[tor-commits] [translation/tails-misc] https://gitweb.torproject.org/translation.git/commit/?h=tails-misc

translation at torproject.org translation at torproject.org
Wed May 26 10:45:59 UTC 2021


commit cf2f8bfba7e6b36cbf3b7cd755fd9d229495e3e7
Author: Translation commit bot <translation at torproject.org>
Date:   Wed May 26 10:45:59 2021 +0000

    https://gitweb.torproject.org/translation.git/commit/?h=tails-misc
---
 pl.po | 36 ++++++++++++++++++------------------
 1 file changed, 18 insertions(+), 18 deletions(-)

diff --git a/pl.po b/pl.po
index 4c6c196e1c..f55d9f4909 100644
--- a/pl.po
+++ b/pl.po
@@ -30,8 +30,8 @@ msgstr ""
 "Project-Id-Version: Tor Project\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
 "POT-Creation-Date: 2021-05-26 10:48+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2021-05-26 09:29+0000\n"
-"Last-Translator: Transifex Bot <>\n"
+"PO-Revision-Date: 2021-05-26 10:45+0000\n"
+"Last-Translator: No Ne\n"
 "Language-Team: Polish (http://www.transifex.com/otf/torproject/language/pl/)\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
@@ -1727,16 +1727,16 @@ msgstr "Musisz skonfigurować mostek obfs4, aby ukryć, że używasz sieci Tor"
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/lib/python3/dist-packages/tca/ui/main_window.py:304
 msgid "Connecting to Tor without bridges…"
-msgstr ""
+msgstr "Łączenie z siecią Tor bez mostków…"
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/lib/python3/dist-packages/tca/ui/main_window.py:311
 #: config/chroot_local-includes/usr/lib/python3/dist-packages/tca/ui/main_window.py:335
 msgid "Connecting to Tor with default bridges…"
-msgstr ""
+msgstr "Łączenie z siecią Tor wraz z domyślnymi mostkami…"
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/lib/python3/dist-packages/tca/ui/main_window.py:318
 msgid "Connecting to Tor with custom bridges…"
-msgstr ""
+msgstr "Łączenie z siecią Tor wraz z niestandardowymi mostkami…"
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/lib/python3/dist-packages/tca/ui/main_window.py:410
 msgid ""
@@ -2148,16 +2148,16 @@ msgstr "Błędny klucz publiczny OpenPGP."
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/tca:128
 msgid "You turned on Offline Mode in the Welcome Screen."
-msgstr ""
+msgstr "WÅ‚Ä…czono tryb offline na ekranie powitalnym."
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/tca:129
 msgid "It is impossible to connect to Tor in Offline Mode."
-msgstr ""
+msgstr "Nie jest możliwe połączenie się z siecią Tor w trybie offline."
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/tca:130
 msgid ""
 "To connect to Tor and the Internet, restart Tails without Offline Mode."
-msgstr ""
+msgstr "Aby połączyć się z siecią Tor i Internetem, zrestartuj system Tails bez trybu offline."
 
 #: ../config/chroot_local-includes/etc/skel/Desktop/Report_an_error.desktop.in.h:1
 msgid "Report an error"
@@ -2541,7 +2541,7 @@ msgstr "Mostki to tajne przekaźniki sieci Tor. Użyj mostku jako pierwszego prz
 msgid ""
 "<a href=\"doc/first_steps/welcome_screen/bridge_mode\">Learn more about Tor "
 "bridges</a>"
-msgstr ""
+msgstr "<a href=\"doc/first_steps/welcome_screen/bridge_mode\">Dowiedz się więcej o mostkach sieci Tor</a>"
 
 #: ../config/chroot_local-includes/usr/share/tails/tca/main.ui.in:123
 msgid "Use a default bridge"
@@ -2670,13 +2670,13 @@ msgstr ""
 
 #: ../config/chroot_local-includes/usr/share/tails/tca/main.ui.in:893
 msgid "<b>Hide to my local network that I'm connecting to Tor (safer)</b>"
-msgstr ""
+msgstr "<b>Ukryj w mojej sieci lokalnej, że łączę się z siecią Tor (bezpieczniejsze)</b>"
 
 #: ../config/chroot_local-includes/usr/share/tails/tca/main.ui.in:941
 msgid ""
 "You might need to go unnoticed if using Tor could look suspicious to someone"
 " who monitors your Internet connection."
-msgstr ""
+msgstr "Możesz potrzebować pozostać osobą niezauważoną, jeśli korzystanie z sieci Tor może wyglądać podejrzanie dla kogoś, kto monitoruje Twoje połączenie internetowe."
 
 #: ../config/chroot_local-includes/usr/share/tails/tca/main.ui.in:959
 msgid ""
@@ -2691,7 +2691,7 @@ msgstr ""
 
 #: ../config/chroot_local-includes/usr/share/tails/tca/main.ui.in:1009
 msgid "<a href=\"FIXME\">Learn more about how to connect to Tor</a>"
-msgstr ""
+msgstr "<a href=\"FIXME\">Dowiedz się więcej o tym, jak połączyć się z siecią Tor</a>"
 
 #: ../config/chroot_local-includes/usr/share/tails/tca/main.ui.in:1073
 msgid "You lost connection to the local network."
@@ -2699,7 +2699,7 @@ msgstr "Utracono połączenie z siecią lokalną."
 
 #: ../config/chroot_local-includes/usr/share/tails/tca/main.ui.in:1113
 msgid "Testing Internet access…"
-msgstr ""
+msgstr "Testowanie dostępu do Internetu…"
 
 #: ../config/chroot_local-includes/usr/share/tails/tca/main.ui.in:1153
 msgid "You have access to the Internet"
@@ -2707,7 +2707,7 @@ msgstr "Masz dostęp do Internetu"
 
 #: ../config/chroot_local-includes/usr/share/tails/tca/main.ui.in:1187
 msgid "Testing access to Tor…"
-msgstr ""
+msgstr "Testowanie dostępu do sieci Tor…"
 
 #: ../config/chroot_local-includes/usr/share/tails/tca/main.ui.in:1230
 msgid "You can connect to Tor"
@@ -2723,15 +2723,15 @@ msgstr "Twoja sieć lokalna blokuje dostęp do sieci Tor."
 
 #: ../config/chroot_local-includes/usr/share/tails/tca/main.ui.in:1308
 msgid "Connecting to Tor…"
-msgstr ""
+msgstr "Łączenie z siecią Tor…"
 
 #: ../config/chroot_local-includes/usr/share/tails/tca/main.ui.in:1364
 msgid "Connected to Tor successfully"
-msgstr ""
+msgstr "Pomyślnie połączono z siecią Tor"
 
 #: ../config/chroot_local-includes/usr/share/tails/tca/main.ui.in:1388
 msgid "You can now browse the Internet anonymously and uncensored."
-msgstr ""
+msgstr "Możesz teraz przeglądać Internet anonimowo i bez cenzury."
 
 #: ../config/chroot_local-includes/usr/share/tails/tca/main.ui.in:1429
 msgid "Open Network Monitor"
@@ -2747,7 +2747,7 @@ msgstr "Zresetuj połączenie Tor"
 
 #: ../config/chroot_local-includes/usr/share/tails/tca/main.ui.in:1497
 msgid "Configure a Proxy"
-msgstr ""
+msgstr "Skonfiguruj proxy"
 
 #: ../config/chroot_local-includes/usr/share/tails/tca/main.ui.in:1523
 msgid "Proxy Type"More information about the tor-commits mailing list