimi sınanıyor…"
 
 #: ../config/chroot_local-includes/usr/share/tails/tca/main.ui.in:1230
 msgid "You can connect to Tor"
@@ -2713,15 +2713,15 @@ msgstr "Yerel ağınızdan Tor bağlantısı kurulması engelleniyor."
 
 #: ../config/chroot_local-includes/usr/share/tails/tca/main.ui.in:1308
 msgid "Connecting to Tor…"
-msgstr ""
+msgstr "Tor bağlantıısı kuruluyor…"
 
 #: ../config/chroot_local-includes/usr/share/tails/tca/main.ui.in:1364
 msgid "Connected to Tor successfully"
-msgstr ""
+msgstr "Tor bağlantısı kuruldu"
 
 #: ../config/chroot_local-includes/usr/share/tails/tca/main.ui.in:1388
 msgid "You can now browse the Internet anonymously and uncensored."
-msgstr ""
+msgstr "Artık anonim kalarak ve sansüre takılmadan İnternet üzerinde gezinebilirsiniz."
 
 #: ../config/chroot_local-includes/usr/share/tails/tca/main.ui.in:1429
 msgid "Open Network Monitor"
@@ -2737,7 +2737,7 @@ msgstr "Tor Bağlantısını Sıfırla"
 
 #: ../config/chroot_local-includes/usr/share/tails/tca/main.ui.in:1497
 msgid "Configure a Proxy"
-msgstr ""
+msgstr "Bir vekil sunucu yapılandırın"
 
 #: ../config/chroot_local-includes/usr/share/tails/tca/main.ui.in:1523
 msgid "Proxy Type"More information about the tor-commits mailing list